Turistické informace

Švédsko

Krásná příroda, národní parky a úchvatná jezera. Švédsko je voda, příroda a čisto. Historická místa, vodopády a krásná města. Švédsko se řadí mezi nejmodernější země Evropy a rozhodně stojí za vaši pozornost.


Všeobecné informace

Odlšinosti, všeobecné informace...

Více informací

Důležitá telefonní čísla, emergency

policie, záchranná služba, hasiči 112 policie (pokud není akutní): 11414 záchranná služba (pokud není akutní): 1177 Diplomatická služba MZV Švédska (0)8-4955001-3 Informace o telefonních číslech ve Švédsku 118 118 Informace o telefonních číslech v zahraničí 118 119

Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí

GMT + 1

Ve Švédsku je příjemné klima díky teplému Golfskému proudu. V letních měsících se pohybuje teplota v průměru kolem 17°C. V zimě však průměrná teplota dosahuje až -3°C. Pokud cestujete do hor, je třeba vždy počítat s chladnějším počasím, které je navíc velmi proměnlivé a nevyzpytatelné. Asi 15% země se nachází za polárním kruhem.

Nejvhodnější dobou pro návštěvu Švédska je období léta, kdy jsou zde velmi dlouhé dny a navíc příjemně teplé počasí. V tomto období zde slunce téměř nezapadá, až do půlnoci je zde jen zvláštní šero. Čím více jste na severu, tím později slunce zapadá. Pokud se tedy vydáte do Švédska v zimních měsících, tomuto šeru se nevyhnete a bude vás doprovázet po celý pobyt. Na někoho to může působit únavně či depresivně. Výhodou zimní návštěvy je, že máte možnost zahlédnout proslulou polární zář neboli auroru borealis. Nejlepším místem pro její pozorování je u polárního kruhu.

Popis země, geografické a statistické údaje

Originální název: Konungariket Sverige

Český název: Švédské království

Užívaný název: Švédsko

Anglický název: Sweden

Rozloha: 449 964 km2

Poloha: 11°-24° v. d. a 55°-69° s. š.

Reliéf: nejvyšší bod - Kebnekaise (2 111 m), nejnižší bod - Baltské moře (0 m)

Vodstvo: nejdelší řeka - Tornealvrn (410 km)

Klima: mírný pás

Biota: lesy mírného pásu

Politika:

Hlavní město: Stockholm (704 000 obyv.)

Další města (tis. obyv.): Göteborg 445, Malmö 234

Správní členění: 24 provincií

Datum vzniku: 836

Forma vlády: konstituční monarchie

Státní zřízení: království

Členství: EU, OSN, CE, OBSE, OECD

Obyvatelstvo:

Počet obyvatel (2009): 9 059 651

Hustota zalidnění: 20,1 obyv./km2

Národnostní složení: Švédové 90 %, Finové 4 %, Laponci

Náboženství: luteráni 87 %

Úřední jazyk: švédština

Mezinárodní zkratka: SWE

Vstoupení do OSN: 1946

Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): S

Jízda: vpravo

Internetová doména: .se

Předčíslí, GSM sítě

Předvolba Švédska je +46 Mobilní operátoři: Telenor , TeliaSonera , Comviq

Státní a církevní svátky - omezení

Ve Švédsku se slaví všechny významné křesťanské svátky. Specifikem země je, že před svátky a po nich dochází k útlumu pracovní aktivity. To platí zejména v letních měsících a kolem vánoc.

Leden 1. Nový rok

Leden 6. Tří králů

Duben 1. (21.) Zelený čtvrtek *

Duben 2. (22.) Velký pátek

Duben 3. (23.) Bílá sobota *

Duben 4. (24.) Velikonoční neděle

Duben 5. (25.) Velikonoční pondělí

Květen 1. Svátek práce

Květen 13. (2.6.) Nanebevstoupení Páně

Květen 22. (11.6.) Předvečer Svatodušní neděle *

Květen 23. (12.6.) Svatodušní neděle.

Červen 6. (6.) Státní svátek Švédského království

Červen 25. (24.) Předvečer Letního slunovratu *

Červen 26. (25.) Letní slunovrat (Midsommar)

Listopad 6. (5.) Všech svatých

Prosinec 24. Štědrý den *

Prosinec 25. 1. svátek vánoční

Prosinec 26. 2. svátek vánoční

Prosinec 31. Předvečer Nového roku * * nejde o oficiální svátek, ale banky mají omezenou pracovní dobu

Dopravní předpisy, poplatky

Na dálnicích ve Švédsku se sice nevybírá poplatek, ale ve Stockholmu je zavedeno mýto (Trängselskatt) za vjezd do města ve všední dny 20 - 60 Sek, přejezd mostu do Dánska Oresund 375 Sek za osobní automobil a mostu do Norska Svinesund 23 Sek za osobní automobil.

