Turistické informace

Německo

Německo, oficiálně Spolková republika Německo je středoevropský stát, který tvoří 16 spolkových republik. Rozhodně stojí za návštěvu, záleří jen na vás, z jakého úhlu chcete tuto zemi poznat. Moderní města, jezera, Alpy... Německo má jistě co nabídnout.


Všeobecné informace

Odlišnosti, GSM, svátky...

Více informací

Důležitá telefonní čísla, emergency

Důležitá telefonní čísla na území Německa:

 • Policie 110
 • Hasiči, první pomoc 112
 • ADAC-servis motoristům 01802 222 222
 • Lékařská pohotovost pro děti i dospělé 310031
 • Zubní pohotovost 89004333
 • Lékarénská pohotovost 0800 228 2280
 • Toxikologická pohotovost 19240

Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí

Čas GMT +1

Celé území Německa patří k mírnému klimatickému pásmu.

Podnebí v Německu je ovlivňováno Golfským proudem, celoročně převažují příznivé teploty.

Popis země, geografické a statistické údaje

Obecné:
Originální název: Bundesrepublik Deutschland
Český název: Spolková republika Německo
Užívaný název: Německo
Anglický název: Germany
Rozloha: 357 021 km2
Poloha: 6°-15° v. d. a 47°-55° s. š.
Reliéf: nejvyšší bod - Zugspitze (2 963 m), nejnižší bod - Freepsum (-2 m)   
Vodstvo: nejdelší řeka - Dunaj (2 850 km)
Klima: mírný pás Biota: lesy mírného pásu

Politika:
Hlavní město: Berlín (3 471 000 obyv.)
Další města (tis. obyv.): Hamburg 1 708, Mnichov 1 236
Správní členění: 16 spolkových zemí
Datum vzniku: 1990
Forma vlády: parlamentní federativní  Státní zřízení: republika
Členství: EU, NATO, OSN, CE, G8, OBSE, OECD

Obyvatelstvo:
Počet obyvatel (2009): 82 329 758
Hustota zalidnění: 230,6 obyv./km2  
Národnostní složení: Němci 92 %, Turci 3 %, Italové, Srbové
Náboženství: protestanti 47 %, katolíci 38 %, muslimové
Úřední jazyk: němčina

Ostatní:
Mezinárodní zkratka: DEU
Vstoupení do OSN: 1973
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): D
Jízda: vpravo
Internetová doména: .de

Předčíslí, GSM sítě

Předvolba Německa je + 49

Mobilní operátoři: O2, BASE, T- mobile, Vodafone, Debitel, Eplus

Státní a církevní svátky - omezení

Veškeré státní i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu.


1. 1. 2012     Nový rok     Všechny spolkové státy
6. 1. 2012     Tři králové     Bádensko-Württembersko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko
6. 4. 2012     Velký pátek     Všechny spolkové státy
8. 4. 2012     Velikonoční neděle     ostatní svátek
9. 4. 2012     Velikonoční pondělí     ostatní svátek
1. 5. 2012     Svátek práce     Všechny spolkové státy
17. 5. 2012     Nanebevstoupení     Všechny spolkové státy
27. 5. 2012     Svatodušní neděle     Všechny spolkové státy
28. 5. 2012     Svatodušní pondělí     Všechny spolkové státy
7. 6. 2012     Boží tělo (Corpus Cristi)     Bádensko-Württembersko,Bavorsko,Hesensko,Severní Porýní-Vestfálsko,Porýní-Falcko,Sársko,Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí
15. 8. 2012     Nanebevzetí Panny Marie     Sársko,Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem
3.10. 2012     Den sjednocení     Všechny spolkové státy
31.10. 2012     Den reformace     Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany,Sasko, Sasko-Anhaltsko
1.11. 2012     Svátek všech svatých     Duryňsko,Bádensko-Württembersko,Bavorsko,Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko,Porýní-Falcko
21.11. 2012     Den pokání a modliteb     Sasko
24.12. 2012     Štědrý den     ostatní svátek
25.12. 2012     1. svátek vánoční      Všechny spolkové státy
26.12. 2012     2. svátek vánoční     Všechny spolkové státy
31.12. 2012     Silvestr     Všechny spolkové státy

Dopravní předpisy, poplatky

Mimo nákladních vozů nad 7,5 t a autobusů se v Německu žádné poplatky na dálnicích neplatí.

Žádné tunely ani mosty v Německu nejsou pro osobní auta zpoplatněny.

Horské průsmyky: Žádné německé průsmyky nebývají v zimě pravidelně uzavřeny.

Alkohol: V Německu je povolený obsah alkoholu v krvi je 0,05%. U řidičů do 21 let se snižuje na 0,00% . Totéž platí i pro starší řidiče, kteří mají řidičský průkaz kratší dobu než 2 roky. Pokud mají tito řidiči malé množství alkoholu v krvi, zaplatí pokutu 125 EUR, 2 body a zkušební doba se jim prodlouží o další 2 roky.

