Turistické informace

San Marino


 • Všeobecné informace

  Důležitá telefonní čísla, emergency, Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí, Popis země, geografické a statistické údaje, Předčíslí a telefonní sítě GSM, Státní a církevní svátky - omezení

 • Důležitá telefonní čísla, emergency

 • první pomoc (pronto soccorso-ambulanza) – tel. 118 policie – tel. 115 protipožární ochrana – (00378) 0549 887777 silniční policie – tel. 803116 Na území San Marina nejsou přímo zastoupeny žádné instituce
 • Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí

 • GMT +1

  San Marino se nachází v subtropické oblasti Středozemního moře. V San Marinu panují suchá a horká léta a mírné a deštivé zimy. Nejteplejším měsícem je červenec, kdy se průměrná teplota pohybuje kolem 26 stupňů. Nejchladnějším měsícem je leden s průměrnými teplotami kolem – 2 stupňů. Obvykle se každoročně objeví sníh, ale dlouho se neudrží. Do San Marina můžete zamířit po celý rok, protože jsou tu mírné zimy. Pokud cestujete v létě, lze výlet zkombinovat s koupáním v nedalekém Jaderském moři.

 • Popis země, geografické a statistické údaje

 • Originální název: Repubblica di San Marino
  Český název: Sanmarinská republika
  Užívaný název: San Marino
  Anglický název: San Marino
  Rozloha: 61,2 km2
  Poloha: 12° v. d. a 24° s. š.
  Reliéf: nejvyšší bod - Monte Titano (755 m), nejnižší bod - Torrente Ausa (55 m)
  Vodstvo: -
  Klima: mírný pás
  Biota: lesy mírného pásu

  Politika:
  Hlavní město:   San Marino (4 385 obyv.)
  Další města (tis. obyv.): -
  Správní členění: 9 magistrátů
  Datum vzniku: 855
  Forma vlády: parlamentní
  Státní zřízení: republika
  Členství: OSN, CE, OBSE

  Obyvatelstvo:
  Počet obyvatel (2009): 30 167
  Hustota zalidnění: 492,9 obyv./km2
  Národnostní složení: Sanmarinci 75 %, Italové 15 %
  Náboženství: katolíci 96 %, bez vyznání 3 %
  Úřední jazyky:  italština


  Ostatní:
  Mezinárodní zkratka: SMR
  Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): RSM
  Jízda: vpravo
  Internetová doména: .sm

 • Předčíslí a telefonní sítě GSM

 • Telefonní předvolba pro San Marino je +378
 • Státní a církevní svátky - omezení

 • Státní svátky, církevní svátky

  3. září (r. 301 – podle legendy založení republiky)

  1. dubna a 1. října (uvedení kapitánů-regentů do úřadu).

 • Dopravní předpisy, poplatky

  Alkohol:
  Tolerance je v San Marinu do 0,5 promile alkoholu v krvi. Pokuty za překročení limitu se podle hodnot pohybují od 328 do 1 376 eur. V krajních případech mohou policisté odebrat řidičský průkaz na 15 dnů až tři měsíce. Řidič může být navíc odsouzen až na měsíc do vězení.
      
  Pokuty:
  Od řidiče vozidla, které je zaregistrované v zahraničí, mohou policisté požadovat na místě jen čtvrtinu výše stanovené pokuty. Kdo neuzná vinu, je povinen až do vyšetření případu složit depozitum, pokud možno v hotovosti. Jinak je mu odebrán řidičský průkaz. Pokud ho nepředloží, je mu až do zaplacení pokuty zadržen vůz. Výše pokut se podle závažnosti pohybuje od 33,60 eura (například za špatné parkování a mírné překročení povolené rychlosti) až po 1 376 eur (za značné překročení rychlostního limitu nebo tolerované hodnoty alkoholu v krvi).

  Denní svícení povinné celoročně při jízdě mimo obydlené oblasti. Také za deště, sněžení či jinak snížené viditelnosti. Zadní mlhová světla možno používat jen při dohlednosti snížené na max. 50 metrů, za silného deště či intenzivního sněžení.

