Turistické informace

Belgie

Belgie nabízí krásná historická i moderní města, místa, kde se na každém rohu setkáte s uměním slavných malířů, úžasné krámky s čokoládou, vaflemi a nespočetné hospůdky, ve kterých si můžete v klidu posedět a ochutnat velké množství světově známých piv. Vášnivé turisty zaujmou města jako Antverpy, Ostende nebo Waterloo, v němž bylo v roce 1815 definitivně poraženo vojsko Napoleona Bonaparte.

Všeobecné informace

Důležitá telefonní čísla, odlišnosti, GSM, svátky...
Více informací

Důležitá telefonní čísla, emergency

Lékařská služba první pomoci: 100
Policie: 101
Belgický červený kříž: 105
Velvyslanectví ČR v Belgickém království: 60, rue du Trone 1050 Bruxelles-Ixelles Tel.: 0032 (0)2 2139 401 Fax: 0032 (0)2 2139 402
E-mail: brussels@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/brussels
Konzulární sekce Velvyslanectví ČR v Bruselu: 154, avenue Adolphe Buyl 1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: 0032 (0) 2 641 89 41 Fax: 0032 (0) 2 640 28 60 Mobil (pouze so+ne): 0032 (0) 473 87 04 11
E-mail: brussels@embassy.mzv.cz

Honorární konzulát pro Valonsko (provincie Liege, Luxembourg belge): Hotel de Ville Place du Marché 4000 Liege
Tel.:0032 (0) 4 221 80 36 Fax: 0032 (0) 4 221 81 42

Honorární konzulát pro Valonsko (provincie Namur, Hainaut, Brabant wallon) ): 6, rue Fernand Danhaive 5002 Saint-Servais Namur
Tél.: 0032 81731848 Fax: 0032 81734751

Honorární konzulát pro Vlámsko: Kaaskantmolenstraat 11 1840 Londerzeel
Tel: 032 (0)52 30 57 11 Fax: 0032 (0)52 30 57 2

Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí

Čas k SEČ: 0 Belgické království, Belgie je státem ležícím v západní Evropě a hraničící s Francií, Lucemburskem, Německem a Holandskem.
Severozápad Belgie pak omývá Severní moře. V Belgii je přímořské klima a patří do mírného podnebného pásu. Můžeme zde čekat časté srážky během celého roku. Průměrné teploty jsou v zimě okolo 3 °C a v létě okolo 18,5 °C.

Podrobnosti zde:

Popis země, geografické a statistické údaje

Originální název: Royaume de Belgique/Koninkrijk Belgie
Český název: Belgické království
Užívaný název: Belgie  
Rozloha: 30.527,9km2
Poloha: 3°-6° v. d. a 50°-51° s. š.
Nejvyšší bod - Signal de Botrange (694 m)
Nejnižší bod - Severní moře (0 m)
Významná řeka - Meuse (950 km)
Hlavní město: Brusel
Další města: Antverpy, Gent
Státní zřízení: království
Počet obyvatel: 11 094 850 (k 1. 1. 2012)
Národnostní složení: Vlámové 58 %, Valoni 33 %,
Náboženství: katolíci 90 %
Úřední jazyky: vlámština, francouzština
Mezinárodní zkratka: BEL
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): B
Jízda: vpravo
Internetová doména: .be

Podrobnosti zde:

Předčíslí, GSM sítě

Předčíslí Belgie je +32

V zemi jsou tito mobilní operátoři: Proximus, Orange, BASE,

Vodafone /Proximus/ - podporuje službu Roaming na den, Roaming ke kartě na den. Belgie u Vodafonu patří do zóny 1. Příchozí hovor stojí 0,35 Kč, Odchozí hovor stojí 1,63Kč, SMS 0,65 Kč, MMS stojí 6,17 Kč.

O2 - Ceny, za které voláte a posíláte SMS nebo MMS ze zahraničí, závisí na vašem roamingovém tarifu /Svět Basic, Volání bez hranic/. Změny, které platí od 15. 6. 2017 pro všechny zákazníky s roamingovým tarifem Svět Basic, se vztahují na země tzv. Evropského hospodářského prostoru (Evropská unie + Island, Norsko a Lichtenštejnsko). Konkrétní ceny si zjistěte u svého operátora.

T-mobile - Belgie u T-mobilu patří do zóny 1. Příchozí i odchozí hovory, SMS a MMS vás tedy stojí úplně stejně, jako byste služby využívali v ČR. A totéž platí i pro připojení k internetu, jako doma.

