Turistické informace

Švýcarsko

Švýcarsko je zemí horských vrcholů, zelených pastvin a nádherných jezer. Známé je výrobou luxusních hodinek i šperků, skvělou čokoládou a výrobou sýrů. Za návštěvu jistě stojí hlavní město Bern, Basilej, Sion a jistě i Ženeva. Pokud vás lákají horské štíty a lyžování, určitě vás tato země mile překvapí.


Všeobecné informace

Odlišnosti, svátky

Více informací

Důležitá telefonní čísla, emergency

117 - policie - tísňové volání 118 - hasiči 144 - první pomoc - sanitka 1414 - záchranná služba - Rega (vrtulník) 1415 - záchranná služba - Air Glaciers 111 - informace o telefonních číslech (tuzemsko) 140 - autoopravy - pomoc na silnicích (nepřetržitě) 163 - sjízdnost silnic 187 - lavinové nebezpečí

Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí

GMT + 1

Podnebí ve Švýcarsku je mírné a podobá se tomu u nás. Nejteplejšími měsíci jsou červenec a srpen, kdy se teploty pohybují mezi 18 až 27 stupni Celsia. Nejchladněji bývá v lednu a únoru, kdy teploty klesají maximálně na –2 stupně Celsia. Teploty se však mohou měnit také v závislosti na nadmořské výšce. V Alpách panuje drsné vysokohorské podnebí a velké teplotní výkyvy zde nejsou ničím neobvyklým.

Popis země, geografické a statistické údaje

Obecné informace:

Originální název: Schweizerische Eidgenossenschaft

Český název: Švýcarská konfederace

Užívaný název: Švýcarsko

Anglický název: Switzerland

Rozloha: 41 290 km2

Poloha: 6°-11° v. d. a 46°-48° s. š.

Reliéf: nejvyšší bod - Dufourspitze (4 634 m), nejnižší bod - Maggiore (195 m)

Vodstvo: nejdelší řeka - Rýn (1 326 km)

Klima: mírný pás Biota: lesy mírného pásu

Politika:

Hlavní město: Bern (127 000 obyv.)

Další města (tis. obyv.): Curych 344, Basilej 174

Správní členění: 26 kantonů

Datum vzniku: 1499

Forma vlády: parlamentně prezidentská federativní

Státní zřízení: republika

Členství: EFTA, CE, OBSE, OECD

Obyvatelstvo:

Počet obyvatel (2009): 7 604 467

Hustota zalidnění: 184,1 obyv./km2

Národnostní složení: Švýcaři 93 %, Rétorománi 1 %

Úřední jazyk: francouzština, němčina, italština, rétorománština

Mezinárodní zkratka: CHE

Vstoupení do OSN: 2002

Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): CH

Jízda: vpravo

Internetová doména: .ch

Předčíslí, GSM sítě

Předvolba Švýcarska je +41 Mobilní operátoři: Swisscom, Sunrise, Salt

Státní a církevní svátky - omezení

Svátky se člení ve Švýcarsku na svátky celostátní, kantonální a církevní.

1.1. Nový rok

2.1. Svatý Berchtold - pouze v některých kantonech

6.1. Tři králové - pouze v některých kantonech

Velikonoční pátek

Velikonoční pondělí

1.5. Svátek práce

květen: Nanebevstoupení Páně

červen: Svatodušní svátky

červen: Boží tělo - pouze v některých kantonech

1.8 Státní svátek - založení Švýcarské konfederace roku 1291

15.8. Nanebevzetí Panny Marie - pouze v některých kantonech

1.11. Svátek všech svatých - pouze v některých kantonech

8.12. Neposkvrněné početí Panny Marie - pouze v některých kantonech

25–26.12.Vánoce

Svátky se liší kanton od kantonu. Například 1. květen je v kantonu Bern dnem pracovním. V kantonu Curych je volno, v kantonu St. Gallen je volno půl dne.

V některých místech je volno posledních několik pracovních hodin u příležitosti místních svátků (cibulový trh v Bernu v mesici listopadu).

Dopravní předpisy, poplatky

Dálnice ve Švýcarsku podléhají poplatkům. Za motorová vozidla do celkové váhy 3,5 t se platí 40 CHF. Dálniční známka je platná vždy od 1. 12. až do 31. 1. následujícího roku. Známku (Vignette) lze zakoupit v ČR v Autoturistu nebo přímo na švýcarských hranicích, dále také na poštách, u čerpacích stanic a v autoopravovnách.

