Asistenční služby

Už nikdy nebudete sami v krizových situacích.

Motoristická asistence

komplexní asistence pro motoristy v celé Evropě

Zdravotní asistence

asistence při pojištění léčebných výloh v zahraničí zajišťovaná v celém světě

Ordinace Global Assistance

virtuální ordinace jako benefit pro Vaše zaměstnance

Asistenční služby pro domácnost

pomoc při havarijních situacích v bytech a domech v ČR

Právní asistence

pomoc při řešení právních problémů v ČR i Evropě

Concierge asistenční služby

pomoc při získání informací o službách třetích subjektů a zprostředkování těchto služeb