Ve Švédsku je denní svícení povinné celoročně. Při parkování na silnici za tmy, svítání a soumraku v místech, kde není dostatečné veřejné osvětlení, musí být na vozidla rozsvícena obrysová světla.  Dále se doporučuje v zimních měsících (listopad - duben) používat zimní pneumatiky. Za povinnost to mají dané jen automobily registrované ve Švédsku.

Alkohol:
Tolerovaná hranice alkoholu v krvi je ve Švédsku do 0,2 promile.
Jsou evidovány i případy uvěznění českých řidičů z důvodu nálezu alkoholu v krvi během řízení motorového vozidla. V této souvislosti apelujeme na řidiče, aby nesedali za volat po požití alkoholického nápoje.

 
Pokuty:
Finanční postih až do výše 1 200 SEK může policie vybírat přímo na místě. Vyšší částky hradí řidiči poštou obvykle dva až tři týdny od zjištění přestupku. Přesáhne-li pokuta nebo jejich součet 2 500 SEK, přestupek nebo přestupky projednává soud. Pro ilustraci 200 SEK se platí za špatné parkování, ale překročení rychlostního limitu o 20-30 km/h přijde už na 2 000 SEK. Za překročení rychlosti nad tuto hranici nebo za překročení rychlosti nad tuto hranici nebo za překročení tolerované meze alkoholu v krvi u soudu hrozí odebrání řidičského průkazu až na dva měsíc, v krajním případě i měsíční vězení. Zahraniční motoristé mohou stanovenou pokutu uhradit převodem z jiné země na účet s následující specifikací: SWIFT: NDEA SESS, IBAN SE 68 9500 0099 60 42 4765 0031. Adresa: Postgirot, SE-105 06 Stockholm – Sweden. K tomu je třeba uvést ještě registrační číslo pokuty.


Rychlost je kontrolována avizovanými radary a pokuty za nedodržení povolené rychlosti jsou vysoké: již za překročení limitu do 10 km/h činí v obci 2000 SEK, mimo obec 1500 SEK.

Více informací

Dálniční síť, poplatky a mýto

Kilometráže dálnic, rychlostních komunikací

Ve Švédsku je 415 000 km silnic, z toho je 205 000 km otevřeno pro veřejnost. Státních silnic je 97 860 km, 1 044 km je dálnic a 493 km je silnic 1. třídy. Vozovky jsou většinou ve velmi dobrém stavu. Některé silnice jsou časně z jara zavřeny kvůli tání sněhu. Informace o stavu silnic a provozu lze obdržet na telefonním čísle 0046712-21 000.

Silnice jsou moderní, rovné a velmi široké. Švédové velmi hledí na bezpečnost silničního provozu, což v praxi představuje široké pruhy podél silnic bez vegetace a nebezpečných překážek, nespočet prvků pasivní bezpečnosti a důrazné oddělení stylu jízdy v obci a mimo ni.

Švédové jezdí disciplinovaně a opatrně. Není neobvyklé, že pokud někoho dojedou, nepředjíždí, ale předjedou teprve tehdy, až jim auto před nimi dá znamení a zpomalí, pak teprve předjedou.

Poplatky, mýtné

Na dálnicích ve Švédsku se sice nevybírá poplatek, ale ve Stockholmu je zavedeno mýto (Trängselskatt) za vjezd do města ve všední dny 20 - 60 Sek, přejezd mostu do Dánska Oresund 375 Sek za osobní automobil a mostu do Norska Svinesund 23 Sek za osobní automobil.

 

Rychlostní limity

Švédsko má tyto rychlostní limity: V obci: 30-60 km/h

Vozidlo: Mimo obec - dálnice

Motocykl, auto, karavan do 3.5 tuny: 60-100 km/h - 90-120 km/h

Auto s přívěsem: 80 km/h - 80 km/h

Karavan nad 3,5 tuny: 60-100 km/h - 90 až 120 km/h

Doporučená pojištění vozidel

Celkový stav silnic ve Švédsku je poměrně dobrý a větší část silnic je asfaltovaná. Pokud se do Švédska chystáte cestovat autem, nezapomeňte si sjednat k povinnému ručení i havarijní pojištění. Současně doporučujeme sjednat si úrazové pojištění všech cestujících. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Tísňová linka 112.

CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE NEHODA • přivolejte policii • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků • pokud je to možné, opatřete si fotodokumentaci místa nehody • pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky) • v případě, že jste viník nehody, zavolejte do místní kanceláře pojistitelů a domluvte se na dalším postupu (kontaktní údaje naleznete na zadní straně Zelené karty) • pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny • po návratu kontaktujte zástupce pojišťovny 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ • nahlašte pojistnou událost • telefonicky na infolince své pojišťovny • prostřednictvím příslušného on-line formuláře na webu vaší pojišťovny • elektronicky • písemně na formuláři • osobně na kterékoli pobočce vaší pojišťovny • K hlášení škodné události si připravte: • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo, • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody • údaje o nehodě • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail. Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena policií. V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události, případně číslo hlášenky)

Související odkazy:
» JAK ŘEŠIT ŠKODU

Potřebné vybavení vozidel a doklady

Pokud hodláte navštívit Švédsko vlastním autem, musíte mít řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění vozidla, tzv. zelenou kartu. Když jedete vypůjčeným autem, budete potřebovat ještě úředně ověřené zplnomocnění k užívání svěřeného vozidla. Je také vhodné si sjednat havarijní pojistku pro případ autonehody. Vozidlo musí být označeno mezinárodní poznávací značkou CZ. Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy: Jejich použití je povinné. Pokud jsou i na zadních sedadlech, je nutno je použít. Pásy nemusí používat pouze osoby ze zdravotních důvodů. Dítě do 7 let musí mít speciální dětský zádržný systém. Helmy pro motocyklisty: Jsou povinné pro řidiče i spolujezdce na motocyklu nebo mopedu. Jejich použití se vztahuje i na osoby ve vozíku. Světla: Dočasně dovezená vozidla do Švédska musí být vybavena minimálně dle požadavků Vídeňské konvence z roku 1968. Všechna motorová vozidla musí mít rozsvícena tlumená světla po celý rok ve dne i v noci. Výstražný trojúhelník: Je povinný i pro návštěvníky země. Při potřebě musí být umístěn min. 50m za vozidlem. Hasicí přístroj: Není povinný, ale doporučuje se. Lékárnička: Není povinná, ale doporučuje se. Hloubka dezénu: Min. je 1,6 mm. V zimě, od 1.12. do 31.3., jsou povinné zimní pneumatiky (s nebo bez hrotů), pokud je na vozovkách sníh nebo led. Doporučuje se min. hloubka dezénu 3 mm.

Půjčení auta

Ve Švédsku působí mnoho mezinárodních autopůjčoven, např. Hertz, Avis, Budget, Eurodollar nebo Interrent-Europcar.

Půjčovny najdete na letištích a všech větších městech. K zapůjčení vozu je třeba kreditní karta, pas a platný národní řidičský průkaz; řidič musí být starší 18 let. Od řidičů ve věku do 25 let je běžně požadována vyšší sazba nebo složení vyšší jistiny. Ceny závisejí na typu vozu, jsou nižší mimo letní sezónu a při půjčení na delší dobu; autopůjčovna na letištích Stockholm Arlanda a Skavsta nabízí zapůjčení auta od 76 EUR na den. Výhodnější sazby získáte pokud si vůz předem objednáte přes internet. Některé půjčovny mohou mít pojištěné pouze části automobilu, pojištění se nemusí vztahovat například na pneumatiky, hliníková kola nebo podvozek; dejte přednost kompletnímu pojištění automobilu, včetně požáru, odpovědnosti za způsobenou škodu, proti havárii a proti krádeži. Vždy podrobně prostudujte smluvní podmínky, stav vozu, rozsah pojištění a zkontrolujte, zda vůz má plnou nádrž. Některé půjčovny mají v podmínkách omezenou vzdálenost, kterou můžete za den ujet.

Rozdílnosti pravidel silničního provozu

Pokuty a informace

Ve Švédsku je denní svícení povinné celoročně. Při parkování na silnici za tmy, svítání a soumraku v místech, kde není dostatečné veřejné osvětlení, musí být na vozidla rozsvícena obrysová světla. Dále se doporučuje v zimních měsících (listopad - duben) používat zimní pneumatiky. Za povinnost to mají dané jen automobily registrované ve Švédsku. Alkohol: Tolerovaná hranice alkoholu v krvi je ve Švédsku do 0,2 promile. Jsou evidovány i případy uvěznění českých řidičů z důvodu nálezu alkoholu v krvi během řízení motorového vozidla. V této souvislosti apelujeme na řidiče, aby nesedali za volat po požití alkoholického nápoje. Pokuty: Finanční postih až do výše 1 200 SEK může policie vybírat přímo na místě. Vyšší částky hradí řidiči poštou obvykle dva až tři týdny od zjištění přestupku. Přesáhne-li pokuta nebo jejich součet 2 500 SEK, přestupek nebo přestupky projednává soud. Pro ilustraci 200 SEK se platí za špatné parkování, ale překročení rychlostního limitu o 20-30 km/h přijde už na 2 000 SEK. Za překročení rychlosti nad tuto hranici nebo za překročení rychlosti nad tuto hranici nebo za překročení tolerované meze alkoholu v krvi u soudu hrozí odebrání řidičského průkazu až na dva měsíc, v krajním případě i měsíční vězení. Zahraniční motoristé mohou stanovenou pokutu uhradit převodem z jiné země na účet s následující specifikací: SWIFT: NDEA SESS, IBAN SE 68 9500 0099 60 42 4765 0031. Adresa: Postgirot, SE-105 06 Stockholm – Sweden. K tomu je třeba uvést ještě registrační číslo pokuty. Rychlost je kontrolována avizovanými radary a pokuty za nedodržení povolené rychlosti jsou vysoké: již za překročení limitu do 10 km/h činí v obci 2000 SEK, mimo obec 1500 SEK.

