Turistické informace

Nizozemsko 


Všeobecné informace

Důležitá telefonní čísla, emergency, Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí, Popis země, geografické a statistické údaje, Předčíslí a telefonní sítě GSM, Státní a církevní svátky - omezení

Více informací

Důležitá telefonní čísla, emergency

Policie, záchranka, hasiči 112 Místní policie 0900 8844 Pobřežní hlídka 0900 0011 Lékařská pohotovost 0900 1515 Voda, elektrika, atd. 0800 9009

Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí

GMT +1 Podnebí v Nizozemsku je mírné, ale vlhčí než v České republice. Deště jsou v Nizozemí časté a rovnoměrně rozdělené v průběhu celého roku. Nejsou zde ani tak velké teplotní výkyvy jako u nás, sníh je zde výjimkou a léta také nebývají moc teplá. Průměrná teplota v lednu se pohybuje kolem 1,9 °C a v červenci kolem 17,2 °C. Často se zde objevují mlhy a vane silný vítr, bezvětří je v Nizozemsku průměrně jen 6 dní v roce. Nejsušším ročním obdobím je jaro, kdy je tedy asi nejvhodnější doba pro návštěvu. Související odkazy: » podrobnosti zde:

Popis země, geografické a statistické údaje

Obecné: Originální název: Koninkrijk der Nederlanden Český název: Nizozemské království Užívaný název: Nizozemsko Anglický název: Netherlands Rozloha: 41 526 km2 Poloha: 3°-7° v. d. a 50°-54° s. š. Reliéf: nejvyšší bod - Vaalserberg (321 m), nejnižší bod - Prins Alexanderpolder (-7 m) Vodstvo: nejdelší řeka - Rýn (1 326 km) Klima: mírný pás Biota: lesy mírného pásu Politika: Hlavní město: Amsterdam (724 000 obyv.) Další města (tis. obyv.): Rotterdam 599, Haag 445 Správní členění: 12 provincií Datum vzniku: 1814 Forma vlády: konstituční monarchie Státní zřízení: království Členství: EU, NATO, OSN, CE, OBSE, OECD Obyvatelstvo: Počet obyvatel (2009): 16 715 999 Hustota zalidnění: 402,5 obyv./km2 Národnostní složení: Nizozemci 91 %, Turci 1,3 %, Arabové Náboženství: katolíci 31 %, protestanti 21 %, bez vyznání 40 % Úřední jazyk: nizozemština Ostatní: Mezinárodní zkratka: NLD Vstoupení do OSN: 1945 Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): NL Jízda: vpravo Internetová doména: .nl Související odkazy: » podrobnosti zde:

Předčíslí, GSM sítě

Předvolba Nizozemska je +31 Hlavní tři operátoři: KPN, Vodafone a T-Mobile

Státní a církevní svátky - omezení

Veškeré státní svátky i ostatní pohyblivé svátky jsou dny pracovního klidu. 1. 1. 2012 Nový rok státní a ostatní svátek 6. 4. 2012 Velký pátek ostatní svátek 8. 4. 2012 Velikonoční neděle ostatní svátek 9. 4. 2012 Velikonoční pondělí ostatní svátek 30. 4. 2012 Den královny státní svátek 5. 5. 2012 Den osvobození státní svátek 2. 6. 2012 Nanebevstoupení Páně ostatní svátek 27. 5. 2012 Svatodušní neděle ostatní svátek 28. 5. 2012 Svatodušní pondělí ostatní svátek 25.12. 2012 1. svátek vánoční ostatní svátek 26.12. 2012 2. svátek vánoční ostatní svátek Související odkazy: » Podrobnosti zde

Dopravní předpisy, poplatky

Dálniční síť, poplatky a mýto, Doporučená pojištění vozidel, Potřebné vybavení vozidel a doklady, Půjčení auta, Rozdílnosti pravidel silničního provozu.

