Turistické informace

Velká Británie

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je ostrovní stát ležící na západ od kontinentální Evropy. Britské ostrovy jsou oblíbenou destinací turistů z celého světa, nejen kvůli historickým památkám, ale i díky přírodním krásám země.


Všeobecné informace

Odlišnosti, všeobecné informace

Více informací

Důležitá telefonní čísla, emergency

Hasiči, policie, ambulance : tel. číslo: 999 nebo 112

Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí

GMT + 0 V Británii platí světový čas GMT (Greenwich Mean Time), který je o hodinu opožděný za středoevropským časem SEČ. Letní čas (+ 1 hod) se zavádí od poslední neděle v březnu do poslední neděle v říjnu. V Británii je tedy celoročně o 1 hod méně, než v ČR.

V Británii je mírné přímořské podnebí, proto se zde nevyskytují velké teplotní výkyvy. Jsou zde proměnlivé povětrnostní podmínky a podnebí se mění v závislosti na oblasti. Nejlepším obdobím pro návštěvu je jaro a podzim, kdy je zde poměrně dobré počasí a menší počet návštěvníků. Nezapomeňte však deštník!

Popis země, geografické a statistické údaje

Originální název: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Český název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Užívaný název: Velká Británie Anglický název: United Kingdom

Rozloha: 244 820 km2
Poloha: 8° z.-2° v. d. a 49°-62° s. š.
Reliéf: nejvyšší bod - Ben Nevis (1 343 m), nejnižší bod - Fenland (-4 m)
Vodstvo: významná řeka - Temže (338 km)
Klima: mírný pás Biota: lesy mírného pásu

Politika:
Hlavní město: Londýn (6 962 000 obyv.)
Další města (tis. obyv.): Birmingham 1 008, Leeds 724
Správní členění: 4 hist. země (Anglie, Skotsko, Wales, Sev. Irsko) - 54 hrabství, 12 krajů (Skotsko), 26 okresů (Sev. Irsko)

Datum vzniku: 1066 Forma vlády: konstituční monarchie Státní zřízení: království

Členství: NATO, OSN, Commonwealth, CE, G8, OBSE, OECD
Obyvatelstvo:
Počet obyvatel (2009): 61 113 205
Hustota zalidnění: 249,6 obyv./km2
Národnostní složení: Angličané 82 %, Skotové 10 %, Irové 3 %, Velšané 2 %
Úřední jazyk: angličtina
Mezinárodní zkratka: GBR
Vstoupení do OSN: 1945
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): GB
Jízda: vlevo
Internetová doména: .gb Čas k SEČ: -1

Předčíslí, GSM sítě

Předvolba Velké Británie je +44
Mobilní operátoři: Vodafone, O2, T-Mobile, Orange, 3 mobile, Vectone

Státní a církevní svátky - omezení

Anglie a Wales

New Year`s Day - 3. ledna (2. ledna) Good Friday - 22. dubna (6. dubna) Easter Monday - 25. dubna (9. dubna) Royal Wedding - 29. dubna Early May Bank Holiday - 2. května (7. května) Spring May Bank Holiday - 30. května (4. června) Summer Bank Holiday - 29. srpna (27. srpna) Christmas Day - 26. prosince (25. prosince) Boxing Day - 27. prosince (26. prosince)

Skotsko

New Year`s Day - 3. ledna (2. ledna) New Year`s Day follow up - 4. ledna (3. ledna) Good Friday - 22. dubna (6. dubna) Royal Wedding - 29. dubna Early May Bank Holiday - 2. května (7. května) Spring Bank Holiday - 30. května (4. června) Summer Bank Holiday - 1. srpna (6. srpna) St Andrew`s Day - 30. listopadu (30. listopadu) Christmas Day - 26. prosince (25. prosince) Boxing Day - 27. prosince (26. prosince)

Severní Irsko

New Year`s Day - 3. ledna (2. ledna) St. Patrick`s Day - 17. března (17. března) Good Friday - 22. dubna (6. dubna) Easter Monday - 25. dubna (9. dubna) Royal Wedding - 29. dubna Early May Bank Holiday - 2. května (7. května) Spring Bank Holiday - 30. května (4. června) Orangemen`s Day - 12. července (12. července) Summer Bank Holiday - 29. srpna (27. srpna) Christmas Day - 26. prosince (25. prosince) Boxing Day - 27. prosince (26. prosince)

V Anglii, Walesu a Skotsku existuje osm oficiálních státních svátků, tzv. public a bank holidays. V Severním Irsku takových svátků mají deset. Svátky jsou označovány jako bank holidays proto, že o takovém dni zůstávají zavřeny všechny banky a tedy i naprostá většina ostatních institucí a obchodů. Připadne-li některý ze svátků na sobotu či neděli, je vyhlášen náhradní den volna obvykle v pondělí následující po takovém víkendu. V zemi je možno vyhlásit i mimořádný svátek/den volna, jako například při mimořádných slavnostních událostech u královského dvora. V roce 2011 byla takovouto událostí svatba prince Williama s Kate Middleton.

Dopravní předpisy, poplatky

Poplatky se platí ve Velké Británii na následujících úsecích dálnic a uvedené ceny se vztahují na osobní auta: M6 – severně od Birminghamu od 6 do 23 hod. poplatek 3 GBP, M48 západním směrem 4,8 GBP. Jízda do centra Londýna přijde na 5 GBP. Mýtné pro osobní automobily se hradí také na následujících mostech: Severn Bridge 4,80 GBP, most Královny Alžběty II. 1 GBP; Sekond Severn Crossing 4,80 GBP; Humber Bridge 2,50 GBP; Tamar Bridge 1 GBP; Cleddau Bridge 0,75 GBP; Forth Bridge 0,80 GBP; Tay Bridge 0,80 GBP. S poplatky musíte počítat také při projíždění tunely: Dartford na M25 1 GBP, Liverpoolský tunel 1,20 GBP a tunel v Newcastlu 1 GBP. Mezi Anglií a Francií je v provozu Eurotunnel, kde se osobní vozy dopravují na speciálních vagonech. Cena za přepravu se odvíjí od druhu vozidla a doby průjezdu. Nejlevnější je v čase od 22 do 6 hod.

