Turistické informace

Španělsko


 • Všeobecné informace

  Důležitá telefonní čísla, emergency, Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí, Popis země, geografické a statistické údaje, Předčíslí a telefonní sítě GSM, Státní a církevní svátky - omezení

 • Důležitá telefonní čísla, emergency

 • Policie: 112, 061 Hasiči: 112, 080 Zdravotní služba: 112, 061
 • Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí

 • GMT +1

  Průměrná teplota je v létě kolem 23 - 30 °C. Pokud se vydáte cestovat po Španělsku, je nejpříhodnější dobou pro návštěvu jaro nebo podzim. Zima bývá v některých oblastech země velice drsná, pouze na pobřeží Středozemního moře bývají naměřeny jedny z nejvyšších zimních teplot v Evropě.

 • Popis země, geografické a statistické údaje

 • Obecné:

  Originální název: Espana

  Český název: Španělské království

  Užívaný název: Španělsko

  Anglický název: Spain

  Rozloha: 504 782 km2

  Poloha: 9° z.-4° v. d. a 36°-44° s. š.

  Reliéf: nejvyšší bod - Pico de Teide (3 718 m), nejnižší bod - Atlantský oceán (0 m)

  Vodstvo: nejdelší řeka - Tejo (1 008 km)

  Klima: mírný pás, subtropický pás

  Biota: lesy mírného pásu, subtropická biota

   

  Politika:

  Hlavní město: Madrid (3 041 000 obyv.)

  Další města (tis. obyv.): Barcelona 1 631, Valencie 764

  Správní členění: 17 autonomních oblastí

  Datum vzniku: 1492

  Forma vlády: konstituční monarchie

  Státní zřízení: království

  Členství: EU, NATO, OSN, CE, OBSE, OECD

   

  Obyvatelstvo:

  Počet obyvatel (2009): 40 525 002

  Hustota zalidnění: 80,3 obyv./km2

  Národnostní složení: Španělé 74 %, Katalánci 17 %, Galicijci 6 %, Baskové 2 %

  Náboženství: katolíci 99 %

  Úřední jazyk: španělština

   

   Ostatní:

  Mezinárodní zkratka: ESP

  Vstoupení do OSN: 1955

  Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): E

  Jízda: vpravo

  Internetová doména: .es

 • Předčíslí a telefonní sítě GSM

 • Předvolba Španělska je +34 Mobilní operátoři: Vodafone, Orange, Telefonica, Movistar
 • Státní a církevní svátky - omezení

 • Nejvýznamnějším státním svátkem je 12. říjen (Den španělského kulturního dědictví - výročí objevení Ameriky 1492).

  S ohledem na poměrně velký počet státních a církevních svátků v zemi a jejich regionální rozlišení /ne všechny svátky jsou uznávány na celém území státu/, doporučujeme konzultovat tuto problematiku případ od případu.

   

  Svátky s celostátní působností :

  Civilní:

  01. 01. Nový rok

  01. 05. Svátek práce

  12.10. Národní svátek Španělska a španělského společenství

  06.12. Den ústavy

   

  Církevní:

  06. 01. Tři králové

  5. - 6. dubna Velikonoce

  15. 08. Nanebevzetí panny Marie

  01.11. Všech svatých

  08.12. Neposkvrněné početí

  25.12. Narození Krista

 • Dopravní předpisy, poplatky

  Mýtné ve Španělsku se vybírá na dálnicích při průjezdu mýtnou branou . Částku můžete uhradit mezinárodními platebními kartami. Mýtné se platí také za průjezd některými tunely. Řidiči osobních vozů platí za průjezd tunelem Cardi 12,26 . U tunelu Vallvidrera u Barcelony se mimo špičku platí 3,53 a ve špičce 3,97 eura.

   

  Důrazně doporučujeme dodržovat ve Španělsku dopravní předpisy. Pokuty za jejich porušení jsou ve Španělsku poměrně vysoké a policie je vyžaduje zaplatit na místě, pokud řidič není ve Španělsku rezidentem. Nově je např. upraveno: používání mobilního telefonu při řízení pouze jako hands-free, vypínání mobilního telefonu a rádia při čerpání pohonných hmot, zákaz používání radarových detektorů, dále od 1.6.2004 používání reflexní vesty, pokud řidič zastaví na silnici nebo na krajnici a vystoupí z vozidla apod.

  Od 1. 7. 2006 platí ve Španělsku bodový systém hodnocení dopravních přestupků řidičů motorových vozidel. Zatím se body odečtené českým řidičům s českým řidičským průkazem, kteří spáchali dopravní přestupek ve Španělsku, nezaznamenávají v registru v ČR.
  Ve Španělsku nelze cestovat autostopem. Tento způsob cestování zde není zaveden.

