Turistické informace

Černá hora

Černá Hora je další z neprobádaných zemí Balkánu. Najdete zde přímořské i horské oblasti. Přírodní i kulturní bohatství této krásné země chrání už léta organizace UNESCO. Hory Durmitoru a Komovi jsou perlou přírody s rozeklanými štíty, kaňony, čistými jezery, prameny i jeskyněmi.  

Všeobecné informace

Černá Hora je další z neprobádaných zemí Balkánu. Najdete zde přímořské i horské oblasti. Přírodní i kulturní bohatství této krásné země chrání už léta organizace UNESCO. Hory Durmitoru a Komovi jsou perlou přírody s rozeklanými štíty, kaňony, čistými jezery, prameny i jeskyněmi. Přírodní i kulturní bohatství této krásné země chrání už léta organizace UNESCO. Hory Durmitoru a Komovi jsou perlou přírody s rozeklanými štíty, kaňony, čistými jezery, prameny i jeskyněmi.

Důležitá telefonní čísla, emergency, Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí, Popis země, geografické a statistické údaje, Předčíslí a telefonní sítě GSM, Státní a církevní svátky - omezení

Více informací

Důležitá telefonní čísla, emergency

Jednotný záchranný systém 112
Policie 122
Hasiči 123
Rychlá zdravotní pomoc 124
Konzulární jednatelství v Podgorici Telefon 00 382 (0) 20 281 103 Fax 00 382 (0) 20 281 103
Nouzová linka stálá konzulární pohotovost: 00 382 (0)69 338 800 
Web: www.mzv.cz/belgrade www.mzv.cz/podgorica
Úřední hodiny pro veřejnost: úterý a čtvrtek 09.00 - 13.00
Velvyslanectví ČR v Bělehradě Bulevar kralja Aleksandra 22 125 108 Beograd Srbská republika Telefon (+381 11) 33 36 200 fax (+381 11) 32 36 448
Konzulární pohotovost: (+381 63) 240 184 email: belgrade@embassy.mzv.cz ; Commerce_Belgrade@mzv.cz ; consulate_belgrade@mzv.cz www.mzv.cz/belgrade

Odlišnosti v čase, přehled teplot a podnebí

Čas k SEČ: 0 Černá hora je zemí v jihovýchodní Evropě, sousedí s Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Albánií a Kosovem. Součástí je i pobřeží Jaderského moře. Černá Hora leží v subtropickém podnebném pásu, je to hornatý stát jehož vrcholky přesahují výšku 2500m n.m. Průměrná teplota v měsících květen - říjen je až do 35 °C, teplota vody je 24 - 26 °C.

Podrobnosti zde:

Popis země, geografické a statistické údaje

Originální název: Republika Crna Gora
Český název: Republika Černá Hora
Užívaný název: Černá Hora  
Rozloha: 14 026 km2
Poloha: 18°-19° v. d. a 42°-43° s. š.
Nejvyšší bod - Bobotov Kuk (2 522 m)
Nejnižší bod - Jaderské moře (0 m)
Hlavní město: Podgorica
Počet obyvatel (2011): 620 029
Národnostní složení: Černohorci 45 %, Srbové 29 %, Albánci 5 %,
Náboženství: pravoslavní, muslimové, katolíci
Úřední jazyk: srbština
Jízda: vpravo

Podrobnosti zde:

Předčíslí, GSM sítě

Předčíslí Černé Hory je +382

V zemi jsou tito mobilní operátoři: Telenor, T-mobile, MTEL

Vodafone /Telenor/ - podporuje službu Roaming na den, Roaming ke kartě na den. Černá Hora u Vodafonu patří do zóny 2. Příchozí hovor stojí 17,81 Kč, Odchozí hovor stojí 30,52Kč, SMS 9,68 Kč, MMS stojí 11,58 Kč.

O2 - Ceny, za které voláte a posíláte SMS nebo MMS ze zahraničí, závisí na vašem roamingovém tarifu /Svět Basic, Volání bez hranic/. Změny, které platí od 15. 6. 2017 pro všechny zákazníky s roamingovým tarifem Svět Basic, se vztahují na země tzv. Evropského hospodářského prostoru (Evropská unie + Island, Norsko a Lichtenštejnsko). Konkrétní ceny si zjistěte u svého operátora.

