Turistické informace

Polsko 

Polsko se stává čím dál více oblíbenou destinací pro dovolenou. Ať už vyrazíte do hor, Tatry, Karpaty, Krkonoše nebo Beskydy, nebo k jezerům, na kola či in-line brusle, jistě budete spokojeni. Za návštěvu stojí města jako Varšava, Krakov nebo Malbork.


Všeobecné informace

Odlišnosti, svátky...

Více informací

Důležitá telefonní čísla, emergency

112 bezplatná linka pro turisty (jak z mobilního telefonu, tak z pevné linky) 997 policie (doporučení – volat raději 997, linka 112 bývá často nedostupná) 998 hasiči 999 zdravotnická záchranná služba 986 obecní (městská) policie

Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí

Čas k SEČ: 0

Polské podnebí je ovlivněné z východu kontinentálním podnebím a ze západu přímořským. Výsledkem toho je velká proměnlivost a těžká předvídatelnost počasí. Západní vítr přináší poměrně mírné zimy a deštivá léta, východní vzduch mrazivé zimy s teplotami okolo –20°C a suchá teplá léta a teploty kolem 30°C. Přičemž průměrné lednové teploty činí –1°C a červencové 19°C. V horských oblastech je počasí obzvlášť různorodé se stoupající nadmořskou výškou, srážky jsou zde mnohem vyšší než v nížinách.

Popis země, geografické a statistické údaje

Obecné:
Originální název: Rzeczpospolita Polska
Český název: Polská republika
Užívaný název: Polsko
Anglický název: Poland
Rozloha: 312 685 km2
Poloha: 14°-24° v. d. a 49°-55° s. š.  
Reliéf: nejvyšší bod - Rysy (2 499 m), nejnižší bod - Raczki Elblaskie (-2 m)   
Vodstvo: nejdelší řeka - Visla (1 047 km)
Klima: mírný pás Biota: lesy mírného pásu

Politika:
Hlavní město: Varšava (1 641 000 obyv.)
Další města (tis. obyv.): Lódź 828, Krakov 746
Správní členění: 16 vojvodství
Datum vzniku: 1918
Forma vlády: parlamentně prezidentská  
Státní zřízení: republika
Členství: EU, NATO, OSN, CEFTA, CE, OBSE, OECD

Obyvatelstvo:
Počet obyvatel (2009): 38 482 919
Hustota zalidnění: 123,1 obyv./km2  
Národnostní složení: Poláci 98 %, Němci, Ukrajinci
Náboženství: katolíci 95 %
Úřední jazyk: polština

Ostatní:
Mezinárodní zkratka: POL
Vstoupení do OSN: 1945
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): PL
Jízda: vpravo
Internetová doména: .pl

Předčíslí, GSM sítě

Předvolba Polska je +48 Mobilní operátoři: T- Mobile, Orange, Play, Plus

Státní a církevní svátky - omezení

Státní svátky, církevní svátky

1. 1. (Nový rok)
6.1. (Tři králové - nový svátek od r. 2011)
24.- 25. 4. (Velikonoce 2011) - proměnné datum
1. 5. (Svátek práce)
3. 5. (Den Ústavy - vyhlášení první ústavy - 1791) - hl. svátek
12.6. (Svatodušní svátek 2011)
23. 6. (Boží tělo 2011) - proměnné datum
15. 8. (Nanebevzetí Panny Marie, Svátek polské armády)
1. 11. (Všech svatých)
11. 11. (Svátek nezávislosti - obnovení státní suverenity - 1918)
25. – 26. 12. (Vánoce)

Dopravní předpisy, poplatky

V Polsku není průjezd dálničních úseků zpoplatněn pomocí dálniční známky, ale prostřednictvím mýtného, které je vybíráno podle ujetých úseků v mýtných branách. Mýtné se platí pouze na některých dálnicích - A1, dále na čtyřech úsecích dálnice A2: Konin – Wrzesnia, Wrzesniaa – Krysiny a Komornič – Nowy Tomysl. Na dálnici A4 pak jen v úseku Krakov – Katovice. Řidiči, kteří použijí jen část placeného úseku, uhradí polovinu částky.

Za tunely a mosty se mýtné neplatí.

