Turistické informace

Vatikán

Vatikán, stejně jako San Marino leží na území Itálie. Městský stát obklopený Římem je nejmenším státem světa. Vládne zde papež, který je volen na doživotí. Nejznámější památkou Vatikánu je Bazilika sv. Petra a oválné náměstí sv. Petra. Polovinu území Vatikánu pokrývají Vatikánské zahrady. Rozhodně si nenechte toto místo ujít…

Všeobecné informace

Odlišnosti, všeobecné informace

Více informací

Důležitá telefonní čísla, emergency

první pomoc - 112 hlášení požáru - 06 698 84444 policie - 06 698 83023

Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí

GMT +1

Počasí ve Vatikánu je středomořského typu s mírnou zimou a dlouhým horkým létem.

Popis země, geografické a statistické údaje

 Originální název:Santa Sede
Český název:Svatý stolec
Užívaný název: Vatikán
Anglický název: HolySee
Rozloha: 0,44 km2 Poloha: 12° v. d. a 41,5° s. š.
Reliéf: nejvyšší bod - 75mnejnižší bod 19m

Politika:
Hlavní město: Vatikán (890 obyv.)
Datum vzniku: 1929
Forma vlády: absolutistická teokratická monarchie
Členství: OBSE Obyvatelstvo:
Počet obyvatel: 826
Hustota zalidnění: 1 877,3 obyv./km2
Národnostní složení:Italové, Švýcaři, Němci
Náboženství:katolíci 100 %
Úřední jazyky: italština, latina

Ostatní:
Mezinárodní zkratka: VAT
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): V
Jízda: vpravo
Internetová doména:.va

Předčíslí, GSM sítě

Předvolba Vatikánu je +39

Státní a církevní svátky - omezení

Státní a církevní svátky v Itálii:

1. ledna - Nový rok
6. ledna - Tři králové
pohyblivé velikonoční svátky
25. dubna - Den osvobození
1. května - Svátek práce
2. června - Založení Italské republiky
29.června - sv. Petr a sv. Pavel
15. srpna - Nanebevstoupení
1. listopad - Všech svatých
8. prosince - Neposkvrněné početí
25. a 26. prosince - vánoční svátky

Dopravní předpisy, poplatky

Dálniční síť, poplatky a mýto, Doporučená pojištění vozidel, Potřebné vybavení vozidel a doklady, Půjčení auta, Rozdílnosti pravidel silničního provozu.

Více informací

Dálniční síť, poplatky a mýto

Kilometráže dálnic, rychlostních komunikací

Stejně jako italská velkoměsta, tak i Vatikán je auty doslova přeplněn a je tu velmi hustý provoz

Poplatky, mýtné

Ve Vatikánu se mýtné ani jiné poplatky neplatí.

Průměrné ceny PHM

Natural 95 - 1,87 euro
Diesel - 1,72 euro

Rychlostní limity

Ve Vatikánu platí rychlostní limit 50 km/h.

Doporučená pojištění vozidel

Silniční síť v Itálii má celkově velmi vysoký standard. Provinční a místní silnice jsou celkově na dobré úrovni. Pokud auto projíždí městem, mělo by být zamčené se zavřenými okny. Okradení hrozí i na dálničních parkovištích, dále při fingovaných nehodách, žádostech o pomoc a podobně. Týká se to především dálnic a silnic na jihu (obzvlášť dálnice z Neapole do Salerna). Nezapomeňte proto na pojištění zavazadel. Doporučujeme Vám sjednat si také k povinnému ručení i havarijní pojištění a úrazové pojištění všech cestujících. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Karabiníci  112
  

CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE NEHODA • přivolejte policii • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků • pokud je to možné, opatřete si fotodokumentaci místa nehody • pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky) • v případě, že jste viník nehody, zavolejte do místní kanceláře pojistitelů a domluvte se na dalším postupu (kontaktní údaje naleznete na zadní straně Zelené karty) • pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny • po návratu kontaktujte zástupce pojišťovny 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ • nahlašte pojistnou událost • telefonicky na infolince své pojišťovny • prostřednictvím příslušného on-line formuláře na webu vaší pojišťovny • elektronicky • písemně na formuláři • osobně na kterékoli pobočce vaší pojišťovny • K hlášení škodné události si připravte: • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo, • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody • údaje o nehodě • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail. Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena policií. V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události, případně číslo hlášenky)

