Klienti Kooperativy

Pro motoristy

Vážený kliente, jsme potěšeni, že Vás můžeme přivítat jako nového člena velké skupiny motoristů, kteří uzavřeli pojištění svého motorového vozidla u Kooperativy, pojišťovny, a.s. O kvalitě pojištění u Kooperativy napovídá skutečnost, že výhody pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „povinné ručení“) u nás využívají vlastníci a provozovatelé více než 1,4 milionu vozidel a současně jsme přes 200 tisíc vozidel pojistili havarijně. Věříme proto, že budete s Vaším pojištěním plně spokojeni. Chtěli bychom Vás informovat o asistenčních službách, které jsou s pojištěním vozidla u Kooperativy spojeny, ať už se jedná o povinné ručení či o havarijní pojištění.

Prostřednictvím tohoto sešitu (viz přiložený dokument) bychom Vám rádi poskytli užitečnou pomůcku, která Vám pomůže zorientovat se jak v různých druzích poskytovaných služeb, tak v jejich podmínkách a rozsahu, který vyplývá z druhu uzavřeného pojištění, resp. jeho varianty. Nejprve se seznamte se základními pravidly pro čerpání bezplatných asistenčních služeb, a to formou otázek a odpovědí. V následujících přehledně řazených statích pak můžete vyhledat informace o asistenčních službách v povinném ručení a v havarijním pojištění. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na lince 841 105 105, či na nejbližší agentuře či kanceláři Kooperativy.

více podrobností zde

Domácí asistence - asistenční služby programu

Jedná se o službu pro oprávněné osoby - klienty pojišťovny Kooperativa. Služba je zajišťována Call centrem GLOBAL ASSISTANCE (GA) prostřednictvím jednotného čísla 1220 platného pro celou ČR a řídí se všeobecnými podmínkami a pokyny pro poskytování asistenčních služeb programu "House Line". Call centrum GA pracuje v režimu Nonstop.

Asistenční služba "House Line" je vyslání technické pomoci v případě havarijního stravu v bytových domech a bytových jednotkách včetně jejich stavebních součástí a příslušenství v profesích elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář a zámečník.

Asistenční služba "House line"

Slevy

Non-stop práce Call centra, spojené se zajišťováním služeb

Zdarma

Příjezd a odjezd opraváře na místo události

Zdarma

Práce opraváře spojené s odstraňováním poruchy

Zdarma 1 hodinu práce

Náklady převyšující uvedené slevy a použitý materiál hradí klient

Hrazeno klientem

Celková výše slevy při jednom případu je limitována maximální částkou 2000,- Kč vč.DPH