  Denní svícení je povinné pro motocykly. Pro ostatní vozidla povinné jen za snížené viditelnosti. V obydlených oblastech platí zákaz používání dálkových světel. Za snížené viditelnosti může řidič použít obrysová či potkávací světla, a to v závislosti na kvalitě osvětlení silnice.

  Alkohol:
  Tolerovaná hranice je ve Španělsku maximálně do 0,5 promile alkoholu v krvi. Řidiči prostředků veřejné dopravy, dále řidiči autobusů a vozidel převážející nebezpečný náklad, však mají hranici tolerance sníženou na 0,3 promile.
   
  Pokuty:
  Pokuty mohou dosáhnout až 302 eur a policisté je vybírají na místě. Při méně závažných přestupcích však smějí taxu snížit až o 30 %! Zahraniční motorista, který nechce nebo nemůže zaplatit přímo na místě, musí prokázat svou totožnost a udat jméno osoby, popřípadě společnosti, sídlící na španělském území, která uhrazení částky může zaručit. Jinak následuje zadržení řidičského průkazu až na tři měsíce, nebo dokonce zabavení vozidla. Proti takovému postupu je možné podat odvolání pouze soudní cestou. Za překroční rychlostního limitu policisté vyměřují od 92 do 101 eur. Jde-li však o výraznou odchylku, většinou také zadrží řidičský průkaz až na tři měsíce. Za špatné parkování nebo nezapnuté bezpečností pásy se platí 91 eur. Zvláště citelné tresty jsou za jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog. Kromě vysoké pokuty může být na dobu tří měsíců až tří let odebrán řidičský průkaz a hrozí i trest vězení od osmi týdnů do osmi let.

  Řidič, který řídí s brýlemi, musí být vybaven i náhradními brýlemi.

  Dálniční síť, poplatky a mýto, Doporučená pojištění vozidel, Potřebné vybavení vozidel a doklady, Půjčení auta, Rozdílnosti pravidel silničního provozu

 • Dálniční síť, poplatky a mýto

 • Kilometráže dálnic, rychlostních komunikací

 • Ve Španělsku je rozsáhlá silniční síť, poměrně kvalitní cesty a dobrá vybavenost službami jako jsou pumpy, odpočívadla, motoresty apod.

  346 858 km silnice

 • Poplatky, mýtné

 • Poplatek za průjezd dálnic ve Španělsku je účtován při průjezdu mýtnou branou. Cena za průjezd placených silničních úseků je odvozována dle délky ujetého úseku a kategorie vozidla, není třeba kupovat dálniční známku. Kromě poplatků za průjezd dálničních a některých silničních úseků je účtován poplatek za průjezd několika tunelů. V případě, že Španělskem projíždíte častěji, můžete využít platební systém Via-T který umožňuje průjezd mýtných bran bez zastavení i slevy dle měsíční útraty za průjezd daného úseku. Ve Španělsku je kromě dálničních úseků zpoplatněn také průjezd některých tunelů. Mezi nejfrekventovanější placené tunely patří Tunel del Cadi a Tunels de Vallvidrera. Při průjezdu španělských dálničních úseků je mýtné vybíráno v mýtných branách, to je možno zaplatit buď v hotovosti, kreditní kartou, kartou Servisa a v některých případech také palivovou kartou euroShell Card. Pro ty kteří přes placené úseky projíždí častěji, je připraven bezhotovostní mýtný systém Via-T, ten kromě automatického započítávání projetých placených úseků umožňuje průjezd mýtných bran bez nutnosti zastavení vozidla a automaticky uplatňuje slevy z mýtného u často využívaných úseků. Via-T je systém který umožňuje automatický odečet projetých zpoplatněných úseků bez nutnosti zastavovat při průjezdu mýtnou branou (nutno zpomalit na cca 30 km/h). Doklady za průjezd jednotlivých úseků i možnost platby pak naleznete v online systému e-billing a e-receipt. Další informace včetně prodejních míst naleznete na viat.es nebo zákaznické lince +34 902 200 320.
 • Průměrné ceny PHM

 • Natural 95 - 1,32 euro

  Diesel - 1,23 euro

 • Rychlostní limity

 • Ve Španělsku platí tyto rychlostní limity:

  Osobní vozy a motocykly: v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na rychlostních komunikacích 100 km/h, na dálnici 120 km/h.

  Osobní automobily s přívěsem: v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na rychlostní komunikaci 80 km/h, na dálnici 90 km/h.

  Antiradary jsou zakázány.

