K čemu jsou dobré asistenční služby ?

Pravník pro Vás a s Vámi

Naše právní oddělení Vám pomůže vyřešit právní problém při reklamaci výrobků, spory se sousedy a další běžné každoděnní problémy, kdy vaše znalosti nejsou dostatečné pro správný postup. Služby jsou poskytovány pro klienty pojišťoven. Naše základní právní konzultace a případné předání odborným právním kancelářím, by mělo zajistit splnění vašich oprávněných nároků.


Pomůžeme vám v případě nouze

Služby jsou poskytovány klientům, kteří mají sjednané pojištění právní ochrany. Předmětem pojištění je ochrana oprávněných právních zájmů pojištěné osoby v řadě oblastí, např. v oblasti závazkových právních vztahů přestupkového práva, vlastnického a nájemního práva, sousedského práva a dalších právních nároků.

Je zajišťována konzultace a telefonické právní poradenství i s možností právního zastupování klientů externími advokáty.

Mohlo by vás zajímat

Další asistenční služby Global Assistance

Motoristická Assistence

komplexní asistence pro motoristy v celé Evropě

Zdravotní Assistence

asistence při pojištění
léčebných výloh v zahraničí

Concierge asistence

pomoc při získání informací o službách třetích subjektů

Domácí asistence

pomoc při havarijních situacích v bytech a domech v ČR