T-mobile – Černá Hora u T-mobilu patří do zóny 2. Příchozí hovor stojí 18 Kč, Odchozí hovor stojí 35Kč, SMS 9,60 Kč, MMS stojí 16,60 Kč.

Státní a církevní svátky - omezení

V Černé Hoře jsou zavedeny tayto svátní a církevní svátky:
1 leden - Nový rok
7 leden - pravoslavné vánoce
14 leden - pravoslavný Nový rok
Velký pátek */ Velikonoční pondělí * */ Pohyblivý svátek Uskrs - Velikonoce - 3 dny - velký pátek, velikonoční pondělí a úterý - juliánský kalendář
1 květen - Mezinárodní den práce
9 květen - Den vítězství
21 květen - Den nezávislosti
13 červenec - Den státnosti Pohyblivý a individuální svátek u osob srbské národnosti pravoslavného vyznání
Sv. Slava - svátek rodinného patrona - světce - 1 den pracovního klidu/volna Den pracovního klidu/volna podle římsko-katolického vyznání mají právo slavit podle gregoriánského kalendáře (pohyblivé svátky) také 1.den vánoční a Velikonoce - 3 dny volna - veliký pátek, velikonoční pondělí a úterý. Den pracovního klidu/volna podle vyznání mají muslimové podle svého kalendáře (jde o pohyblivé svátky) - první den měsíce Ramadánu - Ramazanski bajram, Bajram Den pracovního klidu-volna mají osoby židovského vyznání - Jom Kipur - 1 den

Podrobnosti zde:

Dopravní předpisy, poplatky

Na hranicích je při vjezdu do země potřeba koupit ekologickou nálepku, která vyjde na 10 Eur, platí 1 rok. Samostatné mýtné se platí za průjezd čtyřkilometrovým tunelem Sozina, cena je 2,5 eura.

Při cestě do Černé Hory musíte mít tyto doklady:

Řidičský průkaz
Malý technický průkaz
Zelená karta, v níž nesmí být přeškrtnut znak někdejší SRJ, SČH či Černé Hory a která musí být předem podepsána vlastníkem vozu

Pokuty - informace
Kontroly dopravní policie v Černé Hoře jsou poměrně časté. Doporučuje se respektovat případnou výzvu policisty k zastavení a během většinou pouze formální kontroly dokladů, se vyvarovat jakýchkoliv verbálních konfliktů. Tyto většinou končí odebráním cestovního pasu a udělením pořádkové pokuty.

Denní svícení je povinné celoročně.

Černohorští řidiči jezdí často velice riskantně a s dodržováním dopravních předpisů si nelámou hlavu. Zvláště se doporučuje dávat pozor při průjezdu kruhovými křižovatkami – zde žádná pravidla prakticky - i přes osazené dopravní značení - neexistují. Hlavní silnice nepoužívají pouze motorová vozidla, ale také chodci, cyklisté, koňské, neosvětlené povozy atd.

Dálniční síť, poplatky a mýto, Doporučená pojištění vozidel, Potřebné vybavení vozidel a doklady, Půjčení auta, Rozdílnosti pravidel silničního provozu.

Více informací

Dálniční síť, poplatky a mýto

Kilometráže dálnic, rychlostních komunikací

V Černé Hoře dosud chybí dálnice. Páteř pozemní silniční sítě představuje tzv. Jadranská magistrála, dokončená v v 70. letech min. st. Trasa spojuje chorvatskou hranici (Debeli Brijeg) přes Boku Kotorskou, Budvu, Petrovac a dále vnitrozemí Podgorica-Kolašin-Mojkovac-Berane-Rožaj. Stav vozovek je všeobecně horší – kromě hlavních tahů, které jsou v dobrém stavu, ale jsou v současnosti často opravovány a to i v průběhu turistické sezony. Řízení vozidla se musí věnovat zvýšená pozornost. Černá Hora má zavedeny mýtné poplatky.