Související odkazy:
» JAK ŘEŠIT ŠKODU

Potřebné vybavení vozidel a doklady

Při cestě do Itálie musíte mít tyto doklady: Řidičský průkaz Zelená karta Technický průkaz

Půjčení auta

Podmínkou pro půjčení auta je věk minimálně 21 let a platný řidičský průkaz (naše národní ŘP jsou v Itálii uznávány).

Rozdílnosti pravidel silničního provozu

Pokuty a informace

Alkohol: Obsah alkoholu v krvi řidiče nesmí podle italských zákonů přesáhnout 0,49 promile. Absolutní zákaz platí pro profesionální řidiče, řidiče do 21 let a řidiče, kteří mají řidičský průkaz po dobu kratší než 3 roky. Jinak je považován za osobu pod vlivem alkoholu a může zaplatit pokutu ve výši 542 - 6527 EUR. V krajním případě může být řidič odsouzen na 1 měsíc - 6 měsíců do vězení a řidičský průkaz mu může být odebrán až na 2 roky. Pokuty: Policie může vymáhat na místě pokutu od řidiče vozidla registrovaného v zahraničí 1/4 max. výše pokuty. Řidič, který neuzná svoji vinu při dopravním přestupku je nucen zaplatit zálohu ve stejné výši. Pokud řidič odmítne zaplatit deposit může mu být odebrán řidičský průkaz, jestliže nepředloží řidičský průkaz bude jeho vozidlo zadrženo do zaplacení pokuty. Pokuty za spáchání závažnějšího přestupku v noci mezi 22.00 - 07.00 h. jsou zvýšeny o 30%. Platí to pro rychlost, jízdu na červenou, nebezpečnou jízdu atd. Za závažnější přestupky se odečítají současně body (od 1 do 10 bodů). Toto platí i pro zahraniční motoristy, po dosažení max. počtu 20 bodů je zadržen ŘP na dobu 6 měsíců až 2 roky. ŘP je odebrán také při jakémkoli přestupku k němuž došlo pod vlivem alkoholu a nebo drog, pokud došlo jeho následkem k úmrtí jiné osoby. V Itálii jsou používány botičky místo odtažení v případě, že auto stojí např. na chodníku. Odtažení se praktikuje, jestliže vůz vyvolává potíže v dopravě. V obou případech se musí zaplatit pokuta 38 - 311 EUR. Denní svícení je povinné celoročně při jízdě mimo obydlené oblasti. Také za deště, sněžení či jinak snížené viditelnosti. Zadní mlhová světla možno používat jen při dohlednosti snížené na max. 50 metrů, za silného deště či intenzivního sněžení.

Pravidla parkování

V Římě je zakázáno stání v historických čtvrtích v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hod., s výjimkou pro vozidla místních obyvatel a to na zvláštní povolení od magistrátu. 

označení parkovacích míst:
modrá čára - placené místo
žlutá čára - rezervované místo
bílá čára - neplacené místo

Informace pro turisty

Bezpečnostní upozornění, dokumenty, rozdílnosti, Doporučená pojištění, ubytování...

Více informací

Bezpečnostní upozornění

 

Vatikán představuje stát s poměrně vysokou kriminalitou (v přepočtu na obyvatele dvacetkrát vyšší než v Itálii).Týká se to převážně kapsářů, kteří okrádají hlavně poutníky a turisty.

Hraniční přechody

Vatikán je vnitrozemský suverénní městský stát, jehož území se rozkládá na západním břehu řeky Tibery v Římě a jeho středověké hradby jej oddělují od ostatní římské zástavby.