Více informací

Dálniční síť, poplatky a mýto

Kilometráže dálnic, rychlostních komunikací

V Nizozemsku je více než 2.250 km dálnic a 116.500 km ostatních silnic. Silnice jsou ve velmi dobrém stavu. Mezinárodní dálnice jsou v Nizozemsku označeny písmenem E, národní dálnice písmenem A a ostatní silnice mají žlutý štítek s písmenem N. Vzhledem k proslulým vodním kanálům je silniční síť propojena řadou mostů a tunelů.

Poplatky, mýtné

Mýtné se na nizozemských dálnicích neplatí. Při průjezdu Holandskem jsou od řidičů vybírány poplatky v tunelu Kil € 2,00 za osobní automobil a tunelu Westerschelde € 5,00 za osobní automobil.

Průměrné ceny PHM

Bezolovnatý benzin je lehce dostupný v celém Holandsku. Je zde přibližně 140 čerpacích stanic otevřených přes noc, převážně v hlavních městech a u hlavních silnic. Kreditní karty jsou u čerpacích stanic akceptovány. Některé stanice mají pouze automatické pumpy, které pracují pouze s bankovkami. Do země můžete bezcelně dovézt 10 litrů benzinu v kanystru. Průměrné ceny pohonných hmot v Nizozemsku: Natural 95….1,63 EUR Nafta….1,33 EUR

Rychlostní limity

V Nizozemsku platí tyto rychlostní limity: Osobní vozidla a motocykly: v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na rychlostních silnicích 100 km/h, na dálnicích 120 km/h. Antiradary a podobná zařízení upozorňující na měření rychlosti jsou zakázány.

Doporučená pojištění vozidel

V Nizozemí je naprostá většina silnic velmi dobře udržovaná. Pokud se do Nizozemí chystáte cestovat autem, nezapomeňte si sjednat k povinnému ručení i havarijní pojištění s nadstandardními asistenčními službami. Současně doporučujeme sjednat si úrazové pojištění všech cestujících. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Policie, záchranka, hasiči 112 Místní policie 0900 8844

CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE NEHODA • přivolejte policii • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků • pokud je to možné, opatřete si fotodokumentaci místa nehody • pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky) • v případě, že jste viník nehody, zavolejte do místní kanceláře pojistitelů a domluvte se na dalším postupu (kontaktní údaje naleznete na zadní straně Zelené karty) • pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny • po návratu kontaktujte zástupce pojišťovny 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ • nahlašte pojistnou událost • telefonicky na infolince své pojišťovny • prostřednictvím příslušného on-line formuláře na webu vaší pojišťovny • elektronicky • písemně na formuláři • osobně na kterékoli pobočce vaší pojišťovny • K hlášení škodné události si připravte: • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo, • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody • údaje o nehodě • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail. Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena policií. V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události, případně číslo hlášenky)

Související odkazy: » JAK ŘEŠIT ŠKODU

Potřebné vybavení vozidel a doklady

Při cestě motorovým vozidlem může být od občanů ČR požadován platný řidičský průkaz, technický průkaz od motorového vozidla a zelená karta. Pokud používáte svoje auto či motocykl v Nizozemsku déle než tři měsíce, musíte se zaregistrovat. Ochranná přilba pro motocyklisty: Řidič motocyklu jehož konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h i jeho spolujezdec/ci musí mít ochrannou přilbu. Bezpečnostní pásy a systémy pro děti: Na všech sedadlech automobilu je povinné používat bezpečnostní pásy. Osoby do 18ti let menší než 135 cm musí být chráněny zádržným bezpečnostním systémem odpovídajícím jejich velikosti dle normy ECE 44/03. Neexistuje výjimka ani u vozidel, která nemají zadní sedadla. Děti do 3 let musí mít speciální autosedačku na zadních sedadlech, starší děti musejí mít vhodný bezpečnostní systém odpovídající jejich velikosti. Pokud je dítě do 3 let umístěno v odpovídajícím zádržném systému proti směru jízdy, musí být deaktivován příslušný airbag. Mezi povinné vybavení patří také varovný trojúhelník. Pokud vozidlo parkuje v noci a není dostatečně osvětleno musí použít výstražný trojúhelník. Hasicí přístroj a lékárnička nejsou povinné. Světla: Svícení je povinné při zhoršené viditelnosti. Mlhovky nejsou povinné. Hloubka dezénu : Minimální hloubka vzorku pneumatiky je 1.6 mm.