Policie může vyžadovat dechovou zkoušku na alkohol, pokud má podezření na alkohol v krvi, řidič může odmítnout, ale pak je povinen podstoupit krevní test na přítomnost alkoholu v krvi.   
Pokuty:
Pokuta vybraná policistou na místě nesmí přesáhnout 35 eur. Lze ji uhradit i dodatečně, avšak do konce následujícího kalendářního týdne, jinak hrozí soudní vymáhání. Na zahraničních řidičích smějí policisté požadovat zálohu, po odmítnutí může následovat zabavení vozu. Rozmezí pokut je od 10 do 475 eur. Po závažných přestupcích se na jeden až tři měsíce odebírá řidičský průkaz. Značně vysokou částkou může být potrestán i řidič za volantem, který se na adresu policistů hanlivě vyjádří nebo použije vulgární gesta. Pokuta se pak může vyšplhat až na 6 000 eur, takže pozor!

Začátek a konec školních prázdnin se v jednotlivých spolkových zemích liší. V úvodních a závěrečných dnech však vždy dochází k dopravním kolapsům. Pravidelně postihují zejména dálnice, proto je vhodné při cestách Německem zvláštní pozornost věnovat právě těmto termínům.
V SRN je důsledně kontrolován technický stav motorových vozidel, a proto se doporučuje věnovat mu před cestou maximální pozornost. V případě zjištění závažné technické závady na vozidle může německá policie uložit pořádkovou pokutu, nebo trvat na odstranění závady v SRN a do jejího odstranění vozidlo zadržet.

Při vjezdu na území SRN osobním automobilem je nutno dbát, aby vozidlo bylo označeno mezinárodní poznávací značkou státu, v němž je přihlášeno k provozu. Pokud je toto označení již součástí registrační značky vozidla, není dodatečné označení třeba.


Potkávací světla jen za zhoršené viditelnosti. Celodenní svícení je však doporučeno.

Více informací

Dálniční síť, poplatky a mýto

Kilometráže dálnic, rychlostních komunikací

V Německu je 656 140 km silnic

 • federální dálnice - 12.600 km
 • federální rychlostní silnice - 40.700 km
 • okresní silnice - 177.780 km
 • místní silnice - 395.400 km

Stav silnic
Silnice v západní části jsou ve velmi dobrém stavu, ve východní části mohou být místy horší.
    
Zprávy o aktuálním stavu počasí a dopravní situaci na hlavních silničních tazích jsou vysílány v německém rozhlasu.

Poplatky, mýtné

Mimo nákladních vozů nad 7,5 t a autobusů se v Německu žádné poplatky na dálnicích neplatí.Žádné tunely ani mosty v Německu nejsou pro osobní auta zpoplatněny. Horské průsmyky: žádné německé průsmyky nebývají v zimě pravidelně uzavřeny. Pro osobní vozidla do 3,5t se připravuje mýtné pro zahraniční řidiče. Zatím není v provozu.

 

Rychlostní limity

Osobní vozidla a motocykly: v obci 50 km/h, mimo obec 100 km/h (vozy s přívěsem 80 km/h), dálnice bez omezení (doporučená rychlost 130 km/h, vozy s přívěsem 80 km/h).

Zvláštní rychlostní limity

Se sněhovými řetězy platí max. rychlost 50 km/h. Dálnici a silnici pro motorová vozidla smějí užívat jen vozidla, jejichž konstrukční rychlost je vyšší než 60 km/h.

Doporučená pojištění vozidel

Silnice v západní části Německa jsou ve velmi dobrém stavu, ve východní části Německa mohou být místy horší. V SRN je důsledně kontrolován technický stav motorových vozidel, proto se doporučuje věnovat mu před cestou maximální pozornost. Pokud se chystáte cestovat do Německa autem, doporučujeme Vám sjednat si k povinnému ručení i havarijní pojištění s nadstandardními asistenčními službami a úrazové pojištění všech cestujících. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňová linka:  112 Policie 110

CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE NEHODA • přivolejte policii • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků • pokud je to možné, opatřete si fotodokumentaci místa nehody • pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky) • v případě, že jste viník nehody, zavolejte do místní kanceláře pojistitelů a domluvte se na dalším postupu (kontaktní údaje naleznete na zadní straně Zelené karty) • pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny • po návratu kontaktujte zástupce pojišťovny 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ • nahlašte pojistnou událost • telefonicky na infolince své pojišťovny • prostřednictvím příslušného on-line formuláře na webu vaší pojišťovny • elektronicky • písemně na formuláři • osobně na kterékoli pobočce vaší pojišťovny • K hlášení škodné události si připravte: • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo, • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody • údaje o nehodě • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail. Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena policií. V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události, případně číslo hlášenky)


