Spolupracujeme

Zajištění komplexních služeb takového rozsahu na území ČR i v zahraničí
se neobejde bez úzké spolupráce s řadou partnerů

Asistenční partneři na území ČR

V současné době má naše společnost vytvořenou síť cca 150 profesionálních partnerů v ČR s průměrnou dojezdovou vzdáleností do 30 km.

Jedná se zejména o odtahové služby, servisy apod. Protože tito partneři přichází do osobního styku s našimi klienty, vyhodnocujeme pravidelně kvalitu odvedené práce, dojezdovou dobu a další parametry, které ovlivňují spokojenost našich klientů.


Asistenční partneři v zahraničí

V zahraničí spolupracujeme se smluvními asistenčními firmami, které mají svou vlastní síť asistenčních partnerů na území dané země.

Naší strategií je mít nasmlouvané v každé zemi minimálně dvě renomované
asistenční společnosti.


Velkoodběratelé asistenčních služeb

Typickými velkoodběrateli asistenčních služeb jsou pojišťovny, prodejní řetězce automobilů, automobilky apod.

V současnosti je našim klíčovým odběratelem pojišťovna Kooperativa,Česká podnikatelská pojišťovna, Česká spořitelna.


Při výběru partnerů a spolupráci s nimi úzkostlivě dbáme na kvalitu spolupráce na obou stranách. K tomuto účelu zavedla naše firma systém řízení jakosti dle ISO 9001:2009.