Alkohol:
Tolerance je ve Velké Británii poměrně značná, do 0,8 promile alkoholu v krvi.
 
Pokuty:
Policisté finanční postihy nevybírají na místě přestupku. Po vyměření pokuty začíná běžet lhůta 28 dnů, kdy řidič musí zaplatit, nebo se odvolat k soudu. Nezareaguje-li do té doby, pokuta se automaticky navýší o polovinu. Pokutované zahraniční účastníky silničního provozu, kteří se odvolali, soudy povolávají k okamžitému projednání. Sazby za přestupky nejsou zanedbatelné (například za špatné parkování se platí od 20 do 80 GBP, za překročení rychlostních limitů, podle míry odchylky, od 60 do 1 000 GBP). Nejvyšší tresty následují po překročení tolerance nejvyšší hladiny alkoholu v krvi. Pokuta pak může dosáhnout až 5 000 GBP, navíc hrozí odebrání řidičského průkazu až na šest měsíců, popřípadě vězení na stejnou dobu.

 Ve Velké Británii se jako v jediné zemi Evropy jezdí vlevo a předjíždí vpravo. Příkaz Stop! se na vozovce vyznačuje příčnou podélnou čarou, příkaz Dej přednost v jízdě! bílým výstražným trojúhelníkem. Čtvercová značka se symbolem kamery upozorňuje na úsek sledovaný kamerovým systémem.
    
Řidiči kontinentální Evropy si vzhledem ke změně směru jízdy na komunikacích musejí dát seřídit reflektory vozidel!

Celoroční svícení tlumenými světly na komunikacích ve dne není řidičům stanoveno. Potkávací světla (případně přední a zadní světla do mlhy) jen za výrazně zhoršené viditelnosti (obecně při dohlednosti pod 100 metrů).

Více informací

Dálniční síť, poplatky a mýto

Kilometráže dálnic, rychlostních komunikací

Silnic ve Velké Británii je přes 390 tisíc kilometrů, z toho asi 3500 km dálnic, které jsou bezplatné, s výjimkou krátkého úseku M6 u Birminghamu. Dálnice jsou označeny „M” a číslem, silnice I./II. třídy jako A/B roads.

Pro cestování po venkově se doporučuje automapa Ordnance Survey nebo kvalitní GPS.

Dopravní značky jsou srozumitelné.

Poplatky, mýtné

Ve Velké Británii je zpoplatněn průjezd dálnice M6, některých tunelů, mostů a také vjezd do centra Londýna a Durhamu. Poplatky jsou vybírány v mýtných branách a lze je platit v hotovosti, kreditní či palivovou kartou nebo prostřednictvím zařízení pro automatickou platbu mýtného. Osoby s omezenou pohyblivostí mají pro dálnici M6 a vjezd do Londýna a Durhamu možnost požádat o odpuštění platby mýtných poplatků. Od řidičů kteří s automobilem jedou do Londýna či Durhamu je za vjezd do centra těchto měst vybírán poplatek s názvem Congestion Charging. Pro řidiče motocyklů je vjezd zdarma. Informace o zpoplatněném vjezdu do center zmíněných měst naleznete na stránkách tfl.gov.uk (Londýn) a durham.gov.uk (Durham), pokud patříte mezi osoby s omezenou pohyblivostí (držitele průkazu ZTP), pak doporučujeme prostudovat sekci exemptions. Vjezd vozidel nad 3,5t do Londýna je regulován pomocí pravidla LEZ. Pokud se automobilem chystáte z Britských ostrovů do Francie je jedno z nejrychlejších řešení využití Eurotunelu. Jedná se cca 50 km dlouhý tunel vedoucí mezi městem Calais ve Francii a Folkestone v Anglii. Díky tomuto tunelu se můžete s vozidlem nechat rychle přepravit mezi Francií a Velkou Británií bez nutnosti využívat pomalý trajekt. Pro získání nejvýhodnější ceny doporučujeme před cestou na webu eurotunnel.com provést rezervaci. Na dálnici M6 a za vjezd do Londýna a Durhamu je ve Spojeném království Velké Británie možno platit dálniční poplatky běžnými způsoby, a to pomocí kreditní i palivové karty, hotovostí či prostřednictvím automatického platebního systému Tag (M6) a Autopay (Londýn). Při platbě mýtného za mosty a tunely nemusí být na některých místech přijímány kreditní karty. Pro řidiče, kteří se s automobilem ve Spojeném království pohybují častěji, je připravena možnost provést platbu mýtného prostřednictvím některého z automatických platebních systémů. Automatické platební systémy fungují na běžně používaném principu kdy je průjezd mýtnou branou snímán prostřednictvím elektronické palubní jednotky On-Board unit. Započítané mýtné je následně buď odečteno z předplaceného kreditu nebo je v předem stanoveném časovém úseku majiteli vystavena faktura k proplacení. Pro dálnici M6 je určen toll Tags, pro vjezd do Londýna pak systém Autopay. Pokud hledáte možnost jak zjednodušit platbu mýtného za průjezd mostů či tunelů, doporučujeme kontaktovat operátora daného úseku. Pro osoby s omezenou pohyblivostí platí na dálnici M6 a vjezd do Londýna a Durhamu výjimka z povinnosti platby mýtného. Odpuštění platby mýtného probíhá pro dálnici M6 na základě vlastnictví MEP karty (Mobility Exemption Pass), podrobnosti o MEP kartě včetně informací jak o ni požádat naleznete v pdf příručce a na stránkách M6 - Exemptions. Informace o odpuštění platby mýtného za vjezd do Londýna a Durhamu naleznete na stránkách tfl.gov.uk a durham.gov.uk část exemptions. Pro řidiče vozidel s hmotností nad 3,5t platí při platbě mýtného více-méně stejná pravidla jako pro řidiče motocyklů a osobních automobilů. Kategorie vozidel se většinou (dálnice M6) určují dle počtu náprav a výšky nad první nápravou. V případě že se chystáte do Londýna, pak doporučujeme prostudovat problematiku low emission zone, pravidlo které s cílem zachování čistého ovzduší reguluje vjezd nákladních vozidel a autobusů do Londýna.

