Zpoždění letu

Kompenzace

Nestihli jste navazující spoj kvůli zpožděnému letu? Nebo zpoždění letu jinak zkomplikovalo vaše plány? Je to nepříjemná situace, ale stává se celkem běžně. S opožděním letů se denně musí vypořádat téměř každé letiště.

Co z toho plyne pro vás? Pokud letecký dopravce nedodrží letový řád, nesplní tím závazky ujednané v přepravní smlouvě. A vám za to náleží odškodnění, stejně tak, jako kdybyste vy nedodrželi některý ze svých závazků. Čtěte dál a dozvíte se, kdy vám vzniká nárok na kompenzaci.


Výše kompenzace

Když letadlo přistane v cílové destinaci později o více než tři hodiny a zároveň je toto zpoždění zaviněné dopravcem, máte nárok na:


Nárok na pomoc

  • Občerstvení a stravu odpovídající délce čekání.
  • Ubytování v hotelu včetně dopravy odpovídající délce čekání a denní/noční době.
  • Vrácení peněz za letenku při zpoždění delším než 5 hodin, případně zajištění návratu do místa odletu nejbližším spojem.

Kdy nárok na odškodnění nevniká

  • V případě, že byl přílet zpožděn o méně než 3 hodiny oproti původně plánovanému času příletu.
  • Zpoždění bylo způsobeno mimořádnými událostmi. Například počasím, živelnou pohromou, či stávkou.
  • Jedná-li se o mimoevropský let směřující do EU.