Šestý křišťálový kůň AutoSAP 2018

08. srpna 2018

V úterý 6. Června 2018 Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vyhlásilo výsledky 20. ročníku soutěže Podnik roku 2017 v automobilovém průmyslu ČR.

Tento jubilejní 20. ročník soutěže, získala GLOBAL ASSISTANCE a.s.
již šestého koně v řadě za sebou.


V kategorii firem s počtem zaměstnanců do 250 osob bylo hodnoceno 26 firem, v kategorii firem s počtem zaměstnanců nad 250 osob pak 55 firem. Posuzovaly se základní ekonomické výsledky dosažené za rok 2017. Hodnocení probíhalo na základě těchto kritérií:

  • Hospodářský výsledek před zdaněním
  • Přidaná hodnota na pracovníka
  • Meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb
  • Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb / na zaměstnance

Všechna kritéria mají stejnou váhu a konečné pořadí firem bylo dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií. Podniky roku s počtem zaměstnanců do 250 osob za rok 2017 v českém automobilovém průmyslu se tak staly firmy (v abecedním pořadí):

  • GLOBAL ASSISTANCE a.s.
  • TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s r.o.
  • Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch

V zasklené vitríně tak již máme dvě police plné originálních křišťálových plastik
v podobě koně z dílny sklářského mistra Lukáše Šulce ze Železného Brodu. A právě tohoto ocenění si vážíme

Generální ředitel společnosti Ing. Marek Jaroš opět přebíral cenu a diplom za výsledky GLOBAL ASSISTANCE a.s. za rok 2017. Jeho vlastními slovy řečeno "Opět se nám podařilo kontinuálně pokračovat v nastaveném trendu zlepšování kvality, počtem nových typů zajišťovaných služeb pro zákazníky smluvních pojišťoven a pro třetí strany společně se vzrůstajícím objemem spokojených zákazníků. Všichni zaměstnanci tak mohou být hrdi na to, že GLOBAL ASSISTANCE a.s. je stále lídrem v rozšiřování poskytovaných služeb a rozsahu činností pro koncové uživatele."
Každým rokem služby zlepšujeme a zkvalitňujeme i tím, že sledujeme parametry každého zásahu a vyhodnocujeme pravidelně plnění daných podmínek poskytování služby veřejnosti v úzké spolupráci s obchodními partnery.

Odkaz na video z předávání cen zde