 

Rychlostní limity

Dálnice 113/129 Km/h
Mimo město 80/113 Km/h
Ve městě 48 Km/h
TIR/s návěsem 64/97 Km/h

Doporučená pojištění vozidel

Ve Velké Británii a Severním Irsku jsou vozovky na velice dobré úrovni, téměř všechny mají betonový nebo štěrkový povrch. Pokud se do Británie chystáte cestovat autem, doporučujeme Vám sjednat si k povinnému ručení i havarijní pojištění s

CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE NEHODA • přivolejte policii • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků • pokud je to možné, opatřete si fotodokumentaci místa nehody • pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky) • v případě, že jste viník nehody, zavolejte do místní kanceláře pojistitelů a domluvte se na dalším postupu (kontaktní údaje naleznete na zadní straně Zelené karty) • pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny • po návratu kontaktujte zástupce pojišťovny 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ • nahlašte pojistnou událost • telefonicky na infolince své pojišťovny • prostřednictvím příslušného on-line formuláře na webu vaší pojišťovny • elektronicky • písemně na formuláři • osobně na kterékoli pobočce vaší pojišťovny • K hlášení škodné události si připravte: • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo, • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody • údaje o nehodě • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail. Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena policií. V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události, případně číslo hlášenky)

Související odkazy:

» JAK ŘEŠIT ŠKODU

Potřebné vybavení vozidel a doklady

Řidičský průkaz
Nadále po Brexitu platí při vstupu řidičský průkaz ČR. Při cestách, jejichž termín koliduje s datem možného vystoupení Velké Británie z EU, doporučujeme i zajištění mezinárodního řidičského průkazu.Český řidičský průkaz je v Británii použitelný po celou dobu pobytu v případě, že se zdržujete v Británii v režimu "návštěva" (visitors). V případě tzv. "residents", t.j. osob, zdržujících se v Británii dlouhodobě, platí český řidičský průkaz pouze omezenou dobu. Řidič i spolujezdec na motocyklu a mopedu musí nosit ochrannou přilbu. Ve voze se musí používat bezpečnostní pásy na všech sedadlech, kde jsou instalovány. Pokud je některá osoba osvobozena z lékařských důvodů od používání bezpečnostních pásů, musí získat patřičné potvrzení při příjezdu. Potvrzení vydané v cizině není ve Velké Británii platné. Děti do 3 let věku musí být zajištěny ve speciálním dětském zádržném systému. Děti od 3 do 14 let věku a osoby menší než 1,35 m musí být zajištěny buď v dětském zádržném systému, nebo použít pásy (na místech, kde je jimi vůz vybaven). Děti od 14 let a osoby větší než 1,35 m musí používat bezpečnostní pásy, pokud nesedí na místech nevybavených bezpečnostními pásy, pokud nejsou všechny bezpečnostní pásy využívány jinými osobami a pokud nejsou osvobozeni od nošení bezpečnostních pásů. Varovný trojúhelník není povinný. Při jeho použití by však měl být umístěn minimálně 45 m za vozidlem. Upozornění: na dálnici se v případě poruchy nesmí použít výstražný trojúhelník, na ostatních silnicích ano a umísťuje se 45m od místa nehody. Min. hloubka dezénu je 1,6mm.

Půjčení auta

Auto si ve Velké Británii můžete vypůjčit u renomovaných mezinárodních půjčoven (Rent a Car, Budget, Avis Thrifty, Hertz, Alamo, National) nebo můžete využít služeb levnější půjčovny Autos Abroad či malé místní společnosti – přesto počítejte s tím, že je půjčení vozu v Británii drahé. Vyžaduje se kreditní karta nebo složení vysoké zálohy v hotovosti, pas a národní nebo mezinárodní řidičský průkaz, věkový limit je 21 – 70 let. Vždy se vyplatí porovnat více nabídek a nezapomeňte na VAT (daň z přidané hodnoty). Před podpisem smlouvy vždy důkladně prostudujte smluvní podmínky a rozsah pojištění zejména proti krádeži, nehodě a závažné poruše. Taxativně si nechte vyjmenovat, co v ceně není, osobně zkontrolujte stav vozu a nezapomeňte si poznamenat číslo smluvní havarijní služby.

Ceny půjčovného závisejí na typu vozu i místě vypůjčení; v Londýně začínají od Ł 55 za nejmenší vůz za den, resp. Ł 200 za týden. Ve vzdálenějších městech mohou být ceny až o čtvrtinu nižší.

