ŽÁDOST O REFUNDACI
nákladů za služby technické automobilové asistence

Informace o žadateli:

Údaje o vozidle:

Informace o pojištění:

Informace o události:


Kontaktoval/a jste asistenční centrum technické asistence GLOBAL ASSISTANCE a.s.?
 


Pokud jste nemohl/a kontaktovat GLOBAL ASSISTANCE a.s. z důvodu ošetření či vyšetření, doložte zprávu z lékařského zařízení. Vysvětlení, proč zajištění/uhrazení asistence neprobíhalo standardní cestou – tedy kontaktováním asistenčního centra technické asistence GLOBAL ASSISTANCE a.s. . - uveďte do popisu události.

K této žádosti dodejte fakturu/příjmový pokladní doklad vystavenou/ý společností, která poskytla asistenční služby. *
Informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje, naleznete zde.