 • Doporučená pojištění vozidel

 • Ve Španělsku jsou všechny státní silnice v dobrém stavu. Pokud se do Španělska chystáte cestovat autem, doporučujeme Vám sjednat si k povinnému ručení i havarijní pojištění s nadstandardními asistenčními službami a úrazové pojištění všech cestujících od Kooperativy.

    DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
     Tísňové telefonní číslo 112,
     Občanská garda (Guardia Civil): 062
     Národní policie (Policía Nacional): 091
  Asistenční služba Global Assistance, a.s.
  - telefon ze zahraničí: +420 266 799 779

     CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE NEHODA

  • přivolejte policii
  • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě
  • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků
  • pokud je to možné, opatřete si fotodokumentaci místa nehody
  • pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky)
  • v případě, že jste viník nehody, zavolejte do místní kanceláře pojistitelů a domluvte se na dalším postupu (kontaktní údaje naleznete na zadní straně Zelené karty)
  • pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny Kooperativa - Global Assistance
  • po návratu kontaktujte zástupce pojišťovny


     JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

  • nahlaste pojistnou událost
  • telefonicky na infolince 841 105 105
  • prostřednictvím příslušeného on-line formuláře na našem webu
  • elektronicky na adrese info@koop.cz
  • písemně na formuláři, který si můžete vytisknout, nebo ho obdržíte na našich kancelářích, vyplnit a zaslat na adresu:
     Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
     Centrum zákaznické podpory
     Brněnská 634
     664 42 Modřice
  • osobně na kterékoli pobočce Kooperativy
  • prostřednictvím smluvních partnerů Kooperativy (makléř, smluvní servis)

    K hlášení škodné události si připravte:

  • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo,
  • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody,
  • údaje o nehodě
  • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)
  o nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail
  Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena Policií. V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události, případně číslo hlášenky)

  Související odkazy:
  » JAK ŘEŠIT ŠKODU

 • Potřebné vybavení vozidel a doklady

 • Řidičské průkazy ČR jsou platné k řízení motorových vozidel ve Španělsku. Není třeba si obstarávat mezinárodní řidičský průkaz, ale je nezbytné mít tzv. zelenou kartu. Ochranná přilba je povinná pro řidiče i spolujezdce na motocyklu s obsahem nad 125 ccm. Je povinné používat bezpečnostní pásy na předních i zadních sedadlech, pokud je jimi vozidlo vybaveno. Děti do 12 let a 135 cm musí používat dětský zádržný systém. Každé vozidlo musí být vybaveno úplnou sadou náhradních žárovek. Vozidla registrovaná ve Španělsku musí mít v základním vybavení dva výstražné trojúhelníky. Na vozidla registrovaná v cizině se tento předpis nevztahuje (pro vozidla registrovaná na území ČR tedy stejně jako u nás pouze jeden výstražný trojúhelník). Minimální hloubka drážky pneumatiky je 1,6 mm Jsou zakázány radarové detektory a varovné signály mezi řidiči. Řidiči a/nebo spolujezdci jsou povinni nosit reflexní vestu, pokud vystoupí z vozidla na vozovku.
 • Půjčení auta

 • Největší společnosti ve Španělsku jsou Avis, Hertz a Europcar, dále také můžete využít nabídky místních půjčoven. Na konkrétní cenu je třeba se informovat v místě. Ceny se liší podle sezóny, nabídky a poptávky, značky vozu, kvality vozu a jeho vybavení (například automatická převodovka). Záleží také na rozsahu poskytnutého servisu a délce pronájmu (od několika hodin po více dnů). Doporučujeme pronajmout auto prostřednictvím hotelové recepce.

  Pronájemce automobilu musí být starší 21 let, pronájemce motorky starší 23 let. Musíte vlastnit řidičský průkaz minimálně 12 měsíců, dále je třeba předložit pas a kreditní kartu. Uznává se řidičský průkaz platný v ČR, mezinárodní řidičský průkaz se nevyžaduje. Platba kreditní kartou nebo v hotovosti je většinou vyžadována předem. Zkontrolujte si technický stav vozu a podmínky smlouvy (pojištění, zda je benzín v ceně, limit ujetých kilometrů apod.).

