PROASSIST / systém řízení dispečinku

27. ledna 2010

GLOBAL ASSISTANCE a.s. je tvůrcem unikátního systému řízení asistenčních služeb.

Na základě zkušeností managementu společnosti Global Assistance byl vyvinut vlastní systém řízení asistenčních služeb. Softwarovou aplikaci s použitím robustních serverových řešení firmy Microsoft zpracovala firma Ingenium Praha. Software pro řízení asistenčních služeb je nabízen i zájemcům z řad provozovatelů asistenčních služeb. Samozřejmostí je nejen vytváření produktů přesně dle požadavků zájemců, ale i proaktivní přístup, vlastní návrhy nových řešení či dohled nad provozovanými systémy. Produkt je vytvářen tak, aby byl maximálně spolehlivý, jednoduchý na ovládání, intuitivní a plně konfigurovatelný.

Představení produktu ProAssist

ProAssist je plně konfigurovatelný software, vytvořený na základě specifikace parametrů GLOBAL ASSISTANCE tak, aby splňoval všechny požadavky řízení procesu asistenčních služeb a moderního dispečinku. Zde je základní bodové shrnutí toho, co ProAssist nabízí:

ProAssist Evidence zásahů
databáze hovorů od klientů, kontaktních údajů na klienta, jejich požadavků, nároků na slevu, evidence místa v zásahu v mapovém pokladu, intergrace s mapou. Každý zásah přijatý dispečerem získává unikatní identifikátor, pod kterým je zásah veden, který se objevuje na protokolech, fakturách atp.

ProAssist Poskytované služby
celý systém může pro jeden zásah, tedy jeden požadavek klienta, evidovat neomezené množství poskytnutých služeb. Seznam druhů těchto služeb je možno dynamicky měnit. Standardem jsou asistence, odtah, poskytnutí náhradního vozidla, přeprava, ubytování.

ProAssist Evidence smluvních partnerů
databáze smluvních partnerů, evidence smluv, kontaktních údajů, detailní evidence techniky, kterou partner disponuje, databáze poboček, fakturační údaje atp.

ProAssist Automatické přiřazování nejbližšího partnera
na základě požadavku klienta a údajích o jeho vozidle systém sám vybere nejbližší odtahové vozidlo s ohledem na požadované technické vybavení (nosnost, mechanická ruka atp.) , které je schopno klienta neefektivněji obsloužit. Tím zkracujeme dojezdové časy ke klientovi a snižujeme náklady.

ProAssist Validace klienta
systém je možno napojit jak na interní, tak externí evidenci klientů. Po identifikaci klienta dispečer kliknutím myši provede validaci požadavku klienta a vidí jeho eventuální slevové nároky.

ProAssist Ceníky
samozřejmostí jsou plně a dynamicky konfigurovatelné ceníky poskytovaných služeb, a tak jak položkově, tak s přihlédnutím k hmotnosti vozidla (různé ceníky pro osobní a nákladní asistence).

ProAssist Fotodokumentace
systém k jednotlivým zásahům automaticky archivuje fotografie z místa poruchy či nehody, které pořizují mechanici a prostřednictvím mobilního zařízení či e-mailu zasílají přímo do systému. Samozřejmostí je možnost tisku fotoprotokolu.

ProAssist Archivace
systém archivuje všechny důležité momenty v životním cyklu zásahu, průběh zásahu, změny cen atp., je tudíž velice jednoduché zpětně dohledat jakékoliv informace.

ProAssist WWW rozhraní
součástí systému je i chráněné webové rozhraní pro smluvní partnery. Pomocí tohoto rozhraní mohou smluvní partneři dispečinku jednoduše nahlížet do systému, vidí fakturační detaily, údaje o splatnosti a detailech svých faktur, přehledy služeb, které jim byly zadány atp.

ProAssist Export dat
systém lze jednoduše upravit tak, aby exportoval data do externích aplikací (např. účetní systémy) tak, aby spolupráce s backoffice byla do nejvyšší míry automatická.

Robustní technologie
systém je postaven na osvědčeném základu prostředí Microsoft Windows Server System. Jako databáze slouží Microsoft SQL Server . Součástí je i technologie Microsoft SQL Reporting Services pro generování statistik a grafů ve přímo ve formátech Microsoft Excel či PDF.