  Dálniční síť, poplatky a mýto, Doporučená pojištění vozidel, Potřebné vybavení vozidel a doklady, Půjčení auta, Rozdílnosti pravidel silničního provozu

 • Dálniční síť, poplatky a mýto

 • Kilometráže dálnic, rychlostních komunikací

 • Silnice v San Marinu měří 220 km.

 • Poplatky, mýtné

 • Na silnicích v San Marinu řidiči nehradí žádné poplatky ani mýtné.
 • Průměrné ceny PHM

 • Natural 95 - 1,58 EUR

  Diesel - 1,45 EUR

 • Rychlostní limity

 • Rychlostní limity v San Marinu:

  Obec: 50 km/hod

  Mimo obec: 90 km/hod

  Rychlostní silnice: 110 km/hod

 • Doporučená pojištění vozidel

 • CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE NEHODA • přivolejte policii • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků • pokud je to možné, opatřete si fotodokumentaci místa nehody • pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky) • v případě, že jste viník nehody, zavolejte do místní kanceláře pojistitelů a domluvte se na dalším postupu (kontaktní údaje naleznete na zadní straně Zelené karty) • pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny • po návratu kontaktujte zástupce pojišťovny 

  JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ • nahlašte pojistnou událost • telefonicky na infolince své pojišťovny • prostřednictvím příslušného on-line formuláře na webu vaší pojišťovny • elektronicky • písemně na formuláři • osobně na kterékoli pobočce vaší pojišťovny • K hlášení škodné události si připravte: • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo, • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody • údaje o nehodě • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail. Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena policií. V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události, případně číslo hlášenky)

 • Potřebné vybavení vozidel a doklady

 • Při cestě do Itálie musíte mít tyto doklady: Řidičský průkaz Zelená karta Technický průkaz Nově se v některých Alpských regionech zavádí povinnost vozit zimní řetězy a mít obuté zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech. Tato povinnost platí i pro dálnici A22 v Jižním Tyrolsku.
 • Půjčení auta

 • World Trade Center,
  Via Consiglio dei Sessanta 99
  47891 Dogana
  Repubblica di San Marino Mail: info@sanmarinorental.com

  Pujčovna luxusnich vozů:
  LUXURY RENT A CAR s.r.l.
  Repubblica di San Marino . Via 3 Settembre, 198 . Dogana
  Tel. +378.0549.942692 . Fax +378.0549.877067
  info@luxuryrentacar.sm . Cod. Op. SM 20241

 • Rozdílnosti pravidel silničního provozu

 • Pokuty a informace

 • Alkohol: Tolerance je v San Marinu do 0,5 promile alkoholu v krvi. Pokuty za překročení limitu se podle hodnot pohybují od 328 do 1 376 eur. V krajních případech mohou policisté odebrat řidičský průkaz na 15 dnů až tři měsíce. Řidič může být navíc odsouzen až na měsíc do vězení. Pokuty: Od řidiče vozidla, které je zaregistrované v zahraničí, mohou policisté požadovat na místě jen čtvrtinu výše stanovené pokuty. Kdo neuzná vinu, je povinen až do vyšetření případu složit depozitum, pokud možno v hotovosti. Jinak je mu odebrán řidičský průkaz. Pokud ho nepředloží, je mu až do zaplacení pokuty zadržen vůz. Výše pokut se podle závažnosti pohybuje od 33,60 eura (například za špatné parkování a mírné překročení povolené rychlosti) až po 1 376 eur (za značné překročení rychlostního limitu nebo tolerované hodnoty alkoholu v krvi). Denní svícení povinné celoročně při jízdě mimo obydlené oblasti. Také za deště, sněžení či jinak snížené viditelnosti. Zadní mlhová světla možno používat jen při dohlednosti snížené na max. 50 metrů, za silného deště či intenzivního sněžení.
 • Pravidla parkování

 • Bílá čára na vozovce značí bezplatné parkování, modrá placené a žlutá označuje rezervovaná místa. V modrých zónách se poplatek hradí prostřednictvím automatu; v novinovém stánku lze také zakoupit parkovací kartu a umístit ji na čelní sklo. V určitých hodinách dne a také o nedělích jsou tyto zóny bezplatné. Nachází-li se v úseku se zákazem parkování hotel, v němž je motorista ubytován, může zde zastavit na dobu nezbytně nutnou. Po vyložení zavazadel však musí vozidlo přeparkovat. Zdravotně postižení motoristé mají k parkování zvlášť vyhrazené plochy vyznačené žlutými čarami a mezinárodním symbolem invalidního vozíku.