Související odkazy:
» JAK ŘEŠIT ŠKODU

Potřebné vybavení vozidel a doklady

Pokud chcete do Německa vyrazit vlastním autem, musíte mít doklad o zákonném pojištění vozidla – tzv. zelenou kartu, platný řidičský a technický průkaz. Dejte si pozor na to, aby vaše auto bylo v dobrém technickém stavu, protože němečtí policisté při kontrolách velmi důkladně prověřují technický stav vozidel. Je také nutné mít mezinárodní označení země – CZ.Od července 2014 musí řidiči vozit v autech reflexní vesty. Nemusí být pro každého pasažéra, stačí jedna na vozidlo. Pokud řidič nebude mít reflexní vestu v autě, hrozí mu při silniční kontrole pokuta ve výši 15 eur (410 korun). Německý autoklub ADAC ale upozorňuje, že pokud si řidič vestu při vystoupení z vozidla neobleče, přestupek to není. V takovém případě ale pravděpodobně nebude mít nárok na odškodnění od pojišťovny, pokud by ho zranilo projíždějící auto.Řidič mopedu, motocyklu a jeho spolujezdec musí nosit ochrannou přilbu. Za nedodržení se uděluje pokuta, jsou-li ze zdravotních důvodů uděleny výjimky, je nutné speciální povolení od kompetentních úřadů.Použití bezpečnostních pásů je povinné na předních i zadních sedadlech, jsou-li instalovány. Za neuposlechnutí tohoto předpisu se uděluje pokuta 30 eur (nevztahuje se na řidiče taxi, pošťáky jedoucí od domu k domu, řidiče jedoucí krokem - když vozidlo parkuje nebo se otáčí; na osoby zproštěné předpisu ze zdravotních důvodů; na osoby do 1,50 m, pro které je poloha zakotvení pásu taková, že není dosaženo ochranného efektu).Děti smějí cestovat na zadních sedadlech bez zádržného systému, pokud by všechny pásy již byly použity. Tato pravidla platí také pro vozidla registrovaná v cizině (tedy např.v ČR). Pro naše motoristy jedoucí do Německa, neplatí povinnost dovybavit vozidlo speciálním zádržným systémem pro děti, je-li však tento systém k dispozici, musí samozřejmě být použit. Pokuta za nepoužití takovéhoto dětského zádržného systému je 40 eur. Děti menší než 150 cm musejí používat dětský zádržný systém. V případě, že takový systém není ve vozidle instalován, nesmí vozidlo převážet děti do 3 let a starší děti nesmějí sedět na předním sedadle.Každé motorové vozidlo registrované v Německu(s výjimkou motocyklů a vozidel invalidů) musí být vybaveno výstražným trojúhelníkem. U vozidel registrovaných v cizině se toto řídí předpisy jejich země. V případě potřeby musí být trojúhelník umístěn 100 m za vozidlem (200 m na dálnici).Hloubka vzorku pneumatiky musí být minimálně 1,6 mm.V zimním období musí vybavení auta odpovídat povětrnostním podmínkám. V ostřikovači musí být nemrznoucí směs, na úsecích silnic pokrytých sněhem nebo ledem mohou jezdit jen auta se zimními pneumatikami /označení M+S nebo sněhová vločka/ s hloubkou vzorku min. 4 mm.V označených úsecích musí být použity sněhové řetězy. Platí to i pro auta s pohonem všech 4 kol.Motocykly a mopedy musí jezdit i ve dne s rozsvícenými potkávacími světly.V tunelu musí mít vozidla rozsvícená světla.

Půjčení auta

Národní i mezinárodní autopůjčovny najdete v Německu hlavně na letištích a v centrech měst. Půjčovné je celkem drahé, platí se porovnat několik nabídek, např. firmy Hertz či Avis mívají výhodnější sazby při objednávce předem přes internet. Pouze některé půjčovny nabízejí možnost vrácení vozidla i jinde, než bylo půjčeno. Cena závisí zejména na typu vozu a délce pronájmu; připočítává se 16 % DPH. Pronajmout lze i auto s řidičem. Některé letecké společnosti, včetně Lufthansy, nabízejí výhodné programy „Fly and drive“. Počítejte s půjčovným na jeden den od 82 EUR (Kia Rio), na 1 týden od 228 EUR; v tom jsou neomezené kilometry. Když se auto objedná s větším předstihem, je to o něco levnější.

K zapůjčení vozu je třeba platný občanský průkaz nebo pas + řidičský průkaz. Minimální věk je 18-21 let, přičemž vlastníkem řidičského oprávnění musíte být minimálně 2 -3 roky v závislosti na druhu vozidla.

Rozdílnosti pravidel silničního provozu

Pokuty a informace

Alkohol: V Německu je povolený obsah alkoholu v krvi je 0,05%. U řidičů do 21 let se snižuje na 0,00% . Totéž platí i pro starší řidiče, kteří mají řidičský průkaz kratší dobu než 2 roky. Pokud mají tito řidiči malé množství alkoholu v krvi, zaplatí pokutu 125 EUR, 2 body a zkušební doba se jim prodlouží o další 2 roky.Policie může vyžadovat dechovou zkoušku na alkohol, pokud má podezření na alkohol v krvi, řidič může odmítnout, ale pak je povinen podstoupit krevní test na přítomnost alkoholu v krvi.

