Klienti Kooperativy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Pellentesque sapien.

Pro motoristy

Vážený kliente, jsme potěšeni, že Vás můžeme přivítat jako nového člena velké skupiny motoristů, kteří uzavřeli pojištění svého motorového vozidla u Kooperativy, pojišťovny, a.s. O kvalitě pojištění u Kooperativy napovídá skutečnost, že výhody pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „povinné ručení“) u nás využívají vlastníci a provozovatelé více než 1,4 milionu vozidel a současně jsme přes 200 tisíc vozidel pojistili havarijně. Věříme proto, že budete s Vaším pojištěním plně spokojeni. Chtěli bychom Vás informovat o asistenčních službách, které jsou s pojištěním vozidla u Kooperativy spojeny, ať už se jedná o povinné ručení či o havarijní pojištění.

Prostřednictvím tohoto sešitu (viz přiložený dokument) bychom Vám rádi poskytli užitečnou pomůcku, která Vám pomůže zorientovat se jak v různých druzích poskytovaných služeb, tak v jejich podmínkách a rozsahu, který vyplývá z druhu uzavřeného pojištění, resp. jeho varianty. Nejprve se seznamte se základními pravidly pro čerpání bezplatných asistenčních služeb, a to formou otázek a odpovědí. V následujících přehledně řazených statích pak můžete vyhledat informace o asistenčních službách v povinném ručení a v havarijním pojištění. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na lince 841 105 105, či na nejbližší agentuře či kanceláři Kooperativy.

více podrobností zde

Domácí asistence - asistenční služby programu

Jedná se o službu pro oprávněné osoby - klienty pojišťovny Kooperativa. Služba je zajišťována Call centrem GLOBAL ASSISTANCE (GA) prostřednictvím jednotného čísla 1220 platného pro celou ČR a řídí se všeobecnými podmínkami a pokyny pro poskytování asistenčních služeb programu "House Line". Call centrum GA pracuje v režimu Nonstop.

Asistenční služba "House Line" je vyslání technické pomoci v případě havarijního stravu v bytových domech a bytových jednotkách včetně jejich stavebních součástí a příslušenství v profesích elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář a zámečník.

Asistenční služba "House line" Slevy
Non-stop práce Call centra, spojené se zajišťováním služeb Zdarma
Příjezd a odjezd opraváře na místo události Zdarma
Práce opraváře spojené s odstraňováním poruchy Zdarma 1 hodinu práce
Náklady převyšující uvedené slevy a použitý materiál hradí klient Hrazeno klientem
Celková výše slevy při jednom případu je limitována maximální částkou 2000,- Kč vč.DPH