Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

21. May 2018

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme informace, které nám byli poskytnuty přímo Vámi – při prvním nahlášení pojistné události nebo v rámci jakéhokoliv kontaktu s Vámi. Dále zpracováváme údaje získané během průběhu asistenčního zásahu.

  • Údaje o Vašem zdravotním stavu získáváme od zdravotnických zařízení a lékařů.
  • V omezeném rozsahu získáváme Vaše osobní údaje od správce těchto údajů.
  • Dalším zdrojem osobních informací může být jiný subjekt, kterému dáte souhlas s předáváním Vašich osobních údajů.