  Při parkování je vhodné používat centrální záchytná parkoviště na okraji velkoměst, v centru se parkuje obtížně.

 • Informace pro turisty

  Bezpečnostní upozornění, Hraniční přechody, Letiště, Omezení dovozu a vývozu / zákazy, Potřebné dokumenty, Rozdílnosti

 • Bezpečnostní upozornění

 • Aktuální podmínky vstupu

  Vstup/tranzit: Vstup na území Republiky San Marino je kromě sanmarinského zákona č.118 o vstupu a pobytu cizinců podmíněn možností vstupu do Itálie, viz info Velvyslanectví ČR v Římě.

  S platností od 13.10.2020 mají všechny osoby, které na území RSM přicestují z ČR, povinnost nahlásit vstup na sanmarinské území na e-mail: viaggiareinformati@esteri.it nebo kontaktovat Operativní centrálu Interforze na tel.: +378 (0549) 888888 a podrobit se testům na COVID - 19 (v mezidobí je nutné setrvat v karanténě). V emailu je nutné uvést osobní údaje, telefonický kontakt, stát, ze kterého osoba přicestovala a časové údaje cesty. Veškeré náklady v souvislosti s provedením testu na COVID - 19 a případný pobyt v izolaci hradí dotčená osoba. Výjimku mají osoby, které před vstupem do RSM absolvovaly karanténu na italském území nebo mají potvrzení o absolvovaném testu na COVID - 19 v souladu s platnými sanitárními předpisy v RSM.

  Opatření: Nadále platí zákaz shromažďování většího počtu osob a kontaktních sportů. Nošení roušek je povinné ve veřejných dopravních prostředcích a v uzavřených prostorách přístupných pro veřejnost. Povinnost nošení roušek platí i ve venkovních prostorách a to v případě, kdy není možné dodržet alespoň metrový odstup mezi jednotlivými osobami. Toto opatření se nevztahuje na rodiny, nezletilé do 6 let a osoby s handicapem, který neumožňuje nošení roušky (včetně osob o ně pečujících). Ve veřejných prostorách je i nadále monitorována teplota nad 37,5 °C.

   

  Telefonní linka na informační centrum pro cesty do zahraničí: 22 41 83 200.

  Pondělí – pátek 8:00 – 16:00

   

  Více informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ZDE.

 • Hraniční přechody

 • San Marino má volné hranice s Itálií, hranice je dlouhá 39 km

 • Letiště

 • Jelikož v San Marinu není letiště, tak se letadlem musíte dopravit do Itálie. Pro nejlepší spoj do San Marina se využívá letiště v Rimini, odkud jedou pak autobusy do San Marina.

 • Omezení dovozu a vývozu / zákazy

 • Republika San Marino tvoří celní a měnovou unii s Itálií. Itálie patří do celního území Evropské unie. Otevřením evropského jednotného vnitřního trhu (JVT) v lednu 1993 (s následným přistoupením dalších zemí) odpadly celní kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie. Ve vnitřním styku zemí EU se nevybírají cla.

  Omezení množství platí pro následující kategorie spotřebního zboží: 800 ks cigaret nebo 400 ks cigaret o váze; 3g/ks nebo 200 ks doutníků nebo 1 kg tabáku. Alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let (10 l alkoholických nápojů s obsahem vyšším než 22%, 20 l alkoholických nápojů s obsahem nepřesahujícím 22% alkoholu, 2 l lehkých vín); 90 l vín, z toho 60 l šumivého vína; 110 l piva.

 • Potřebné dokumenty

 • Ke vstupu do San Marina potřebujete platný pas nebo stačí i platný občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Můžete volně překračovat hranice státu, aniž byste procházeli hraniční kontrolou, byť San Marino není součástí Schengenského prostoru.


  Při pobytu delším než 3 měsíce je třeba požádat o povolení k pobytu (carta di soggiorno) na policii v místě pobytu.


  Bližší informace podá Zastupitelský úřad ČR v Itálii, který má konzulární působnost pro Republiku San Marino.