Poplatky, mýtné

Na hranicích je při vjezdu do země potřeba koupit ekologickou nálepku, která vyjde na 10 eur, platí 1 rok. Samostatné mýtné se platí za průjezd čtyřkilometrovým tunelem Sozina, cena je 2,5 eura.

Průměrné ceny PHM

Orientační ceny pohonných hmot v Černé Hoře:
Natural 95 1,06 EUR
Nafta 0,87 EUR

Rychlostní limity

Černá Hora má tyto rychlostní limity:
Obec: 50km/h
Mimo obec: 80km/h
Rychlostí silnice: 100km/h

Doporučená pojištění vozidel

Stav vozovek je všeobecně horší oproti situaci v ČR (kromě hlavních tahů, které jsou v dobrém stavu, jsou ale v současnosti často opravovány a to i v průběhu turistické sezony). Černohorští řidiči jezdí často velice riskantně a s dodržováním dopravních předpisů si většinou nelámou hlavu. Nezapomeňte si proto sjednat k povinnému ručení i havarijní pojištění. Současně doporučujeme sjednat si úrazové pojištění všech cestujících. Při cestách je zapotřebí zvláště dodržovat všeobecně platná pravidla, tzn. cestovat pokud možno za dne, v noci nezastavovat na odlehlých parkovištích, využívat větších terminálů či osvětlených hotelových parkovišť apod. Nezapomeňte proto také na pojištění zavazadel. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Jednotný záchranný systém 112 Policie 122

CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE NEHODA • přivolejte policii • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků • pokud je to možné, opatřete si fotodokumentaci místa nehody • pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky) • v případě, že jste viník nehody, zavolejte do místní kanceláře pojistitelů a domluvte se na dalším postupu (kontaktní údaje naleznete na zadní straně Zelené karty) • pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny • po návratu kontaktujte zástupce pojišťovny 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ • nahlašte pojistnou událost • telefonicky na infolince své pojišťovny • prostřednictvím příslušného on-line formuláře na webu vaší pojišťovny • elektronicky • písemně na formuláři • osobně na kterékoli pobočce vaší pojišťovny • K hlášení škodné události si připravte: • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo, • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody • údaje o nehodě • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail. Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena policií. V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události, případně číslo hlášenky)

Podrobnosti zde:

Potřebné vybavení vozidel a doklady

Při cestě do Černé Hory musíte mít tyto doklady:
Řidičský průkaz, zelená karta, malý technický průkaz.
Zelená karta, v níž nesmí být přeškrtnut znak někdejší SRJ, SČH či Černé Hory a která musí být předem podepsána vlastníkem vozu.

Půjčení auta

Půjčení vozidla v Černé Hoře lze uskutečnit ve větších městech (Herceg Novi, Budva, Kotor, Tivat, Podgorica). Společnosti provozující půjčení vozidel: Avis, Europcar, Meridian, Tivat.

Orientační cena za půjčení vozu na 3 dny v Podgorici je od 146EUR.

Pronájem automobilu na 1 den stojí od 30,00 € podle typu vozu a jeho vybavení, sezóny, délky pronájmu a dalších okolností. Přestože se konkrétní podmínky zapůjčení liší, vždy potřebujete identifikační průkaz, věk minimálně 21 let, kreditní kartu a národní (někde i mezinárodní) řidičský průkaz. Vždy pečlivě prostudujte podmínky smlouvy a podepisujte jen to, čemu rozumíte. Ověřte si rozsah pojištění, zda je v ceně neomezený počet najetých kilometrů, kolik je v nádrži paliva (a co máte tankovat), při převzetí vyzkoušejte, zda vše funguje, zkontrolujte základní výbavu (trojúhelník, náhradní žárovky, nářadí a lékárničku) a stav pneumatik. Nezapomeňte na kontaktní telefon pro případ potíží. Při silniční kontrole je třeba předložit doklady, kterými vás autopůjčovna vybavila.