Upozorňujme na neukázněnost polských řidičů a nedodržování základních pravidel silničního provozu, například nepoužívání směrových světel při předjíždění nebo přejíždění mezi jednotlivými jízdními pruhy. Odlišné jsou i některé zvyklosti, odbočování a otáčení přes střední dělicí pás čtyřproudových vozovek, dodržování pravidla přednosti pro chodce, který vstoupil na přechod, odlišná je úprava značení na kruhových objezdech. Na silnicích jsou často vyjeté hluboké koleje ztěžující jízdu, zejména při dešti jsou velmi nebezpečné, technický stav vozovek je celkově na nízké úrovni.

Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefon (to neplatí, je-li instalována „hands free“ sada).

Pro řidiče platí povinnost celodenního a celoročního svícení.

Policisté mají právo vybírat pokuty na místě, od zahraničních řidičů vyžadují platbu v hotovosti. Maximální sazba se týká výrazného překročení rychlostních limitů. Podstatně vyšší postihy řidičů jsou za jízdu pod vlivem alkoholu.


Alkohol:
V Polské republice je povolen maximální obsah alkoholu v krvi do 0,2 promile. V případě překročení tohoto limitu má policie právo dle platných polských předpisů zadržet řidičský průkaz. Policejní přístroje pro měření alkoholu v krvi ukazují výsledek alkoholu v mg/l a to znamená, že zobrazovaná hodnota v přístroji nesmí být vyšší než 0,1 mg/l, tj. 0,2 promile. Pokud hladina alkoholu v krvi přesáhne 0,5 promile, putuje případ k soudu a řidiči pak hrozí až dva roky vězení a odebrání řidičského průkazu od jednoho do deseti let.

Více informací

Dálniční síť, poplatky a mýto

Kilometráže dálnic, rychlostních komunikací

Silnice jsou v Polsku oproti jiným evropským státům méně rozvinuté.

celkem: 423.997 km
silnice: 295356 km (zahrnuje 662 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 128.641 km (2006)

Poplatky, mýtné

Silnice jsou v Polsku oproti jiným evropským státům méně rozvinuté.

celkem: 423.997 km
silnice: 295356 km (zahrnuje 662 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 128.641 km (2006)

Průměrné ceny PHM

Natural 95 - 1,44 EUR
Diesel - 1,44 EUR

Rychlostní limity

Povolené rychlosti v Polsku

    Dálnice max. 120/140 Km/h
    Mimo obec max. 80/100 Km/h
    Obec max. 50/60 Km/h
    S návěsem/TIR max. 70 Km/h

Doporučená pojištění vozidel

Technický stav vozovek je celkově na nízké úrovni, na silnicích jsou často vyjeté hluboké koleje ztěžující jízdu, zejména při dešti jsou velmi nebezpečné. Polští řidiči bývají také neukáznění a nedodržují základní pravidla silničního provozu. Hrozí zde také nebezpečí odcizení, resp. nebezpečí vloupání do vozidel, především pak do osobních vozů. Doporučujeme proto parkovat na střežených parkovištích a nezastavovat, zejména v noci, na odlehlých parkovištích. Stejně tak je nutné důsledně dbát na zamykání vozidla a to i v místech jako je benzínová stanice. Nezapomeňte proto na pojištění zavazadel.  Pokud se do Polska chystáte cestovat autem, doporučujeme Vám sjednat si k povinnému ručení i havarijní pojištění. Současně doporučujeme sjednat si úrazové pojištění všech cestujících. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Tísňová linka 112 Policie 997

CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE NEHODA • přivolejte policii • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků • pokud je to možné, opatřete si fotodokumentaci místa nehody • pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky) • v případě, že jste viník nehody, zavolejte do místní kanceláře pojistitelů a domluvte se na dalším postupu (kontaktní údaje naleznete na zadní straně Zelené karty) • pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny • po návratu kontaktujte zástupce pojišťovny 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ • nahlašte pojistnou událost • telefonicky na infolince své pojišťovny • prostřednictvím příslušného on-line formuláře na webu vaší pojišťovny • elektronicky • písemně na formuláři • osobně na kterékoli pobočce vaší pojišťovny • K hlášení škodné události si připravte: • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo, • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody • údaje o nehodě • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail. Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena policií. V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události, případně číslo hlášenky)