Za průjezd tunely se již další poplatky neplatí.
Výjimkou jsou hraniční tunely: Mont Blanc 32,30 euro (40,30 zpáteční) a Grand San Bernardo 18,70 euro (29,70 zpáteční).

Placení pokut ve Švýcarsku policisté vyžadují přímo na místě. V hotovosti však vybírají jen od 20 do 300 CHF, při vyšších sumách pak nařizují složení odpovídajícího ekvivalentu, který slouží jako záruka. Za jízdu tunelem s neosvětleným vozidlem nebo za jízdu s nezapnutými bezpečnostními pásy policisté požadují 60 CHF, ale za překročení rychlostního limitu v obci o pouhých 15 km/h činí pokuta 250 CHF. Dodržování stanovené rychlosti je velmi přísně kontrolováno také na dálnicích a mimo obec. Tam stačí překročit rychlost o 21 km/h a více, na dálnicích pak o 26 km/h a více a hrozí pokuta 5 000 CHF. Zahraničním řidičům, kteří hrubě porušují švýcarské dopravní předpisy, může soud vydat dočasný zákaz vjezdu na území státu.
 
    Alkohol:
Ve Švýcarsku je tolerován alkohol do 0,5 promile alkoholu v krvi.

Zaplacení přísné pokuty následuje po zjištění úrovně alkoholu v krvi nad tolerovanou mez. Řidiči bývá zadržen na tři měsíce také řidičský průkaz, při zvlášť závažných přestupcích mu hrozí vězení.

Denní svícení je povinné celoročně.

Ve Švýcarsku je možné předjíždět tramvaj i vlevo, samozřejmě jen v případě, že v protisměru nic nejede. V jednosměrné ulici je dovoleno předjíždět tramvaj podle okolností zleva i zprava. Odbočuje-li však tramvaj na obousměrné vozovce vlevo, má přednost před vozidly v protisměru.

Řidič jedoucí v koloně po silnici bez přechodu musí dát chodci příležitost přejít na druhou stranu.

Ve Švýcarsku platí přísný zákaz užívání antiradarů; ve vozidlech nesmějí být ani namontovány. Trestný je dokonce jejich dovoz!

Více informací

Dálniční síť, poplatky a mýto

Kilometráže dálnic, rychlostních komunikací

Švýcarsko se může pochlubit dobře udržovanými silnicemi a hustou silniční sítí - 71 059 km silnice

Poplatky, mýtné

Ve Švýcarsku je třeba při průjezdu dálničních a některých silničních úseků automobil opatřit platnou dálniční známkou. Vzhledem k relativně husté silniční síti zpoplatněných úseků se ve Švýcarsku bez dálniční známky pravděpodobně neobejdete. Kromě motocyklů a automobilů do 3,5t je třeba platnou nálepkou označit také přívěs/karavan. Dálniční nálepka je pro řidiče k dispozici pouze s roční, respektive 14 měsíční platností (1.12. - 31.1.). Pokud tímto státem budete projíždět s vozem nad 3,5t, je třeba místo dálniční známky na hraničním přechodě zaplatit poplatek za těžká vozidla. Kromě poplatků za průjezd dálniční sítě je ve Švýcarsku zpoplatněn průjezd tunelů Great Saint Bernard a Munt la Schera. Dálniční známkou musí být opatřen i přívěs či karavan (do 3,5t) viz. FAQ Ve Švýcarsku je zpoplatněn průjezd dvou tunelů vedoucích do Itálie a tunelu mezi městy Kandersteg a Goppenstein s vlakovou přepravou vozidel. Jedná se o tunely Great Saint Bernard, Munt la Schera vedoucí do Livigna a Lötschberg mezi městy Kandersteg a Goppenstein. Švýcarskou dálniční známku lze zakoupit na většině běžných prodejních místech jako jsou celní úřady na hraničních přechodech, švýcarské pošty, benzínové pumpy a další obvyklá místa. V České republice lze známku zakoupit v některých provozovnách ÚAMK a ABA. V případě, že došlo k poškození čelního skla a tím ke znehodnocení dálniční známky, lze požádat o její náhradu. Se žádostí je však třeba doložit fakturu za nové čelní sklo a dokázat, že za poškození dálniční známky nenáleží náhrada za pojištění vozidla. Další informace i žádost o náhradu poškozené dálniční známky lze podat například v některém z celních úřadů na hraničních přechodech. Ve Švýcarsku nelze požádat o osvobození či slevu z nákupu dálniční známky, avšak o soby s bydlištěm a vozidlem registrovaným ve Švýcarsku mají možnost požádat o osvobození z platby silniční daně.

