Dětská dopravní nadace

Smrt rodičů či blízkých příbuzných při autonehodě je pro nedospělé děti velkým zásahem s důsledky na celý život.
Chceme a tudíž pomáháme řešit život dětí po tragické nehodě.

Přestože v posledních několika letech počet osob, usmrcených při dopravních nehodách na českých silnicích díky bohu klesá, zůstává smutným faktem, že každoročně mnoho dětí ztratí v důsledku dopravní nehody jednoho, nebo oba rodiče. Tyto sirotky podporuje Dětská dopravní nadace a Global Assistance organizačně pomáhá a na její činnost významně přispívá.

Dopravní nehody s tragickými následky jsou bohužel průvodním jevem rozvoje civilizace. Často při nich přicházejí o život rodiče, kteří po sobě zanechají děti, jejichž výchova je pak ztížena jak po stránce citové, tak materiální. Proto byla v roce 2000 založena DĚTSKÁ DOPRAVNÍ NADACE, která se snaží alespoň finančně pomáhat osiřelým dětem, usnadnit jim zejména studium a podpořit udržení životního standardu.
Potřebné administrativní a technické zajištění činnosti nadace provádějí dobrovolní pracovníci zdarma, bez nároku na jakoukoliv odměnu. Veškeré získané finanční prostředky nadace rozděluje mezi osiřelé děti.

Nadace od svého založení od roku 2000 shromáždila finanční prostředky, které již umožnily podpořit stovky dětí. Každoročně se na setkání představitelů nadace a dětí se opakovaně rozdají veškeré získané prostředky. V péči o děti a jejich oprávněné nároky se nejedná o jednorázové příspěvky, ale hradíme část nákladů i po celou dobu studia do dospělosti.

Pokud se chcete osobně zapojit, nebo přispět do nadace, prosím vyplňte formulář. Budeme rádi pokud se dobro rozšíří i na Vás