Rozdílnosti pravidel silničního provozu

Pokuty a informace

Kontroly dopravní policie v Černé Hoře jsou poměrně časté. Doporučuje se respektovat případnou výzvu policisty k zastavení a během většinou pouze formální kontroly dokladů, se vyvarovat jakýchkoliv verbálních konfliktů. Tyto většinou končí odebráním cestovního pasu a udělením pořádkové pokuty. Denní svícení je povinné celoročně. Černohorští řidiči jezdí často velice riskantně a s dodržováním dopravních předpisů si nelámou hlavu. Zvláště se doporučuje dávat pozor při průjezdu kruhovými křižovatkami – zde žádná pravidla prakticky - i přes osazené dopravní značení - neexistují. Hlavní silnice nepoužívají pouze motorová vozidla, ale také chodci, cyklisté, koňské, neosvětlené povozy atd.

Pravidla parkování

Černohorští řidiči parkují téměř kdykoli a kdekoli. Při parkování se řiďte dopravními značkami, a označením míst pro parkování. Za špatně zaparkované vozidlo hrozí pokuta až do výše 20EUR. Doporučuje se parkovat zásadně na hlídaných parkovištích a auto důsledně a vždy zamykat.

Informace pro turisty

Do Černé Hory lze cestovat za turistikou.

Ode dne 14. 9. 2021 je vstup do země povolen jen s jedním z následujících potvrzení/certifikátů:

1) o dokončeném očkování (14 dni po poslední davce nebo 14 dní po očkování jednodávkovou vakcinou) ne starším než 6 měsíců od poslední dávky

2) o negativním PCR testu, který není starší než 72 hodin

3) o prodělaném onemocnění COVID-19  v době od 14 do 180 dnů od pozitivního testu (pozitivní PCR test starší 14 dnu a ne starší od 180 dnů)

4) o negativním antigenním testu, který není starší než 48 hodin

Pro osoby do 18 let není třeba předkládat potvrzení o testu.

Bezpečnostní upozornění, Hraniční přechody, Letiště, Omezení dovozu a vývozu / zákazy, Potřebné dokumenty, Rozdílnosti

Více informací

Bezpečnostní upozornění

Informace o podmínkách ke vstupu do jednotlivých zemí jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR.  Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Do Černé Hory lze cestovat za turistikou.

Ode dne 14. 9. 2021 je vstup do země povolen jen s jedním z následujících potvrzení/certifikátů:

1) o dokončeném očkování (14 dni po poslední davce nebo 14 dní po očkování jednodávkovou vakcinou) ne starším než 6 měsíců od poslední dávky

2) o negativním PCR testu, který není starší než 72 hodin

3) o prodělaném onemocnění COVID-19  v době od 14 do 180 dnů od pozitivního testu (pozitivní PCR test starší 14 dnu a ne starší od 180 dnů)

4) o negativním antigenním testu, který není starší než 48 hodin

Pro osoby do 18 let není třeba předkládat potvrzení o testu.

Bezpečnostní situace v Černé Hoře je poměrně dobrá. Úroveň obecné kriminality je relativně nízká.
Při cestách je ovšem zapotřebí zvláště dodržovat všeobecně platná pravidla, tzn. cestovat pokud možno za dne, v noci nezastavovat na odlehlých parkovištích, využívat větších terminálů či osvětlených hotelových parkovišť apod.

Podrobnosti zde:

Hraniční přechody

Omezený provoz hraničních přechodů:
Metaljka (směr Pljevlja- Čajniče) - otevřen od 7:00 do 19:00
Vuča (směr Rožaje - Tutin) - otevřen od 7:00 do 19:00

Přechod státní hranice Černé Hory mimo oficiální hraniční přechod je podle nových předpisů v případě turistiky možný, avšak pouze za předpokladu, že zájemce vyrozumí Sektor hraniční policie Správy policie Černé Hory nejméně v 15 denním předstihu před plánovanou turistickou akcí. Bližší informace může zájemce získat na telefonní lince Správy policie Černé Hory : 00382 (0)20 202 335.
V případě raftingu na Taře černohorské pohraniční orgány vyžadují od léta 2011 od všech jeho účastníků u hraničního přechodu s Bosnou a Hercegovinou Ščepan Polje pasové a celní odbavení.
Hranice Černé Hory má cca 625 km.
S Chorvatskem 25km (Karasovici Debeliský most)
S BIH 225 km (Sitnica, Vilusi, Ščepan Polje)
S Albánií 172 km (Hani Hokit, Murriquan)
S Kosovem 79 km (Kula-Pass )
Se Srbskem 124 km (Boljare)

