Certifikace kvality ISO 9001

Společnost GLOBAL ASSISTANCE a.s. udržuje a rozvíjí systém řízení jakosti procesů uvnitř firmy i vůči partnerům.

Kvalita / ISO 9001

V roce 2003 zavedla naše společnost systém řízení jakosti se záměrem trvale dosahovat a prokazovat zvyšování kvality poskytovaných služeb, systému řízení společnosti a zajišťování spokojenosti zákazníků.

Systém byl po zkušební provozní době v dubnu 2004 roku certifikován renomovanou zahraniční firmou TÜV Rheinland podle normy EN ISO 9001:2009. V roce 2018 byl předpis normy upraven na EN ISO9001:2016

Od té doby úspěšně probíhají každoroční pravidelné kontrolní audity zaměřené na celý systém řízení jakosti.

Společnost GA udržuje a rozvíjí systém řízení jakosti. Každý rok probíhá audit systému a každé tři roky je celý audit opakován. I v letošním roce 2019 jsme Certifikát po auditu procesů ve společnosti získali podle zcela nových platných předpisů.

Certifikace je vydána pro obor činností:

Realizace a vývoj:

  • komplexních asistenčních služeb pro motoristy a veřejnost
  • asistenčních zdravotních služeb pro cestovní pojištění
  • služeb domácí technické asistence pro obytné domy a byty
  • zlepšování bezpečnosti a ekologie silničního provozu a poskytování dopravních informací