 

Rychlostní limity

Ve Švýcarsku platí tyto rychlostní limity:

Osobní vozy a motocykly: v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na rychlostní komunikaci 100 km/h, na dálnici 120 km/h.

Doporučená pojištění vozidel

Silnice jsou obecně v dobrém stavu. Pokud se chystáte vyrazit do Švýcarska autem, doporučujeme Vám sjednat si k povinnému ručení i havarijní pojištění a úrazové pojištění všech cestujících. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA  Policie 117

CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE NEHODA • přivolejte policii • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků • pokud je to možné, opatřete si fotodokumentaci místa nehody • pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky) • v případě, že jste viník nehody, zavolejte do místní kanceláře pojistitelů a domluvte se na dalším postupu (kontaktní údaje naleznete na zadní straně Zelené karty) • pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny • po návratu kontaktujte zástupce pojišťovny 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ • nahlašte pojistnou událost • telefonicky na infolince své pojišťovny • prostřednictvím příslušného on-line formuláře na webu vaší pojišťovny • elektronicky • písemně na formuláři • osobně na kterékoli pobočce vaší pojišťovny • K hlášení škodné události si připravte: • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo, • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody • údaje o nehodě • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail. Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena policií. V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události, případně číslo hlášenky)

Související odkazy:
» JAK ŘEŠIT ŠKODU

Potřebné vybavení vozidel a doklady

Řidiči motorových vozidel potřebují ve Švýcarsku platný řidičský průkaz ČR, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta). Použití bezpečnostních pásů je povinné pro řidiče a spolujezdce starší 12 let na předních i zadních sedadlech (pokud je jimi vozidlo vybaveno). Od 1. ledna 2002 je povinnost pro děti ve věku:do 7 let používat dětský zádržný systém, mezi 7 a 12 lety používat speciální dětský zádržný systém nebo bezpečnostní pás. Helmy pro motocyklisty jsou povinné. Světla: Je povinné osvětlení motorových vozidel i během dne. Výstražný trojúhelník: Každé motorové vozidlo musí být vybaveno výstražným trojúhelníkem, který musí být umístěn na snadno dostupném místě (ne v kufru auta). Tato povinnost platí i pro cizince, ale typ trojúhelníku se může od švýcarského typu různit. V případě potřeby musí být umístěn nejméně 50 m za vozidlem na normálních silnicích a 100 m na vysokorychlostních silnicích. Jestliže je vozidlo v nouzové zóně, trojúhelník musí být umístěn na pravé straně zóny. Jestliže vozidlo stojí v zóně určené pro porouchaná auta, výstražný trojúhelník není povinný. Hasicí přístroj: není pro osobní auta povinný, ale doporučuje se. Lékárnička: není pro osobní auta povinná, ale doporučuje se. Hloubka dezénu: Hloubka vzorku pneumatiky se řídí podle předpisů země registrace vozidla, tj. pro české motoristy 1,6 mm.

Půjčení auta

K půjčení auta ve Švýcarsku musíte mít platný řidičský průkaz, minimální věková hranice je 25 let.

Pokud jste majitelem uznávané kreditní karty, nebudete pravděpodobně muset platit kauci za vypůjčení.

