Motoristická asistence

Na jednotném telefonním čísle 1220
je pro naše klienty připravena rychlá a účinná pomoc.

K čemu je dobrá motoristická asistenční služba ?

V případě poruchy či nehody Vám zajistíme účinnou pomoc

Naši proškolení koordinátoři pomůžou v každé krizové situaci v ČR a zemích EU. Využíváme moderní a osvědčené technologie. Zlokalizujeme místo události, domluvíme řešení vaší situace, následně zajistíme pomoc přímo na místě, nebo váš vůz odtáhneme do servisu. Zajistíme odbornou konzultaci, dovoz paliva, výměnu kola, start přes kabely, vyproštění, odtah, případně opravu na místě. Klienti našich obchodních partnerů mohou využít nároků a slev z titulu pojištění vozidla.


Pomůžeme vám v případě nouze

Global Assistance a.s. zajišťuje motoristickou asistenci v celé České republice a na území všech států Evropy. Jako jediná asistenční společnost v České republice jsme vybavili naši českou smluvní síť, čítající přibližně 700 odtahových a asistenčních vozů, GPS jednotkami, což nám umožňuje vybrat nejbližší vhodné asistenční vozidlo a zkrátit dojezdové časy.

Partneři v zahraničí

V zahraničí zajišťuje naše společnost potřebné služby prostřednictvím asistenčních firem, které mají svou vlastní síť asistenčních partnerů v dané zemi. V každé zemi má naše společnost minimálně dva takovéto smluvní partnery. Na Slovensku a v Německu má Global Assistance a.s. vytvořenou přímou smluvní síť asistenčních partnerů.

Projekty

Global Assistance a.s. se aktivně podílí na projektech, jejichž nositelem je Česká kancelář pojistitelů.

Linka pomoci řidičům

U projektu „Linka pomoci řidičům“ jsme byli iniciátory. Callcentrum, které v rámci střídání služby obsluhujeme, slouží pro klienty všech pojišťoven. Základním cílem Linky pomoci řidičům 1224 je urychlení odtahu nepojízdného vozidla z tuzemských pozemních komunikací po nehodě nebo při poruše vozidla smluvní asistenční společností pojišťovny, u které je pro vozidlo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a tím přispět k rychlé obnově bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížit tak riziko vzniku další škody v důsledku překážejícího nepojízdného vozidla.

Nehodové centrum pojišťoven

U tohoto projektu ve spolupráci s Policií ČR zajišťujeme obsluhu jednotného neveřejného čísla na dispečinku, kterému Policie ČR předává požadavky na odtahy vozidel při haváriích a poruchách. Tento systém se uplatňuje především v případech, kdy si řidiči z různých důvodů nezavolají svoji asistenční společnost, například při zranění.

Mohlo by vás zajímat

Další asistenční služby Global Assistance

Zdravotní Assistence

asistence při pojištění
léčebných výloh v zahraničí

Právní Assistence

pomoc při řešení právních problémů v ČR i Evropě

Concierge asistence

pomoc při získání informací o službách třetích subjektů

Domácí asistence

pomoc při havarijních situacích v bytech a domech v ČR