Ustájili jsme dalšího koně

21. June 2019

AutoSAP, dobrovolné sdružení společností zapojených do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky, pořádá soutěž Podnik roku už dlouhých dvacet let.

Hodnotícími kritérii jsou následující oblasti: hospodářský výsledek před zdaněním, přidaná hodnota na pracovníka, meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, a nakonec tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na zaměstnance. Všechna kritéria mají stejnou váhu a finální pořadí firem je určeno součtem umístění v jednotlivých oblastech.

Ve čtvrtek 6.6. 2019 se ve Španělském sále Pražského hradu konal slavností večer u příležitosti oslav třiceti let existence Sdružení automobilového průmyslu. V rámci této akce bylo vyhlášeno, tentokrát bez konkrétního pořadí, 6 nejúspěšnějších firem ve dvacetileté historii soutěže. A my máme velkou radost, že mezi ně patříme.

Za GLOBAL ASSISTANCE převzal ocenění Ing. Marek Jaroš, generální ředitel. Ustájili jsme si další sošku Skleněného koně, která značí sílu a dynamiku firem automobilového průmyslu.