Letiště

Do Říma létá mnoho velkých leteckých společností nabízejících různé letecké zájezdy i zlevněné lety. Hlavní a největší italskou leteckou společností je Alitalia. Z Prahy do Říma létají přímé linky, letecká přeprava je tak rychlá a cesta z Prahy do Říma zabere necelé 2 hodiny. Z našich leteckých společností zajišťuje přepravu zejména ČSA a levné letenky se dají získat např. přes agenturu Student Agency. Také některé cestovní kanceláře vám zajistí letenky. Protože je létání zatím nejdražší formou přepravy, existuje zde řada zajímavých slev a výhod.

Omezení dovozu a vývozu / zákazy

Do Vatikánu je povolen bezcelní dovoz předmětů osobní potřeby a spotřeby odpovídající délce pobytu a ročnímu období. K nim patří také: zboží zakoupené v EU zboží zakoupené mimo EU cigarety 800 ks 200 ks lehké doutníky 400 ks 100 ks doutníky 200 ks 50 ks tabák 1 kg 250 g alkoholické nápoje* obsah alkoholu nad 22% 10 l 1 l obsah alkoholu do 22% 20 l 2 l šumivé víno 90 l 4 l pivo 110 l 16 l benzín - max. 10 l v kanistru ostatní zboží vč. parfémů, kávy nebo čaje - bez limitu cestující lodní a leteckou dopravou do 430 EUR, ostatní cestující do 300 EUR, děti do 15-ti let do 150 EUR

* Pouze osoby starší 17ti let Nad výše uvedené limity musí dovážející prokázat, že je zboží pro jeho osobní potřebu.

Turistům, kteří do Itálie přijedou po návštěvě jiných států je dovoleno vlastnit zakoupené suvenýry v hodnotě 500 USD. Stačí ústní celní prohlášení.

Pokud chcete cestovat s domácím zvířetem, je nutné, aby mělo Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Dále musí být zvíře očkováno proti vzteklině a označeno buď čipem nebo tetováním. Stáří vakcinace musí být v rozmezí 12-20 dnů. Zvířata mladší 3 měsíců se do Vatikánu dovážet nesmí.

Ostatní malá zvířata (mimo psů a koček) max. 5, mohou být dovážena bez veterinárního potvrzení. Papoušky a andulky (2 ks - velké druhy, 4 ks - malé druhy) je možné dovézt pouze s veterinárním potvrzením ze země původu (psitakóza nesměla proběhnout v posledních 12 měsících). Zákaz dovozu ptactva ze zemí infikovaných ptačí chřipkou a z balkánských zemí.

Omezený dovoz

Střelné zbraně, léky /povoleny jen v množství pro vlastní potřebu/, sušené mléko, maso a masné výrobky nad 5 kg, rostliny a semena rostlin, výrobky ze slonoviny, korálů, kožešin, krokodýlí kůže apod.

Zakázaný dovoz

Dovoz nebezpečných zvířat, nástrojů, léků, zbraní, drog, atd. je zakázán.

Omezený vývoz

Vývoz zboží umělecké hodnoty starší 50 let a nábytku staršího 100 let je možný jen s povolením Ministerstva kultury.

Potřebné dokumenty

Ke vstupu do Vatikánu potřebujete platný pas nebo stačí i platný občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Můžete volně překračovat hranice státu, aniž byste procházeli hraniční kontrolou, byť Vatikán není součástí Schengenského prostoru. Pokud chcete v zemi zůstat po dobu kratší, než jsou 3 měsíce, nebude po vás vyžadováno povolení k pobytu.

Důležité: Pas pro dítě

Od 26. 6. 2012 musí mít každé dítě svůj vlastní pas!!!

Rozdílnosti

Krátké kalhoty, minisukně a trička bez rukávu jsou nepřípustné.
Počítejte, že pravděpodobně nestihnete navštívit všechny pamětihodnosti najednou, tvoří se tu totiž velké fronty.