Související odkazy:

» podrobnosti zde:

Rozdílnosti pravidel silničního provozu

Pokuty a informace

Alkohol: Tolerance je ve Velké Británii poměrně značná, do 0,8 promile alkoholu v krvi. Pokuty: Policisté finanční postihy nevybírají na místě přestupku. Po vyměření pokuty začíná běžet lhůta 28 dnů, kdy řidič musí zaplatit, nebo se odvolat k soudu. Nezareaguje-li do té doby, pokuta se automaticky navýší o polovinu. Pokutované zahraniční účastníky silničního provozu, kteří se odvolali, soudy povolávají k okamžitému projednání. Sazby za přestupky nejsou zanedbatelné (například za špatné parkování se platí od 20 do 80 GBP, za překročení rychlostních limitů, podle míry odchylky, od 60 do 1 000 GBP). Nejvyšší tresty následují po překročení tolerance nejvyšší hladiny alkoholu v krvi. Pokuta pak může dosáhnout až 5 000 GBP, navíc hrozí odebrání řidičského průkazu až na šest měsíců, popřípadě vězení na stejnou dobu. Ve Velké Británii se jako v jediné zemi Evropy jezdí vlevo a předjíždí vpravo. Příkaz Stop! Se na vozovce vyznačuje příčnou podélnou čarou, příkaz Dej přednost v jízdě! bílým výstražným trojúhelníkem. Čtvercová značka se symbolem kamery upozorňuje na úsek sledovaný kamerovým systémem. Řidiči kontinentální Evropy si vzhledem ke změně směru jízdy na komunikacích musejí dát seřídit reflektory vozidel! Celoroční svícení tlumenými světly na komunikacích ve dne není řidičům stanoveno. Potkávací světla (případně přední a zadní světla do mlhy) jen za výrazně zhoršené viditelnosti (obecně při dohlednosti pod 100 metrů).

Pravidla parkování

Pokuty za špatné parkování jsou ve Velké Británii vysoké a špatně zaparkovaná vozidla policisté bez milosti odtahují nebo nasazují botičku. Ve všední dny v době od 8.30 do 18 hod. a v sobotu od 8.30 do 13.30 hod. se nesmí parkovat na hlavních městských komunikacích. Parkovací zóny bývají vyznačeny podélnými čarami na okraji vozovky. Žlutá značí omezené parkování, kdy značky vymezují režim, červená čára zákaz zastavení. Má-li komunikace označení „urban clearways“, je na nich možnost zastavit jen na dvě minuty, tedy na dobu nezbytně nutnou k nastoupení nebo vystoupení osob z vozu. Na vozovkách s označením „clearways“ platí absolutní zákaz stání. Zdravotně postiženým motoristům je dovoleno parkovat i na netradičních místech. Platí však pravidlo, že ani jejich vozidla nesmějí překážet provozu.

Běžné jsou parkovací hodiny, lístek umístěte viditelně za předním sklem, nebo se používají ruční parkovací hodiny (musíte si je koupit a vystavit za okno vozu). Doporučuje se využívat záchytná parkoviště.

Související odkazy:

» podrobnosti zde:
» podrobnosti zde

Informace pro turisty

Velká Británie opustila Evropskou unii 31. ledna 2020.

Vstup do UK
Občané ČR  nepotřebují pro krátkodobý pobyt v Británii víza. Občané nadále mohou do Británie přicestovat na platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Řidičský průkaz
Nadále platí při vstupu řidičský průkaz ČR.

Bezpečnostní upozornění, Hraniční přechody, Letiště, Omezení dovozu a vývozu / zákazy, Potřebné dokumenty, Rozdílnosti

Více informací

Bezpečnostní upozornění

Při cestách do Velké Británie se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména během pobytu ve větších aglomeracích. V případě mimořádných situací je nutno dbát pokynů příslušných místních orgánů.

Velká Británie má všeobecně nízkou úroveň zločinnosti. Ve zvýšené míře se však kriminalita vyskytuje zejména v Londýně. Jedná se především o kapesní krádeže a přepadení. Cílem se stávají turisté navštěvující historické památky, v restauracích, vlacích a londýnském metru. Doporučuje se neprocházet se v Londýně na odlehlých místech a parcích po setmění a nepoužívat k přepravě taxíky bez licence (často nejsou pojištěné). Krádež cestovního dokladu by měla být nahlášena místní policii.

Dle zákonných ustanovení Velké Británie je nůž s čepelí delší než 7,5 cm považován za útočnou zbraň, a proto může být držení a manipulace s tímto nožem trestána policií. Basebalová pálka pro sportovní účely musí být přepravována v kufru automobilu, ne v prostoru pro cestující.

Při pobytu u moře je nutné věnovat velkou pozornost skutečnosti, že u britských ostrovů činí rozdíl mezi hladinou přílivu a odlivu na mnoha místech i několik metrů a že příliv přichází velmi rychle. V některých oblastech na pobřeží jsou tzv. plovoucí písky, které jsou nebezpečné. Při procházkách na plážích (zejména odlehlejších) se doporučuje informovat se předem na situaci v konkrétním místě.

Hraniční přechody

Velká Británie má pouze jednu pozemní hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

Celní úředníci jsou na příjezdu i odjezdu všech letadel i trajektů včetně nedělí a státních svátků.