 • Rozdílnosti pravidel silničního provozu

 • Pokuty a informace

 • Důrazně doporučujeme dodržovat ve Španělsku dopravní předpisy. Pokuty za jejich porušení jsou ve Španělsku poměrně vysoké a policie je vyžaduje zaplatit na místě, pokud řidič není ve Španělsku rezidentem. Nově je např. upraveno: používání mobilního telefonu při řízení pouze jako hands-free, vypínání mobilního telefonu a rádia při čerpání pohonných hmot, zákaz používání radarových detektorů, dále od 1.6.2004 používání reflexní vesty, pokud řidič zastaví na silnici nebo na krajnici a vystoupí z vozidla apod. Od 1. 7. 2006 platí ve Španělsku bodový systém hodnocení dopravních přestupků řidičů motorových vozidel. Zatím se body odečtené českým řidičům s českým řidičským průkazem, kteří spáchali dopravní přestupek ve Španělsku, nezaznamenávají v registru v ČR. Ve Španělsku nelze cestovat autostopem. Tento způsob cestování zde není zaveden. Denní svícení je povinné pro motocykly. Pro ostatní vozidla povinné jen za snížené viditelnosti. V obydlených oblastech platí zákaz používání dálkových světel. Za snížené viditelnosti může řidič použít obrysová či potkávací světla, a to v závislosti na kvalitě osvětlení silnice. Alkohol: Tolerovaná hranice je ve Španělsku maximálně do 0,5 promile alkoholu v krvi. Řidiči prostředků veřejné dopravy, dále řidiči autobusů a vozidel převážející nebezpečný náklad, však mají hranici tolerance sníženou na 0,3 promile. Pokuty: Pokuty mohou dosáhnout až 302 eur a policisté je vybírají na místě. Při méně závažných přestupcích však smějí taxu snížit až o 30 %! Zahraniční motorista, který nechce nebo nemůže zaplatit přímo na místě, musí prokázat svou totožnost a udat jméno osoby, popřípadě společnosti, sídlící na španělském území, která uhrazení částky může zaručit. Jinak následuje zadržení řidičského průkazu až na tři měsíce, nebo dokonce zabavení vozidla. Proti takovému postupu je možné podat odvolání pouze soudní cestou. Za překroční rychlostního limitu policisté vyměřují od 92 do 101 eur. Jde-li však o výraznou odchylku, většinou také zadrží řidičský průkaz až na tři měsíce. Za špatné parkování nebo nezapnuté bezpečností pásy se platí 91 eur. Zvláště citelné tresty jsou za jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog. Kromě vysoké pokuty může být na dobu tří měsíců až tří let odebrán řidičský průkaz a hrozí i trest vězení od osmi týdnů do osmi let. Řidič, který řídí s brýlemi, musí být vybaven i náhradními brýlemi.
 • Pravidla parkování

 • V modrých zónách během dne platí parkovací limit 90 min., který se však nevztahuje na dobu mezi 21. a 8. hod. Parkovací disky jsou k dostání na radnicích, hotelech nebo cestovních kancelářích. Centra velkoměst mají O.R.A. zóny, kde je možné parkovat jen s parkovacími lístky (k dostání v trafikách). Rozlišují intervaly 30,60 a 90 min. V ulicích s jednosměrným provozem se v liché dny parkuje na straně s lichými čísly domů, v sudých dnech zase naopak v sudých.

  Špatně zaparkovaná vozidla policisté odtahují nebo nasazují botičky. Na zahraničních vozidlech invalidů španělská policie nedbá; chtějí-li zdravotně postižení motoristé při parkování mít nějaké výhody, musejí požádat místní úřady.

 • Informace pro turisty

  Bezpečnostní upozornění, Hraniční přechody, Letiště, Omezení dovozu a vývozu / zákazy, Potřebné dokumenty, Rozdílnosti

 • Bezpečnostní upozornění

 •  Všeobecně se dá říci, že Španělsko je relativně bezpečnou zemí. Přesto je zde třeba počítat s určitou mírou obecné kriminality (především jde o kapsářství a drobné krádeže ). Taktiky jsou různě kombinovány a kromě běžného kapsářství jsou používány různé způsoby odlákání pozornosti (prodej květin, "neúmyslné" potřísnění oděvu, prokazování dostatečné hotovosti falešnému policistovi). Proto se doporučuje dodržovat hlavní zásady obezřetnosti a opatrnosti jako například : - nemít důležité doklady a věci na jednom místě, - pasy, letenky a větší hotovost, pokud je to možné, ponechat v hotelovém trezoru, - nosit u sebe jen menší obnosy finanční hotovosti, pokud neplánujete provést větší nákup, - mít odděleně od platební karty zaznamenáno její číslo a event. telefon bankovního ústavu za účelem nahlášení odcizení (ztráty) platební karty, - neponechávat v autě doklady a cennosti atd., - nepřespávat na osamocených místech.

  V případě, že vás okradou, je vhodné se obrátit na nejbližší policejní oddělení, případ ohlásit a požádat o vystavení policejního protokolu.

