Jaké osobní údaje zpracováváme?

21. května 2018

Zpracováváme následující osobní údaje:

  • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, lokalizační údaje, údaje o pojistné smlouvě (platnost, rozsah, jiné pojištěné osoby), údaje o vycestování a plánovaném návratu, je-li to třeba, pak i kopie cestovních dokladů, bankovní spojení, kopie technických průkazů
  • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa apod.
  • Údaje pro výkon asistenčních služeb, kterými se rozumí zejména informace o předmětu pojištění, tedy především údaje ve velkém technickém průkazu, údaje o cestovním pojištění – rozsah, platnost, pojištěné osoby, údaje o pojištění domácnosti – platnost, rozsah, pojistitel, a údaje o využívání služeb
  • Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými se rozumí údaje o Vašem tělesném zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu, údaje, které jsou zahrnuty v lékařských zprávách (laboratorní výsledky, anamnéza, diagnóza, následná péče, trvalé následky, průběh operativních zákroků aj.)
  • Údaje, které mohou být obsahem smlouvy uzavřené s cestovní kanceláří a s právy, povinnostmi či nároky vyplývajícími z této smlouvy
  • Fakturační údaje