OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ / WHISTLEBLOWING

ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ

Pokud se domníváte, že ve společnosti GLOBAL ASSISTANCE, a.s. dochází k protiprávnímu jednání, máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

  1. Písemně či ústně prostřednictvím oznamovacího rozhraní dostupného z: globalassistance.whistlelink.com
  2. Poštou na adresu Praha 8, Dopraváků 749/3, PSČ 184 00. V případě podání oznámení poštou je potřeba obálku označit nápisem „NEOTVÍRAT – pouze k rukám whistleblowing officera“.
  3. Na osobní schůzce s whistleblowing officerem. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím kontaktních údajů whistleblowing officera.

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému. Externím oznamovacím kanálem pro účely oznámení o jiných typech protiprávního jednání je systém pro přijímání oznámení zřízený Ministerstvem spravedlnosti (oznamovatel.justice.cz). Prostřednictvím systému pro přijímání oznámení zřízeného Ministerstvem spravedlnosti nelze podávat oznámení o porušení povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Uvedené kontakty jsou určené pouze pro zaměstnance GLOBAL ASSISTANCE, a.s. a osoby, které pro GLOBAL ASSISTANCE, a.s. vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, a slouží výhradně k oznámení podezření na protiprávní jednání. Nejsou určené pro podávání reklamací a stížností – pro podávání reklamací a stížností využijte e-mailovou adresu kontrolni@globalassistance.cz

Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.

WHISTLEBLOWING OFFICER

Oznámení ve společnosti GLOBAL ASSISTANCE, a.s. řeší pouze určení zaměstnanci společnosti na pozici whistleblowing officera.

Kontaktní údaje whistleblowing officera:

Tel: +420 720 823 476, +420 606 676 507

compliance@globalassistance.cz

Kontaktní údaje slouží pouze k zodpovídání dotazů týkajících se oznamování nebo ke sjednání osobní schůzky s whistleblowing officerem. Tyto údaje nejsou určeny k podávání oznámení.  Pro podání oznámení využijte některý ze způsobů oznámení uvedený v sekci ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