Půjčení auta

Pokud si chcete v Nizozemsku půjčit auto, na výběr máte z několika společností: Avis, Budget Rent-A-Car, Europcar Autoverhuur B.V., Hertz Automobielen Nederland a mnoho dalších. Je možné si zapůjčit vůz s řidičem i bez něho. Požadavky na věk řidiče se pohybují od 18 do 25 let, dle kategorie zapůjčeného vozu. Autopůjčovny také mohou požadovat min. dobu vlastnictví řidičského průkazu 1-2 roky.

Rozdílnosti pravidel silničního provozu

Pokuty a informace

Alkohol: Tolerance je v Nizozemí do 0,5 promile alkoholu v krvi. Pokuty: Policie obvykle vymáhá pokuty přímo na místě a má na to plné právo. Rozsah je od 28 do 410 eur. Nejcitelnější postihy se vztahují na jízdu pod vlivem alkoholu. Za nesprávné parkování může řidič dostat pokutu až 40 eur. Závažné přestupky – řízení pod vlivem alkoholu a překročení rychlostního limitu o více než 30 km/h – se projednávají před soudem. Hrozí i tresty odnětí svobody. Při značném překročení rychlosti nebo pro opilost řidiče může policie vozidlo odstavit. Denní svícení není povinné, ale je doporučené.

Pravidla parkování

Kromě obvyklých míst, kde bývá parkování zakázáno, se v Nizozemsku nesmí parkovat na komunikacích označených No parking nebo žlutou čarou u krajnice. Značka Zone označuje dobu povoleného parkování, značka s nápisem Parkeerschift pak dobu, kdy je k parkování nezbytný parkovací disk. Ve většině měst se k regulaci užívají parkovací hodiny na dobu od 30 min. do dvou až tří hod. (sazba je 1,5-3 eura/hod.) nebo disky, které lze získat na místních úřadech. Zdravotně postižení motoristé mají vyhrazená stání, označená mezinárodním symbolem. V místech s časově omezenou parkovací dobou však mohou vozidla invalidních řidičů stát také jen po určitou dobu tří hodin. V noci, kdy odstavené vozidlo nestojí na veřejném parkovišti nebo je vzdáleno více než 30m od pouličního osvětlení, musí mít zapnuta parkovací světla. Přespávat v zaparkovaném voze je přísně zakázáno. Do velkých měst se doporučuje nevjíždět a zaparkovat někde na předměstí. V centrech měst je parkování velmi obtížné a bývá také dost drahé. Související odkazy: » podrobnosti zde: » podrobnosti zde:

Informace pro turisty

Bezpečnostní upozornění, Hraniční přechody, Letiště, Omezení dovozu a vývozu / zákazy, Potřebné dokumenty, Rozdílnosti

Více informací

Bezpečnostní upozornění

1. VSTUP NA ÚZEMÍ NIZOZEMSKA A TRANZIT

Informace nizozemské vlády k cestě do Nizozemska

Od 24.10.2021 (od 9:00 hod.) je Česká republika zařazena Nizozemskem do kategorie vysoce rizikových zemí. Cestující od 12 let přijíždějící z České republiky mají povinnost předkládat při vstupu do Nizozemska certifikát EU COVID o očkování (od druhé dávky očkování vakcínou BioNTech/Pfizer, Moderna nebo AstraZeneca uplynulo min. 14 dnů a u očkování vakcínou Janssen min. 28 dnů) nebo o prodělaném onemocnění (od 1. pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní) či potvrzující negativní výsledek testu (PCR testu provedeného ne déle než 48 hodin před odjezdem nebo antigenního testu provedeného ne déle než 24 hodin před odjezdem). Tato povinnost platí pro všechny druhy veřejné i osobní dopravy. Cestující nemusí nastupovat po příjezdu do Nizozemska do karantény. 

