Právní asistence

Konzultace a telefonické právní poradenství, případně i
právní zastoupení v nejrůznějších životních situacích.

K čemu jsou dobré asistenční služby ?

Pravník pro Vás a s Vámi

Naše právní oddělení Vám pomůže vyřešit právní problémy v nejrůznějších oblastech. Služby jsou poskytovány pro klienty pojišťoven, kteří mají sjednáno příslušné pojištění právní ochrany. Předmětem tohoto pojištění je ochrana oprávněných právních zájmů pojištěné osoby v řadě oblastí, např. v oblasti závazkových právních vztahů, vlastnického a nájemního práva, právní pomoc při vyřizování reklamací, řešení sousedských sporů, či právní pomoc v oblastech přestupkového a pracovního práva.


Pomůžeme vám v případě nouze

Je zajišťována konzultace a telefonické právní poradenství i s možností právního zastupování klientů externími advokáty.

Mohlo by vás zajímat

Další asistenční služby Global Assistance

Motoristická Assistence

komplexní asistence pro motoristy v celé Evropě

Zdravotní Assistence

asistence při pojištění
léčebných výloh v zahraničí

Concierge asistence

pomoc při získání informací o službách třetích subjektů

Domácí asistence

pomoc při havarijních situacích v bytech a domech v ČR