Co dělat v případě dopravní nehody?

 1. Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněn(a) nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody.
 2. Zabraňte řetězové havárii – zabezpečte místo nehody (výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním „praporkem" – postačí kusem látky).
 3. Zjistěte, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, vždy zavolejte zdravotnickou pomoc a policii. Dle možností se pokuste zraněným pomoci okamžitě.
 4. Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliže (mimo jiné):
  1. a) při ní dojde k zranění osob,
  2. b) při ní dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100 000,- Kč,
  3. c) při ní dojde ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech nižší než 100 000,- Kč, jestliže se s účastníkem nehody nedohodnete na zavinění,
  4. d) byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby.
 5. Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu je nejlépe učinit písemně, např. na tiskopisu „Záznam o nehodě" nebo lze využít i volného listu papíru. Na takovém to dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění.
 6. Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy.
  1. a) Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody
  2. b) Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, požadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předložení občanského (nebo řidičského) průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a opište si tyto údaje:- ​jméno, příjmení a bydliště řidiče,- jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,- typ a SPZ jeho vozidla, údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) – zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění.
 7. Policejní protokol o nehodě podepište jen v případě, že souhlasíte s jeho zněním. Nesouhlasíte-li s ním, uveďte do něj své výhrady.