Pokuty:

Pokuta vybraná policistou na místě nesmí přesáhnout 35 eur. Lze ji uhradit i dodatečně, avšak do konce následujícího kalendářního týdne, jinak hrozí soudní vymáhání. Na zahraničních řidičích smějí policisté požadovat zálohu, po odmítnutí může následovat zabavení vozu. Rozmezí pokut je od 10 do 475 eur. Po závažných přestupcích se na jeden až tři měsíce odebírá řidičský průkaz. Značně vysokou částkou může být potrestán i řidič za volantem, který se na adresu policistů hanlivě vyjádří nebo použije vulgární gesta. Pokuta se pak může vyšplhat až na 6 000 eur, takže pozor!Začátek a konec školních prázdnin se v jednotlivých spolkových zemích liší. V úvodních a závěrečných dnech však vždy dochází k dopravním kolapsům. Pravidelně postihují zejména dálnice, proto je vhodné při cestách Německem zvláštní pozornost věnovat právě těmto termínům.V SRN je důsledně kontrolován technický stav motorových vozidel, a proto se doporučuje věnovat mu před cestou maximální pozornost. V případě zjištění závažné technické závady na vozidle může německá policie uložit pořádkovou pokutu, nebo trvat na odstranění závady v SRN a do jejího odstranění vozidlo zadržet.Při vjezdu na území SRN osobním automobilem je nutno dbát, aby vozidlo bylo označeno mezinárodní poznávací značkou státu, v němž je přihlášeno k provozu. Pokud je toto označení již součástí registrační značky vozidla, není dodatečné označení třeba.Potkávací světla jen za zhoršené viditelnosti. Celodenní svícení je však doporučeno.

Pravidla parkování

Rozlišují se zóny s parkovacími hodinami, dále zóny, kde se užívají parkovací disky, a zóny s vymezeným režimem. Zdravotně postižení motoristé mohou využít výjimky a až tři hodiny bezplatně parkovat na místech se zakázaným nebo omezeným parkováním, popřípadě na místech vyhrazených rezidentům. Není-li v nejbližším okolí jiná možnost k parkování, řidiči mohou pro výstup a nástup na dobu nezbytně nutnou zastavit i na přechodu pro chodce.

Botičky se v Německu nepoužívají, ale špatně zaparkovaná vozidla policisté odtahují. Pokuta je v rozmezí 5-40 eur, ale dalších 300-400 eur je třeba uhradit za vydání vozu.

Informace pro turisty

Bezpečnostní upozornění, dokumetny, rozdílnosti...

Více informací

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní situace SRN odpovídá standardu západní Evropy. Zvýšená opatrnost při ochraně osobních věcí, zvláště cestovních dokladů a finančních prostředků, se doporučuje zejména na místech se zvýšenou koncentrací turistů (např. nádraží, letiště, obchodní domy, turisticky atraktivní místa). Při pobytu na území SRN musí občan ČR respektovat zákony a nařízení SRN; zastupitelské úřady ČR nejsou v tomto ohledu oprávněny zasahovat do rozhodnutí německých justičních, resp. i správních orgánů.

Občanům ČR cestujícím do SRN se doporučuje mít u sebe adresu, popř. telefonní číslo blízké osoby, kterou by bylo možno kontaktovat v případě nouze. Praktické je rovněž vybavit se na cestu kopií cestovního, pojišťovacího či jiného dokladu pro případ ztráty originálních dokladů.

Hraniční přechody

Německo od 16. 10. 2023 dočasně zavedlo hraniční kontroly na hranicích s Českou republikou, Polskem a Švýcarskem

Na severu sousedí Německo s Dánskem (délka hranic 67 kilometrů), na severovýchodě s Polskem (442 kilometrů), na východě s Českem (811 kilometrů), na jihovýchodě s Rakouskem (815 kilometrů; bez hranice v Bodamském jezeře), na jihu se Švýcarskem (316 kilometrů; s hranicíexklávy Büsingen, ale bez hranice v Bodamském jezeře), na jihozápadě s Francií (448 kilometrů), na západě na Lucemburskem (135 kilometrů) a s Belgií (156 kilometrů) a na severozápadě s Nizozemím (567 kilometrů). Délka hranic činí celkem 3757 kilometrů (bez hranic v Bodamském jezeře).


Hlavní hraniční přechody se Švýcarskem:
Švýcarsko (od východu na západ)
Romanshorn - Friedrichshafen-Hagen (trajekt)
Konstanz - Emmishofer Tor
Ramsen - Rielasingen
Thaygen - Bietingen
Bargen - Neuhaus
Trasadingen - Erzingen
Rafz-Solgen - Lottstetten
Koblenz - Waldshut-Rheinbrücke
Stein - Bad Säckingen
Riehen - Grenzsacherstrasse
Riehen - Lörrach-Stetten
Basel - Weil am Rhein (dálnice)

Letiště

Nejlevnější letenky do Německa zakoupíte u nízkonákladové letecké společnosti Germanwings, která létá z Prahy do Kolína, Stuttgartu a Bonnu. Zpáteční letenka vás bude stát kolem 4000 Kč. Také česká společnost ČSA zajišťuje leteckou přepravu mezi Prahou a Berlínem, Dortmundem, Düsseldorfem, Hamburkem. Hannoverem a Kolínem. Pokud využijete cenové akce nebo některé z poskytovaných slev, vyjde vás letenka za poměrně slušnou cenu. Letenky se dají rezervovat prostřednictvím internetu, zakoupit v některé cestovní agentuře nebo přímo na letišti. Letecky se do Mnichova dostanete také z Brna.

