ŽÁDOST O REFUNDACI
nákladů za služby domácí asistence

Informace o žadateli:

Údaje o objektu:

Údaje o pojištění:


Kontaktoval/a jste asistenční centrum domácí asistence GLOBAL ASSISTANCE a.s.?


Pokud jste nemohl/a kontaktovat GLOBAL ASSISTANCE a.s. uveďte z jakého důvodu. Vysvětlení, proč zajištění/uhrazení asistence neprobíhalo standardní cestou - tedy kontaktováním asistenčního centra technické domácí asistence GLOBAL ASSISTANCE a.s. - uveďte do popisu události.

Informace o události:

K této žádosti dodejte fakturu/příjmový pokladní doklad vystavenou/ý společností, která poskytla asistenční služby. *
Informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje, naleznete zde.