Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Tímto uděluji společnosti GLOBAL ASSISTANCE a.s., IČ 271 81 898, se sídlem Praha 8, Dopraváků 749/3, PSČ 184 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9573 (dále jen „společnost“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně zvláštní kategorie osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Tento souhlas je udělován pro zpracování těchto kategorií osobních údajů:
  • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, datum narození (dále jen „identifikační a kontaktní údaje“)
  • údaje zvláštní kategorie osobních údajů, konkrétně pak údaje o mém zdravotním stavu včetně genetických údajů (dále jen „citlivé údaje“)
Účel zpracování osobních údajů:
  • Identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa) budou zpracovávány výhradně za účelem vystavení digitální zákaznické karty Your Pass a budou za tímto účelem předány společnosti YourPass, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, okres Praha hl.m., PSČ 149 00, IČO: 24809888.
  • Kontaktní a identifikační údaje (telefon, datum narození) budou zpracovávány výhradně za účelem identifikace oprávněné osoby.
  • Citlivé údaje budou zpracovávány za účelem poskytnutí služby Konzultace s lékařem.

Délka zpracování osobních údajů:

Na základě poskytnutého souhlasu budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu poskytování asistenčních služeb (dále jen „doba zpracování“). Zpracování Vašich osobních údajů na základě jiných právních titulů ke zpracování tím není dotčeno.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich předáním společnosti YourPass, s.r.o.:

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to zasláním žádosti na adresu dpo@globalassistance.cz

Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti a jsem si vědom/a svých práv souvisejících se zpracováním mých osobních údajů a údajů zvláštní kategorie. Beru na vědomí, že aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů společnosti je k dispozici v sídle společnosti GLOBAL ASSISTANCE a.s. a na internetových stránkách společnosti www.globalassistance.cz/gdpr.