Při cestě letadlem je zapotřebí vyplnit zdravotní prohlášení ke COVID-19, týká se osob od 13 let. U řady leteckých společností to lze provést digitálně při odbavení.

LETECKÝ TRANZIT

Informace nizozemské vlády k tranzitu přes Nizozemsko

Cestující, kteří budou tranzitovat na nizozemských letištích na cestě z České republiky, nemají povinnost předkládat certifikát EU COVID o očkování nebo o prodělaném onemocnění či potvrzující negativní výsledek testu v případě, že pokračují v cestě během několika hodin, max. během jednoho dne a současně neopouštějí letiště.

Všichni cestující od 13 let musí před příletem do Nizozemska a odletem ze země vyplnit zdravotní prohlášení ke COVID-19. U řady leteckých společností to lze provést digitálně při odbavení.

Je zapotřebí si před cestou ověřit pravidla a doporučení aplikovaná leteckou společností a na příslušném letišti v Nizozemsku. Na nizozemských letištích platí stejná pravidla jako jinde v Nizozemsku: V případě jakýchkoliv příznaků zůstat doma, dodržovat doporučovanou vzdálenost 1,5 metru od ostatních a správnou hygienu. Cestující musí v prostorách letiště nosit roušku, která není určena pro lékařské účely. Doporučujeme mít s sebou platební kartu, neboť některé obchody nemusí akceptovat platbu v hotovosti.

Letiště Amsterdam-Schiphol

Občanům, kteří do Nizozemska přilétají pouze z důvodu tranzitu do další země, velmi doporučujeme se před začátkem cesty informovat o podmínkách a restrikcích příslušného státu cílové destinace a také všech tranzitních zemí, a dále o podmínkách přepravy zvolenou leteckou společností.

NIZOZEMSKÉ OSTROVY V KARIBIKU

Autonomní ostrovy Nizozemského království (Aruba, Curaçao a Sv. Martin), jakož i ostrovy se zvláštním statusem nizozemské obce (tzv. "Carribean Netherlands" - Bonaire, Sv. Eustach a Saba) uplatňují různé imigrační restrikce a cestovní omezení. Je zapotřebí se průběžně informovat na oficiálních stránkách příslušného ostrova o aktuálních opatřeních a ověřit si pojistné podmínky cestovního a zdravotního pojištění pro danou lokalitu, prostudovat a posoudit storno podmínky ubytovatele a leteckého přepravce, případně cestovní kanceláře.

Upozorňujeme na sezónu hurikánů v době od počátku června do konce listopadu. Cestující by měl mít dostatečné finanční prostředky i pro případ dočasného uzavření letiště a nedobrovolného prodloužení pobytu na ostrově, též z důvodu hospitalizace či nařízené karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19. V této souvislosti upozorňujeme na omezenou kapacitu místních zdravotnických zařízení. Doporučujeme též sledovat cestovní restrikce v tranzitních zemích.

Telefonní linka na informační centrum pro cesty do zahraničí: 22 41 83 200.
Pondělí – pátek 8:00 – 16:00

Více informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ZDE.

-----------------------------

Přestože Nizozemsko je považováno za bezpečnou zemi, zvýšená opatrnost při ochraně osobních věcí, zvláště cestovních dokladů a finančních prostředků, se doporučuje zejména na místech se zvýšenou koncentrací turistů (např. nádraží, letiště, obchodní domy, turisticky atraktivní místa). Doporučuje se mít u sebe adresu, popř. telefonní číslo blízké osoby, kterou by bylo možno kontaktovat v případě nouze. Doporučujeme vybavit se na cestu kopií cestovního, pojišťovacího či jiného dokladu pro případ ztráty originálních dokladů. Související odkazy: » podrobnosti zde: » podrobnosti zde:

Hraniční přechody

Na východě hraničí Nizozemsko s Německem (délka hranice 577 km) a na jihu s Belgií (délka hranice 450 km). Na německých ani belgických hranicích nejsou celní kontroly, ale policie může provádět namátkové kontroly. V přístavech a na letišti Schiphol v Amsterodamu jsou speciální výstupy pro cestující ze zemí EU. Kontrola zavazadel je prováděna u cestujících ze zemí mimo EU. Související odkazy: » podrobnosti zde:

Letiště

Do Nizozemí se letecky dostanete pravidelnými linkami z Prahy do Amsterodamu, které létají několikrát denně. Letecké spojení zajišťuje společnost ČSA a Holandská královská letecká společnost KLM. Letadla přistávají v Amsterodamu na letišti Schiphol, které je asi 15 kilometrů od centra. Toto letiště však patří mezi nejdražší na světě, proto počítejte také s vysokými letištními poplatky, které většinou nebývají v ceně letenky. • Amsterdam Schiphol (AMS) • Eindhoven (EIN) • Groningen (GRQ) • Maastricht / Cáchy (MST) • Rotterdam (RTM) Související odkazy: » další informace najdete zde: » další informace najdete zde:

Omezení dovozu a vývozu / zákazy

Fyzická osoba může bezcelně dovézt a vyvézt z Nizozemska zboží sloužící k osobní potřebě. Bezcelně lze dovézt: • 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 % • 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.) • 90 litrů vína, • 110 litrů piva • 800 ks cigaret • 400 ks cigárek a doutníků o váze menší než 3 gr/kus • 1 kg tabáku. Dovozní restrikce se vztahují na dovoz a vývoz chráněných druhů živočichů a rostlin, zbraně a munice, drogy atd.. U dovozu a vývozu peněžní hotovosti nad 10.000 EUR může celní správa kontrolovat původ peněz. Podrobné informace je možno získat na webových stránkách české a nizozemské celní správy. Související odkazy: » podrobnosti zde:

Potřebné dokumenty

Nizozemsko je součástí Schengenského prostoru, ke vstupu do země tedy potřebujete platný pas nebo stačí i platný občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Můžete volně překračovat hranice státu, aniž byste procházeli hraniční kontrolou. Občané ČR mohou pobývat na území Nizozemska bez registrace pobytu max. 3 měsíce. Při déletrvajícím pobytu je potřebné přihlásit se na příslušném obecním úřadu (Gemeente) a vyřídit si pobytovou kartu u Imigračního úřadu. Důležité: Pas pro dítě Od 26.6.2012 musí mít každé dítě svůj vlastní pas, platnost zápisů, které byly provedeny do tohoto data, končí. Sebou potřebujete rodný list dítěte, Váš občanský průkaz a 100 Kč na poplatek za zhotovení pasu. Dítě musíte vzít sebou, fotografie se pořizují na místě. Před začínající sezónou letních dovolených doporučujeme obrnit se trpělivostí, na úřadech bývají několikahodinové fronty. Pas se vydává ve lhůtě 30 dnů. Podrobné informace najdete v odkazech níže. Související odkazy: » podrobnosti zde: » podrobnosti zde: » podrobnosti zde:

Rozdílnosti

Připravujeme

Pobytové informace

Doporučená pojištění osob, Gastronomie, ceny v sezóně, Kurzy měny, Nejčastější typy ubytování / ceny

Více informací

Doporučená pojištění osob

Před cestou do Nizozemí si zařiďte Evropský průkaz zdravotního pojištění. Tento průkaz zakládá občanovi EU nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči. Každopádně doporučujeme sjednat si pojištění léčebných výloh, které vám pokryje případnou spoluúčast za nadstandardní péči v případě úrazu nebo nehody. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: Záchranná služba 112

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V rámci cestovního pojištění si sjednáte léčebné výlohy v zahraničí, pro případ, že budete potřebovat využít zdravotní péči dané země například v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel. V případě, že budete muset svou cestu nebo pobyt přerušit a z nějakého závažného důvodu se vrátit, bude se vám například hodit pojištění, které se postará o úhradu náhradní dopravy zpět do České republiky. Hodit se vám může i pojištění nevyužité cestovní služby, které se vztahuje na náhradu nákladů na „nespotřebované“ cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu.