Pravidla parkování

Ve Švédsku jsou ke značkám vymezujícím parkování připojeny tabulky s dodatky, které upřesňují režim parkování. Údaje psané černou barvou se týkají pracovních dnů, jsou-li v závorce, platí pro sobotu. Červené číslice a písmena se týkají nedělních a svátečních dnů. Ve velkých městech se parkovné hradí prostřednictvím parkovacích hodin, a to většinou jen od 8 do 18 hod. Doba parkování je omezena na 2 hod., platí se 5-10 SEK na hodinu. V centru metropole je to však až 10 SEK na 10 min. Zdravotně postižení motoristé, kteří mají vozidla označena mezinárodním symbolem, mohou ve Švédsku parkovat až 3 hod. na místech, kde je to běžným řidičům zakázáno, dále 24 hod. v místech, kde je parkování omezeno. Zdarma parkují na zpoplatněných parkovištích.

Informace pro turisty

Bezpečnostní upozornění, dokumetny, rozdílnosti...

Více informací

Bezpečnostní upozornění

 

Švédsko je zemí poměrně bezpečnou, ve které neexistují žádná zvláštní opatření nebo omezení. I zde se však vyskytují případy vloupání a vykrádání osobních automobilů a autobusů na volných prostranstvích nebo i parkovištích, a to zejména v nočních nebo brzkých ranních hodinách. V centrech větších měst může dojít ke kapesním krádežím. Turista, který navštíví Švédsko, má za povinnost respektovat švédské zákony a další předpisy.

Ve Švédsku není dovoleno nosit na veřejných místech, ve školách nebo mít ve vozidlech (na veřejných místech) nože a ostatní bodné a sečné zbraně a další předměty, které mohou být použity jako zbraně v trestných činech proti životu nebo zdraví. Za nedodržení tohoto zákazu, a to i z nedbalosti, hrozí peněžitá pokuta nebo v krajním případě až 6 měsíců vězení.

Při cestě do Švédska se můžete zaregistrovat v projektu DROZD. Tento projekt umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Přihlásit se do systému DROZD můžete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Hraniční přechody

Na Śvédsko - Norských hranicích je asi 40 celních úřadů. Leží většinou na hlavních silnicích a jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8.30 do 16.00 nebo 17.00 hod. Cestující, kteří nemají zboží podléhající clu, mohou hranice překročit i mimo úřední hodiny.

Hlavní hraniční přechody s Finskem:

Haparanda - Tornio

Övertornea -Ylitornio

Pajala - Kengis

Karesuando - Karesuvanto.

Letiště

Ve Švédsku existují tři mezinárodní letiště: Stockholm, Götebork a Malmö. Více než polovinu letů do Švédska zajišťuje letecká společnost Scandinavian Airlines. Z České republiky létají spoje pravidelně několikrát týdně, tuto službu zajišťuje společnost ČSA. Cesta do Švédska zabere zhruba 2 hodiny, záleží, do kterého města máte namířeno. Ceny letenek se odvíjí od ročního období, nejlevnější jsou v zimě, nejdražší v létě. Nezapomeňte však na to, že pokud přistanete na Stockholmském letišti Arlanda, budete 40 km za metropolí. Doprava do samotného města pak autobusem zabere 1,5 hodiny, případně lze použít vlak Arlanda Express, který je ale velmi drahý.

• Angelholm (AGH)

• Arvidsjaur (AJR)

• Borlange (BLE)

• Gallivare (GEV)

• Göteborg City (GSE)

• Göteborg Landvetter (GOT)

• Halmstad (HAD)

• Hemavan (HMV)

• Jonkoping (JKG)

• Kalmar (KLR)

• Karlstad (KSD)

• Kiruna (KRN)

• Kodaň Malmö Sturup (MMX)

• Kramfors Solleftea (KRF)

• Kristianstad (KID)

• Lulea - Kallax (LLA)

• Lycksele (LYC)

• Mora (MXX)

• Norrkoeping Kungsangen (NRK)

• Orebro (ORB)

• Ornskoldsvik (OER)

• Oskarshamn (OSK)

• Pajala (PJA)

• Ronneby - Kallinge (RNB)