  Pokud jde o otázku terorismu, promyšlená strategie španělské vlády za účasti mezinárodní spolupráce přináší stále větší efekt v boji s terorismem baskické separatistické organizace ETA. Nicméně s nevypočitatelností fenoménu nacionalistického terorismu je nutno ve Španělsku stále počítat. Bohužel se k němu v poslední době přidává i hrozba mezinárodního terorismu.

  Dále bychom doporučili, aby čeští občané byli, pokud je to možné, vybaveni mobilním telefonem, měli kontakt na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by jim byli schopni poskytnout finanční pomoc v případě nouze.

  Od 6.11.2006 zavedla španělská letiště (jakož i letiště všech zemí EU, Norska, Islandu a Švýcarska) nová bezpečnostní pravidla upravující množství tekutin a gelů, které smí mít cestující u sebe ve chvíli, kdy prochází bezpečnostní kontrolou.

   

 • Hraniční přechody

 • Francie

  -Irun

  -Behobia

  Biriatou

  -Echalar - Sare

  -Dancharinea - Ainhoa

  -Eugui - Urepel

  -Ochagavia - Larrau

  -Isaba - Arette

  -Bielsa - Aragnouet

  -Lés - Fos

  -Puigcerda - Bourg Madame

  -La Junquera - Le Perthus

  -Port-bou - Cerbere

   

  Andora

  -Seo de urgel - Andorra

  -La Farga de Moles

   

  Portugalsko

  -La Guardia - Caminha

  -Goyan - Vila Nova de Cerveira

  -Salvatierra - Moncao

  -Entrimo - Ameijoeira

  -Lovios - Madalena

  -Calvos - Tourem

  -Baltar - Sendim

  -Calabor -Moimenta

  -Alcanices - Tres Marras

  -Fermoselle - Bemposta

  -Fuentes de Onora - Vilar Formoso

  -Piedra Albas - Segura

  -Badajoz - Elvas

  -Encinasola - Barrancos

  -Rosal de la Frontera - Vila Verde de Ficalho

  -Ayamonte - Vila Real de S. Antonio

   

  Maroko

  -Ceuta: El Tarajal

  -Melilla: Beni-Enzar

   

  Gibraltar

  -La Linea

 • Letiště

 • Přímé lety z Prahy do Barcelony a Madridu zajišťuje 7krát týdně společnost ČSA. Levné letenky se dají pořídit u Student Agency a také u některých cestovních kanceláří. Do Španělska létá také společnost Alitalia, ale s mezipřistáním. Linku z Prahy do Madridu provozuje také španělská dopravní společnost Air Europa, u které je možné si zařídit i návazné spoje do dalších španělských měst. Pokud letíte do Madridu, nejspíše přistanete na letišti Barajas, které je vzdáleno asi 15 km od centra města.

  • Albacete (ABC)

  • Algeciras Rail Station (AEI)

  • Alicante (ALC)

  • Almeria (LEI)

  • Asturie (OVD)

  • Barcelona (BCN)

  • Bilbao (BIO)

  • Burgos (RGS)

  • Ceuta (JCU)

  • Ciudad Real Central (CQM)

  • Fuerteventura (FUE)

  • Girona Barcelona (GRO)

  • Granada (GRX)

  • Granadilla de Abona South (TFS)

  • Hierro (VDE)

  • Ibiza (IBZ)

  • Jerez (XRY)

  • La Coruna (LCG)

  • La Gomera / Gomera (GMZ)

  • Lanzarote (ACE)

  • Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria International (LPA)

  • Leon (LEN)

  • Lleida-Alguaire (ILD)

  • Logrono (RJL)

  • Madrid Barajas (MAD)

  • Mahon (MAH)

  • Melilla (MLN)

  • Murcia (MJV)

  • Málaga (AGP)

  • Palma De Mallorca (PMI)

  • Pamplona (PNA)

  • Salamanca (SLM)

  • San Sebastian (EAS)

  • Santa Cruz de Tenerife Tenerife North (TFN)

  • Santa Cruz La Palma (SPC)

  • Santander (SDR)

  • Santiago de Compostela (SCQ)

  • Sevilla (SVQ)

  • Talavera La Real (BJZ)

  • Tarragona Reus Salou (REU)

  • Valencia (VLC)

  • Valladolid (VLL)

  • Vigo (VGO)

  • Zaragoza (ZAZ)

 • Omezení dovozu a vývozu / zákazy

 • V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží, nicméně určitou výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá spotřební dani. Bez dodatečných poplatků je možné převážet v rámci zemí EU limitované množství tohoto zboží pro osobní potřebu.

  Pro obecné množstevní vymezení osobní spotřeby byly pro Španělsko stanoveny tyto limity: 800 ks cigaret, 400 ks krátkých doutníků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 10 l lihovin (tj. tvrdého alkoholu), 20 l produktů se středním obsahem alkoholu (aperitivů), 90 l vína ( z toho max. 60 l šumivého vína) a 110 l piva.