Největším německým letištěm a druhým nejrušnějším evropským letištěm je  Frankfurt Rhein-Main. Tvoří ho dva terminály a dvě vlaková nádraží. Dalšími důležitými letišti jsou Mnichov, Hamburg, Düsseldorf a tři berlínská letiště, kde přistávají mezinárodní lety. Vnitrostátní lety provozují společnosti Lufthansa, Deutsche BA, Hapag-Loyd, Eurowings a Cirrus.


•  Augsburg (AGB)
•  Baden-Karlsruhe (FKB)
•  Berlín Brandenburg (BER)
•  Berlín Schonefeld (SXF)
•  Berlín Tegel (TXL)
•  Braunschweig (BWE)
•  Brémy (BRE)
•  Dortmund (DTM)
•  Drážďany (DRS)
•  Düsseldorf (DUS)
•  Düsseldorf - Weeze (NRN)
•  Erfurt (ERF)
•  Frankfurt nad Mohanem (FRA)
•  Frankfurt nad Mohanem - Hahn (HHN)
•  Friedrichshafen (FDH)
•  Hamburk (HAM)
•  Hamburk Finkenwerder (XFW)
•  Hannover (HAJ)
•  Heringsdorf (HDF)
•  Hof Plauen (HOQ)
•  Kiel Holtenau (KEL)
•  Kolín nad Rýnem-Bonn (CGN)
•  Lipsko / Halle (LEJ)
•  Lubeck Hamburk Lübeck (LBC)
•  Mannheim City (MHG)
•  Memmingen - Allgäu (FMM)
•  Mnichov (MUC)
•  Norimberk (NUE)
•  Osnabrück Munster Osnabruck (FMO)
•  Paderborn/ Lippstadt (PAD)
•  Rostock-Laage (RLG)
•  Saarbrücken - Ensheim (SCN)
•  Stuttgart (STR)
•  Westerland - Sylt (GWT)
•  Zweibrücken Zweibrücken (ZQW)

Omezení dovozu a vývozu / zákazy

Osoby, které přijíždějí do Německa z jiného členského státu EU
mohou jednorázově dovézt bezcelně věci pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu použití a v omezeném množství:

- 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
- 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
- 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů
- 110 litrů piva
- 800 ks cigaret
- 400 ks cigarillos a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
- 200 ks ostatních doutníků
- 1 kg tabáku.

Dovozní restrikce se vztahují na živá zvířata, rostliny a to i v případech tranzitu, a další zboží podle německého právního řádu (např. zbraně a munice, slzný plyn, výbušniny, vystřelovací nože, apod., radioaktivní, explodující a hořlavé látky, drogy atd.).

Při cestě vozidlem je možné bezcelně dovést pohonné hmoty v objemu běžné nádrže zvýšené max. o 20 l.

Dovoz peněžní hotovosti nad 10.000 EUR podléhá oznamovací povinnosti při kontrole.

Potřebné dokumenty

Německo je součástí  Schengenského prostoru, ke vstupu do země tedy potřebujete platný pas nebo stačí i platný občanský průkaz se strojově čitelnou zónou.


Při cestě motorovým vozidlem může být od občanů ČR požadován platný řidičský průkaz, technický průkaz od motorového vozidla a zelená karta.

Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území SRN vízum ani pobytové povolení po dobu max. tří měsíců.Při déletrvajícím pobytu je potřebné přihlásit se do tří měsíců od vstupu na území SRN na příslušném úřadu (Meldebehörde popř. Ausländerbehörde). Přihlášení se děje vyplněním příslušných formulářů (Anmeldung a Aufenthaltsanzeige - k dispozici jsou zpravidla i na internetu) a předložením platného pasu či občanského průkazu. Přihlašovací úřad má oprávnění vyžádat předložení dalších dokladů – např. o finančním zajištění, účelu pobytu atd. V jednotlivých spolkových zemích se mohou podmínky plnění přihlašovací povinnosti lišit, proto se doporučuje vždy na místě ověřit platná pravidla.


Důležité: Pas pro dítě

Od 26.6.2012 musí mít každé dítě svůj vlastní pas!!!

Rozdílnosti

 • Značně vysokou částkou může být potrestán i řidič za volantem, který se na adresu policistů hanlivě vyjádří nebo použije vulgární gesta. Pokuta se pak může vyšplhat až na 6 000 eur, takže pozor!
 • Začátek a konec školních prázdnin se v jednotlivých spolkových zemích liší. V úvodních a závěrečných dnech však vždy dochází k dopravním kolapsům. Pravidelně postihují zejména dálnice, proto je vhodné při cestách Německem zvláštní pozornost věnovat právě těmto termínům.
 • V SRN je důsledně kontrolován technický stav motorových vozidel, a proto se doporučuje věnovat mu před cestou maximální pozornost. V případě zjištění závažné technické závady na vozidle může německá policie uložit pořádkovou pokutu, nebo trvat na odstranění závady v SRN a do jejího odstranění vozidlo zadržet.
 • Motocykly a mopedy musí jezdit i ve dne s rozsvícenými potkávacími světly.