CO DĚLAT, NASTANE-LI ŠKODA PŘI CESTÁCH A POBYTU V ZAHRANIČÍ  

• V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici, se spojte telefonicky s vaší pojišťovnou, pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Jestliže si náklady vzniklé s telefonickým spojením, lékařským ošetřením nebo léčením ve zdravotnickém zařízení uhradíte sami, po návratu do České republiky Vám budou pojišťovnou proplaceny. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění. Tyto údaje jsou uvedeny na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění. V centrále je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného. 

• Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  

• Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně pojistnou událost, to můžete udělat několika způsoby: 

• zasláním tiskopisu, e-mailem, osobně na pobočce pojišťovny

• Oznámení učiněná e-mailem nebo telefonicky dodatečně potvrďte vyplněním příslušného tiskopisu hlášení pojistné události. 

• Při uplatňování náhrady léčebných výloh předložte osobně nebo zašlete pojišťovně následující doklady: 

• vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí 

• Prohlášení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici

• originály nebo ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí

• asistenční kartu

• u individuálně sjednaného pojištění originál pojistné smlouvy

DOKLADY MUSÍ OBSAHOVAT - jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) zajistěte úřední překlad do češtiny. 

V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u pojišťovny a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.

Související odkazy: » CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ » JAK ŘEŠIT ŠKODU

Gastronomie, ceny v sezóně

Tradiční holandská kuchyně je vydatná a jednoduchá. Po staletí trvající obchod s tropickými zeměmi znamenal vždy dostatek koření (pepře, hřebíčku, skořice a muškátového oříšku). Tradice bohatého užívání tohoto koření se zachovala dodnes. Holanďané jedí hodně ryb, především sleďů, upravovaných různými způsoby. Z masa jsou v oblibě vysoké steaky, snad žádný Holanďan nepohrdne zvěřinou. Z příloh se nejčastěji objevuje rýže a všechny druhy zeleniny, brambory v různých úpravách. K přípravě zeleniny se používá máslo a smetana. Z luštěnin je nejoblíbenější hrách. Holanďané jsou předními výrobci proslulých sýrů a ty se samozřejmě objevují téměř každý den i v kuchyní. Přidávají se do polévek i salátů, s oblibou se připravují smažené nebo v kombinaci se šunkou, ananasem či rybami. K jídlu se obvykle pije výborné holandské pivo. Typickou charakteristikou Nizozemska je výroba a trhovní prodej chutných sýrů. Známé jsou např. Eidam a Gouda produkované ve stejnojmenných městech Gouda je tvrdý sýr nizozemského původu vyráběný z kravského mléka. Vyznačuje se žlutou vnitřní hmotou s nepravidelnými dírkami. Jeho vůně je jemná, s lehkým oříškovým nádechem. Kůra se tradičně balí do žlutého voskového obalu. Eidam je nasládlý polotuhý plnotučný sýr vyráběný z pasterovaného kravského mléka. Má jemnou, nepříliš slanou chuť. Ve srovnání s jinými sýry je téměř bez zápachu. Barva eidamu je nažloutlá, přílišná bledost ukazuje na nedostatečnou zralost. Doba zrání eidamu se pohybuje od čtyř týdnů až po deset měsíců. Ve 14. až 18. století byl eidam nejoblíbenějším sýrem, zejména při lodních plavbách a v koloniích, a to hlavně z toho důvodu, že dlouho vydržel a nekazil se. Vyráběl se ve tvaru koule a balen býval do červeného voskového obalu. Restaurace V hlavním městě najdete restaurace s kuchyněmi snad z celého světa, potkáte spousty čínských a indonéských restaurací, rozšířené jsou i americké fastfoody. Obsluha v restauracích je zahrnuta v ceně, ale přesto je zvykem nechávat spropitné. Ve zdejších restauracích bývá oproti České republice poměrně drahé pití.

