K čemu je dobrá motoristická asistenční služba ?

V případě poruchy či nehody, Vám zajistíme veškerou pomoc v rozsahu Vašeho pojištění

Naši proškolení koordinátoři pomůžou v každé krizové situaci v ČR a zemích EU. Využíváme moderní a osvědčené technologie. Zlokalizujeme a stanovíme váš problém, následně zajistíme pomoc přímo na místě, nebo v odborném servisu. Zajistíme odbornou konzultaci, dovoz paliva, výměnu kola, start přes kabely, vyproštění, odtah, případně opravu na místě. To vše v intencích vašeho pojištění za garantované ceny v rámci partnerské sítě GA


Pomůžeme vám v případě nouze

Global Assistance a.s. zajišťuje Car Assistance v celé České republice a na území všech států Evropy. Jako jediná asistenční společnost v České republice vybavila celou svoji smluvní síť, cca 700 odtahových a asistenčních vozů GPS, jednotkami a tuto technologii využívá pro všechny zajišťované zásahy. Tato skutečnost má velký vliv na kvalitu poskytovaných služeb a znamená výběrem nejbližšího vhodného asistenčního vozidla zkrácení dojezdových časů ke klientovi i ekonomické úspory.

Partneři v zahraničí

V zahraničí zajišťuje společnost potřebné služby prostřednictvím asistenčních firem, které mají svou vlastní síť asistenčních partnerů v dané zemi. V každé zemi má společnost minimálně dva takovéto smluvní partnery. Na Slovensku a v Německu má Global Assistance a.s. vytvořenou přímou smluvní síť asistenčních partnerů.

Projekty

Global Assistance a.s. se aktivně podílí na projektech, jejichž nositelem je Česká kancelář pojistitelů.

Linka pomoci řidičům

U projektu „Linka pomoci řidičům“ jsme byli iniciátory. Callcentrum, které v rámci střídání služby obsluhujeme slouží pro klienty všech pojišťoven. Základním cílem Linky pomoci řidičům 1224 je urychlení odtahu nepojízdného vozidla z tuzemských pozemních komunikací po nehodě nebo při poruše vozidla smluvní asistenční společností pojišťovny, u které je pro vozidlo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a tím přispět k rychlé obnově bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížit tak riziko vzniku další škody v důsledku překážejícího nepojízdného vozidla.

Nehodové centrum pojišťoven

U tohoto projektu ve spolupráci s Policií ČR zajišťujeme obsluhu jednotného neveřejného čísla na dispečinku, kterému Policie ČR předává požadavky na odtahy vozidel při haváriích a poruchách. Tento systém se uplatňuje především v případech, kdy si řidiči z různých důvodů nezavolají svoji asistenční společnost, například při zranění.

Mohlo by vás zajímat

Další asistenční služby Global Assistance

Zdravotní Assistence

asistence při pojištění
léčebných výloh v zahraničí

Právní Assistence

pomoc při řešení právních problémů v ČR i Evropě

Concierge asistence

pomoc při získání informací o službách třetích subjektů

Domácí asistence

pomoc při havarijních situacích v bytech a domech v ČR