Letiště

• Podgorica (TGD) • Tivat (TIV)

Přímou linku Praha - Podgorica zajišťuje Wizz Air. Také je možné letět z Prahy do Budapešti a odtud pak přímou leteckou pravidelnou linkou buď do Podgorice, nebo do přímořského Tivatu. Mezinárodní letiště Tivat (4 km od města Tivat) je situováno přímo na pobřeží a představuje tak ideální spojení pro ty, kteří jedou do Černé Hory za sluncem a plážemi.
Černohorská letecká společnost Montenegro Airlines létá po celý rok mj. na přímé lince Frankfurt n.M. - Podgorica, Vídeň - Podgorica, Curych - Podgorica, Řím - Podgorica, Paříž - Podgorica, Bělehrad - Podgorica, Budapešť - Podgorica, Moskva - Podgorica a zpět. Z Podgorice je pak možné se do některého z černohorských letovisek přepravit místním autobusem.

Podrobnosti zde:

Omezení dovozu a vývozu / zákazy

Na území Černé Hory lze bezcelně dovézt zboží pro osobní potřebu v množství, odpovídajícím době pobytu na území Černé Hory a účelu cesty.
Bezcelně lze dovést na osobu starší 17let: 200 ks cigaret, 100 ks doutníčků, 50 ks doutníků, 250 g tabáku 2 l piva (do 5,8% obsahu alkoholu), 1 litr tvrdého alkoholu 2 litry vína nebo šumivého vína 50 g parfému, 250 ml toaletní vody
Omezený dovoz Na území Černé hory je výrazně omezen dovoz potravin.
Podrobnosti zde:

Potřebné dokumenty

Do Černé Hory mohou občané České republiky vstupovat buď s platným pasem nebo občanským průkazem. Občanský průkaz nelze použít při letecké přepravě při cestách do Černé Hory.
Konzulární jednatelství v Podgorici proto v případě použití pasu doporučuje, aby platnost tohoto dokladu přesahovala předpokládaný datum prvního vstupu do země nejméně o 6 měsíců.
Občanům ČR cestujícím do Černé Hory s platným pasem umožněn za nevýdělečným účelem či v případech tranzitu bezvízový vstup a pobyt do 90 dnů (vždy během 6 měsíců od prvního vstupu do Černé Hory) V případě dítěte/mladistvého se samostatným dokladem, cestujícím bez doprovodu rodiče/rodičů či zákonného zástupce černohorské pohraniční orgány vyžadují doprovod jiné dospělé osoby (tj. včetně příbuzných) s notářsky ověřeným souhlasem rodiče (rodičů) či zákonného zástupce dítěte/ mladistvého s ověřeným překladem do černohorského či anglického jazyka.
V případě hromadných zájezdů dětí/mladistvých musí mít doprovod (vedoucí zájezdu) jejich jmenný seznam s čísly pasů a s notářsky ověřeným zplnomocněním, že zastupuje organizaci, která zájezd organizuje.
Podrobnosti zde:

Pobytové informace

Občané České republiky se musí při vstupu na černohorské území prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin, případně pozitivním testem na protilátky IgG, který není starší než 30 dnů nebo potvrzením, že minimálně 7 dnů před vstupem na černohorské území absolvovali druhou dávku vakcíny proti Covid-19.