Pobytové informace

Bezpečnostní upozornění, dokumetny, rozdílnosti, Doporučená pojšitění, ubytování...
Více informací

Doporučená pojištění osob

Zdravotní péče v Itálii - Vatikánu odpovídá evropským standardům. Jsou patrné rozdíly v poplatcích a čekací době mezi soukromými a veřejnými zařízeními. V Itálii se vám bude hodit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že od zavedení Evropského průkazu zdravotního pojištění uběhla relativně krátká doba, některá zdravotnická zařízení v Itálii s touto změnou nemusí být obeznámena. Doporučujeme sjednání cestovního pojištění, které navíc pokrývá výlohy nad rámec zdravotního pojištění držitelů Evropského průkazu zdravotního pojištění. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: První pomoc 118 Global Assistance 00 420 266 799 779

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V rámci cestovního pojištění si sjednáte léčebné výlohy v zahraničí, pro případ, že budete potřebovat využít zdravotní péči dané země například v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel. V případě, že budete muset svou cestu nebo pobyt přerušit a z nějakého závažného důvodu se vrátit, bude se vám například hodit pojištění, které se postará o úhradu náhradní dopravy zpět do České republiky. Hodit se vám může i pojištění nevyužité cestovní služby, které se vztahuje na náhradu nákladů na „nespotřebované“ cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu.

CO DĚLAT, NASTANE-LI ŠKODA PŘI CESTÁCH A POBYTU V ZAHRANIČÍ  

• V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici, se spojte telefonicky s vaší pojišťovnou, pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Jestliže si náklady vzniklé s telefonickým spojením, lékařským ošetřením nebo léčením ve zdravotnickém zařízení uhradíte sami, po návratu do České republiky Vám budou pojišťovnou proplaceny. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění. Tyto údaje jsou uvedeny na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění. V centrále je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného. 

• Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  

• Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně pojistnou událost, to můžete udělat několika způsoby: 

• zasláním tiskopisu, e-mailem, osobně na pobočce pojišťovny

• Oznámení učiněná e-mailem nebo telefonicky dodatečně potvrďte vyplněním příslušného tiskopisu hlášení pojistné události. 

• Při uplatňování náhrady léčebných výloh předložte osobně nebo zašlete pojišťovně následující doklady: 

• vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí 

• Prohlášení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici

• originály nebo ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí

• asistenční kartu

• u individuálně sjednaného pojištění originál pojistné smlouvy

DOKLADY MUSÍ OBSAHOVAT - jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) zajistěte úřední překlad do češtiny. 

V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u pojišťovny a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.

Gastronomie, ceny v sezóně

Italská kuchyně Součástí italského jídelníčku bývají často kuřata a zvěřina, nejčastěji používaným masem je však telecí. Italové vytvářejí chutná jídla z plodů moře – z ústřic, mušlí, raků, krabů, humrů, langust, sépií a mnoha druhů ryb. V italské kuchyni jsou velmi oblíbené také polévky. Tou nejznámější je minestrone, což je hustá polévka s velkou dávkou zeleniny, s rýží nebo těstovinami, ke které se podává ještě čerstvě nastrouhaný parmazán. Denním pokrmem jsou zde těstoviny, které se připravují na spoustu způsobů. Na italském trhu existuje kolem 400 druhů těstovin neboli pasta, které se od sebe liší tvarem, délkou, povrchem nebo velikostí. Mezi nejznámější patří například spaghetti, canneloni, ravioli či tortellini. Typickým pokrmem je italská pizza. Připravuje se zde s nejrůznějšími náplněmi a v nejrůznějších velikostech. Téměř do všech pokrmů Italové přidávají zeleninu, zejména chřest, baklažány, artyčoky, tykvičky, fenykl, rajčata a papriky. Může být syrová nebo dušená jako příloha k masu. K italské kuchyni patří také tradiční vynikající sýry, například Mozzarella, Gorgonzola, či Parmagiano. Z koření se hojně využívá petrželka, oregano, šalvěj, bazalka, rozmarýn, a také fenykl. Výborná je italská zmrzlina podávaná s čerstvým ovocem.