Rozdílnosti pravidel silničního provozu

Pokuty a informace

Placení pokut ve Švýcarsku policisté vyžadují přímo na místě. V hotovosti však vybírají jen od 20 do 300 CHF, při vyšších sumách pak nařizují složení odpovídajícího ekvivalentu, který slouží jako záruka. Za jízdu tunelem s neosvětleným vozidlem nebo za jízdu s nezapnutými bezpečnostními pásy policisté požadují 60 CHF, ale za překročení rychlostního limitu v obci o pouhých 15 km/h činí pokuta 250 CHF. Dodržování stanovené rychlosti je velmi přísně kontrolováno také na dálnicích a mimo obec. Tam stačí překročit rychlost o 21 km/h a více, na dálnicích pak o 26 km/h a více a hrozí pokuta 5 000 CHF. Zahraničním řidičům, kteří hrubě porušují švýcarské dopravní předpisy, může soud vydat dočasný zákaz vjezdu na území státu. Alkohol: Ve Švýcarsku je tolerován alkohol do 0,5 promile alkoholu v krvi. Zaplacení přísné pokuty následuje po zjištění úrovně alkoholu v krvi nad tolerovanou mez. Řidiči bývá zadržen na tři měsíce také řidičský průkaz, při zvlášť závažných přestupcích mu hrozí vězení. Denní svícení je povinné celoročně. Ve Švýcarsku je možné předjíždět tramvaj i vlevo, samozřejmě jen v případě, že v protisměru nic nejede. V jednosměrné ulici je dovoleno předjíždět tramvaj podle okolností zleva i zprava. Odbočuje-li však tramvaj na obousměrné vozovce vlevo, má přednost před vozidly v protisměru. Řidič jedoucí v koloně po silnici bez přechodu musí dát chodci příležitost přejít na druhou stranu. Ve Švýcarsku platí přísný zákaz užívání antiradarů; ve vozidlech nesmějí být ani namontovány. Trestný je dokonce jejich dovoz!

Pravidla parkování

Žluté značení na vozovce znamená zákaz zastavení (plná čára) nebo zákaz parkování (přerušovaná čára, kříže či jiné znaky). V modrých zónách se dá parkovat jen s parkovacím diskem ve voze. Bezplatně je k dostání na čerpadlech, v turistických kancelářích nebo na policejních stanicích. Ve švýcarských městech jsou k dispozici také parkovací hodiny. Hodina přijde obvykle na 1 CHF. Zdravotně postižení motoristé mají, stejně jako u nás, na parkovištích vyhrazena stání. Jejich vozidla však musí být označena příslušným mezinárodním symbolem. Všechny parkovací zvyklosti a režimy je nezbytné dodržovat. Chybně zaparkovaná vozidla policisté znehybňují botičkami nebo je rovnou odtahují.

Na neosvětlených veřejných místech musí mít zaparkovaná auta zapnutá obrysová světla a koncová světla. V obci - osobní automobily a lehké dodávky bez přívěsu, do 6 m délky a 2 m šířky, mohou být osvětlena parkovacími světly pouze na boční straně přivrácené ke středu silnice. Zapnutá světla nejsou povinná, jestliže vozidlo parkuje v místě s dobrým pouličním osvětlením nebo na povolených parkovacích místech patřičně označených.

Informace pro turisty

Bezpečnostní upozornění, dokumetny, rozdílnosti...

Více informací

Bezpečnostní upozornění

 

Bezpečnost a dodržování obecně závazných předpisů je ve Švýcarsku na vysoké úrovni.

Při provozování horské turistiky je třeba počítat s možným náhlým zhoršením povětrnostních podmínek. Nutná je kvalitní výstroj a výzbroj. Doporučuje se nepřeceňovat vlastní schopnosti či možnosti a nepodceňovat neznalost terénu.

Hraniční přechody

Německo

-Basle

- Weil (dálniční přechod)

-Stein - Bad Säckingen

-Koblenz

-Schafffouse

-Thayngen

-Kreuzlingen (dálniční přechod)

Rakousko

-St. Margrethen

-Au

-Buchs

-Schaanwald (Lichtenštejnsko)

Itálie

-Chiasso- Brogeda (dálniční přechod)

-Ponte Tresa

-Castasegna

-Brig (Gondo)

-Great St. Bernard (tunel)

Francie

-Boncourt

-Vallorbe

-Basle - St. Louis (dálniční přechod)

-Bardonnex (dálniční přechod)

-Thônex - Vallard (dálniční přechod)

-Forney – Voltaire

Vozidla (nákladní) vezoucí zboží pro komerční účely mají na hraničních přechodech určené úřední hodiny, většinou od 7 do 17,30 , jinak je provoz hraničních přechodů non-stop.