Doporučená pojištění osob, Gastronomie, ceny v sezóně, Kurzy měny, Nejčastější typy ubytování / ceny

Více informací

Doporučená pojištění osob

Zdravotnická péče má být v akutních případech poskytována bezplatně v souladu se Smlouvou mezi ČR a SRJ o sociálním zabezpečení, která ovšem nekryje náklady na případnou repatriaci!  Před cestou do Černé Hory je nutno si ve své zdravotní pojišťovně v ČR vyzvednout platný formulář CR/YU 111, který je třeba si nechat před odjezdem potvrdit. Tento formulář potvrzuje nárok na okamžité potřebné věcné plnění při přechodném pobytu na území Černé Hory. V místě přechodného bydliště si vyžádá "Potvrzení nároku na zdravotní péči" ("Potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu"), která se týká nároku na ošetření/hospitalizaci jen ve veřejných zdravotnických zařízeních. Pokud pak turista potřebuje v Černé Hoře lékařskou péči, musí se s uvedeným Potvrzením obrátit na pobočku Fondu zdravotnictví Černé Hory dle místa svého přechodného pobytu, která mu vydá tzv. "Nemocniční list" ("Bolnički list"). Za každé ošetření ve veřejném zdravotnickém zařízení by pak pacient měl uhradit jen spoluúčast podle černohorského zdravotního systému; ostatní náklady by si měly vzájemně uhradit fondy zdravotního pojištění mezi ČR a Černou Horou přímo. Pokud je pacient pojištěn, ale nemá výše uvedené Potvrzení, je veřejné zdravotnické zařízení v Černé Hoře povinno si tento dokument ve dvojjazyčné verzi vyžádat prostřednictvím příslušné pobočky Fondu u jejího zahraničního partnera. Pokud se Potvrzení nepodaří touto cestou zajistit, veřejné zdravotnické zařízení má právo požadovat úhradu od pojištěnce. Veškeré léky se v lékárnách platí v hotovosti. V soukromých lékárnách je sortiment podstatně širší. Doporučujeme tedy rozhodně sjednat cestovní pojištění s pojištěním léčebných výloh! Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel.

  DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: Rychlá zdravotní pomoc     (hitna pomoć) 124 
 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V rámci cestovního pojištění si sjednáte léčebné výlohy v zahraničí, pro případ, že budete potřebovat využít zdravotní péči dané země například v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem. Nezapomeňte také na úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám a také pojištění vašich zavazadel. V případě, že budete muset svou cestu nebo pobyt přerušit a z nějakého závažného důvodu se vrátit, bude se vám například hodit pojištění, které se postará o úhradu náhradní dopravy zpět do České republiky. Hodit se vám může i pojištění nevyužité cestovní služby, které se vztahuje na náhradu nákladů na „nespotřebované“ cestovní služby z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu.

CO DĚLAT, NASTANE-LI ŠKODA PŘI CESTÁCH A POBYTU V ZAHRANIČÍ  

• V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici, se spojte telefonicky s vaší pojišťovnou, pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Jestliže si náklady vzniklé s telefonickým spojením, lékařským ošetřením nebo léčením ve zdravotnickém zařízení uhradíte sami, po návratu do České republiky Vám budou pojišťovnou proplaceny. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění. Tyto údaje jsou uvedeny na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění. V centrále je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného. 

• Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře 

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  

• Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně pojistnou událost, to můžete udělat několika způsoby: 

• zasláním tiskopisu, e-mailem, osobně na pobočce pojišťovny

• Oznámení učiněná e-mailem nebo telefonicky dodatečně potvrďte vyplněním příslušného tiskopisu hlášení pojistné události. 

• Při uplatňování náhrady léčebných výloh předložte osobně nebo zašlete pojišťovně následující doklady: 

• vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí 

• Prohlášení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici

• originály nebo ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí

• asistenční kartu

• u individuálně sjednaného pojištění originál pojistné smlouvy

DOKLADY MUSÍ OBSAHOVAT - jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) zajistěte úřední překlad do češtiny. 

V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u pojišťovny a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.