Související odkazy:
» JAK ŘEŠIT ŠKODU

Potřebné vybavení vozidel a doklady

Náš národní řidičský průkaz je v Polsku uznáván, nemusíte mít mezinárodní průkaz. Řidič je povinen mít při sobě osvědčení o technickém průkazu a doklad o zaplaceném povinném pojištění. Motorové vozidlo musí být k cestě do Polské republiky označeno rozlišovací značkou státu (CZ), pokud vozidlo není označeno novou registrační značkou se znaky EU (modrý obdélník, dvanáct hvězdiček a písmena CZ). Řidič motocyklu i mopedu a jeho spolujezdec musí nosit ochrannou helmu. Děti do sedmi let smí jet na motocyklu nebo mopedu bez ochranné helmy v případě, že rychlost nepřekročí 40 km/h. Používání bezpečnostních pásů je povinné pro řidiče a cestující na předních sedadlech všech vozidel, použití bezpečnostních pásů na zadních sedadlech je povinné u vozidel, která jsou jimi vybavena. Děti mladší 12 let a menší než 150 cm musí být v osobním automobilu převáženy pouze ve schváleném dětském zádržném systému; dítě ve věku do 12 let a vyšší než 150 cm musí použít bezpečnostní pás pro dospělé. Následující osoby jsou zproštěny povinnosti používat bezpečnostní pásy: řidiči taxi služby těhotné ženy držitelé lékařského potvrzení. Výstražný trojúhelník: Řidiči všech vozidel (s výjimkou motocyklů a vozidel, které nepřekročí rychlost 25 km/h) musí v případě potřeby použít výstražný trojúhelník. Na normální silnici musí být umístěn ve vzdálenosti 30-50 m za vozidlem tak, aby byl dobře viditelný; na dálnici potom 100 m za vozidlem; v obci se umísťuje za vozidlo do vzdálenosti nepřesahující 1 metr nebo přímo na vozidlo. Dezén pneumatik: Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm. Světla: Všechny motorová vozidla musí jezdit se zapnutými tlumenými světly nebo světly pro denní svícení i během dne. Hasicí přístroj a lékárnička jsou povinné pro osobní auta registrovaná v Polsku.

Půjčení auta

Všichni klienti autopůjčoven v Polsku musí předložit kreditní kartu (nejlépe VISA nebo MASTERCARD), cestovní pas,  platný řidičský průkaz, řidiči z Evropské unie nepotřebují mezinárodní průkaz.

Řidič musí být starší 21 let. Pro řízení větších aut by mělo řidiči být 22 – 25 let a více a měl by mít nejméně tříletou zkušenost s řízením. Žádné dodatečné poplatky spojené s věkem řidiče nejsou účtovány.

Ceny se pohybují od 19 €/den

Rozdílnosti pravidel silničního provozu

Pokuty a informace

Upozorňujme na neukázněnost polských řidičů a nedodržování základních pravidel silničního provozu, například nepoužívání směrových světel při předjíždění nebo přejíždění mezi jednotlivými jízdními pruhy. Odlišné jsou i některé zvyklosti, odbočování a otáčení přes střední dělicí pás čtyřproudových vozovek, dodržování pravidla přednosti pro chodce, který vstoupil na přechod, odlišná je úprava značení na kruhových objezdech. Na silnicích jsou často vyjeté hluboké koleje ztěžující jízdu, zejména při dešti jsou velmi nebezpečné, technický stav vozovek je celkově na nízké úrovni. Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefon (to neplatí, je-li instalována „hands free“ sada). Pro řidiče platí povinnost celodenního a celoročního svícení. Policisté mají právo vybírat pokuty na místě, od zahraničních řidičů vyžadují platbu v hotovosti. Maximální sazba se týká výrazného překročení rychlostních limitů. Podstatně vyšší postihy řidičů jsou za jízdu pod vlivem alkoholu.

Pravidla parkování

Zákaz parkování platí v místech, kde vozidlo brání jiným vozidlům při vjezdu či výjezdu, nebo překáží v odjezdu správně zaparkovaným vozidlům. Zákaz se vztahuje rovněž na úrovňové křižovatky a vyhrazené parkovací plochy. Špatně zaparkovaný automobil policisté odtáhnou, botičky však nenasazují. Pokud zdravotně postižení motoristé nepřekážejí provozu, mohou parkovat i na místech, kde je parkování zakázáno.