Direction Générale des Douanes 3003 Bern Tel.: +41 31 322 65 11 Fax: +41 31 322 78 72

Letiště

• Berne (BRN)

• Bole (BPL)

• Curych (ZRH)

• Lugano (LUG)

• St Gallen Altenrhein (ACH)

• Ženeva (GVA)

Omezení dovozu a vývozu / zákazy

Bezcelně je povoleno dovézt předměty osobní potřeby (v přiměřeném množství), např. oblečení, toaletní a sportovní potřeby, foto a videopřístroje apod., potraviny a nealkoholické nápoje v množství, které odpovídá potřebě na 1 den.

U alkoholických nápojů (platí pouze pro cestující od 17 let) je povoleno dovézt 2 litry lihovin do 15 stupňů, 1 litr lihovin nad 15 stupňů, 200 cigaret nebo 50 ks cigár či 250 g tabáku. Dále lze dovézt dárky v ceně do 300 CHF (kumulace pro více osob není možná), s výjimkou alkoholických a tabákových výrobků, masa, masných a mléčných výrobků, tuků a olejů nad uvedené množství. Úplný seznam a aktuální zákazy dovozů potravin z důvodu nákazy je možno získat u švýcarského Spolkového veterinárního úřadu v Bernu, tel. 004131-3238524, fax 004131-3238522, www.bvet.admin.ch.

Odhalený dovoz i průvoz nadměrného množství potravin, včetně konzerv a masových výrobků, švýcarské celnice pokutují a zboží zabavují. Dovoz čistého lihu je zakázán.

Pro dovoz jedů (včetně čistících a chemických prostředků, laků a barev) se vyžaduje povolení.

Pro psy a kočky dovážené či opětovně vyvážené ze Švýcarska se vyžaduje předložení veterinárního průkazu, ve kterém je potvrzeno očkování proto vzteklině, jež musí být provedeno minimálně 30 dnů (tato lhůta neplatí pro přeočkovaná zvířata)před překročením hranice a nesmí být starší než 1 rok. Ostatní zvířata musí mít jak osvědčení o zdravotní prohlídce, tak povolení k dovozu; výjimku tvoří morčata, zlatí křečci, krysy, potkani, myši, kanárci a akvarijní rybky, jejichž dovoz je možný bez povolení a veterinárního vysvědčení. Dovoz chráněných druhů zvířat (např. hadi, želvy, papoušci) či výrobků z nich (např. slonovina, různé zvířecí kůže) je zcela zakázán nebo podléhá povolení švýcarského Spolkového veterinárního úřadu v Bernu (kontakty viz výše).

Zbraně, jejich součásti, munice a její součásti je nutno při dovozu, vývozu či průvozu vždy nahlásit na příslušném celním úřadě. Některé podléhají zákazu, jiné povolovacímu řízení - informace možno získat u švýcarského Spolkového policejního úřadu v Bernu, tel. 004131-3242297, 3223629. Je zakázáno nošení a dovoz dýk a nožů s výkyvným, sklápěcím, padacím, vystřelovacím nebo jiným spouštěcím mechanismem.

Porušení stanovených předpisů je sankcionováno a hrozí zabavení věci, vysoké pokuty a případný zákaz dalšího vstupu do Švýcarska.

Potřebné dokumenty

Švýcarsko je součástí Schengenského prostoru, ke vstupu do země tedy potřebujete platný pas nebo stačí i platný občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Můžete volně překračovat hranice státu, aniž byste procházeli hraniční kontrolou.

Ve Švýcarsku je možno přechodně pobývat bez povolení k pobytu max. 3 měsíce. Pokud má však český občan v úmyslu pobývat ve Švýcarsku déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, je povinen požádat u příslušného kantonálního migračního úřadu ve Švýcarsku o příslušné povolení k pobytu.

Při opakovaném turistickém pobytu (2x ročně max. 3 měsíce) musí být minimálně 1 měsíc pauza.

Podmínkou pro povolení vstupu do Švýcarska je také dostatečné finanční vybavení pro cestu a pobyt. Jeho výše není zákonem stanovena, záleží vždy na konkrétních okolnostech konkrétního cestovatele. Kontroly, které mohou probíhat i ve vnitrozemí, jsou většinou namátkové.

Přihlašovací povinnost turisté nemají.