Pobytové informace

Bezpečnostní upozornění, dokumetny, rozdílnosti, Doporučená pojšitění, ubytování...

Více informací

Doporučená pojištění osob

Před cestou do Německa si zařiďte Evropský průkaz zdravotního pojištění, vydávaný mateřskou zdravotní pojišťovnou. Tento průkaz zakládá občanovi EU nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči. Každopádně doporučujeme sjednat si pojištění léčebných výloh, které vám pokryje případnou spoluúčast za nadstandardní péči v případě úrazu nebo nehody. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: Lékařská pohotovost 112
  

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V rámci cestovního pojištění si sjednáte léčebné výlohy v zahraničí, pro případ, že budete potřebovat využít zdravotní péči dané země například v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel. V případě, že budete muset svou cestu nebo pobyt přerušit a z nějakého závažného důvodu se vrátit, bude se vám například hodit pojištění, které se postará o úhradu náhradní dopravy zpět do České republiky. Hodit se vám může i pojištění nevyužité cestovní služby, které se vztahuje na náhradu nákladů na „nespotřebované“ cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu.

CO DĚLAT, NASTANE-LI ŠKODA PŘI CESTÁCH A POBYTU V ZAHRANIČÍ  

• V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici, se spojte telefonicky s vaší pojišťovnou, pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Jestliže si náklady vzniklé s telefonickým spojením, lékařským ošetřením nebo léčením ve zdravotnickém zařízení uhradíte sami, po návratu do České republiky Vám budou pojišťovnou proplaceny. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění. Tyto údaje jsou uvedeny na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění. V centrále je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného. 

• Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  

• Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně pojistnou událost, to můžete udělat několika způsoby: 

• zasláním tiskopisu, e-mailem, osobně na pobočce pojišťovny

• Oznámení učiněná e-mailem nebo telefonicky dodatečně potvrďte vyplněním příslušného tiskopisu hlášení pojistné události. 

• Při uplatňování náhrady léčebných výloh předložte osobně nebo zašlete pojišťovně následující doklady: 

• vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí 

• Prohlášení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici

• originály nebo ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí

• asistenční kartu

• u individuálně sjednaného pojištění originál pojistné smlouvy

DOKLADY MUSÍ OBSAHOVAT - jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) zajistěte úřední překlad do češtiny. 

V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u pojišťovny a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.


Související odkazy:
» CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
» JAK ŘEŠIT ŠKODU

Gastronomie, ceny v sezóně

Německá kuchyně
V německé kuchyni je zahrnuto několik regionálních kuchyní, které bývají mnohdy velmi odlišné. Oblíbeným masem je vepřové, hovězí a drůbeží, ale často se připravuje také divočina a bohatý je výběr rybích pokrmů. Ze sladkovodních ryb je obvyklý hlavně kapr, pstruh, okoun nebo candát. V severních přímořských oblastech se loví převážně sledi, makrely, lososi a úhoři. Je zde velký sortiment masných výrobků, jako je tlačenka, rosol, paštika, nespočet salámů a buřtů. Němci mají v oblibě také mleté syrové maso Schabelfleisch nebo Hackepeter.
Mezi nejstarší a tradiční německá jídla patří hustá polévka Eintopf, neboli „z jednoho hrnce“. Najdeme v ní spoustu zeleniny, jako mrkev, čočku, pórek, hrášek, brambory a různé druhy masa, párků a buřtů. K dalším oblíbeným polévkám patří hrachová, čočková, gulášová a také čisté zeleninové polévky. Nejčastější přílohou jsou brambory, mrkev, zelí, kapusta i špenát, velké oblibě se těší chřest. V Německu máte výběr z obrovské nabídky pečiva, od bílé veky až po černý chléb si zde můžete koupit cokoliv a hned v několika variantách. Po jídle následuje vždy něco sladkého, například štrúdl, perník nebo známé berlínské koblížky.


Německé restaurace
V Německu najdete velké množství restaurací nabízejících od tradičních jídel až po mezinárodní kuchyně. Najíst se můžete v luxusní restauraci, skromnějším gasthofu s běžnou denní nabídkou nebo jen v hospodě, kde vám k pivu podají nějaké prosté krajové jídlo. K ceně jídla se vždy připočítává přirážka za obsluhu. Pokud jste s obsluhou spokojeni, je zvykem nechat jí spropitné ve výši 5-10 procent z ceny jídla. V německých restauracích jsou odděleny prostory pro nekuřáky.


Německé nápoje
Tradičním německým nápojem je pivo, které se svou kvalitou může rovnat pivům českým. Existuje zde nepřeberné množství značek a druhů piv, nejoblíbenějším je ale plzeňské Pils, pšeničné pivo Weizenbier, Kölsch a Altbier. Němci někdy míchají pivo s limonádou a dělají si z toho tzv. Alster či Radler. Berlínskou specialitou je světlé a lehké pivo Berliner Weiße. Německo je známé také svými vinařskými oblastmi podél velkých řek, kde se vyrábí jedinečné Ryzlink nebo Silváner. Z nealkoholických nápojů je oblíbená minerální voda a různé ovocné šťávy, káva i čaj.


