Zrušení letu

Kompenzace

Zrušili váš let? Není to nic neobvyklého, stává se to běžně. Proto se dopravce obvykle zavazuje v přepravní smlouvě ke kompenzaci za tuto komplikaci.

Máte na ni nárok, pokud dopravce nedodržel náležitosti, které mu v této situaci ukládají evropská nařízení. Kompenzace za zrušení letu tak může aspoň trochu zmírnit potíže spojené s touto komplikací.


Výše kompenzace

Pokud náhradní letadlo přistane v cílové destinaci se zpožděním větším než 3 hodiny a ke zrušení letu došlo vinou letecké společnosti, máte nárok na finanční kompenzaci ve výši:


Nárok na pomoc

  • Občerstvení a stravu odpovídající délce čekání.
  • Ubytování v hotelu včetně dopravy odpovídající délce čekání a denní/noční době.
  • Vrácení peněz za letenku, případně zajištění návratu do místa odletu nejbližším spojem.

Kdy nárok na odškodnění nevzniká

  • V případě, že byl přílet zpožděn o méně než 3 hodiny oproti původně plánovanému času příletu.
  • Zpoždění letu způsobily mimořádné události. Například počasí, živelné pohromy, či stávka.
  • Jedná-li se o mimoevropský let směřující do EU.