Informace o podmínkách pro vstup a pobyt ve Švýcarsku je možno získat na Velvyslanectví Švýcarské konfederace, Pevnostní 7, 162 01 Praha 6, tel.: 220 400 615

Důležité: Pas pro dítě

Od 26.6.2012 musí mít každé dítě svůj vlastní pas!!!

Rozdílnosti

Místní rodáci jsou velmi hrdí na svou zemi, ale neschovávají si jí pro sebe – rádi a často vystavují její poklady na odiv všem turistům. Přesto se o Švýcarech říká, že jsou uzavření a nemají moc rádi nové přistěhovalce. Švýcaři jsou sice národem spořivým, ale na kvalitě nešetří. Mají silné pouto k minulosti a tradicím, ve Švýcarsku jimi stále žijí a účastní se jich mladí i staří.

Pobytové informace

Bezpečnostní upozornění, dokumetny, rozdílnosti, Doporučená pojšitění, ubytování...

Více informací

Doporučená pojištění osob

Zdravotní péče ve Švýcarsku je na velmi dobré úrovni. S ohledem na výši cen zdravotnické péče rozhodně doporučujeme, sjednat si před cestou pojištění léčebných výloh v zahraničí. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: Záchran. lékař. služba 144
  

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V rámci cestovního pojištění si sjednáte léčebné výlohy v zahraničí, pro případ, že budete potřebovat využít zdravotní péči dané země například v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel. V případě, že budete muset svou cestu nebo pobyt přerušit a z nějakého závažného důvodu se vrátit, bude se vám například hodit pojištění, které se postará o úhradu náhradní dopravy zpět do České republiky. Hodit se vám může i pojištění nevyužité cestovní služby, které se vztahuje na náhradu nákladů na „nespotřebované“ cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu.

CO DĚLAT, NASTANE-LI ŠKODA PŘI CESTÁCH A POBYTU V ZAHRANIČÍ  

• V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici, se spojte telefonicky s vaší pojišťovnou, pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Jestliže si náklady vzniklé s telefonickým spojením, lékařským ošetřením nebo léčením ve zdravotnickém zařízení uhradíte sami, po návratu do České republiky Vám budou pojišťovnou proplaceny. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění. Tyto údaje jsou uvedeny na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění. V centrále je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného. 

• Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  

• Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně pojistnou událost, to můžete udělat několika způsoby: 

• zasláním tiskopisu, e-mailem, osobně na pobočce pojišťovny

• Oznámení učiněná e-mailem nebo telefonicky dodatečně potvrďte vyplněním příslušného tiskopisu hlášení pojistné události. 

• Při uplatňování náhrady léčebných výloh předložte osobně nebo zašlete pojišťovně následující doklady: 

• vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí 

• Prohlášení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici

• originály nebo ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí

• asistenční kartu

• u individuálně sjednaného pojištění originál pojistné smlouvy

DOKLADY MUSÍ OBSAHOVAT - jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) zajistěte úřední překlad do češtiny. 

V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u pojišťovny a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.


Související odkazy:
» CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
» JAK ŘEŠIT ŠKODU

Gastronomie, ceny v sezóně

Švýcarská kuchyně

Švýcarská kuchyně je velice rozmanitá a je ovlivněná sousedícími zeměmi, zejména Francií a Itálií. Pro švýcarskou kuchyni jsou typické pokrmy ze sýra, mléka, smetany, vajec, ryb, zeleniny a ovoce. Mezi typická a světoznámá švýcarská jídla řadíme fondue a raclette. Další známou specialitou je papet vaudois, což je kyselé zelí s klobásou podávané zejména v oblasti Ženevského jezera. Maso se nejčastěji upravuje na roštu či na rožni a klasickou přílohou jsou brambory. Ve zdejším jídelníčku jsou hojně zastoupeny také ryby. V kuchyni je také kladen důraz na množství zeleniny, ovoce, pokrmů z vajec a různě upravených těstovin.. Za zmínku určitě stojí vynikající švýcarská vína, která získala věhlas i mezi znalci vína a silné švýcarské pálenky.