Související odkazy:

» podrobnosti zde:

Letiště

• Aberdeen (ABZ)
• Alderney (ACI)
• Anglesey (VLY)
• Barra (BRR)
• Belfast City (BHD)
• Belfast Intl (BFS)
• Benbecula (BEB)
• Birmingham (BHX)
• Blackpool (BLK)
• Bournemouth (BOH)
• Bristol (BRS)
• Campbeltown Machrihanish (CAL)
• Cardiff (CWL)
• City of Derry (LDY)
• Doncaster Sheffield (DSA)
• Dundee (DND)
• Durham Tees Valley (MME)
• Eday (EOI)
• Edinburgh (EDI)
• Exeter (EXT)
• Fair Isle (FIE)
• Foula (FOA)
• Glasgow (GLA)
• Glasgow Prestwick (PIK)
• Gloucestershire (GLO)
• Guernsey (GCI)
• Humberside (HUY)
• Inverness (INV)
• Islay (ILY)
• Isles Of Scilly (ISC)
• Isles of Scilly (TSO)
• Jersey (JER)
• Kirkwall (KOI)
• Land's End (LEQ)
• Leeds Bradford (LBA)
• Liverpool (LPL)
• Londýn City (LCY)
• Londýn Gatwick (LGW)
• Londýn Heathrow (LHR)
• Londýn Luton (LTN)
• Londýn Southend (SEN)
• Londýn Stansted (STN)
• Manchester (MAN)
• Manston Kent International (MSE)
• Newcastle (NCL)
• Newquay (NQY)
• North Ronaldsay (NRL)
• Norwich International (NWI)
• Nottingham East Midlands (EMA)
• Ostrov Man (IOM)
• Outer Skerries (OUK)
• Papa Stour (PSV)
• Papa Westray (PPW)
• Penzance (PZE)
• Sanday (NDY)
• Shetland Islands Lerwick / Tingwall (LWK)
• Southampton (SOU)
• Stornoway (SYY)
• Stronsay (SOY)
• Sumburgh (LSI)
• Tiree (TRE)
• Watford (ETR)
• Westray (WRY)
• Wick (WIC)
Související odkazy:

» další informace najdete zde:

Omezení dovozu a vývozu / zákazy

Občané ČR mohou bezcelně dovážet zboží nakoupené a zdaněné v jiné zemi EU. V případě dovozu alkoholu nebo tabáku musí občan ČR prokázat, že má zboží k vlastnímu užití. Pod pojmem „vlastní užití“ je zahrnuta vlastní spotřeba a dary. Celní úředník zjišťuje, zda se nejedná o obchodní dovoz zejména v případech, kdy je dováženo více než : 800 kusů cigaret, 200 doutníků, 400 doutníčků, 1 kg tabáku, 110 litrů piva, 90 litrů vína, 10 litrů lihovin, 20 litrů meziproduktů.

Od 15. června 2007 občan ČR vstupující do Velké Británie ze zemí mimo EU nebo z Velké Británie do těchto zemí vystupující bude muset písemně oznámit celnímu úřadu na předepsaném formuláři dovoz a vývoz platidel, mincí bankovních směnek a šeků jakéhokoliv druhu ( včetně cestovních šeků) v hodnotě 10 000 euro a více, nebo ekvivalentu této částky v jiné měně.

Bližší informace lze nalézt na webových stránkách britské celní správy HM Revenue and Customs viz. odkaz níže.

Související odkazy:

» podrobnosti zde:
» podrobnosti zde:

Potřebné dokumenty

Občané ČR  nepotřebují po Brexitu pro krátkodobý pobyt v Británii víza. Občané nadále mohou do Británie přicestovat na platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Velké Británie. V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Pro vstup a pobyt ve Velké Británii nepotřebuje český občan povolení. Přihlašovací povinnost pro české občany ve Velké Británii neexistuje. O pobytové povolení lze žádat u pobytů delších 90 dnů.

V souvislosti s bojem proti terorismu a s ohledem na nutnost ochrany hranic je zaváděn integrovaný systém hraniční kontroly cestujících, fungující na bázi elektronického sběru údajů o cestujících přijíždějících a opouštějících Velkou Británii, získaných od leteckých či námořních přepravců. Údaje mají zahrnovat jméno, příjmení, datum narození, údaje z cestovního pasu, popř. další údaje.

Důležité: Pas pro dítě Od 26. 6. 2012 musí mít každé dítě svůj vlastní pas!!!

Rozdílnosti

V Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku platí zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorech (bary, restaurace, kanceláře, nemocnice, veřejné dopravní prostředky, fotbalové stadiony, atd.).

Nejvýraznější rozdíl se dá najít mezi severní a jižní Anglií, jižní Anglie je zhruba mezi Bristolem a Londýnem. Mluví zde „akcentem“, který je nejblíže angličtině vyučované po celém světě. Severní Anglie, oblast mezi Manchesterem a Hullem má jazyk „broader“, to znamená protáhlejší a pro cizince hůře srozumitelný.

O severních Angličanech se většinou mluví jako o pracovitějších a přátelštějších. Cizinci si mezi nimi najdou snadno přátele, což v jižní Anglii není zdaleka tak snadné. Severní Anglie je také obecně chudší a je zde méně pracovních míst. Skotové jsou velmi společenští a vynalézaví i když poněkud obhroublí a neurvalí. Skotská Angličtina je pro cizince ze začátku téměř nesrozumitelná a může vám připadat, že anglicky vůbec nemluví.

Welšané jsou Angličany považovány za rezervované a těžko odhadnutelné.Přestože se ve Walesu mluví hodně Anglicky, mají také vlastní Welšský jazyk. Irové jsou známí svým šarmem a temperamentem, stejně jako krásou svých dívek. Keltské národy Velké Británie (Skotové, Welšané, Irové) jsou oproti Angličanům temperamentní.