   

 • Potřebné dokumenty

 • Španělsko je součástí Schengenského prostoru, ke vstupu do země tedy potřebujete platný pas nebo stačí i platný občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Můžete volně překračovat hranice státu, aniž byste procházeli hraniční kontrolou.

  V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

  Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

  Při pobytu do 90 dnů není třeba registrace na cizinecké policii ve Španělsku. Při pobytech nad 90 dnů je od 2. 4. 2007 povinná registrace na cizinecké policii, (event. na služebnách národní policie v místě bydliště), o které bude vydáno potvrzení. Potvrzení obsahuje rovněž identifikační číslo cizince, tzv. NIE (obdoba českého rodného čísla), které se užívá v administrativním i v obchodním styku (pro placení daíá a pojištění v rámci zaměstnání, při koupi nemovitosti, auta, apod.).

  Pro bližší informace o povolení k pobytu ve Španělsku, systému přihlašování apod. doporučujeme se obrátit na kancelář cizinecké policie příslušnou dle místa pobytu (seznam je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra Španělska)

  Důležité: Pas pro dítě

  Od 26.6.2012 musí mít každé dítě svůj vlastní pas, platnost
  zápisů, které byly provedeny do tohoto data, končí.

  Sebou potřebujete rodný list dítěte, Váš občanský průkaz
  a 100 Kč na poplatek za zhotovení pasu. Dítě musíte vzít sebou,
  fotografie se pořizují na místě.

  Před začínající sezónou letních dovolených doporučujeme
  obrnit se trpělivostí, na úřadech bývají několikahodinové
  fronty.

  Pas se vydává ve lhůtě 30 dnů.

 • Pobytové informace

  Doporučená pojištění osob, Gastronomie, ceny v sezóně, Kurzy měny, Nejčastější typy ubytování / ceny

 • Doporučená pojištění osob

 • Před odjezdem by měl cestovatel požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. S tímto průkazem je možno se v případě potřeby přímo obrátit na veřejná zdravotnická zařízení ve Španělsku.
  Ošetření nebude hradit pacient (bude hrazeno českou pojišťovnou). Za léky je nutno zaplatit spoluúčast 40 %, která je stejná pro španělské občany s výjimkou důchodců. Náklady na ošetření u zubního lékaře bude ve většině případů hradit sám pacient. Doporučujeme tedy rozhodně sjednat cestovní pojištění s pojištěním léčebných výloh. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel.

    DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:   
     Tísňové telefonní číslo 112,
     Záchranná služba     092
     Global Assistance     00 420 266 799 779

     CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

  V rámci cestovního pojištění si sjednáte léčebné výlohy v zahraničí, pro případ, že budete potřebovat využít zdravotní péči dané země například v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel. V případě, že budete muset svou cestu nebo pobyt přerušit a z nějakého závažného důvodu se vrátit, bude se vám například hodit pojištění, které se postará o úhradu náhradní dopravy zpět do České republiky.
  Hodit se vám může i pojištění nevyužité cestovní služby, které se vztahuje na náhradu nákladů na „nespotřebované“ cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu.
  Cestovní pojištění odkaz dole na stránce

     CO DĚLAT, NASTANE-LI ŠKODA PŘI CESTÁCH A POBYTU V ZAHRANIČÍ  

  •V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici a náklady s tím spojené převýší částku 3 000 Kč, se spojte telefonicky s centrálou Global Assistance na telefonní číslo 00 420 266 799 779 (telefonní číslo do České republiky), pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Jestliže si náklady vzniklé s telefonickým spojením, lékařským ošetřením nebo léčením ve zdravotnickém zařízení uhradíte sami, po návratu do České republiky Vám budou Kooperativou proplaceny. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění. Tyto údaje jsou uvedeny na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění. V centrále je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného.
  • Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře
  • Náklady za lékařské ošetření a za léky do výše 3 000 Kč, které sami uhradíte, Vám Kooperativa po návratu do České republiky proplatí v české měně.

     JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  

  • Bez zbytečného odkladu oznamte Kooperativě pojistnou událost, to můžete udělat několika způsoby:
  o zasláním tiskopisu Oznámení pojistné události a dalších dokumentů na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice
  • e-mailem na adresu: skody-mo@koop.cz
  • osobně na pobočce Kooperativy
  • Oznámení učiněná e-mailem nebo telefonicky dodatečně potvrďte vyplněním příslušného tiskopisu hlášení pojistné události.
  • Při uplatňování náhrady léčebných výloh předložte osobně nebo zašlete Kooperativě následující doklady:
  • vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí
  • Prohlášení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici,
  • originály nebo ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí,
  • asistenční kartu,
  • u individuálně sjednaného pojištění originál pojistné smlouvy,
  • v případě, že jste současně pojištěn u další komerční pojišťovny, potvrzení této komerční pojišťovny o výši poskytnuté úhrady, příp. odebrání originálů dokladů, resp. udělení plné moci Kooperativě k jednání s touto pojišťovnou.