Nedoporučuje se nechávat auto na nestřeženém parkovišti, ponechávání cenností na viditelném místě a auto byste si měli zamykat i na benzínové pumpě.

Informace pro turisty

Bezpečnostní upozornění, dokumetny, rozdílnosti...

Více informací

Bezpečnostní upozornění

Polsko od 28. března 2022 ruší veškerá protikovidová opatření související se vstupem na území i tranzitem přes území. Při vstupu na území jakoukoliv cestou (pozemní, leteckou, mořskou) není vyžadováno předložení negativního testu / očkovacího certifikátu a cestující nepodléhají karanténním opatřením. Dané zvolnění se týká jak překračování vnitřních, tak i vnějších hranic.

Upozorňujeme na nebezpečí odcizení, resp. na nebezpečí vloupání do vozidel, především pak do osobních vozů. Je nutné dodržovat základní pravidla bezpečnosti, zejména při jízdě v nočních hodinách.

Věci je nutno umístit tak, aby bylo minimalizováno riziko zcizení (cennosti rozdělit na několik míst odděleně, řádně uzavřít zavazadla, nenosit kabelku přes rameno, za jízdy neponechávat ve voze při neuzamčených dveřích cennosti na sedadle vedle řidiče, vyvarovat se nošení cenných šperků na místech s velkou koncentrací lidí).

Při sepisování policejního protokolu je nutné domáhat se přesných údajů a trvat na přítomnosti tlumočníka, v případě nesnází se poté domáhat spojení se ZÚ

Hraniční přechody

Uzavření polsko-běloruského hraničního přechodu Kuznica/Bruzgi.

V souvislosti s vývojem situace na polsko-běloruské hranici je od 9.11. 2021, 7:00 hodin z polské strany uzavřen frekventovaný hraniční přechod Kuznica/Bruzgi.

Otevřené zůstávají pouze hraniční přechody Bobrowniki/Teterevka a Terespol/Brest.

Česká republika (od západu k východu)
-Porajov - Hrádek nad Nisou (pouze os. auta)
-Bogatynia - Kunratice (jen auta do 3.5 t a nákl.auta registrovaná v ČR a PL)
-Zawidow - Habartice (nákl.auta registrovaná v ČR a PL)
-Czerniawa - Nové Město pod Smrkem (jen auta do 3.5 t a nákl.auta registrovaná v ČR a PL)
-Jakuszyce - Harrachov
-Przelecz Okraj - Pomezní Boudy (pouze do 3,5t)
-Lubawka - Královec (nákl.auta do 6t)
-Golinsk - Starostin (nákl.auta do 7t)
-Tlumaczow - Otovice (kromě nákl. aut)
-Paczków - Bílý Potok
-Kudowa Slone - Náchod
-Boboszow - Dolní Lipka
-Konradow - Zlaté Hory (pouze do 3,5t)
-Pomarzowiczki – Osoblaha
-Pietraszyn – Sudice (nákl.auta do 20t)
Owsiszcze – Pist (os.auta)
Chalupki – Bohumin (nákl.auta do 15 t)
-Golkowice – Zavada (os.auta)
-Marklowice Grn. – Marklovice (os.auta)
-Cieszyn-Boguszowice - Cesky Tesin - Chotebuz
-Cieszyn - Cesky Tesin (os.auta)
-Leszna Gorna - Horni Listna (bez nákl.aut)
-Jasnowice – Bukovec (bez nákl.aut)
-Pietraszyn - Sudice
-Chalupki - Bohumín
-Marklowice Grn. - Marklovice (pouze do 3,5t)
-Cieszyn - Boguszowice - Český Těšín - Chotěbuz
-Cieszyn - Český Těšín (pouze do 3,5t)
-Leszna Gorna - Horní Listná (pouze do 3,5t)
-Jasnowice - Jablunkov (pouze odo 3,5t)