V Anglii se alkohol smí prodávat do 11 hodin večer, v tuto dobu zavírají všechny bary, hospody i restaurace. Na prodej alkoholu po této hodině je potřeba mít speciální licenci, kterou mají pouze taneční kluby a podobné podniky. Angličané pak chodí většinou „pokračovat“ k někomu domů, nebo do těchto klubů či diskoték.

U stolu se objednává pouze jídlo v restauracích, jinak je třeba dojít k baru a pití si přinést, k jídlu vám pochopitelně přinesou i pití.

Pobytové informace

Bezpečnostní upozornění, dokumetny, rozdílnosti, Doporučená pojšitění, ubytování...

Více informací

Doporučená pojištění osob

Před cestou do Velké Británie nebo Irska si zařiďte Evropský průkaz zdravotního pojištění, vydávaný mateřskou zdravotní pojišťovnou. Tento průkaz zakládá občanovi EU nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči. Například zdravotnictví v Irsku je oproti ČR na nižší kvalitativní úrovni. Základní ambulantní ošetření se poskytuje v ordinaci praktických lékařů (GP - General Practitioner) nebo obvodních zdravotnických střediscích (community care). Základ nemocniční sítě představuje několik desítek státních nemocnic (public hospitals), kterou doplňuje menší počet polosoukromých (voluntary) a soukromých (private) nemocnic (hospitals). Za jakoukoli návštěvu lékaře či den strávený v nemocnici se platí standardní paušální poplatek. Veškeré předepsané léky se rovněž hradí v plné výši. Doporučujeme sjednat si pojištění léčebných výloh, které vám pokryje případnou spoluúčast za nadstandardní péči, popřípadě repatriaci do České republiky, v případě úrazu nebo nehody. Nezapomeňte také na pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a pojištění vašich zavazadel.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: První pomoc 999 nebo 112 Global Assistance 00 420 266 799 779

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V rámci cestovního pojištění si sjednáte léčebné výlohy v zahraničí, pro případ, že budete potřebovat využít zdravotní péči dané země například v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel. V případě, že budete muset svou cestu nebo pobyt přerušit a z nějakého závažného důvodu se vrátit, bude se vám například hodit pojištění, které se postará o úhradu náhradní dopravy zpět do České republiky. Hodit se vám může i pojištění nevyužité cestovní služby, které se vztahuje na náhradu nákladů na „nespotřebované“ cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu.

CO DĚLAT, NASTANE-LI ŠKODA PŘI CESTÁCH A POBYTU V ZAHRANIČÍ  

• V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici, se spojte telefonicky s vaší pojišťovnou, pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Jestliže si náklady vzniklé s telefonickým spojením, lékařským ošetřením nebo léčením ve zdravotnickém zařízení uhradíte sami, po návratu do České republiky Vám budou pojišťovnou proplaceny. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění. Tyto údaje jsou uvedeny na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění. V centrále je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného. 

• Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  

• Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně pojistnou událost, to můžete udělat několika způsoby: 

• zasláním tiskopisu, e-mailem, osobně na pobočce pojišťovny

• Oznámení učiněná e-mailem nebo telefonicky dodatečně potvrďte vyplněním příslušného tiskopisu hlášení pojistné události. 

• Při uplatňování náhrady léčebných výloh předložte osobně nebo zašlete pojišťovně následující doklady: 

• vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí 

• Prohlášení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici

• originály nebo ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí

• asistenční kartu

• u individuálně sjednaného pojištění originál pojistné smlouvy

DOKLADY MUSÍ OBSAHOVAT - jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) zajistěte úřední překlad do češtiny. 

V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u pojišťovny a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.

Gastronomie, ceny v sezóně

Anglická kuchyně nepatřila vždy zrovna k vyhlášeným, ale díky příchodu zahraničních šéfkuchařů a moderních receptur se zlepšila k nepoznání. Kdysi ji charakterizovala pouze ryba s hranolky (fish and chips), převařená zelenina a hrudkovitý pudink. Angličané připravují velmi vydatnou snídani, která spočívá např. v opečené slanině, nebo šunce se sázeným vejcem, jindy zase pečená nebo jinak připravená ryba, ovesná kaše ve sladké nebo slané formě. Oběd bývá oproti snídani prostší. Obvyklý je obložený chléb nebo i lehké polévky. Večeře jsou v Anglii prakticky hlavním jídlem o více chodech. Maso se v Anglii používá jak hovězí, tak i skopové, méně se již připravuje vepřové. Velmi oblíbené jsou v anglické kuchyni „páje“, což je maso, někdy i ovoce, zapečené v těstě. Typickou anglickou specialitou jsou skopové ledvinky, pečené skopové maso na roštu a zejména bifteky pečené do polosyrova. Jedním z charakteristických pokrmů anglické kuchyně je dušené skopové se zelenými fazolkami.

Anglické restaurace

V anglických velkoměstech si můžeme vybrat z opravdu velké nabídky stravovacích zařízení. Jsou zde restaurace od národností z celého světa. Vybrat si můžete také jestli chcete zajít do restaurace, baru, pivnice, vinárny, čajovny atd. Mnoho hospod již také podává lehká jídla za rozumné ceny.

Anglické nápoje

Angličané jsou znalci dobrého piva. Výběr je zde opravdu široký, pivo je silnější a podává se v třetinových lahvích. Brzy ráno pijí Angličané šálek silného čaje, který se mnohdy podává přímo do postele. Velkou společenskou událostí je také pití odpoledního čaje, podává se kolem 17. hodiny a nejčastěji se k němu přikusuje obložený chléb, nebo sušenky.

