Společenská odpovědnost


My v GLOBAL ASSISTANCE a.s. vnímáme koncept společenské odpovědnosti jako nedílnou součást podnikání. Uvědomujeme si, že obchodní a podnikatelské aktivity naší firmy jsou bezpodmínečně propojené s prostředím, které nás obklopuje.

Vedle našich klíčových služeb zajišťování pomoci v urgentních situacích, podporujeme dlouhodobé CSR projekty, ale rádi přispějeme i jednorázové aktivitě, která nám dává smysl.

Dbáme na pravidla zodpovědného podnikání, řízení rizik a vědomého rozhodování. Každé rozhodnutí činíme s vědomím všech nám známých rizik. Dlouhodobé úspěchy společnosti na našem trhu jsou výsledem vědomých a zodpovědných rozhodnutí nás všech. Rozvíjíme diverzitu v zaměstnání. Ctíme pravidlo, že naši zaměstnanci mají nejen pracovní, ale také osobní životy. Vytváříme podmínky pro lidi, kteří jsou na trhu práce znevýhodnění. Pracujeme v souladu s naším Etickým kodexem a Hodnotami Global Assistance.


Dětská dopravní nadace

Každoročně mnoho dětí ztratí v důsledku dopravní nehody jednoho, nebo oba rodiče.
Smrt rodičů či blízkých příbuzných při autonehodě je pro dítě vždy velkým zásahem a má své důsledky po celý život. Proto jsme v roce 2000 založili Dětskou dopravní nadaci. Jejím prostřednictvím pomáháme řešit život dětí po tragické nehodě rodičů. Finančně jim přispíváme zejména na studium a k udržení životního standardu. Potřebné administrativní a technické zajištění činnosti nadace provádějí dobrovolníci zdarma, bez nároku na jakoukoliv odměnu. Veškeré získané finanční prostředky nadace rozděluje mezi osiřelé děti. Od vzniku nadace jsme zvládli podpořit už stovky dětí. Každoročně pořádáme setkání představitelů nadace a dětí, kterým předáváme získané prostředky. Zpravidla se nejedná o jednorázové příspěvky, ale hradíme část nákladů i po celou dobu studia až do dospělosti.

Pokud se chcete osobně zapojit, nebo přispět do nadace, prosím vyplňte tento formulář. Jsme rádi, že pomáháte s námi.


Vize0

Platforma Vize0 sdružuje společnosti, které mají zájem svými aktivitami ovlivňovat bezpečnost na silnicích. Denně pomáháme klientům řešit následky dopravních nehod a chceme, aby naše dlouholeté zkušenosti z této praxe co nejvíce přispěly k bezpečnějšímu silničnímu provozu.

O všech projektech si můžete přečíst zde: https://www.platformavize0.cz/


Ekologie

Soustředíme se na novinky v elektromobilitě a převádíme je do asistenční praxe. Schválili jsme nákup jednoho elektromobilu v roce 2020 pro služební cesty po Praze, ale také zvyšujeme využívání veřejné dopravy. Pracujeme na snížení spotřeby papíru, plastů a třídíme odpad ve všech prostorách našich kanceláří.


Expedice Lenka 2020

Podpořili jsme dobrodruhy z Beer with travel na jejich cestě po Ukrajině a Moldávii. Kluci se rozhodli svým koníčkem, kterým je ochutnávání piva a cestování, pomoci autistické Lence. Za ochutnávku každého druhu piva věnovali 200 Kč na její transparentní účet. Díky podpoře fanoušků a velké žízni členů výpravy se nakonec pro Lenku vybralo víc než 40 000 Kč. Naše asistenční centrum drželo dohled nad expedicí, kdyby se náhodou ocitla v nouzové situaci a zároveň jsme i my poslali finanční dar přímo Lence. Více informací o celé akci najdete na http://beerwithtravel.com/lenka/