Všeobecné podmínky

Pokyny pro poskytování asistenčních služeb GLOBAL ASSISTANCE

1. Poskytování asistenčních služeb

a) asistenční služby jsou poskytovány GLOBAL ASSISTANCE (dále jen GA) pro motoristickou veřejnost
b) služby jsou poskytovány pro motorová vozidla v kategoriích:
- do 3,5 tuny celkové hmotnosti
- do 9 míst pro přepravované osoby (včetně řidiče)
- nad 3,5 tuny celkové hmotnosti
- nákladní vozidla, kamiony, autobusy
c) asistenční služby jsou poskytovány, pokud jsou vyžádány telefonicky na jednotném čísle 1220 (ze zahraničí +420 1220 nebo +420 266 799 779)

2. Asistenční služby
a) doba práce mechanika asistenční služby je počítána od příjezdu mechanika k zákazníkovi. Náhradní díly, provozní náplně, jízdu asistenčního vozidla na přání zákazníka (např. pro náhradní díly atp.) jsou účtovány samostatně
b) odtah nepojízdného vozidla - do ujetých kilometrů se započítává cesta odtahového vozidla ze stanoviště k zákazníkovi, cesta podle požadavků zákazníka a cesta návratu odtahového vozidla na stanoviště
c) zapůjčení vozidla pro přepravu posádky nepojízdného vozidla ze zahraničí zpět do ČR
- služba je poskytována na území geografické Evropy (tj. jen na evropském území států)
- vozidlo zákazníka je v důsledku poruchy nebo havárie nepojízdné a zákazník objedná na Call-Centru GA vedle přepravy posádky současně zpětný transport svého nepojízdného vozidla do ČR
zákazník dohodne s dispečerem Call-Centra GA:
- zpětný transport nepojízdného vozidla do ČR a současné zapůjčení vozidla pro návrat posádky vozidla do ČR
- nebo zpětný transport nepojízdného vozidla do ČR a zajištění návratu posádky automobilovou přepravou (ve vozidle odtahové služby)
- způsob složení finanční zálohy v ČR
organizace služby:
- zapůjčované vozidlo dopraví GA zákazníkovi do dohodnutého místa. Vozidlo bude odpovídat požadavku na počet přepravovaných osob
- na místě bude se zákazníkem sepsána zápůjční smlouva na základě předložení platného pasu a ŘP zákazníka
- náklady na dopravu vozidla, zapůjčení a provoz vozidla hradí zákazník podle obvyklých podmínek a cen půjčovného vozidel v ČR

3. Asistenční služby v zahraničí - před započetím prací je požadováno po zákazníkovi složení finanční zálohy v ČR.

GLOBAL ASSISTANCE a.s.
184 00 Praha 8, Dopraváků 3 - dům Genius, tel.: 1220