Zpracování osobních údajů ve výběrovém řízení

21. May 2018

Zpracování osobních údajů ve výběrovém řízení

  • V rámci výběrového řízení zpracováváme data, které uvádíte v životopise, případně jiných dokumentech, za účelem posouzení vhodnosti kandidáta na nabízenou pozici.
  • V případě úspěšného přijetí uchazeče do pracovního poměru je životopis (případně jiné dokumenty) založen v osobní složce uchazeče až do doby, kdy pomine účel jeho zpracování.
  • V případě neúspěšného přijetí uchazeče je životopis (případně jiné dokumenty) po ukončení výběrového řízení skartován a Vaše osobní údaje již dále nezpracováváme.