Tisková zpráva

24. června 2019

V Praze dne 20.6. 2019

Sdružení automobilového průmyslu zařadilo GLOBAL ASSISTANCE a.s.
mezi nejvýznamnější firmy automobilového průmyslu

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) dne 6. června 2019 ocenilo společnosti, které měly historicky nejlepší výsledky v soutěži „Podnik roku v automobilovém průmyslu“. Soutěž vyhlašuje AutoSAP již 20 let a hodnotí zde firmy podle jejich hospodářského výsledku před zdaněním, přidané hodnoty na pracovníka, meziroční změny tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
na zaměstnance. Do šestice firem, které po dvě dekády vyšly v těchto soutěžních kritériích nejlépe,
patří také společnost GLOBAL ASSISTANCE a. s. Dále byly oceněny společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Iveco Czech Republic, a. s., ŠKODA AUTO a.s. a Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch.

Společnost GLOBAL ASSISTANCE a.s. (GA) je součástí mezinárodního koncernu Vienna Insurance Group. V současnosti poskytuje široké spektrum asistenčních služeb pro klienty pojišťoven či leasingových společností a dalších obchodních partnerů. Kromě toho je však skutečným partnerem
i přímo pro motoristy, kterým poskytuje kvalitní dopravní servis v největší síti českých rádií i ve vlastní mobilní aplikaci a informuje je na webu
o cenách paliva. „Ocenění naší práce Sdružením automobilového půmyslu si velmi vážíme. Strategie naší společnosti postavená na investicích
do inovací, dlouhodobě udržitelné personální politice i zázemí silné skupiny Vienna Insurance Group se jeví jako správná. Nemalé úsilí věnujeme implementaci nových technologií, proto si držíme pozici inovátora v rámci asistenčního trhu. Prioritou je pro nás co nejvyšší kvalita poskytovaných služeb a spokojení klienti,“
shrnuje Marek Jaroš, generální ředitel Global Assistance.

Klíčové jsou pro GA asistenční služby pro motoristy, které jsou poskytované v rámci celé Evropy. V ČR disponuje GA přibližně 900 partnerskými odtahovými a asistenčními vozy, jejichž výrazná část je v barvách a s logem společnosti. Flotila partnerských asistenčních a odtahových vozidel zahrnuje jak běžnou techniku pro vyproštění a odtah osobních automobilů, tak speciální vozidla a jeřáby pro zásahy u nákladních a jiných těžkých vozidel. Jako první asistenční společnost

v České republice vybavila svoji českou smluvní síť zásahových vozidel GPS jednotkami, což umožňuje urychlit výběr nejbližšího vhodného asistenčního vozidla a tím zkracovat dojezdové časy k nehodám či poruchám.

Motoristům však GA pomůže prostřednictvím svých partnerů také v zahraničí. Zajistí odtah, doporučí servis pro opravu a v případě nároku poskytne náhradní vozidlo. U dopravních nehod se zraněním se operátoři GA v zahraničí postarají nejen o havarované vozidlo, ale také o zraněnou posádku. Zajístí ji kvalitní ošetření ve vhodném zdravotnickém zařízení, případně repatriaci zpět do ČR, a to dle potřeby jak prostřednictvím Air Ambulance, komerčním letem, tak moderně vybavenou vlastní sanitou. Od roku 2014 poskytují během letní sezóny pomoc českým motoristům v Chorvatsku dvě odtahová vozidla s českým personálem a flotila náhradních vozidel.

Global Assistance je jedním ze dvou obsluhovatelů Nehodového centra pojišťoven, které slouží Policii ČR k rychlému odstraňovaní překážejících vozidel po dopravních nehodách. Současně je i jedním z obsluhovatelů Linky pomoci řidičům 1224, u jejíž zrodu stál. Jen v roce 2018 pomohla Global Assistance 92 tisícům motoristů v nouzi.

Kromě služeb pro motoristy zajišťuje Global Assistance také zdravotní asisistenci, asistenční služby pro domácnosti, právní asistenci, asistenci spojenou s ochranou před kybernetickými riziky, concierge asistenci a další služby.

Více aktuálních informací o společnosti Global Assistance najdete na www.globalassistance.cz, případně přímo na asistenční lince 1220.

O Global Assistance

Společnost GLOBAL ASSISTANCE a.s. byla založena v roce 2004 a od roku 2014 je součástí mezinárodního koncernu Vienna Insurance Group. V současnosti poskytuje asistenční služby nejen pro motoristy v rámci celé Evropy a zdravotní asistenci v rámci celého světa, ale také asistenční služby pro domácnosti, právní asistenci a další asistenční služby pro fleety a obchodní partnery. Pro motoristy zpracovává komplexní dopravní zpravodajství v České republice s vlastním leteckým monitoringem.

Kontakt pro média: Jan Chabada, Obchodní a produktový ředitel, chabada@1220.cz