• Saab (LPI)

• Skelleftea (SFT)

• Stockholm - Arlanda (ARN)

• Stockholm - Bromma (BMA)

• Stockholm Skavsta (NYO)

• Stockholm Västerås (VST)

• Storuman Gunnarn (SQO)

• Sundsvall - Harnosand (SDL)

• Trollhattan Vanersborg (THN)

• Umea (UME)

• Vaxjo (VXO)

• Vilhelmina (VHM)

• Visby (VBY)

• Östersund - Froesoe (OSD)

Omezení dovozu a vývozu / zákazy

Alkoholické nápoje a tabákové výrobky

Do Švédska lze dovážet z jiných států EU alkoholické nápoje (pouze osoba starší 20 let) a tabákové výrobky (pouze osoba starší 18 let) pro osobní spotřebu. Doporučuje se mít s sebou pokladní doklad o zakoupeném alkoholu či tabákových výrobcích, kterým se v případě namátkové celní kontroly prokáže, že byly zakoupeny ve členském státě EU. Nelegální/nedeklarovaný dovoz těchto produktů pro jinou než osobní spotřebu může být trestně stíhán dle zákona proti pašování a/nebo zákona o daňových deliktech. V případě odsouzení pachatele může být uložen i trest odnětí svobody.

Zbraně, střelivo a nebezpečné předměty

Před dovozem/vývozem/tranzitem zbraní a střeliva je nejdříve nutné povolení švédské policie. Zvláštní povolení policie je před příjezdem potřebné i pro tzv. „nebezpečné předměty“ (slzný plyn, pepřový sprej, výbušniny, vystřelovací nože, vrhací hvězdice, obušky, kolty, hole s hroty, radioaktivní, explodující a hořlavé látky, atd.)

Léky

Při dovozu léků se doporučuje vzít s sebou i lékařský předpis nebo dobrozdání lékaře (nejlépe v angličtině) se jménem (lékaře i osoby, která lék do Švédska dováží), i pokud jde o množství určené pro osobní potřebu. Zakázána jsou zejména sedativa na bázi metylfenidátů, morfinu a metadonu, která jsou ve Švédsku považována za narkotikum. Dopingové substance jsou považovány za narkotika a jejich dovoz je trestný.

Potraviny, cestování s domácími zvířaty

Jediným omezením při dovozu potravin je limit 15 kg v případě ryb. Při cestování s domácími zvířaty je třeba mít tzv. evropský pas a příslušná očkování. Je třeba je deklarovat na celnici. Kompletní informace o režimu tranzitu domácích zvířat a restrikcích při dovozu ohrožených druhů z EU i třetích zemí jsou v angličtině k dispozici na webových stránkách švédského ministerstva zemědělství.

V zemi se nachází relativně hodně českých občanů ve výkonu trestu z důvodu nelegálního dovozu narkotik. Trest odnětí svobody může být až 10 let. Rovněž je trestné bez předchozího povolení policie dovážet zbraně a nebezpečné předměty, například i tzv. „pepřové spreje“.

Potřebné dokumenty

Švédsko je součástí Schengenského prostoru, ke vstupu do země tedy potřebujete platný pas nebo stačí i platný občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Můžete volně překračovat hranice státu, aniž byste procházeli hraniční kontrolou.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Při pobytu delším než 90 dnů je občan povinen požádat o vydání pobytového povolení pro občana členské země EU. O toto povolení je možno požádat buď před odjezdem na Velvyslanectví Švédska v Praze (kontaktní údaje: Úvoz 13, Praha 1, Hradčany, tel: +420 - 220 313 200, fax: +420 - 220 313 240, e-mail: ambassaden.prag@foreign.ministry.se), nebo po příjezdu do Švédska přímo na místně příslušném oddělení švédského migračního úřadu (Migrationsverket).

Pro turisty neexistuje zvláštní přihlašovací povinnost.

Důležité: Pas pro dítě

Od 26.6.2012 musí mít každé dítě svůj vlastní pas!!!

 

Rozdílnosti

Ve Švédsku platí zákaz kouření v pohostinských zařízeních (nikoliv venku na "zahrádkách").

Není dovoleno požívat alkohol na veřejných prostranstvích. Za alkohol je považováno i pivo od 3,5% výše. Alkohol se prodává výhradně ve státním monopolním podniku Systembolaget, jehož obchody mají omezenu prodejní dobu (zejména o víkendech a státních svátcích). Pivo do 3,5% je v prodeji i v běžných obchodech.

Ve Švédsku je trestné přijímat sexuální služby nabízené za úplatu (tzv. kriminalizace "zákazníků" prostituce). Za poskytování sexuálních služeb hrozí správní vyhoštění.

Pobytové informace

Bezpečnostní upozornění, dokumetny, rozdílnosti, Doporučená pojšitění, ubytování...

