Klienti České spořitelny

Doplňkové služby jsou volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny.
Tyto jsou rozděleny do několika oblastí a úrovní poskytovaných služeb

Bonus pro majitele karty

Cestování autem přináší bezesporu větší komfort, ale zvláště v poslední době i problémy. Jedete – li na rodinnou návštěvu nebo za prací a Vaše auto vypoví službu – hned je zde problém. Nebo se setkáte s dopravními komplikacemi, které jsou bohužel dnes velmi časté a Váš časový plán je narušen. Ve všech těchto případech Vám pomůže Vaše asistenční služba GLOBAL ASSISTANCE, která Vám podá potřebné informace, nebo zajistí urychlenou vhodnou pomoc.

Dopravni informace

Chystáte se na služební cestu po ČR, nebo výlet s rodinou a potřebujete se dozvědět dopravní situaci na trase?


Turistické informace

Chystáte se na služební cestu po ČR nebo výlet s rodinou a potřebujete se dozvědět turistické informace, odlišnosti v předpisech, celní předpisy a další údaje o dané zemi?

Asistenční služby pro klienty České spořitelny

Asistenční služby jsou volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny. Asistenční služby jsou rozděleny do několika úrovní poskytovaných služeb:

  • Úroveň A Asistenční služby pro motoristy na území ČR
  • Úroveň A+ Asistenční služby pro motoristy na území ČR a asistenční služby pro domácnost
  • Úroveň B Asistenční služby pro motoristy na území Evropy
  • Úroveň B+ Asistenční služby pro motoristy na území Evropy a asistenční služby pro domácnost

Podrobné informace viz na www.csas.cz.

Právní asistenční služba

GLOBAL ASSISTANCE zajišťuje služby právní asistence osobám, které mají sjednáno "pojištění právní ochrany" u České spořitelny a.s. Pojištění právní ochrany je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny. Předmětem pojištění je ochrana oprávněných právních zájmů pojištěné osoby v oblasti závazkových právních vztahů dle sjednané úrovně

pojištění, jestliže dojde bez jejího přičinění k porušení smluvních povinností ze strany fyzické či právnické osoby, s níž pojištěná osoba uzavřela smlouvu.

Podrobné informace viz na www.csas.cz.

Jak postupovat v případě pojistné události?

Zavolejte Call centrum GLOBAL ASSISTANCE, které pracuje v nepřetržitém provozu 24 hodin denně
na jednotném telefonním čísle 1220, ze zahraničí na telefonním čísle + 420 1220, nebo + 420 266 799 778

Při vyžádání asistenčních služeb, sdělte dispečerovi GA údaje potřebné k zajištění služby:

  • jméno a příjmení majitele účtu ( disponenta)
  • ID služby, nebo číslo účtu, případně rodné číslo klienta
  • RZ, typ, značku a barvu vozidla , místo, kde se nachází – u technické asistence
  • adresa objektu a místo nouzové situace (havárie) – u domácí asistence
  • specifikaci závady a další upřesnění potřebné k vyslání technické pomoci.

Dispečer společnosti GLOBAL ASSISTANCE s klientem dohodne optimální způsob poskytnutí asistenční služby.

Telefonické informace o dopravě

Chystáte se cestovat po dálnici D1 a potřebujete se dozvědět dopravní situaci na trase? Zavoláte informační linku GLOBAL ASSISTANCE na telefonním čísle 1220. Zadáte ve výběru služby tlačítkem na telefonu číslo 2. Záznamník vám přehraje nahrávku s aktuální situací na celé trase této dálnice. V průběhu Vaší jízdy je dobré se dále na této Infolince 1220 D1 informovat o nové situaci. Linka je aktualizována po celých 24 hodin 7 dnů v týdnu.

Pomáhejte ostatním motoristům

Pokud máte na svých cestách vlastní informace a poznatky o dopravní situaci můžete je zavolat na bezplatnou linku GLOBAL ASSISTANCE na číslo 800122012.

Tyto Vaše informace budou zapsány do systému dopravních informací a poslouží dalším motoristům pro snadnější a plynulou jízdu. Linka není určena pro zodpovídání dotazů o situaci.