   DOKLADY MUSÍ OBSAHOVAT - jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) zajistěte úřední překlad do češtiny.

      V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u Kooperativy a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu

  Související odkazy:
  » CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
  » JAK ŘEŠIT ŠKODU

 • Gastronomie, ceny v sezóně

 • Španělská kuchyně

  Španělská kuchyně je chutná, barevná a rafinovaná. Základními surovinami jsou ryby a plody moře, maso hovězí, skopové, vepřové, ale používá se také drůbež, dále rýže, brambory, fazole, nespočet druhů nejrůznější zeleniny a bílý chléb. Španělé také do všeho přidávají své typicky pikantní koření a bylinky, díky kterým jejich pokrmy dostávají nezaměnitelnou chuť. Nejznámějším španělským jídlem je zcela určitě „paella“ což je směs rýže, zeleniny, masa nebo mořských plodů a koření. Dále gaspacho - studená zeleninová polévka. Národním jídlem je ale tortilla – omeleta ze syrových brambory, vajec a cibule. Typické pro španělskou kuchyni jsou tapas - malé pikantní jednohubky, které se podávají před jídlem, během celého dne a hlavně večera.

   

  Španělské restaurace

  Ve Španělsku jsou všechny restaurace ze zákona povinny nabízet „menú del día“, což obsahuje předkrm, hlavní chod, zákusek a nápoj. Toto jídlo se podává pouze v době oběda a je to oblíbená a levná možnost jak se dobře najíst. Dražší restaurace někdy nabízejí také degustační menu, při kterém můžete ochutnávat malé kousky z několika chodů.

   

  Španělské nápoje

  Typickým nápojem je pro Španělsko víno. Nejstarší a nejvyhlášenější vinné sklepy jsou ve Španělsku v oblasti La Rioja. Tyto vína se dají kvalitou porovnat s francouzským vínem z Bordeaux. Mají zde také klasické víno Jerez a oblíbené španělské šumivé víno Cava. Skvělým doplňkem ke všem jídlům je sladká Sangrilla, kterou tvoří směs ovoce zalité sladkým červeným vínem, trocha likéru a dolévá se ovocnou šťávou nebo šumivým vínem. Nejlepší je pořádně vychlazená a s ledem.

  Bohaté bufetové stoly v hotelových restauracích nabízejí většinou jídla spíše mezinárodní. Mimo hotel se samozřejmě setkáte také s restauracemi specializovanými na jídla španělské, německé, ale též italské či thajské kuchyně.

 • Kurzy měny

 • Španělská měna: euro (EUR)

  Orientační kurz: 1 euro = 25,43 CZK

 • Nejčastější typy ubytování / ceny

 • Hotely, Kempy, Soukromí

 • Hotely se ve Španělsku rozdělují podle pětihvězdičkové stupnice dle vybavení a služeb hotelu. Cena za dvoulůžkový pokoj na jednu noc se pohybuje od 30 do 100 eur. Ubytovat se můžete od nejskromnějších „fondas“ neboli penzionů až po luxusní pětihvězdičkové hotely.

  Španělským unikátem jsou tzv.„paradory“. Jde o řetězec hotelů, které sídlí v různých historických budovách nebo v národních parcích, kde je krásný výhled na okolní krajinu.

  Hostely: Je jich víc než 200 a ubytovávají jen držitele platné mezinárodní karty IYHF (International Youth Hostels Federation), kterou lze zakoupit v GTS International, Ve Smečkách 33, Praha 1. Přednost mají mladí lidé do 26 let. Více informací u Red Espanola de Albergues Juveniles, José Ortega y Gasset 71, 28000 Madrid, tel.: 0034 915 227 007

   

  Kempy:

  Ve Španělsku se kempy dělí do čtyř kategorií a je jich asi 1 400. Některé mají jen sezonní, jiné celoroční provoz. Dospělý platí za přenocování od 3 do 5 eur, dítě do 14 let 2,5-4 eura. Za stan, automobil nebo karavan se většinou požaduje jednotná sazba od 3 do 6 eur. Doporučuje se mezinárodní kempinková karta CCI, se kterou je možné uplatnit obvyklou slevu 5-10 %. Podrobnější informace o tom dostanete na The Spanish Federation of Camping, San Bernardo, 97-99, 28015 Madrid, tel.: 0034 914 481 234.