Podrobnosti zde

Gastronomie, ceny v sezóně

Černohorská jídla jsou vydatná, výrazná a založená na přírodních surovinách. Pro milovníky masa bude černohorská kuchyně jistě milým překvapením. U moře můžete očekávat nepřeberné množství jídel z ryb. Výrazně tu jsou zastoupeny mléčné výrobky – jogurty, sýry a kajmak. Kajmak je něco mezi smetanou a máslem, možná by se dal trochu přirovnat k našemu pomazánkovému máslu, ale je mnohem lepší a taky tučnější, mívá až 70 % tuku. Také zde můžete ochutnat výborné jehněčí a telecí upravené na spoustu způsobů. Černohorská kuchyně má co nabídnout i v oblasti nápojů. Káva je téměř všude kvalitní a pije se hlavně turecká (obična kafa). V horách si můžete dát čaj z čerstvých nebo sušených bylin. Černá Hora vyrábí vlastní pivo i víno. Obecně se dá říct, že ceny se zde pohybují v podobné relaci jako u nás. Něco je o málo dražší, něco zase levnější. Potraviny se vyplatí nakoupit na tržištích. Chléb – 1 ks – 0,60EUR, Sýr – 1 kg – 8EUR, Zmrzlina – 0,50EUR, Mléko – 1l – 1EUR. Káva – 1,50EUR, Džus – 0,2 – 1,70EUR, Salát – 4-7EUR, Pizza – 6EUR.

Kurzy měny

Měnou Černé Hory je euro. Označení EUR. 

Podrobnosti zde:

Nejčastější typy ubytování / ceny

Hotely, Kempy, Soukromí

Ubytování v hotelech v Černé Hoře bývá poměrně drahé, nocleh na pobřeží vyjde na cca 40 EUR na osobu, ale jsou dobré úrovně. Pokud potřebujete přenocovat přímo v Podgorice, u hotelu počítejte s cenou 50-70 EUR na osobu.
Podrobnosti zde:

Černá Hora nabízí přenocování i v kemptech. Kempy jsou hlavně na pobřeží, orientační cena je 12EUR za 2 osoby, automobil a stan. Kempovat ve volné přírodě není dovoleno.
Podrobnosti zde:

Populární je ubytování u místních lidí, kteří pronajímají některé z pokojů svého domu. Většinou nabízí útulné a čisté pokoje, často vám připraví i nějakou místní specialitu. U moře je nabídka soukromého ubytování široká. Většinou se nabízí 2- až 3lůžkové pokoje v ceně 6 až 10 EUR/lůžko. Další možností ubytování je pronájem apartmánu za 30-50 EUR za noc.

Tipy na výlety

Černá Hora je další z neprobádaných zemí Balkánu. Najdete zde přímořské i horské oblasti. Přírodní i kulturní bohatství této krásné země chrání už léta organizace UNESCO. Hory Durmitoru a Komovi jsou perlou přírody s rozeklanými štíty, kaňony, čistými jezery, prameny i jeskyněmi.

Jako celý Balkán, tak i Černá hora zažívá v posledních letech veliký rozvoj. Samozřejmě to platí i o zimních střediscích, která můžete navštívit během zimní dovolené.
Černohorské pohoří Durmitor a Bjelasica vám nabízí největší střediska zimního vyžití. Jedním z nich je Žabljak, druhým pak Jezerine. Obě střediska leží ve výšce 1400m nad mořem, jsou známy stabilním počasím a dlouho ležící sněhovou pokrývkou. Dalším střediskem je Kolašin s více než 14 km sjezdovek.
Najdete zde upravené široké sjezdovky, upravené tratě pro běžkaře i terény pro freeride. Lyžuje se ve výšce 2 181 m n.m.

Mohlo by Vás zajímat

Co nezapomenout sebou

  • K vozidlu technický průkaz, zelenou kartu pojištění, řidičák a občanku
  • Telefony v mobilu doplňte o předvolbu ČR +420
  • Najděte si telefony na Policiii, záchranku a zastoupení či konzulát,
  • Telefonní číslo na oddělení pro zablokování platební karty
  • Číslo na ASISTENČNÍ SLUŽBU POJIŠŤOVNY pro volání ze zahraničí = je rozdílné než volání doma v ČR
  • Číslo na ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU rovněž v mezinárodním tvaru
  • Označit telefony na rodinné příslušníky zkratkou před jménem ICE (in case of emergency) pro případ záchrany
  • Přesvědčit se před odjezdem na co všechno jsme pojištěni, vozidlo, vybavení, posádka
  • Vybavení vozidla na cestu nebudeme opakovat, každý má svoje požadavky