Ceny potravin v Německu jsou ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi nižší. Nejsou sice tak nízké jako v Řecku a Španělsku, ve srovnání s Českou republikou jsou zhruba dvojnásobné. Některé ceny potravin však jsou v levnějších samoobsluhách srovnatelné s cenami u nás. Nakupovat se vyplatí v nákupních střediscích a supermarketech na okrajích měst, kde jsou ceny často nižší než v ČR. Ceny v restauracích se stejně jako u ubytování liší podle cenové skupiny a polohy podniku.

Kurzy měny

Německá měna: euro (EUR)
Orientační kurz: 1 euro = 25,43 CZK

Nejčastější typy ubytování / ceny

Hotely, Kempy, Soukromí

Hotely:  
Německo oplývá pestrou škálou ubytovacích zařízení. K dispozici vám jsou moderní a luxusní hotelové řetězce, jako je Holiday Inn, Best Western nebo Mercure, dále grandhotely, paláce i historické budovy. V Německu jsou hotely klasifikované podle standardní pětihvězdičkové stupnice v závislosti na vybavení a poskytovaných službách. V sezoně jsou ceny za ubytování poměrně vysoké, za dvoulůžkový pokoj na jednu noc až 140 eur. Mimo sezonu nebo v menších městech však mohou být i poloviční.

Hostely:  
V Německu je jich více než 600. Nocleh a snídaně přijde na 19,20-23,30 eura. Přednost mají držitelé karty mezinárodní sítě mládežnické asociace hostelů, kterou je možné zakoupit v GTS International, Ve Smečkách 33, Praha 1. V Bavorsku se v hostelech nesmějí ubytovat lidé starší 26 let, výjimku mají rodiče s dětmi.

Kempy:
V celém Německu je jich asi 3 500, ale pouze 500 s celoročním provozem. Dospělý uhradí za noc 4,6 eura, za dítě od 3 do 14 let pak zaplatí o 2 eura méně. Za auto včetně stanu nebo karavanu účtují majitelé 8,50-10 eur, za elektrickou přípojku 1,80 eura a za každou kW/h navíc 0,41 eura. Členové klubu AIT/FIA a držitelé karet FICC mají nárok na slevu ve výši 10 %. Výhodné je použití mezinárodní kempinkové karty.

Kempování v lesích a přírodních rezervacích je přísně zakázáno! Pokud byste se chtěli utábořit na ostatních pozemcích, musíte si nejprve vyžádat svolení od majitele nebo obecního úřadu.

Tipy na výlety

Berlín
Hlavní město Německa bylo po skončení 2. světové války v letech 1949 až 1990 rozděleno na východní a západní, stejně jako zbytek země. Roku 1961 byla dokonce vystavěna Berlínská zeď, která měla východ a západ rozdělovat nejen politicky, ale i fakticky. V roce 1991 došlo opět ke sjednocení města a Berlín se tak stal jedním z největších měst Evropy. Dnes je to kulturní, politické, obchodní a finanční centrum země. Berlín se také vyznačuje velkým počtem kulturních a vědeckých zařízení, z nichž některé dosáhly velké známosti a popularity i v zahraničí.
První, co vás po příjezdu upoutá, je Braniborská brána, která připomíná, že po 2. světové válce bylo město rozděleno na 4 okupační zóny. Tradičním centrem Berlína je Alexanderplatz, náměstí s dominantou televizní věže a chrámem Panny Marie. Obchodním, nákupním a kulturním centrem města je třída Kurfürstendamm. Nepřehlédnutelná je budova Říšského sněmu, kde dnes sídlí německý parlament. Nejrušnějším místem v Berlíně je Postupimské náměstí, kde se křižují tramvajové linky, S-bahn a U-bahn. Vystavěno zde bylo mnoho moderních budov a také zcela nový komplex se Sony Center.


Rujána
Rujána je největším a také nejkrásnějším německým ostrovem, který je pokrytý rozmanitou přírodou bukových lesů. Zdejší dlouhé písečné pláže lemují velké křídové útesy.

Hamburk
Hamburk je druhým největším přístavem v Evropě. Je rovněž centrem bankovnictví, pojišťoven, médií a služeb. Centrum Hamburku bylo vážně poničeno během náletů za 2. světové války. Dílo zkázy poté dokonal požár, který usmrtil kolem 55 tisíc lidí. Typickou siluetu Hamburku představuje pět věží jeho velkých kostelů. Stojí zde jedna z největších německých univerzit, významné průmyslové podniky (loděnice). Ve městě můžete navštívit také Muzeum dějin Hamburku, Muzeum umění a řemesel nebo čtvrť Hanseviertel s galeriemi a nejrůznějšími obchody. Při procházce starým městem nevynechejte prohlídku rozbombardovaného Nikolaikirche, který dnes slouží jako památník.


