Nové ISO 9001:2016 nastaveno

06. května 2019

Dne 8. a 9. dubna 2019 proběhl ve společnosti GOBAL ASSISTANCE a.s. audit používaného systému řízení jakosti a kontrola nastavení a uplatňování procesů podle norem ISO 9001:2016. Audit provedla renomovaná společnost TüV Rheinland ČR.
Již od poloviny roku 2018 jsme začali s revizí procesů dokumentů v celé společnosti podle požadavků této nové normy. Znamenalo to mnoho práce a úsilí při určování a nastavení všech certifikovaných procesů uvnitř i vně společnosti. Počátkem letošního roku jsme provedli vlastní vnitřní audit a veškerá zjištění jsme promítli do posledních úprav dokumentace procesů podle nové normy. Práce to byla opravdu nelehká, ale vyplatila se. Auditor ze společnosti TüV Rheinland ČR se tak mohl zabývat i novými dokumenty a zpracovanými postupy a byl spokojen, jak jsme celý proces zvládli. Díky pečlivosti, zodpovědnosti a úsilí managera pro jakost jsme tak obhájili všechny certifikované oblasti, s předmětem certifikace:

Realizace a vývoj:

  • komplexních asistenčních služeb pro motoristy a veřejnost;
  • asistenčních zdravotních služeb pro cestovní pojištění;
  • služeb domácí technické asistence pro obytné domy a byty;
  • zlepšování bezpečnosti a ekologie silničního provozu a poskytování dopravních informací.

Vedení společnosti GLOBAL ASSISTANCE a.s. považuje neustálý rozvoj systému řízení jakosti, za prvořadý úkol a vytvořený systém QMS vzhledem k jeho výsledkům za přiměřený, účinný a efektivní.

Certifikát nám byl vystaven s platností do 2.5.2022.