Státní a církevní svátky - omezení

Státní svátky Belgie:
1 leden – Nový rok
31 březen – 1 duben - Velikonoce
1 květen – Svátek práce
Nanebevzetí Ježíše Krista (6. čtvrtek po Velikonocích)
Svatodušní svátky- svatodušní neděle a svatodušní pondělí (7. neděle a pondělí po Velikonocích)
21 července - Státní svátek 
15 srpen - Nanebevzetí panny Marie
1 listopad - Všech svatých
11 listopad - Den příměří (konec 1. svět. války 1918)
25 prosinec - Vánoce
Regionální svátky:
11.7. - svátek Vlámského společenství (vlámské instituce, úřady mají zavřeno; obchody apod. ne)
27.9. - svátek Francouzského společenství (tj. valonské a bruselské instituce a úřady mají zavřeno; obchody apod. ne)
15.11. - svátek Německy mluvícího společenství (v německy mluvícím regionu mají instituce a úřady zavřeno)

Podrobnosti zde:

Dopravní předpisy, poplatky

Belgie zavedla emisní normu pro vjezd vybraných vozidel do centra města Gent. Hranice zóny jsou vymezeny městským okruhem R40 obklopujícím centrum města. Zákaz se vztahuje na vozidla s naftovým motorem s emisní normou Euro 0 až 3, s benzinovým motorem s emisní normou Euro 0 a 1. Zahraniční vozidla se musí registrovat na webu lez.stad.gent.

Více informací

Dálniční síť, poplatky a mýto

Kilometráže dálnic, rychlostních komunikací

Silniční síť Belgie má cca 153.088 km silnic, dálnice tvoří cca 1.763 km. Belgie má dopravní infrastrukturu poměrně výkonnou a úplnou. Země je známa rozvinutou sítí dálnic, která je nejhustší na světě. Silniční systém je zapojen do evropského sytému dálniční sítě. Mimořádně příznivé z hlediska bezpečnosti dopravy je fakt, že dálnice jsou v noci osvětleny.

Poplatky, mýtné

Dálniční poplatky se v Belgii nevybírají. Poplatek se platí pouze za průjezd tunelem Liefkenhoesk v Antverpách.

 

Rychlostní limity

Povolená rychlost: 
50 km/h v obci 
90 km/h mimo obec 
120 km/h na dálnici (platí také na čtyřproudých či víceproudých dálkových silnicích s nejméně 2 pruhy v obou směrech, které jsou uprostřed odděleny bariérami)

Doporučená pojištění vozidel

Kvalita silnic v Belgii je velmi dobrá. Většina belgických silnic byla rozšířena a opatřena novým povrchem. Silnice jsou průjezdné i v zimě. Pokud se do Belgie chystáte cestovat autem, doporučujeme Vám sjednat si k povinnému ručení i havarijní pojištění s nadstandardními asistenčními službami a úrazové pojištění všech cestujících. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Policie: 101

CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE NEHODA • přivolejte policii • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků • pokud je to možné, opatřete si fotodokumentaci místa nehody • pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky) • v případě, že jste viník nehody, zavolejte do místní kanceláře pojistitelů a domluvte se na dalším postupu (kontaktní údaje naleznete na zadní straně Zelené karty) • pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny • po návratu kontaktujte zástupce pojišťovny 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ • nahlašte pojistnou událost • telefonicky na infolince své pojišťovny • prostřednictvím příslušného on-line formuláře na webu vaší pojišťovny • elektronicky • písemně na formuláři • osobně na kterékoli pobočce vaší pojišťovny • K hlášení škodné události si připravte: • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo, • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody • údaje o nehodě • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail. Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena policií. V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události, případně číslo hlášenky)

Podrobnosti zde:

Potřebné vybavení vozidel a doklady

Povinné vybavení - Výstražný trojúhelník, pro vozidla registrovaná v Belgii hasicí přístroj.
Bezpečnostní pásy povinné zapnuté i na zadních sedadlech.
Při cestě do Belgie musíte mít tyto doklady:
Zelená karta, malý technický průkaz, řidičský průkaz.
Ověřenou plnou moc, nejlépe v AJ, v případě, že jedete vypůjčeným vozem.

Půjčení auta

Půjčení vozidla v Belgii lze uskutečnit objednáním přes internet přímo z ČR. Ceny jsou výhodnější v případě, že si vůz zapůjčíte na několik dní. Některé společnosti, přes které lze vozidlo zapůjčit: Avis, Eurocar, Sixt.
Vždy podrobně prostudujte smluvní podmínky, stav vozu a rozsah pojištění (mj. odpovědnost za způsobenou škodu, pojistku proti havárii a proti krádeži). 
Orientační cena půjčení vozu na 3 dny v Bruselu je od 223EUR.