Ceny

Uváděné ceny se mohou lišit místně, sezónně, i v konkrétních podnicích. V obchodech balená voda 1,5 l = od Ł 0,70 nealko (cola, pepsi) 2 l = Ł 1,55 Schweppes Tonic 1 l = Ł 0,90 Red Bull 0,25 l = Ł 1,05 džus 1 l dle druhu = Ł 1,45 –2,15 čerstvé ovoce (ananas, meloun, hrozny) 400 g = Ł 2,00 kiwi 1 ks = Ł 0,35 rajčata 1 kg = od Ł 0,80 párky 400 g / minipárky 275 g = Ł 2,60 / Ł 2,00 mortadela plátky 130 g = Ł 2,00 uzená slanina 200 g = Ł 2,99 šunka 100 g = Ł 2,40 sýr 250 g (eidam) = Ł 1,40 kuře připravené k pečení 1,4 kg = Ł 3,80 řízky z kuřete / kuřecí stehna 500 g = Ł 4,00 / Ł 3,00 sekaná 400 g = Ł 3,00 6 vajec, 270 g = Ł 1,00 rýže 250 g = Ł 1,70 mléko 1 l = Ł 1,00 Aktivia jogurt 4x125 g = Ł 1,58 jogurt 200 g = Ł 0,54 / 0,37 čokoláda 125 g = Ł 1,05 – 2,20 croissant 6 ks = Ł 0,99 instantní káva Douwe Egberts 200 g = Ł 4,00 chleba bochník 800 g / 1,5 kg = Ł 1,05 / 1,50 máslo 250 g = Ł 1,00 víno 0,7 l = od Ł 4,60 pivo 0,5 l = od 1,50 GBP pivo Budweiser ležák 0,3 l = Ł 1,55 pivo tmavé Newcastle 0,55 l = Ł 1,68

V běžných restauracích

vydatná snídaně (English Breakfast) = Ł 8,00 – 10,00 předkrm = Ł 4,50 – 8,00 hlavní jídlo s přílohou = Ł 11,00 – 18,00 salát = Ł 3,00 – 6,00 polední menu (polévka, jídlo) = Ł 8,00 – 12.00 pizza v italské restauraci = Ł 7,00 – 11,00 jídlo v indické restauraci včetně přílohy (s sebou – take away) = Ł 5,70 – 8,50 sendvič, hamburger = Ł 2,50 – 4,00 káva = od Ł 1,00 pinta piva v pubu = Ł 2,00 – 4,00 sklenice vína v pubu Ł 2,00 – 5,00 večeře v restaurantu (podle úrovně) = Ł 15,00 – 50,00 i více

Související odkazy:

» podrobnosti zde:

Kurzy měny

Britská měna: britská libra (GBP) - 100 pencí

Orientační kurz: 1 GBP = 28,63 CZK

Nejčastější typy ubytování / ceny

Hotely, Kempy, Soukromí

Hotely jsou v Británii klasifikované podle standardní klasifikace od jedné do pěti hvězdiček. Rezervace bývá zejména v Londýně nezbytností. Ceny ubytování v hotelech se velmi různí podle vybavenosti, rozsahu služeb i atraktivnosti místa. Jen pro orientaci: Nocleh ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní v hotelu se třemi hvězdičkami činí přibližně 118 GBP, což se však netýká ubytování v metropoli.

Hostely: Jejich síť je na ostrovech dostačující, jmenovat můžeme například síť YMCA nebo YWCA. Při ubytování mají přednost držitelé mezinárodní karty IYHF. Rezervace je možná na adrese Youth Hostel Association, Trevelyon House, Diole Road, Matlou, Derbyshire DE43YH, tel.: 0044 1629 592 700 (Anglie) nebo 0044 8713 308 560 (Skotsko) či 0044 2890 315 435 (Severní Irsko).

Kempy: Na ostrovech jich najdeme dost, jsou velmi dobře zařízené a nemají jen sezonní provoz. Průměrná cena za ubytování v létě za dvě dospělé osoby, auto a karavan činí asi 17 GBP; dvě osoby s autem a stanem 11 GBP. Možný je pronájem chatek. K uplatnění slev a výhod se před cestou do Anglie, Skotska a Severního Irska vyplatí pořízení kempinkové karty CCI. Je k dostání ve všech pobočkách CK Autoturist.

Další typy ubytování ve Velké Británii:

Homestay – ubytování v hostitelské rodině volí především studenti, kteří jezdí do Velké Británie na jazykové nebo studijní pobyty. Počítá se obvykle s tím, že budete mít v rámci rodiny zajištěnou snídani a večeři. Koupelna často bývá sdílená s ostatními členy rodiny.

Bedsit / hall of residence – jedna místnost ke spaní, sdílená kuchyně, koupelna (i když mnohdy bývá vlastní pro každý pokoj). Na pokojích funguje uklízecí služba. Pokud se jedná o univerzitní kolej, pak se takové ubytování nazývá hall of residence.

Studio-flat – malý byt, kde je obývací pokoj a ložnice vzájemně propojená.

Flatshare – sdílený byt s více osobami. Např. máte k dispozici vlastní místnost, ale kuchyně a koupelna jsou sdílené.

Shared-house – dům, který je v podnájmu. Na placení se podílí všichni obyvatelé. K dispozici můžete mít vlastní místnost a ostatní jako kuchyni a koupelnu sdílet. Příp. může jít o samostatně oddělené byty se společnými místnostmi atd.

B&B (bed and breakfeast) – místnost k ubytování – často i v soukromém domě – která je nabízena za určitou částku. V ceně bývá snídaně, ne však večeře. Koupelna je často sdílená.