Kurzy měny

Měna ve Vatikánu: euro (EUR)

Orientační kurz: 1 euro = 25,43 CZK

Nejčastější typy ubytování / ceny

Hotely, Kempy, Soukromí

Návštěvníci Vatikánu mají spoustu možností ubytování v Římě, kde se nachází řada hotelů, hotýlků, penzionů i hostelů. Stračí si jen vybrat podle svého vkusu a aktuální finanční situace. Hotely bývají stejně jako u nás označovány hvězdičkami podle vybavenosti a poskytovaných služeb. Ceny hotelových pokojů se liší také podle ročního období a místa, kde je hotel situován. Před příjezdem je dobré si ubytování včas zajistit, obzvláště v období hlavní turistické sezóny. Je třeba také počítat s tím, že během Velikonoc je Vatikán zaplaven davy poutníků.

Tipy na výlety

Náměstí sv. Petra

Na Náměstí sv. Petra o rozměrech 340 x 240 metrů se vejde až 400 000 lidí. Tvar podloubí symbolizuje otevřenou náruč církve. Kromě podloubí se náměstí skládá ještě ze 4 řad travertinových dórských sloupů. Dále zde můžete obdivovat ještě 140 kolosálních soch Světců. Středu náměstí dominuje 25 metrů vysoký obelisk zdobený dvěma fontánami ze 17. Století.

Chrám sv. Petra

Bazilika sv. Petra je díky svým obřím rozměrům považována za největší chrám v Evropě. Po celé délce lodi jsou sochy, náhrobky papežů, Jana Pavla II. Uprostřed pod kopulí je papežský oltář, kde slavnostní liturgické obřady vykonává sám papež. Snad největší pozornosti se těší černá bronzová socha sv. Petra sedícího v křesle. Jednou rukou žehná a ve druhé ruce drží klíč jako symbol papežské autority. A dalším skvostem je Pieta od Michelangela z roku 1499, kterou můžete pozorovat za neprůstřelným sklem.

Sixtínská kaple

Tato stavba je právem považována za nejslavnější mistrovské dílo západního umění. Byla přistavěna v letech 1473-1481 za papeže Sixta IV. Konají se v ní volby papežů. Kapli proslavilo Michelangelovo dílo. Původně hvězdnou oblohu na stropě doplnil Michelangelo o fresky z Nového a Starého zákona. Clementino obsahuje největší a nejcennější sbírku antických uměleckých děl, MuseoEtrusco shromáždilo sbírku etruských vykopávek, MuseoSacro obsahuje zajímavé sbírky předmětů umělecké výroby.

Vatikánská muzea

Vatikánská muzea patří mezi největší v Evropě, a to jak svou rozlohou, tak i počtem vystavovaných exponátů. Jednotlivá díla jsou vystavena ve stovkách místností a několika oddělených muzeích, proto pokud byste chtěli vidět úplně vše, museli byste ujít kolem 8 km. Na prohlídku zdejších muzeí je tedy třeba si vyhradit spoustu času. Doporučuje se také přijít co nejdříve, abyste se nemuseli prodírat davy turistů.

MuseoPio-Clementino

Pokud chcete vidět to nejlepší ze všech Vatikánských muzeí, navštivte muzeum Pio-Clementino.

Raffaelovy sály

Vyzdobení těchto čtyř menších vatikánských sálů se řadí k vrcholným dílům západoevropského umění. Všechny obrazy mají náboženský, filozofický či poetický charakter.

Mohlo by Vás zajímat

Co nezapomenout sebou

  • K vozidlu technický průkaz, zelenou kartu pojištění, řidičák a občanku
  • Telefony v mobilu doplňte o předvolbu ČR +420
  • Najděte si telefony na Policii, záchranku a zastoupení či konzulát,
  • Telefonní číslo na oddělení pro zablokování platební karty
  • Číslo na ASISTENČNÍ SLUŽBU POJIŠŤOVNY pro volání ze zahraničí = je rozdílné než volání doma v ČR
  • Číslo na ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU rovněž v mezinárodním tvaru
  • Označit telefony na rodinné příslušníky zkratkou před jménem ICE (in case of emergency) pro případ záchrany
  • Přesvědčit se před odjezdem na co všechno jsme pojištěni, vozidlo, vybavení, posádka
  • Vybavení vozidla na cestu nebudeme opakovat, každý má svoje požadavky