Více informací

Doporučená pojištění osob

Před cestou do Švédska si zařiďte Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pokud se týče zdravotní péče ve Švédsku a akutních případů, které nesnesou odkladu, je třeba si uvědomit, že stomatologická zařízení jsou v drtivé většině na privátní bázi a tudíž se platí na místě. Průkaz evropského pojištěnce není v těchto případech akceptován. Doporučujeme sjednat si cestovní pojištění s pojištěním léčebných výloh, které bude hradit nadstandardní služby v případě úrazu nebo nemoci. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:  Pohotovost 112
  

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V rámci cestovního pojištění si sjednáte léčebné výlohy v zahraničí, pro případ, že budete potřebovat využít zdravotní péči dané země například v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel. V případě, že budete muset svou cestu nebo pobyt přerušit a z nějakého závažného důvodu se vrátit, bude se vám například hodit pojištění, které se postará o úhradu náhradní dopravy zpět do České republiky. Hodit se vám může i pojištění nevyužité cestovní služby, které se vztahuje na náhradu nákladů na „nespotřebované“ cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu.

CO DĚLAT, NASTANE-LI ŠKODA PŘI CESTÁCH A POBYTU V ZAHRANIČÍ  

• V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici, se spojte telefonicky s vaší pojišťovnou, pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Jestliže si náklady vzniklé s telefonickým spojením, lékařským ošetřením nebo léčením ve zdravotnickém zařízení uhradíte sami, po návratu do České republiky Vám budou pojišťovnou proplaceny. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění. Tyto údaje jsou uvedeny na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění. V centrále je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného. 

• Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  

• Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně pojistnou událost, to můžete udělat několika způsoby: 

• zasláním tiskopisu, e-mailem, osobně na pobočce pojišťovny

• Oznámení učiněná e-mailem nebo telefonicky dodatečně potvrďte vyplněním příslušného tiskopisu hlášení pojistné události. 

• Při uplatňování náhrady léčebných výloh předložte osobně nebo zašlete pojišťovně následující doklady: 

• vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí 

• Prohlášení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici

• originály nebo ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí

• asistenční kartu

• u individuálně sjednaného pojištění originál pojistné smlouvy

DOKLADY MUSÍ OBSAHOVAT - jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) zajistěte úřední překlad do češtiny. 

V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u pojišťovny a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.

Související odkazy:
» CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
» JAK ŘEŠIT ŠKODU

Gastronomie, ceny v sezóně

Švédská kuchyně

Švédská kuchyně je velmi pestrá, chutná a zdravá. Stala se jakýmsi synonymem pro zdravou výživu. Švédové s oblibou konzumují ryby, jejichž nabídka je velmi bohatá. Ve Švédsku se ryby neobejdou bez oblíbeného koření – kopru. Dává se snad všude, přimíchává se do marinády, nálevu, nebo se s ním alespoň posype led, na kterém ryby leží. Kromě ryb se hodně připravuje také zvěřina, oblíbení jsou hlavně jeleni, daňci a sobi. Velmi časté jsou pokrmy z jemně mletého masa. Mezi typicky švédská jídla patří uzený slaneček, nasolené a posléze vyuzené jehněčí „farfiol“, marinovaný losos gravad lax nebo masové kuličky ze sobího masa s omáčkou z laponských bobulí. Při návštěvě této severské země si nenechte ujít pokrm Jansonss Festelse, pod jehož názvem se skrývají zapečené brambory s ančovičkami a se smetanou. Toto jídlo je však určeno spíše pro slavnostní příležitosti. Když Švédové oslavují svátek Slunovratu, nejčastěji připravují matjesy, což jsou naložené filety matjesa (ryby) podávané s brambory.

Čtvrteční večeře jsou ve Švédsku tradičně dodržovány, podává se hrachová polévka s tymiánem a velkým množstvím cibule. K tomu se podává ještě bůček, který byl uvařený v hrnci společně s polévkou. Švédové jsou však také velcí mlsouni, proto si oblibou si dopřávají jako dezert palačinky, nebo jablečný dort Fruktpaj.

Švédské restaurace

Fakt, že Švédové mají jídlo opravdu v oblibě, svědčí více než 1500 restaurací v samotném hlavním městě. V závislosti na počtu obyvatel nemá tato hustota stravovacích zařízení ve světě obdoby. Specialitou švédského stolování je tzv. smorgasbord, což je jakýsi bufet, kdy jsou jídla na stůl podávána najednou bez jakékoliv posloupnosti. K nám se tento způsob stolování dostal pod názvem švédský stůl. V minulosti tyto večeře trvaly i 2 hodiny a přitom si nikdo z přítomných nezasedl ke stolu. Všechny pochutiny byly pak zapíjeny plnými doušky pálenky. V dnešní době se v restauracích můžete setkat se smorgasbordem,kdy se stoly prohýbají pod mísami s nejrůznějšími variacemi lososa, slanečků, vajec, klobás, krevet, paštik, brambor, pečiva, ovoce a sýrů. Každý chod se podle tradice zapíjí pivem a večeře je zakončena sklenkou akvavitu.