Švýcarské restaurace

Nejlevněji se ve Švýcarsku můžete najíst v obchodních domech. V řetězcích Migros a Coop jsou výhodné ceny jídel. V restauraci za hlavní jídlo zaplatíte průměrně kolem 15-30 CHF. Spropitné není ve Švýcarsku samozřejmostí a většinou bývá obsaženo již v ceně daného pokrmu.

Švýcarsko patří mezi nejdražší evropské země. Většina potravin je zhruba 2 – 3x dražší než v České republice.

Kurzy měny

Měna: švýcarský frank (CHF) Orientační kurz: 1 CHF = 22,50 CZK

Nejčastější typy ubytování / ceny

Hotely, Kempy, Soukromí

Hotely ve Švýcarsku jsou označovány počtem hvězdiček, které informují o jejich vybavenosti a kvalitě. Od toho se také odvíjejí ceny za pronajatý pokoj. Nejlevněji se dá v hotelu ubytovat od 30 CHF za noc a nejdražší noclehy se pohybují kolem několika stovek franků. Záleží také pochopitelně na lokalitě.

Mládežnické ubytovny

Ve zhruba 100 mládežnických ubytovnách je k dispozici přes 8000 lůžek. Cena ubytování se pohybuje okolo 20 CHF ve vícelůžkovém pokoji. K ubytování potřebujete členský průkaz, který poskytuje organizace Schweizer Jugendherbergen; v České republice ho vydává GTS. Při plné obsazenosti má přednost mládež do 25 let. Do některých budete potřebovat spacák !!! Ve městech jsou v zimě některé hostely zavřeny.

Kempy ve Švýcarsku patří k těm nejkrásnějším v Evropě. Velká část leží na březích jezer a řek, ale najdete je i vysoko v Alpách. Každý kemp je čistý, v centrální budově jsou WC a sprchy se studenou i teplou vodou. Hodně kempů nabízí i bazén. Provozovatelé kempu spolupracují i s dodavateli jiných služeb cestovního ruchu, proto pro ně nebude problém poskytnout Vám nejrůznější informace, informační materiály nebo pomoci s rezervací různých lístků, vstupenek atd. Zhruba 100 kempů je provozováno i v zimě. V sezoně zaplatí dospělý za nocleh průměrně 6-8 CHF (mimo sezonu 4,40-6,20 CHF). Děti od šesti do 15 let mají poloviční taxy. Další poplatky: za stan 6-11 CHF, za auto se stanem nebo za karavan od 12 do 34 CHF.

Dejte si pozor na stanování mimo kempy, ve volné přírodě nebo na soukromém pozemku. Potřebujete na to zvláštní povolení, jinak Vám hrozí vysoká pokuta. Velmi se to hlídá a přísně trestá !!!

Ubytování v soukromí

Lůžko a snídani hledejte v domech s cedulí „Zimmer“ nebo „Chambers a louer“. Tento typ ubytování je obvyklejší v německy mluvící části Švýcarska.

Chaty a byty

Cestovní kanceláře nabízejí byty a chaty, které si na určitou dobu (většinou týden) pronajmete i se zařízením, a hospodaříte si v nich sami. Cenově vás to vyjde lépe než ubytování v hotelu. Využít můžete i chaty pro horolezecké a vysokohorské túry.

Oblíbeným typem ubytování ve Švýcarsku je v zemědělských usedlostech (Bauernhof), kde máte možnost poznat život farmářů a jeho rodiny a práci s domácími zvířaty.

Tipy na výlety

Pokud byste měli zájem podívat se na exkurzi do čokoládovny, sýrárny nebo třeba do výrobny nožů či hodinek, navštivte stránky uvedené dole v odkazech.

Bern

Bern je hlavním městem Švýcarska. I když nemá nejvyšší počet obyvatel ani největší koncentraci kulturních či historických památek, je to město s bohatou historií - historické centrum Bernu patří mezi památky světového dědictví UNESCO. Domy, které zde najdeme si uchovaly ráz ze 16. století. V jednom z domů na Kramgasse bydlel dokonce i slavný fyzik a matematik Albert Einstein. Gotická katedrála Münster je nejvyšší švýcarskou katedrálou. Mezi další zajímavosti patří park Rosengarten či most Nydeggbrücke stojící na místě původního hradu.