  Důležité: Pas pro dítě

  Od 26.6.2012 musí mít každé dítě svůj vlastní pas, platnost
  zápisů, které byly provedeny do tohoto data, končí.

  Sebou potřebujete rodný list dítěte, Váš občanský průkaz
  a 100 Kč na poplatek za zhotovení pasu. Dítě musíte vzít sebou,
  fotografie se pořizují na místě.

  Před začínající sezónou letních dovolených doporučujeme
  obrnit se trpělivostí, na úřadech bývají několikahodinové
  fronty.

  Pas se vydává ve lhůtě 30 dnů.

 • Pobytové informace

  Doporučená pojištění osob, Gastronomie, ceny v sezóně, Kurzy měny, Nejčastější typy ubytování / ceny

 • Doporučená pojištění osob

 • Doporučuje se uzavřít pojištění léčebných výloh pro Itálii a RSM a v případě potřeby vyhledat ošetření ve státní nemocnici (Ospedale di Stato, Via Scialoja, Callungo–tel. 00378/0549 994111 nebo 0549 994220). V Itálii se vám bude hodit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že od zavedení Evropského průkazu zdravotního pojištění uběhla relativně krátká doba, některá zdravotnická zařízení v Itálii s touto změnou nemusí být obeznámena. Doporučujeme sjednání cestovního pojištění, které navíc pokrývá výlohy nad rámec zdravotního pojištění držitelů Evropského průkazu zdravotního pojištění.

  DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: První pomoc (pronto soccorso-ambulanza) 118
    

  CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

  V rámci cestovního pojištění si sjednáte léčebné výlohy v zahraničí, pro případ, že budete potřebovat využít zdravotní péči dané země například v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel. V případě, že budete muset svou cestu nebo pobyt přerušit a z nějakého závažného důvodu se vrátit, bude se vám například hodit pojištění, které se postará o úhradu náhradní dopravy zpět do České republiky. Hodit se vám může i pojištění nevyužité cestovní služby, které se vztahuje na náhradu nákladů na „nespotřebované“ cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu.

  CO DĚLAT, NASTANE-LI ŠKODA PŘI CESTÁCH A POBYTU V ZAHRANIČÍ  

  • V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici, se spojte telefonicky s vaší pojišťovnou, pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Jestliže si náklady vzniklé s telefonickým spojením, lékařským ošetřením nebo léčením ve zdravotnickém zařízení uhradíte sami, po návratu do České republiky Vám budou pojišťovnou proplaceny. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění. Tyto údaje jsou uvedeny na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění. V centrále je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného. 

  • Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře 

  JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  

  • Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně pojistnou událost, to můžete udělat několika způsoby: 

  • zasláním tiskopisu, e-mailem, osobně na pobočce pojišťovny

  • Oznámení učiněná e-mailem nebo telefonicky dodatečně potvrďte vyplněním příslušného tiskopisu hlášení pojistné události. 

  • Při uplatňování náhrady léčebných výloh předložte osobně nebo zašlete pojišťovně následující doklady: 

  • vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí 

  • Prohlášení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici

  • originály nebo ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí

  • asistenční kartu

  • u individuálně sjednaného pojištění originál pojistné smlouvy

  DOKLADY MUSÍ OBSAHOVAT - jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) zajistěte úřední překlad do češtiny. 

  V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u pojišťovny a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.


  Související odkazy:
  » CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
  » JAK ŘEŠIT ŠKODU

 • Gastronomie, ceny v sezóně

 • Místní gastronomická tradice je shodná s jednoduchou a chutnou gastronomií kraje Romagna. Nabízí tagliatelle, zapékané těstoviny, ravioli, tortellini. "Pasta" je připravovaná tradičně v domácnosti podle starých receptů. Jako druhý chod se na stole objevuje maso, sýry a salámy typické protento kraj. A také placka zvaná piadina, která nechyběla již na stole starých Římanů. Její obliba se udržela až do současnosti a je dobře, že současná společnost, přesycená exotikou, opět vyhledává jednoduché pokrmy s mnohasetletou tradicí. Stejně tak se tu používají tradiční kulinářské postupy: pečlivé zpracování surovin, dlouhá doba varu, jen ty nejkvalitnější ingredience - především olivový olej extra virgine a víno chráněné známkou San Marino.