Ceny jídla jsou ve Švédsku různé, v restauracích jsou pokrmy většinou předražené, za oběd zaplatíte klidně i 150 SEK. Většina obyčejných a typických jídel vás vyjde v přepočtu na více než 700 Kč. K jídlu se navíc automaticky účtuje přirážka za obsluhu ve výši 13 – 15% z ceny pokrmu. Mnohem levnějším způsobem stravování jsou samoobslužné bary a jídelny, kde se ceny jídla pohybují od 80 do 100 SEK. V ceně je hlavní jídlo, salát, chléb, nápoj dle výběru a káva. Voda k jídlu bývá zpravidla podávána zdarma.

Švédské nápoje

Alkohol není ve Švédsku běžně k dostání a je poměrně drahý, navíc vám ho prodají až od 21 let. Alkohol se nesmí navíc požívat na veřejných prostranstvích. Vše co obsahuje více jak 3,5% alkoholu zakoupíte jen ve specializovaných obchodech, kterým se zde říká Systembolaget.. Národním švédským nápojem je Akvavitt, jež obsahuje dokonce 45% alkoholu. Oblíbené je také pivo, mezi nejznámější značky řadíme Lättöl, Mellanöl a Starköl. Švédové s oblibou popíjí kávu, ale také mléko nebo čaj s mlékem.

Ceny potravin

Ve Švédsku jsou ceny zboží i služeb přibližně třikrát vyšší než v ČR, zvláště drahý je alkohol. Potraviny jsou nejlevnější v řetězcích Lidl, Netto, Willys, o něco dražší pak v RIMI, ICA a Maxi ICA; po 24 hodin jsou otevřeny prodejny 7 Eleven. Uvedené ceny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle regionu, místně, sezónně i v konkrétních prodejnách.

Kurzy měny

Měna: SEK - švédská koruna = 100 öre

Orientační kurz: 1 SEK = 2,44 CZK

Nejčastější typy ubytování / ceny

Hotely, Kempy, Soukromí

Jednotný systém klasifikace hotelů ve Švédsku neexistuje. Kvalitnější hotely patří k Asociaci švédských hotelů a restaurací (SHR). Rezervace ubytování je možná na většině letišť a na větších nádražích.

Doporučujeme dostatečně dopředu se informovat o možnostech ubytování a včas si rezervovat pokoj. Jedněmi z nejdražších hotelů, které najdeme ve Stockholmu, jsou Grand hotel stojící naproti Královskému paláci a Victory Hotel v historické části města. Cena za jednolůžkový pokoj na jednu noc vyjde na více než 3000 Kč. Zajímavé ubytování poskytují také hotely Halltops Gästgivery na ostrově Oland v Baltském moři nebo The Ice Hotel v Jukkasjärvi ve švédské části Laponska. Většina hotelů nabízí možnost objednat si odvoz na letiště.

Mládežnické ubytovny Ve Švédsku najdete přes 300 hostelů. Ubytovat se v hostelu mohou držitelé karty IYHF , přednostně jsou ubytováni mladí lidé a studenti do 26ti let. Orientační cena za noc je pro člena 130-350 SEK.

Další informace lze obdržet na adrese: Svenska Turistföreningen STF (350 hostels approx.) Tel.: +46 8 463 21 00 e-mail: info@stfturist.se

Sveriges Vandrarhem i Förening SVIF (200 hostels approx.) Tel.: +46 413 55 34 50 e-mail: info@svif.se

Ve Švédsku je přibližně 800 kempů. Kempy jsou rozděleny do kategorií od 1 do 3 hvězdiček. Ve většině kempů se platí za stanoviště (auto, karavan nebo stan a nelimitované množství osob).

Průměrné ceny za stanoviště: * 90 - 105 SEK ** 100 - 180 SEK *** 140 - 200 SEK ***** 200 - 300 SEK

V mnoha kempech si můžete pronajmout také malé chatky se dvěma až šesti lůžky. Ceny na den se pohybují mezi 250 - 700 SEK. K ubytování požadují v recepcích švédskou kempinkovou kartu, kterou zakoupíte i přímo na místě za 90 SEK.

Volné kempování je ve Švédsku povoleno. Je však nutné udržovat pořádek, odnést všechny odpadky atd. Je nutné udržovat také nejméně 150-ti metrovou vzdálenost od obydlí, či získat souhlas majitele.

