Hodnoty společnosti

Spolehlivost

Jsme tam, kde nás klienti potřebují. Každý den, kdekoliv a v jakoukoliv hodinu. Pečujeme o jejich zdraví. Pomáháme jim dojet do cíle. Staráme se o jejich bezpečí. Lidský přístup je nám vlastní, proto co slíbíme, také splníme. Jsme připraveni podat pomocnou ruku, vždy a všude.

Odpovědnost

Víme, že na našich rozhodnutích závisí kvalita služeb, které klientům budeme poskytovat. Proto ke své práci přistupujeme s pokorou a odpovědností. Stejně tak se chováme k životnímu prostředí a společnosti, které nás obklopují. Každý z nás je odpovědný za odvedenou práci a všichni společně jsme odpovědní za fungování GLOBAL ASSISTANCE.

Otevřenost

Komunikujeme s respektem. Mluvíme otevřeně se svými kolegy, partnery i klienty. Bez vzájemné komunikace se neobejdeme. Sdílíme informace i znalosti a podporujeme týmového ducha. Problémy řešíme koordinovaně a s empatií.

Jednoduchost

Neustále se vyvíjíme. Podporujeme změny, které vedou ke zjednodušení naší práce. Inovujeme, abychom zjednodušili život sobě i našim klientům. Věci řešíme rychle, ale s rozvahou. Naše komunikace je srozumitelná a jasná pro všechny.