Slovensko
-Zwardon - Mýto (pouze do 7,5t)
-Korbielow - Oravská Polhora
-Winiarczykowka – Bobrov (nákl.auta do 7.5 t)
-Chyzne - Trstená
-Chocholow - Suchá Hora (pouze do 7,5t)
-Lysa Polana - Javorina (pouze do 7,5t)
-Jurgow – Podspadv (nákl.auta do 7.5 t)
-Niedzica – Lysa nad Dunajcom (os.auta)
-Piwniczna - Mníšek
-Leluchow – Circ (nákl.auta do 7.5 t)
-Muszyna – Kurov (nákl.auta do 7.5 t)
-Konieczna - Becherov
-Barwinek - Vysny Komarnik
Radoszyce – Palota (nákl.auta do 7,5t)


Německo (od severu k jihu)
-Swinoujscie - Ahlbeck
-Lubieszyn - Linken
-Kolbaskowo - Pomellen
-Rosowek - Rosow (do 3,5t)
-Krajnik DOlny - Schwedt
-Osinow Dolny - Hohenwutzen (mimo autobusů)
-Kostrzyn - Kietz (do 7,5t)
-Slubice - Frankfurt an der Oder (do 3,5t)
-Swiecko - Frankfurt-an der Oder
-Gubin - Guben
Zasieki – Forst (nákl.auta do 3.5 t)
Olszyna - Forst
-Przewoz - Podrosche (bez autobusů)
-Zgorzelec - Görlitz
Radomierzyce – Hagenwerder (nákl.auta do 7.5 t)
Sieniawka – Zittau (nákl.auta do 7.5 t)
Porajow – Zittau (do 3.5 t)


Bělorusko
-Kuznica Bialostocka - Bruzgi
-Bialowieza - Piererow
-Terespol - Brest
Kukuryki – Kozlowiczy (jen nákl.auta)
-Slawatycze - Damaczawa (mimo autobusy)
Bobrowniki – Bierestownica


Litva
-Ogrodniki - Lazdijai (do 7,5t)
-Budzisko – Kalvarija


Ukrajina
Dorohusk - Jagodin
Zosin – Ustilug (jen os.auta a minibusy)
Hrebenne - Rawa Ruska
Korczowa - Krakovec
Medyka - Szegyni
Kroscienko – Smolnice (jen os.auta a minibusy)


Rusko
Bezledy - Bagrationowsk (do 8t)
-Gronowo - Mamonowo (pro turistiku)
Goldap - Gusiew (pro turistiku kromě autobusů, nákl.auta do 7,5t)

Letiště

•    Bydhošť (BZG)
•    Gdaňsk (GDN)
•    Katovice - Pyrzowice (KTW)
•    Krakov - J. Paul II International (KRK)
•    Lodž Lublinek (LCJ)
•    Poznaň (POZ)
•    Varšava (WAW)
•    Vroclav (WRO)
•    Řešov - Jasionka (RZE)
•    Štětín Goleniow (SZZ)

Omezení dovozu a vývozu / zákazy

Osoby, které přijíždějí do Polska z jiného členského státu EU
mají právo jednorázově dovézt bezcelně věci zakoupené během
cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu použití a v omezeném množství, např. :

800 kusů cigaret
200 kusů doutníků
1kg tabáku
10 litrů destilátu
20 litrů vermutu
90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého)
110 litrů piva

Osoby, které nedosáhly 17 let věku nemohou převážet alkohol a tabákové výrobky. Zaniká možnost žádat o vrácení VAT (DPH) na zboží zakoupené v Polsku.

Do Polska je zakázané přivážet a vyvážet drogy a psychotropní látky.

Potřebné dokumenty

Polsko je součástí  Schengenského prostoru, ke vstupu do země tedy potřebujete platný pas nebo stačí i platný občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Můžete volně překračovat hranice státu, aniž byste procházeli hraniční kontrolou.

K pobytu do tří měsíců se nepožaduje povolení k pobytu.


Důležité: Pas pro dítě

Od 26.6.2012 musí mít každé dítě svůj vlastní pas!!!

Rozdílnosti

Polsko je země s tradičním náboženským cítěním, forma zbožnosti je však odlišná od českých zvyklostí. V církevních prostorách je nutno se chovat vhodně.

Pobytové informace

Bezpečnostní upozornění, dokumetny, rozdílnosti, Doporučená pojšitění, ubytování...