Hannover
Hannover je průmyslovým, administrativním a kulturním centrem Dolního Saska.  Za druhé světové války bylo srovnáno se zemí celé centrum města. Na jeho místě následně vyrostla nepříliš vzhledná moderní zástavba. Dnes je město pořadatelem významných evropských obchodních veletrhů, například v roce 2000 se zde konalo první německé Expo. Za návštěvu stojí Zemské muzeum Dolního Saska se sbírkou obrazů od starých mistrů a galerie Sprengel-Muzeum. Ve městě se nachází také mnoho zahrad a parků.

Kolín nad Rýnem
Čtvrté největší německé město ležící na obou březích Rýna je centrem průmyslu, obchodu, umění a kultury. Město je dějištěm řady významných kulturních událostí a turisty sem přitahuje také množství historických a architektonických zajímavostí. Největší dominantou města je bezesporu Kolínská katedrála. Nejstarší částí města je Altstadt se spletí uliček, několika náměstími a nepřeberným množstvím hospůdek a restaurací. Kolín je také známý svými jedinečnými kašnami a fontánami s vytesanými symboly.


Frankfurt nad Mohanem
Frankfurt je finančním centrem země, svá sídla zde mají důležité světové banky, významným veletržním městem i dopravním uzlem. Frankfurt je spíše moderním multikulturním městem, kde žije velký počet imigrantů. Na první pohled vás zaujmou třpytící se kancelářské mrakodrapy. Staré centrum Frankfurtu najdete kolem náměstí Römerberg s radnicí Römer, kde se konávaly korunovační slavnosti. Mnoho hrázděných budov na náměstí bylo během bombardování za 2. světové války zcela zničeno a proto byly znovu postaveny od samých základů za použití tradičních materiálů. Jednou z nejkrásnějších staveb města je katedrála sv. Bartoloměje, kde bylo korunováno asi 10 císařů. V Židovském muzeu se můžete seznámit se životem Židů v Německu. Frankfurt návštěvníkům nabízí ještě celou řadu muzeí nejrůznějších zaměření, které jistě stojí za návštěvu.

Drážďany
Za druhé světové války město utrpělo během bombardování vážné škody a bylo téměř kompletně zničeno. Následovala však rozsáhlá rekonstrukce a výstavba a dnes má město zpátky svou původní podobu. Návštěvníci přijíždějí do Drážďan především kvůli cenným architektonickým památkám, muzeím a galeriím. Nejvíce návštěvníků zahajuje prohlídku města v centru Zwingeru, v komplexu, který slouží především jako muzeum. Významnými stavbami jsou Korunní brána, Semperova galerie, Wallpavillion. Středem Starého města je náměstí Theaterplatz s několika pozoruhodnými historickými budovami. Najdeme zde například budovu Saské státní opery a Státního orchestru, tzv. Semperoper. Nedaleko se nachází velkolepý Schloss.

Norimberk
Norimberk je typické středověké město, které je obehnáno mohutnými hradbami. Centrem je náměstí Lorenzerplatz, kde stojí kostel Lorenzkirche . Významnou norimberskou budovou je středověký chudobinec. Je zde také nespočet muzeí, například Muzeum hraček, Muzeum dopravy nebo Německé národní muzeum s řemeslnými předměty, sochami, obrazy, zbraněmi, kostýmy a folklórními exponáty.

Mnichov
Mnichov je plný  památek, kulturních zařízení, muzeí, galerií, obchodů, hospůdek a zábavních podniků. Je to živé kosmopolitní město. Známé se stalo především jako místo konání pivního festivalu Oktoberfest, na který se sjíždějí obrovské davy turistů. Staré město se dá dobře projít i pěšky, rozkládá se mezi třemi branami Isartor, Karlstor a Sendlinger Tor. Nejvýznamnější mnichovská muzea se nacházejí v oblasti zvané Umělecký areál Mnichov. V paláci Staré pinakotéky je například uložena Královská sbírka obrazů starých mistrů. Na západním okraji Mnichova se nachází původně lovecký zámeček Schloss Nymphenburg.

Alpy
Nejmalebnější oblastí Německa jsou Alpy, kde najdeme množství jezer, zachovanou přírodu a vysoké vrcholy vytvářející jedinečná panoramata. Nachází se zde i nejvyšší hora Německa – Zugspitze měřící 2962 metrů nad mořem. Bavorské Alpy poskytují spoustu možností pěší turistiky, jelikož jsou protkány bezpočtem turistických stezek různé délky i náročnosti.

Mohlo by Vás zajímat

Co nezapomenout sebou

 • K vozidlu technický průkaz, zelenou kartu pojištění, řidičák a občanku
 • Telefony v mobilu doplňte o předvolbu ČR +420
 • Najděte si telefony na Policii, záchranku a zastoupení či konzulát,
 • Telefonní číslo na oddělení pro zablokování platební karty
 • Číslo na ASISTENČNÍ SLUŽBU POJIŠŤOVNY pro volání ze zahraničí = je rozdílné než volání doma v ČR
 • Číslo na ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU rovněž v mezinárodním tvaru
 • Označit telefony na rodinné příslušníky zkratkou před jménem ICE (in case of emergency) pro případ záchrany
 • Přesvědčit se před odjezdem na co všechno jsme pojištěni, vozidlo, vybavení, posádka
 • Vybavení vozidla na cestu nebudeme opakovat, každý má svoje požadavky