Tipy na výlety

Londýn

Londýn je hlavním městem Anglie, ale také celého Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Je to největší evropské město s více než 7 milióny obyvatel. Rozkládá na řece Temži. Po několik staletí představuje hlavní sídlo britských monarchů, vlády a také centrum obchodu. Je plné historických budov, muzeí, galerií a kostelů, ale i moderních výškových budov, obchodních a zábavních center.

West End – je asi nejpopulárnější a nejoblíbenější částí Londýna, představuje společenské, kulturní a zábavní centrum. Je také londýnským domovem královské rodiny. Nachází se zde Westminster, který je centrem politického a náboženského života už tisíc let. Westminsterské opatství je nejstarší a nejvýznamnější kostel v Londýně, kde probíhají korunovace všech anglických monarchů. Další zajímavostí Londýna je Trafalgarské náměstí. Centrem West Endu je Piccadilly Circus. Soho je plné restaurací, obchůdků, úzkých uliček, divadel a kin. Je také známé svými bary, kluby, nočním životem a gay komunitou. Nejvýznamnější památkou Londýna a největším lákadlem pro turisty je bezesporu Buckinghamský palác – londýnské sídlo a úřad královny Alžběty II. Pro veřejnost je tato památka otevřena od roku 1993 Prvním panovníkem zde byla královna Viktorie v roce 1837. Do soukromých komnat královské rodiny není vstup povolen.

South Kensington a Hyde Park – exkluzivní čtvrť, ve které najdeme jeden z největších londýnských parků a mnoho obchodů, muzeí, restaurací a hotelů. Z muzeí můžeme jmenovat například Victoria and Albert Museum, Muzeum vědy a Přírodovědné muzeum. Stojí zde také Kensington Palace, který sloužil jako hlavní královské sídlo až do roku 1760, nebo Royal Albert Hall, koncertní síň navržená ve stylu římského amfiteátru. Kensington je dnes oblastí s nejluxusnějším bydlením ve Velké Británii.

Regents park a Bloomsbury –Navštívit tady můžete zoologickou zahradu, jezero a největší mešitu v metropoli. Dnes je tento park nejrušnějším ze všech královských parků. Je zde i Museum Madame Tussaud´s a Sherlock Holmes museum. Čtvrť Bloomsbury je domovem mnoha spisovatelů a umělců a také tradiční centrum obchodů s knihami.

City a Southwark – čtvrť City je hlavním finančním centrem Velké Británie a jedním z nejdůležitějších ve světě. Nejvýznamnější památkou této čtvrti je Tower of London, kde jsou v současné době uchovány korunovační klenoty a jiné exponáty.

Okraj Londýna – Londýn se během několika staletí neustále rozrůstal a roztahoval a tím pohltil spoustu okolních vesnic. Mnohé z těchto vesnic si ale uchovaly svůj vesnický charakter a atmosféru. Je to například Chelsea, Hampstead nebo Notting Hill. Za návštěvu stojí také moderní a živé čtvrti East End a Docklands.

Cambridge

Starobylé anglické univerzitní město se nachází asi 80 km severovýchodně od Londýna. Nejvýznamnější památkou je King´s College – královská kolej založená Jindřichem VI. v roce 1441. Za prohlídku stojí Fitzwilliam Museum nebo se můžete projet na pramici po řece Cam.

Oxford

Ve městě se nachází nejstarší univerzita v anglicky mluvících zemích, která má 36 kolejí postavených mezi 13. a 16. stoletím. Ve městě můžete navštívit i botanickou zahradu, muzeum Oxfordu nebo nejnavštěvovanější farní univerzitní kostel St Mary the Virgin Church.

Stonehenge

Pravěké monumenty se nachází na Salisburské pláni v Jižní Anglii. Pravděpodobně to bylo místo, kde se pravidelně odehrávaly nejrůznější obřady. Stonehenge je tvořeno dvěma kamennými kruhy a dvěma podkovami. Uprostřed vnitřní podkovy leží kámen zvaný Oltář. Uspořádání kamenů souvisí se sluncem a měnícími se ročními obdobími. Nejrozšířenějším názorem je, že Stonehenge vybudovali druidové.

Manchester

Manchester je centrem umění, mediálního průmyslu, vysokoškolského vzdělání a obchodu. Známé je také především svými fotbalovými kluby Manchester United a Manchester City. Centrum města je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO. Zajímavá je Manchester Town Hall – majestátní radnice postavená ve stylu anglické gotiky. Můžete si prohlédnout také Muzeum umění, Muzeum vědy a průmyslu nebo Manchesterské muzeum. Na stadionu fotbalového mužstva Manchester United najdete také muzeum zabývající se fotbalovou historií.

Nejdelší krytou sjezdovku  v Anglii o délce 180 metrů, Chill Factor, najdete ve městě Manchester. Samozřejmostí je i funpark s více překážkami. Hodinové ježdění pro dospělého stojí 20 liber. 

Mohlo by Vás zajímat

Co nezapomenout sebou

  • K vozidlu technický průkaz, zelenou kartu pojištění, řidičák a občanku
  • Telefony v mobilu doplňte o předvolbu ČR +420
  • Najděte si telefony na Policii, záchranku a zastoupení či konzulát,
  • Telefonní číslo na oddělení pro zablokování platební karty
  • Číslo na ASISTENČNÍ SLUŽBU POJIŠŤOVNY pro volání ze zahraničí = je rozdílné než volání doma v ČR
  • Číslo na ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU rovněž v mezinárodním tvaru
  • Označit telefony na rodinné příslušníky zkratkou před jménem ICE (in case of emergency) pro případ záchrany
  • Přesvědčit se před odjezdem na co všechno jsme pojištěni, vozidlo, vybavení, posádka
  • Vybavení vozidla na cestu nebudeme opakovat, každý má svoje požadavky