Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

21. května 2018

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:
Písemně na adrese: GLOBAL ASSISTANCE a.s., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Dopraváků 749/3, 184 00 - Praha 8
Emailem na adrese: dpo@1220.cz
Informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřednictvím klientské linky na čísle +420 1220.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Webové stránky dozorového úřadu jsou : www.uoou.cz.