Více informací

Doporučená pojištění osob

V Polsku dobře funguje síť soukromých nemocnic, státní zařízení jsou na nižší úrovni než v ČR. I přes přistoupení Polska do EU se český občan může setkat - zvláště v periferních částech země - s potížemi při uznávání zdravotního pojištění. Doporučujeme tedy rozhodně sjednat si cestovní pojištění s pojištěním léčebných výloh! Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:  Záchranná služba 999, Pohotovostní linka 112 - koordinuje policii, zdravotníky a hasiče
  

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V rámci cestovního pojištění si sjednáte léčebné výlohy v zahraničí, pro případ, že budete potřebovat využít zdravotní péči dané země například v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel. V případě, že budete muset svou cestu nebo pobyt přerušit a z nějakého závažného důvodu se vrátit, bude se vám například hodit pojištění, které se postará o úhradu náhradní dopravy zpět do České republiky. Hodit se vám může i pojištění nevyužité cestovní služby, které se vztahuje na náhradu nákladů na „nespotřebované“ cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu.

CO DĚLAT, NASTANE-LI ŠKODA PŘI CESTÁCH A POBYTU V ZAHRANIČÍ  

• V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici, se spojte telefonicky s vaší pojišťovnou, pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Jestliže si náklady vzniklé s telefonickým spojením, lékařským ošetřením nebo léčením ve zdravotnickém zařízení uhradíte sami, po návratu do České republiky Vám budou pojišťovnou proplaceny. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění. Tyto údaje jsou uvedeny na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění. V centrále je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného. 

• Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  

• Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně pojistnou událost, to můžete udělat několika způsoby: 

• zasláním tiskopisu, e-mailem, osobně na pobočce pojišťovny

• Oznámení učiněná e-mailem nebo telefonicky dodatečně potvrďte vyplněním příslušného tiskopisu hlášení pojistné události. 

• Při uplatňování náhrady léčebných výloh předložte osobně nebo zašlete pojišťovně následující doklady: 

• vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí 

• Prohlášení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici

• originály nebo ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí

• asistenční kartu

• u individuálně sjednaného pojištění originál pojistné smlouvy

DOKLADY MUSÍ OBSAHOVAT - jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) zajistěte úřední překlad do češtiny. 

V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u pojišťovny a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.

Související odkazy:
» CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
» JAK ŘEŠIT ŠKODU

Gastronomie, ceny v sezóně

Polská kuchyně
Polská kuchyně je jako řada ostatních světových kuchyní ovlivněna okolními státy a má tak hluboké kořeny v mnohonárodnostní tradici. Základní potravinou je maso, zelenina, brambory a mořské i sladkovodní ryby. Poláci mají rádi hlavně aromatické uzeniny, sledě a drůbeží maso připravované na nejrůznější způsoby. Součástí hlavních jídel jsou polévky, které musí být husté a se spoustou zeleniny. Takovou polévkou je například boršč nebo chlodnik. Pokrmy bývají často připravované na smetaně, se sladkými či kyselými omáčkami.
Mezi typicky polská jídla patří pirožky (pierogi) plněné kyselým zelím, houbami, tvarohem nebo masem. Dále jsou to palačinky, ovocné knedlíky, plněné těstoviny (pyzy) a varšavské dršťky (flaczki wolowe). Polským národním jídlem je bigos, který se připravuje z vařeného zelí, hub a různých druhů masa. Z dalších specialit můžeme jmenovat takzvaný gics, což je pečené telecí koleno obložené zeleninou a s přílohou - buď s bramborami nebo speciálními bramborovými knedlíky tzv. kluski. Polské moučníky bývají velmi vydatné a těžké. Nejoblíbenější jsou kynuté koláče nebo makový či ořechový závin.

Polské restaurace
Ještě nedávno byl problém sehnat v Polsku restauraci, protože takovéto stravování si většina občanů nemohla dovolit, dnes už tu najdete mnoho podniků s tradiční i zahraniční kuchyní . Ceny uvedené na jídelním lístku jsou již s DPH a s obslužným, je však zvykem nechat obsluze navíc spropitné ve výši 10 procent. Většina restaurací přijímá i kreditní karty, ale běžnější je platit v hotovosti.