Rozdílnosti pravidel silničního provozu

Pokuty a informace

Pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou v Belgii velmi vysoké. Rychlost se často kontroluje na dálnicích i ve městech. Intenzivně je postihováno telefonování v automobilu bez „hands free“. Vozidlo musí být vybaveno výstražným trojúhelníkem, hasicím přístrojem a výstražnou vestou. V Belgii existuje povinnost používání potkávacích světel po celý den pro motocykly a mopedy. Přední světla do mlhy nejsou povinná. Pokud jsou použita, musí být vždy v páru. Zadní mlhovky jsou povinné, je-li snížena viditelnost pod 100 m a za silného deště. Rozsvícená potkávací světla u automobilu jen za snížené viditelnosti. Motocyklisté musí mít povinně obléknuté: bundu s dlouhými rukávy, kalhoty s dlouhými nohavicemi a boty s ochranou kotníků. Alkohol - Povolené množství alkoholu při řízení: 0,5 ‰. Bezpečnostní pásy povinné zapnuté i na zadních sedadlech, jsou-li tam. V Belgii má tramvaj vždy přednost v jízdě.

Pravidla parkování

V belgických městech je parkování povoleno v tzv. modrých zónách, které jsou označeny dopravní značkou s velkým písmenem P. Vozidlo musíte viditelně označit parkovacím diskem. Placené parkování je řešeno parkovacími automaty. Parkování pro řidiče se sníženou pohyblivostí: Na silnicích a na parkovištích jsou místa reservovaná k parkování vozíčkářů označena symbolem vozíčku. Neparkujte v ulicích, kde je parkování přísně zakázáno. Můžete parkovat neomezeně v ulicích, kde je parkování zdarma, ale pro běžné uživatele po omezenou dobu. Nejezděte a neparkujte v pěších zónách. Některá parkoviště umožňují vozidlům označeným emblémem vozíčkáře parkovat zdarma, ale pouze v místech k tomu určených.

Informace pro turisty

Důležitá upozornění, dokumenty, rozdílnosti...

Více informací

Bezpečnostní upozornění

Informace o podmínkách ke vstupu do jednotlivých zemí jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR.  Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Hraniční přechody

Belgická hranice má celkem: 1385 km
sousední země: Francie 620 km
Německo 167 km
Lucembursko 148 km
Nizozemsko 450 km

Letiště

Antverpy Deurne (ANR)
Brusel (BRU)
Liege - Bierset (LGG)
Ostende Oostende (OST)
ČSA Brusel: 0032 02/7106430
Letiště v Bruselu (Zaventem)-informace,rezervace 0032 02/7232323
Další dopravci: Lufthansa, Austrian Air, Brussels Air …
Spojení z letiště v Zaventem do centra Bruselu: • Použití taxislužby, stanoviště je v úrovni příletů při východu z letištní haly • Autobusovou linkou č.12, která zajišťuje spojení do centra přes 2 stanice metra (Diamant, Schuman,) a 9 stanic tramvají. • Vlakové spojení z nádraží „Gare du Midi“, „Central“ a „Nord“, vlaková souprava odjíždí každých 15 minut.

Podrobnosti zde:

Omezení dovozu a vývozu / zákazy

Bezcelně lze do Belgie dovéz až: 800 kusů cigaret 200 kusů doutníků 400 kusů doutníčků 1 kg tabáku 10 litrů destilátu 20 litrů alkoholických nápojů jiných než víno, nepřesahující 22% obsahu alkoholu 90 litrů vína ( včetně 60 litrů perlivého) 110 litrů piva
Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a charakteru pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.
ZVÍŘATA: Je nutný evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné buď tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině.

Podrobnosti zde:

Potřebné dokumenty

Občan ČR může cestovat do Belgie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele.  

Podrobnosti zde:

Rozdílnosti

Od roku 2007 je v Belgii zakázáno kouření v restauracích, vyjma oddělených místností, které jsou zcela odděleny od zbytku budovy a kde se nepodává jídlo. Výjimkou jsou bary a kavárny, které však musí být dostatečně větrány a mít i nekuřáckou zónu.

Pobytové informace

Doporučená pojištění, ubytování, gastronomie...
Více informací

Doporučená pojištění osob

V Belgii mají čeští turisté nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny (s Evropskou kartou zdravotního pojištění). Nutnou a neodkladnou zdravotní péčí je péče v případě ohrožení života nebo zdraví, která nesnese odkladu na dobu návratu do ČR. Například převoz zpět na území ČR není v tomto rozsahu zahrnut. Doporučujeme sjednat si cestovní pojištění s pojištěním léčebných výloh, které bude hradit nadstandardní služby v případě úrazu nebo nehody. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel.

  DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:  Záchranná služba, požárníci         100 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V rámci cestovního pojištění si sjednáte léčebné výlohy v zahraničí, pro případ, že budete potřebovat využít zdravotní péči dané země například v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel. V případě, že budete muset svou cestu nebo pobyt přerušit a z nějakého závažného důvodu se vrátit, bude se vám například hodit pojištění, které se postará o úhradu náhradní dopravy zpět do České republiky. Hodit se vám může i pojištění nevyužité cestovní služby, které se vztahuje na náhradu nákladů na „nespotřebované“ cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu.