   

   

 • Tipy na výlety

 • Madrid

  Madrid je hlavním městem Španělska. Je to kosmopolitní a moderní město, které nabízí rušný noční život, mnoho hotelů, skvělé jídlo a také umění. Moc památek ale ve městě nenajdete. V Madridu najdete Catedral de Nuestra Seňora de la Almudena – jde o katedrálu, která byla postavena až v letech 1985 – 1992 podle plánů, které byly navrženy již o století dříve. Vedle ní stojí Palacio Real (Královský palác), který se dnes používá k reprezentativním akcím nebo jako muzeum. Určitě navštivte nejslavnější madridské muzeum Museo del Prado. Najdete v něm nejvýznamnější světovou sbírku klasických obrazů a je snad největším lákadlem turistů ve městě. V muzeu je tolik mistrovských děl, že je lepší navštívit obrazárnu alespoň dvakrát. Jdou zde díla Rubense, Velázqueze, Goyi, El Greca a spousty dalších mistrů.

   

  Iruňa(Pamplona)

  Pamplona je známější název města Iruňa, které proslavil Ernest Hemingway, když popsal slavný festival Sanfermines. Tato tradice běhu s býky je pro město každoročně velkou událostí a přitahuje tisíce návštěvníků.

   

  La Rioja

  Vinařská oblast La Rioja je známá především kvůli nejprestižnějšímu španělskému vínu, které má jemnou chuť se stopami vanilky.

   

  Pyreneje

  Pyreneje tvoří přirozenou hranici mezi Španělskem a Francií, nejvyšším vrcholem je Pico de Aneto s výškou 3 404 m. V létě a na podzim doporučujeme navštívit národní park Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, který je tvořen jezery, soutěskami a širokými údolími. V parku je k dispozici několik značených turistických tras různé úrovně. Pyreneje jsou však nechvalně známé nebezpečnými bouřemi a rychle se rozvodňujícími řekami. Vždy buďte připraveni na jakékoliv počasí!

   

  Barcelona

  Ve městě se snoubí historie a moderní architektura. Najdete tu spoustu paláců, katedrál i muzeí. Ve Starém přístavu stojí za návštěvu ohromné zábavní a nákupní centrum "Maremagnum", multikino "Imax" i jedno z největších oceanárií v Evropě "L´Aquárium".Ve čtvrti Eixample se nachází nedokončené dílo Gaudího, krásná a neobvyklá katedrála Sagrada Família, která je symbolem Barcelony.

   

  Toledo

  Toledo je jedním z nejvýznamnějších španělských měst z hlediska kultury a historie. Žil zde řecký malíř El Greco, který zde zanechal rozsáhlé obrazové dílo. Toledu dominuje masivní středověká pevnost Alcázar, která dnes slouží jako sídlo vojenských organizací.

   

  Sevilla

  Sevilla je město flamenca, býčích zápasů, fiest a rušného nočního života. Dominantou města je katedrála La Giralda. Ve městě je postaven také komplex královských paláců s kombinací maurských technik a katolických symbolů. Jde o palác Alcázar, který je dokonalým příkladem mudéjarské architektury.

   

  Córdoba

  Nejvýznamnější památkou Córdoby je mešita Mezquita, která je kvůli turistům obklopena ze všech stran stánky se suvenýry. Tato mešita je jediná, která se zachovala ze španělského středověku a patří k největším na světě. Ve městě je spousta nádherných klikatých uliček, archeologické muzeum, umělecký trh Zoco a také šlechtický palác Palacio de Viana.

   

  Navštívit můžete také některé z ostrovů patřící ke Španělsku jako jsou Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Mallorca či Menorca a další.

Mohlo by Vás zajímat

Co nezapomenout sebou

 • K vozidlu technický průkaz, zelenou kartu pojištění, řidičák a občanku
 • Telefony v mobilu doplňte o předvolbu ČR +420
 • Najděte si telefony na Policiii, záchranku a zastoupení či konzulát,
 • Telefonní číslo na oddělení pro zablokování platební karty
 • Číslo na ASISTENČNÍ SLUŽBU POJIŠŤOVNY pro volání ze zahraničí = je rozdílné než volání doma v ČR
 • Číslo na ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU rovněž v mezinárodním tvaru
 • Označit telefony na rodinné příslušníky zkratkou před jménem ICE (in case of emergency) pro případ záchrany
 • Přesvědčit se před odjezdem na co všechno jsme pojištěni, vozidlo, vybavení, posádka
 • Vybavení vozidla na cestu nebudeme opakovat, každý má svoje požadavky