Kurzy měny

Nizozemská měna: euro (EUR) Orientační kurz: 1 euro = 27 CZK Související odkazy: » aktuální kurzy najdete zde:

Nejčastější typy ubytování / ceny

Hotely, Kempy, Soukromí

Hotely: K jejich klasifikaci se v Nizozemsku užívá tzv. beneluxský systém, s pětihvězdičkovou škálou rozšířenou o písmena H a O pro nejprostší zařízení. V jednohvězdičkovém hotelu za jednolůžkový pokoj zaplatíte od 25 do 55 eur, dvoulůžkový pokoj přijde na 40-75 eur. Hostely: V Nizozemsku je jich zhruba 35 a držitelé průkazky IYHF v nich mají nárok na slevu. Průkaz lze předem zakoupit (stejně jako obdobné karty ISIC a KMC) v cestovní kanceláři GTS International, Ve Smečkách 33, Praha 1. Výhodným způsobem ubytování pro návštěvníky z České republiky může být ubytování v zařízeních typu Bed&Breakfast. Jsou to jednoduše zařízené pokoje situované většinou na předměstích. I zde je nutná včasná rezervace. Zajímavým zpestřením návštěvy Nizozemska může být zapůjčení obytné motorové lodě. Tento způsob ubytování je však umožněn jen majetnějším osobám, jelikož takový pronájem stojí na týden asi 900 euro i více. Další informace si můžete prohlédnout v odkazech níže. Související odkazy: » další informace naleznete zde: » další informace naleznete zde: » další informace naleznete zde: » další informace naleznete zde: » další informace naleznete zde:
Kempy: V Nizozemsku je jich kolem 2 500 a liší se podle vybavenosti a rozsahu služeb. Součástí komplexů bývá také obchod či bar. V Nizozemsku je kempování velmi populární a cenové rozpětí je tak poměrně značné. Čtyřčlenná rodina s autem, karavanem nebo stanem zaplatí za noc od 13,50 do 20,50 eura. Mezinárodní kempinková karta je doporučena, není však nezbytná. Volné přespávání v přírodě je přísně zakázané, výjimkou je pouze nocleh v obytném automobilu na zvlášť vyhrazených parkovištích. Výhodným způsobem ubytování pro návštěvníky Nizozemska může být ubytování v zařízeních typu Bed&Breakfast. Jsou to jednoduše zařízené pokoje situované většinou na předměstích. I zde je nutná včasná rezervace. Zajímavým zpestřením návštěvy Nizozemska může být zapůjčení obytné motorové lodě. Tento způsob ubytování je však umožněn jen majetnějším osobám, jelikož takový pronájem stojí na týden asi 900 euro i více.