CO DĚLAT, NASTANE-LI ŠKODA PŘI CESTÁCH A POBYTU V ZAHRANIČÍ  

• V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici, se spojte telefonicky s vaší pojišťovnou, pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Jestliže si náklady vzniklé s telefonickým spojením, lékařským ošetřením nebo léčením ve zdravotnickém zařízení uhradíte sami, po návratu do České republiky Vám budou pojišťovnou proplaceny. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění. Tyto údaje jsou uvedeny na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění. V centrále je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného. 

• Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  

• Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně pojistnou událost, to můžete udělat několika způsoby: 

• zasláním tiskopisu, e-mailem, osobně na pobočce pojišťovny

• Oznámení učiněná e-mailem nebo telefonicky dodatečně potvrďte vyplněním příslušného tiskopisu hlášení pojistné události. 

• Při uplatňování náhrady léčebných výloh předložte osobně nebo zašlete pojišťovně následující doklady: 

• vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí 

• Prohlášení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici

• originály nebo ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí

• asistenční kartu

• u individuálně sjednaného pojištění originál pojistné smlouvy

DOKLADY MUSÍ OBSAHOVAT - jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) zajistěte úřední překlad do češtiny. 

V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u pojišťovny a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.

Podrobnosti zde:

Gastronomie, ceny v sezóně

Belgická kuchyně je ovlivněná kuchyněmi okolních států. Nejvíce se však blíží té francouzské. Používají se převážně čerstvé ryby, maso nejvíce hovězí a jehněčí. V belgické kuchyni často narazíte na jídla z darů moře, především mušle, také na ovoce a zeleninu. Národním jídlem je waterzooi, což je dušené kuře s bílým pórkem, bujónem, smetanou a vaječnými žloutky. Z libového hovězího se připravují Vlaamse karbonnades, které se nejdříve opečou na pánvi, poté vaří v pivu se spoustou cibule. Mezi tradiční jídla patří pivní polévka s kuřecím vývarem a cibulí či slaný sýrový koláč s pórkem. Často se zde setkáte s polévkou hochepot ze šesti druhů mas, která se pak podává jako samostatný pokrm s křenem a hořčicí. Typicky belgickými zákusky jsou jablečné palačinky, koblihy, lívance a wafle.

Kurzy měny

Belgická měna: euro (EUR) 

Podrobnosti zde:

Nejčastější typy ubytování / ceny

Hotely, Kempy, Soukromí

V Belgii se setkáte s hotely od dvou hvězdiček a po ty pětihvězdičkové. Ceny se pohybují podle počtu nocí a místa, orientačně cena v 3hvězdičkovém hotelu od 75 do 200 EUR.

Podrobnosti zde:

V Belgii můžete přenocovat i v kempech. Jejich ceny se pohybují v sezóně kolem 26EUR za noc.

Podrobnosti zde:

Tipy na výlety

Belgie nabízí krásná historická i moderní města, místa, kde se na každém rohu setkáte s uměním slavných malířů, úžasné krámky s čokoládou, vaflemi a nespočetné hospůdky, ve kterých si můžete v klidu posedět. Vášnivé turisty zaujmou města jako Antverpy, Ostende nebo Waterloo, v němž bylo v roce 1815 definitivně poraženo vojsko Napoleona Bonaparte. V Belgii se oficiálně mluví francouzsky (valonská část + Brusel), vlámsky (vlámská část + částečně Brusel) a německy. Většinou je možné se domluvit i anglicky. Upozorňujeme na dvojjazyčné názvy měst, které se vyskytují ve valonském nebo ve vlámském názvu podle toho, v jakém regionu se turista nachází (Brusel/Bruxelles, Gent/Gand, Leuven/Louvain, Mons/Bergen atd.) Doporučujeme, aby si turisté předem zjistili, jak se město, které se chystají navštívit, nazývá.
 

Mohlo by Vás zajímat

Co nezapomenout sebou

  • K vozidlu technický průkaz, zelenou kartu pojištění, řidičák a občanku
  • Telefony v mobilu doplňte o předvolbu ČR +420
  • Najděte si telefony na Policiii, záchranku a zastoupení či konzulát,
  • Telefonní číslo na oddělení pro zablokování platební karty
  • Číslo na ASISTENČNÍ SLUŽBU POJIŠŤOVNY pro volání ze zahraničí = je rozdílné než volání doma v ČR
  • Číslo na ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU rovněž v mezinárodním tvaru
  • Označit telefony na rodinné příslušníky zkratkou před jménem ICE (in case of emergency) pro případ záchrany
  • Přesvědčit se před odjezdem na co všechno jsme pojištěni, vozidlo, vybavení, posádka
  • Vybavení vozidla na cestu nebudeme opakovat, každý má svoje požadavky