Polské nápoje
Z alkoholu je Poláky nejvíc oblíbená čistá vodka nejznámějších značek jako je Chopin vodka, Belvedere, Luksusowa, Wyborowa.. Polsko má také dobrou nabídku kvalitního piva. Nejznámějšími pivovary jsou Żywiec, Warka a Elbląg.

Kurzy měny

Polská měna: zloty (PLN)
Orientační kurz: 1 zloty = 5,5 CZK

Nejčastější typy ubytování / ceny

Hotely, Kempy, Soukromí

Pro klasifikaci se v Polsku užívá mezinárodní pětihvězdičkový systém. Doporučujeme zarezervovat si pobyt předem, hlavně pokud se chystáte do turisticky žádané lokality. Přenocování v dvoulůžkovém pokoji vychází v průměru na 110-175 euro. V zemi jsou hotely několika řetězců, nejvýhodnější patří k síti Accor. Dále je tu Ibis, pro náročnější Merkure nebo Novotel.
  
Ubytovat se můžete také v některém z opravených paláců a šlechtických sídel, které byly zachráněné před zchátráním. Z nich se staly komfortní hotýlky s luxusními apartmány a někde můžete dokonce přenocovat v dobových interiérech.

Hostely:
V Polsku je přibližně 130 mládežnických ubytoven, zahrnutých do mezinárodní asociace hostelů. Držitelé jejich karet mají při ubytování přednost. V ČR je možné karty zakoupit u GTS International, Ve smečkách 33, Praha 1. Další možností je cenově výhodné ubytování ve studentských kolejích během letních prázdnin. Zájemci se mohou obrátit na adresu: Almatour-Polisch Co. Ltd, Travel and Tourism Office, ul. Kopernika 15, 00 359 Varšava, tel.: 0048 222 635 07, pro individuální turistiku 0048 222 626 39.

Kempy:  
velká většina z 250 polských kempů má jen sezonní provoz, tedy od května nebo června do konce září. Podle kvality a stupně vybavenosti jsou rozděleny do dvou kategorií. V luxusnější je k dispozici společenská místnost, dětské hřiště, restaurace a elektrické přípojky. Příjezdové a vnitřní komunikace jsou osvětlené, je možné si vypůjčit sportovní vybavení. Kempy obou kategorií mají společné sprchy, umyvárny, dále toalety, kuchyňky, stánek s potravinami a snack bar nebo kavárničku. Cena za osobu a noc se pohybuje od 4 do 8 zlotých, za stan se platí 5-10 zlotých, za auto 4-8 zlotých, za karavan 6-12 zlotých, za elektřinu 4-8 zlotých. Více podrobností na www.pfcc.info

Ubytovat se v Polsku můžete také v některém z opravených paláců a šlechtických sídel, které byly zachráněné před zchátráním. Z nich se staly komfortní hotýlky s luxusními apartmány a někde můžete dokonce přenocovat v dobových interiérech.


Poslední dobou se stává vyhledávaným typem ubytování pobyt na farmě – Hosté se mohou aktivně zapojit do každodenního života a práce na farmě.

Tipy na výlety

Varšava
Hlavní město Polska se rozkládá na obou březích řeky Visly a je největším městem v zemi. Během druhé světové války bylo město téměř srovnáno se zemí a zůstaly zde jen trosky. Dnes je varšavské historické centrum dokonce zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Většinu památek najdeme v samotném centru Varšavy. Krásné budovy lemují Královskou cestu a Staré Město, významnou památkou je také Královský zámek s Lázničkami a rezidencí Wilanóv, kterou obklopuje barokní park. Varšava je také městem umění, nabízí zajímavá muzea a galerie, například Národní muzeum se sbírkou polského umění či Galerii polského portrétu.Jedinečné jsou budovy Varšavské univerzity, která je nejprestižnější institucí vyššího vzdělání v Polsku. Cennou církevní stavbou je jistě barokní jezuitský kostel Panny Marie Milosrdné, který byl po válce znovu vztyčen a také kostel sv. Martina s fragmentem sochy Krista. Nové Město se začalo budovat v 15. století a je plné kostelů františkánů, paulánů, dominikánů i redemptoristů. V centru Nového Města se rozkládá Novoměstské náměstí, kde kdysi stávala budova radnice. Nejkrásnější částí Varšavy je Královská cesta, která je lemována bývalými královskými sídly, a vede až ke Krakovskému předměstí. Podél této ulice bylo vystavěno mnoho úchvatných paláců a dnes zde objevíte útulné kavárny, restaurace a bary. Kolem je mnoho zeleně, sídlí zde Varšavská univerzita a Akademie výtvarných umění. Na okraji metropole se rozkládá rozsáhlý komplex zahrad a paláců, tzv. Łazienkovský park.

