Úspěšný audit ISO 9001:2016

03. July 2018

Úspěšný audit ISO 9001:2016

Dne 13. června proběhl ve společnosti GLOBAL ASSISTANCE audit používaného systému řízení jakosti a kontrola nastavení a uplatňování procesů podle ISO norem. Audit provedla renomovaná společnost TüV Rheinland ČR. Do září letošního roku jsme sice měli platný certifikát podle původní normy ISO 9001:2009. Ale již od konce roku 2017 jsme začali s revizí dokumentů a procesů v celé společnosti podle požadavků nové normy ISO 9001:2016.

Znamenalo to mnoho práce a úsilí při určování a nastavení všech certifikovaných procesů uvnitř i vně společnosti. Počátkem letošního roku jsme provedli vlastní vnitřní audit a veškerá zjištění jsme promítli do posledních úprav dokumentace podle nové normy. Práce to byla opravdu nelehká, ale vyplatila se.

Auditor ze společnosti TüV Rheinland ČR se tak mohl zabývat kompletně novými dokumenty a zpracovanými postupy a byl překvapen, jak jsme celý proces zvládli. Díky pečlivosti, zodpovědnosti a úsilí provozního ředitele jsme tak obhájili všechny certifikované oblasti, kam mimo jiné patří :

Realizace a vývoj:

  • komplexních asistenčních služeb pro motoristy a veřejnost;
  • asistenčních zdravotních služeb pro cestovní pojištění;
  • služeb domácí technické asistence pro obytné domy a byty;
  • zlepšování bezpečnosti a ekologie silničního provozu a poskytování dopravních informací

Certifikát byl vystaven týden po ukončení a sepsání dlouhého zápisu z kontroly. Platný je do příštího roku, tedy do 2.5.2019. Do té doby se musíme opět připravit na novou obhajobu a audit. Procesy a postupy však běží dále a věříme, že i díky zavedenému systému řízení jakosti poskytujeme našim zákazníkům služby na trvale vysoké úrovni.