Výroční zprávy společnosti GLOBAL ASSISTANCE a.s.

Výroční zpráva za rok 2023 dosud nebyla sestavena.