Tipy na výlety

Amsterdam je hlavní město Nizozemska. V současnosti je největším nizozemským městem, jeho finančním a kulturním centrem. Amsterdam má jedno z největších historických městských center v Evropě pocházející z 17. století, nizozemského Zlatého období. V této době byl vystavěn systém soustředných kanálů okolo středu starého města, který dodnes určuje tvář města. Podél kanálů bylo postaveno mnoho domů, některé jsou dodnes obydleny, v jiných jsou kanceláře a některé slouží jako veřejné budovy. Město je proslaveno muzei, jako jsou například Rijksmuseum, Van Goghovo muzeum, Museum Stedelijk, Rembrandtův dům nebo Muzeum Anny Frankové, světoznámým symfonickým orchestrem Concertgebouworkest i Královským palácem. Pozornost si zaslouží i řada kaváren. Amsterdam je významný obchodním a finančních střediskem. Sídlí zde řada bank a nachází se zde významná burza. Den Haag Jeho půvab a výstavnost spočívá v mimořádné koncentraci rozlehlých paláců, ojedinělých muzejních expozicích, nenásilné kombinaci staré i nejmodernější architektury a zejména množství zeleně a parků, činících z Haagu nejzelenější město Holandska (a to v této zemi už něco opravdu znamená). Kromě královské rodiny, vlády a obou komor parlamentu se tu zcela logicky soustředila také kompletní diplomatická obec, správní orgány, ale i významné banky, obchodní organizace a firmy. A tak není divu, že městu se často přezdívá „druhé hlavní město Holandska“. Během staletí to byl především Haag, kde se formovala holandská státnost, byla také období, kdy se odtud řídila celá země. A dlužno konstatovat, že Amsterdam na Haag nežárlí – obě města se funkčně zcela organicky doplňují a podporují. Rotterdam Je druhým největším nizozemským městem. Je také největším přístavem Evropy (do roku 2004, kdy ho předstihla Šanghaj, i světa), městem moderní architektury a zároveň městem historicky významným. V centru Rotterdamu je Námořní muzeum, dokumentující historii přístavu a stavby lodí. Část Rotterdamu byla za války zničena následkem několika velkých náletů, proto ve zdejším středu města byly po válce postaveny moderní výškové budovy.Turisticky atraktivní je vyhlídka na přístavní město z vyhlídkové věže Euromast, vysoké 185 metrů. Madurodam Nizozemsko jako na dlani, představuje Nizozemsko v miniatuře. V měřítku 1:25 lze obdivovat nejvýznamnější historické i moderní stavby, pohyblivé modely přístavu, letiště i železničního okruhu. Coster Diamonds Brusírna diamantů nabízí bezplatnou prohlídku dílen, ve kterých se surové kameny přeměňují na nádherné diamanty. Alkmaar Městečko je dnes známo především sýrovými trhy (kaasmarkt), které zde stále probíhají podle staletých tradic a jsou hlavní turistickou atrakcí města. Jednotlivé bochníky jsou pečlivě váženy a potom je smluvně určována jejich cena. Park Keukenhof Tento květinový park je proslulý po celém světe. Leží nedaleko městečka Lisse, asi 30km od Amsterdamu, uprostřed květinových polí. Každoročně na jaře rozkvétají na rozloze 32 hektarů miliony květů okrasných cibulovin. Základem jsou tradiční tulipány, ale také narcisy a hyacinty. Klasické a dochované větrné mlýny (stojící na březích kanálů) uvidíte zejména v západní a jihozápadní části Nizozemska. Zvláště proslavená je soustava 19 mlýnů z 18. stolení v Kinderdijku. Mlýny sloužily výlučně k přečerpávání vody a následnému vysoušení polderů. Dnes už pracují pouze v červenci a srpnu v sobotu odpoledne, jinak jen první sobotu odpoledne v měsíci dle povětrnostních podmínek. Takto početné seskupení na malé ploše nemá ve světě obdoby.
V zemi tulipánů a větrných mlýnů na hory nenarazíte, nicméně i lyžování a snowboard zde můžete provozovat. Blízko Amsterdamu se nachází hala Snow Planet Spaarnwoude se sjezdovkou dlouhou 230 metrů. Další hala pro zimní radovánky je i ve městě Lanfgraaf.

Mohlo by Vás zajímat

Co nezapomenout sebou

  • K vozidlu technický průkaz, zelenou kartu pojištění, řidičák a občanku
  • Telefony v mobilu doplňte o předvolbu ČR +420
  • Najděte si telefony na Policiii, záchranku a zastoupení či konzulát,
  • Telefonní číslo na oddělení pro zablokování platební karty
  • Číslo na ASISTENČNÍ SLUŽBU POJIŠŤOVNY pro volání ze zahraničí = je rozdílné než volání doma v ČR
  • Číslo na ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU rovněž v mezinárodním tvaru
  • Označit telefony na rodinné příslušníky zkratkou před jménem ICE (in case of emergency) pro případ záchrany
  • Přesvědčit se před odjezdem na co všechno jsme pojištěni, vozidlo, vybavení, posádka
  • Vybavení vozidla na cestu nebudeme opakovat, každý má svoje požadavky