Krakov
Krakov je jedním z turisticky nejvyhledávanějších lokalit Polska a to zejména proto, že se řadí k nejkrásnějším evropským městům. Město oplývá obrovským množstvím historických a architektonických památek, které jsou z větší části soustředěny v historickém jádru. Díky těmto jedinečným památkám je Krakov městem zapsaným na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Čenstochová
Čenstochová je duchovním hlavním městem Polska a každoročně se sem vypraví miliony poutníků a turistů.

Osvětim
V Osvětimi byl za 2. světové války zřízen největší koncentrační a vyhlazovací tábor. Tábor byl otevřen v roce 1940, roku 1941 byl v Březince vzdálené asi 3 km založen další a mnohem rozlehlejší. Nacisté sem přiváželi vězně ze všech koutů Evropy, které následně poslali na smrt do plynové komory, na nucené práce nebo na lékařské experimenty. Tábor zde zůstal stát jako památník, vězeňské bloky byly upraveny na muzeum a následně byl zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Zakopané
Městečko Zakopané se nachází na severním svahu polských Tater a je považováno za zimní metropoli Polska a luxusní středisko zimních sportů. Je zde velmi dobrá úroveň vybavení rekreačních ubytovacích i stravovacích zařízení.

Poznaň
Poznaň je jedno z nejstarších a největších polských měst. Rozkládá se na březích řeky Warta a je administrativním, finančním a obchodním centrem kraje. Od roku 1921 je také dějištěm konání veletrhů a sjíždějí se zde obchodníci ze všech koutů světa. Najdete zde i množství historických památek.

Gdaňsk
Gdaňsk bývá považován za jedno z nejkrásnějších měst v severní Evropě. Leží v Gdaňské zátoce na břehu Baltského moře a nachází se zde třetí největší polský přístav. Svým návštěvníkům nabízí překrásné architektonické památky, umělecká díla, malebné uličky s kavárnami a restauracemi. Nejcennější památky jsou situovány v centru města, najdeme zde například Staroměstskou radnici s vyhlídkovou věží a také spoustu kostelů. Určitě navštivte Ústřední námořní muzeum, jehož budovy se nachází na obou stranách řeky Motłavy.

Štětín
Město leží na řece Odře a přesto že je od moře vzdáleno asi 65 kilometrů, stalo se největším přístavem Baltského moře.


Sopoty
Sopoty jsou nejoblíbenějším a nejvyhledávanějším letoviskem na pobřeží Baltského moře. Monumentální je barokní budova Grand Hotelu postaveného v letech 1924-1927, který leží přímo na pláži.

Mazurská jezera
Velká Mazurská jezera jsou v letním období vyhledávaným cílem turistů z Polska i okolních zemí. Můžete se tam vykoupat, většina jezer má písčité dno a pozvolný přístup do vody. V oblasti jsou ideální podmínky pro výskyt mnoha vzácných druhů rostlin a ptactva.

Mohlo by Vás zajímat

Co nezapomenout sebou

  • K vozidlu technický průkaz, zelenou kartu pojištění, řidičák a občanku
  • Telefony v mobilu doplňte o předvolbu ČR +420
  • Najděte si telefony na Policii, záchranku a zastoupení či konzulát,
  • Telefonní číslo na oddělení pro zablokování platební karty
  • Číslo na ASISTENČNÍ SLUŽBU POJIŠŤOVNY pro volání ze zahraničí = je rozdílné než volání doma v ČR
  • Číslo na ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU rovněž v mezinárodním tvaru
  • Označit telefony na rodinné příslušníky zkratkou před jménem ICE (in case of emergency) pro případ záchrany
  • Přesvědčit se před odjezdem na co všechno jsme pojištěni, vozidlo, vybavení, posádka
  • Vybavení vozidla na cestu nebudeme opakovat, každý má svoje požadavky