Stanovat můžete i v přírodních rezervacích, ale to jen po dobu dvou dnů, jinak musíte mít povolení správce rezervace. Ani s tím však nebývají problémy. Přísně zakázáno je však v těchto rezervacích a národních parcích rozdělávat oheň. Ten můžete založit pouze na pláži, kde nic neohrožuje.

Tipy na výlety

Stockholm

Hlavní a zároveň i největší město Švédska leží na jeho východním pobřeží, obklopeno jezerem Mälaren a Baltským mořem. Rozkládá se prakticky na 14 ostrovech. Metropole se stala obchodním, politickým i kulturním centrem země. Stockholm je sídlem švédského krále, vlády a parlamentu.

Jelikož není Stockholm nijak velký, můžete jej v pohodě projít i pěšky a přitom se kochat jeho památkami. Staré město (Gamla Stan) je staré více než 750 let a jeho dominantou je královský palác Drottningholm. Dále stojí za prohlídku např. katedrála Storkyrkan nebo Wrangelův palác, který je sídlem Odvolacího soudu.

Milovníci kultury mohou navštívit více jak 100 muzeí s nejrůznějšími exponáty a žánry. Nejen turisty, ale i místními obyvateli je hojně vyhledáváno místo Djurgården, kde můžete podnikat romantické procházky a přitom se kochat jedinečnou přírodou. Nachází se tu zábavní park, skanzen, muzeum i galerie umění. Dominantní stavbou je Palác Rosendal, který sloužil králi jako jeho mimoměstská rezidence a je obklopen nádhernými rozlehlými zahradami.

Göteborg

Göteborg je druhým největším švédským městem, je také významným univerzitním městem a během školního roku se zde pohybuje kolem 60 tisíc studentů. Město se vyznačuje také velkým počtem přistěhovalců, zejména ze zemí bývalé Jugoslávie a Íránu.

Turisty do Göteborgu přitahuje především Universum, což je švédské národní vědecké centrum, kde najdete snad vše, na co si vzpomenete – nejrůznější technické experimenty, mořské savce i jihoamerický prales. V sousedství stojí budova Muzea světové architektury. Göteborg je pravidelným dějištěm velkého švédského festivalu Göteborgskalaset, kdy zde vystoupí mnoho hudebních skupin, konají se různá divadelní představení a pořádají se také akce pro děti.

V centru města se rozkládá jeden z největších zábavních parků v Evropě, park Lieseberg.

Historickým centrem města je Hamnkanalen, kde se nachází nejvíce historicky cenných památek. Centrem zábavy a nakupování je čtvrť Haga, kde najdete spousty obchodů se značkovým zbožím i suvenýry všeho druhu, bary, restaurace, kavárny, diskotéky, noční kluby a bary.

Malmö

V nejjižnější švédské provincii  se rozkládá Malmö. Celá tato provincie patřila v minulosti k Dánsku a jeho vliv je tady patrný dodnes jak v architektuře, tak i v mluvě místních obyvatel. Historické centrum města je tvořeno náměstím Stora Torget, které se pravidelně stává dějištěm bleších a zeleninových trhů. Na své si v Malmö přijdou také milovníci kultury a umění, nachází se zde totiž řada zajímavých a významných muzeí, galerií a výstavních síní.

Uppsala

Asi 70 km od Stockholmu se nachází významné univerzitní město Uppsala.

Laponsko

Celá toto oblast patří mezi znečištěním málo poznamenané krajiny pokryté sněhem a ledem na západě, rozlehlými mokřady, hlubokými lesy, čistými jezery a dlouhými říčními údolími na východě. Území Laponska je považováno za největší souvislou původní krajinu v Evropě. Švédské Laponsko se rozprostírá za polárním kruhem a zahrnuje čtyři obrovské národní parky, dvě rozsáhlé rezervace a také další tři chráněné oblasti. Nejčastějším cílem turistů se stal laponský národní park Abisko.

Mohlo by Vás zajímat

Co nezapomenout sebou

  • K vozidlu technický průkaz, zelenou kartu pojištění, řidičák a občanku
  • Telefony v mobilu doplňte o předvolbu ČR +420
  • Najděte si telefony na Policii, záchranku a zastoupení či konzulát,
  • Telefonní číslo na oddělení pro zablokování platební karty
  • Číslo na ASISTENČNÍ SLUŽBU POJIŠŤOVNY pro volání ze zahraničí = je rozdílné než volání doma v ČR
  • Číslo na ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU rovněž v mezinárodním tvaru
  • Označit telefony na rodinné příslušníky zkratkou před jménem ICE (in case of emergency) pro případ záchrany
  • Přesvědčit se před odjezdem na co všechno jsme pojištěni, vozidlo, vybavení, posádka
  • Vybavení vozidla na cestu nebudeme opakovat, každý má svoje požadavky