 • Kurzy měny

 • Měna v San Marinu: euro (EUR)

  Orientační kurz: 1 euro = 25,43 CZK

 • Nejčastější typy ubytování / ceny

 • Hotely, Kempy, Soukromí

 • Hotely v San Marinu jsou podle kvality a počtu hvězdiček rozdělené do pěti kategorií. Za noc a osobu zaplatíte od 80 do 160 eur.


  Příklady ubytování a jejich ceny:

  Grand Hotel San Marino
  Hotel, 1 265 Kč/noc, San Marino, San Marino
   

  Hotel Silvana
  Hotel, 858 Kč/noc, San Marino, Murata
   

  Hotel Il Monte
  Hotel, 1 236 Kč/noc, San Marino, Serravalle
   
  Hotel Rossi
  Hotel, 1 359 Kč/noc, San Marino, San Marino
   

  Hotel Rosa
  Hotel, 1 324 Kč/noc, San Marino, San Marino
   

  Best Western Palace Hotel
  Hotel, 1 705 Kč/noc, San Marino, Serravalle
   

  Hotel Dogana
  Hotel, 1 236 Kč/noc, San Marino, Dogana
   

  Ixo Hotel
  Hotel, 1 296 Kč/noc, San Marino, San Marino


  Hotel San Giuseppe
  Hotel, 1 334 Kč/noc, San Marino, San Marino
   

  Hotel Titano
  Hotel, 1 166 Kč/noc, San Marino, San Marino
   

  Hotel Joli
  Hotel, 1 063 Kč/noc, San Marino, San Marino
   

  Hotel Cesare
  Hotel, 1 593 Kč/noc, San Marino, San Marino

   

   

  Kemp: Centro Vacance San Marino 35 €

 • Tipy na výlety

 • Palazzo Pubblico
  Palazzo Pubblico, budova Vládního paláce, leží na náměstí Svobody. Stojí na místě bývalé budovy paláce Domus Magna ze 14. století, který se již nepodařilo rekonstrukcemi zachránit, a tak byl postaven nový.

  Bazilica del Santo Marino
  Bazilika je vybudována na místě starého farního kostela z 5. století, jedné z nejstarších křesťanských památek.


  Hora Monte Titano

  Věž La Rocca vznikla v 10. století. Uvnitř pevnosti jsou umístěna děla, která dodnes fungují a při slavnostních příležitostech se odtud ozývají salvy. Dříve se věž využívala jako vězení, dnes je tu výstava, kde se můžete dozvědět o historii opevnění.

  K pevnosti La Cesta se dostanete kamennou uličkou. Věž se tyčí nad propastí obrácenou k moři, což zajišťovalo její nedobytnost. V této době zde najdete muzeum zbraní.

  Lesní stezka vás zavede až k věži La Montane, pocházející přibližně ze 14. století. Věž má pětiúhelníkový půdorys.


  Některá další zajímavá místa v San Marinu:

  Městečko BorgoMaggiore založené ve 12. století - ve městě lze navštívit Poštovní, filatelistické a numismatické muzeum, Muzeum historických vozidel, sbírku MaranelloRosso
  Centrum San Marina – je zde reptilárium a akvárium, muzeum kuriozit, moderních zbraní a muzeum voskových figurín.

Mohlo by Vás zajímat

Co nezapomenout sebou

 • K vozidlu technický průkaz, zelenou kartu pojištění, řidičák a občanku
 • Telefony v mobilu doplňte o předvolbu ČR +420
 • Najděte si telefony na Policiii, záchranku a zastoupení či konzulát,
 • Telefonní číslo na oddělení pro zablokování platební karty
 • Číslo na ASISTENČNÍ SLUŽBU POJIŠŤOVNY pro volání ze zahraničí = je rozdílné než volání doma v ČR
 • Číslo na ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU rovněž v mezinárodním tvaru
 • Označit telefony na rodinné příslušníky zkratkou před jménem ICE (in case of emergency) pro případ záchrany
 • Přesvědčit se před odjezdem na co všechno jsme pojištěni, vozidlo, vybavení, posádka
 • Vybavení vozidla na cestu nebudeme opakovat, každý má svoje požadavky