Ženeva

Kosmopolitní Ženeva je třetím největším městem Švýcarska a leží u stejnojmenného jezera. Městem protéká řeka Rhôna, která ho rozděluje na dvě části. Pravým středem města je náměstí Place de Bourgh-de-Four s měšťanskými domy ze 16. století. Zajímavými budovami jsou také justiční palác a budova radnice s věží Tour Baudet z 15. století. Ve městě dnes najdeme evropské středisko OSN, které sídlí v rozsáhlém komplexu budovy Paláce národů. Za jasného počasí jde z Ženevy zahlédnout silueta nejvyšší hory Evropy – Mont Blanc.

Lausanne

Lausanne je dalším z měst ležících na březích Ženevského jezera. Historické centrum Lausanne si dodnes uchovalo svůj středověký ráz. Starému městu vévodí gotická katedrála Notre-Dame z přelomu 12. a 13. století. Ve městě můžeme navštívit muzeum umění, archeologie i historie. Na ulici Rue de Bourgh je největší koncentrace luxusních obchodů s módou, klenoty, hodinkami nebo kvalitní čokoládou. Město Lausanne je hlavním sídlem mezinárodního olympijského výboru.

Basilej

Basilej je druhé největší město ve Švýcarsku. Basilej je centrem obchodu a průmyslu a najdeme zde také jediný přístav v zemi. Hlavní dominantou města je chrám Münster z 11. století, který je doplněn o šedesátimetrové věže Martinsturm a Georgsturm. Nedaleko katedrály stojí palác basilejského biskupa. V srdci starého města se rozkládá náměstí Marktplatz s krásnou budovou radnice. Najdete tu také budovu univerzity s jednou z největších univerzitních knihoven na světě. Dále můžete v Basileji navštívit třeba jediné Židovské muzeum ve Švýcarsku, Muzeum papíru a písma nebo velkou zoologickou zahradu.

Curych

Největší švýcarské město Curych je hospodářským, průmyslovým a bankovním centrem země. Toto kosmopolitní město je bohaté na kulturu, historii a společenský život a je zde jedna z nejvyšších životních úrovní na světě. A právě zde se také nachází nejdražší ulice na světě – Bahnhofstrasse. V Curychu lze navštívit množství nejrůznějších muzeí, například Indiánské muzeum, Muzeum hraček, Muzeum panenek, Muzeum cínových figurek nebo Muzeum designu. Na východním břehu řeky Limmat se návštěvníci mohou nechat vyvézt lanovkou Polybahn do univerzitní čtvrti, kde se nachází budova univerzity z roku 1911, archeologická sbírka s exponáty ze starého Egypta a Mezopotámie či sbírka grafických listů.

Švýcarský národní park Tento národní park byl založen v roce 1914 a je největší chráněnou oblastí Švýcarska. Na jeho povrchu jsou stejně zastoupeny lesy, alpské louky a pastviny i skály a hory. Informační centrum národního parku leží v Zernezu. Park je protkán asi 80 nejrůznějšími turistickými stezkami.

Svatý Mořic

-turistické centrum, kde najdete skvělé lyžařské areály, je zde široká nabídka ubytování a stravování a právě zde je nejvíce slunečných dní během roku. Není tedy od věci se sem vypravit i v létě. Ve Svatém Mořici se konaly dvakrát zimní Olympijské hry, v roce 1928 a 1948. Pro milovníky zimních sportů je zde připraveno kolem 350 km lyžařských tratí i bobová dráha.

Mohlo by Vás zajímat

Co nezapomenout sebou

  • K vozidlu technický průkaz, zelenou kartu pojištění, řidičák a občanku
  • Telefony v mobilu doplňte o předvolbu ČR +420
  • Najděte si telefony na Policii, záchranku a zastoupení či konzulát,
  • Telefonní číslo na oddělení pro zablokování platební karty
  • Číslo na ASISTENČNÍ SLUŽBU POJIŠŤOVNY pro volání ze zahraničí = je rozdílné než volání doma v ČR
  • Číslo na ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU rovněž v mezinárodním tvaru
  • Označit telefony na rodinné příslušníky zkratkou před jménem ICE (in case of emergency) pro případ záchrany
  • Přesvědčit se před odjezdem na co všechno jsme pojištěni, vozidlo, vybavení, posádka
  • Vybavení vozidla na cestu nebudeme opakovat, každý má svoje požadavky