Stal jste se účastníkem dopravní nehody?

13. January 2016

Byl jste při dopravní nehodě poškozen nebo jste ji zavinil?

Využijte našeho stručného návodu, jak se chovat v případě vzniku škodní události:
Po dopravní nehodě si vzájemně vyměňte s jednotlivými účastníky údaje o pojišťovně, zejména číslo pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a vzájemně si prokažte totožnost. Přivolejte rovněž Policii ČR případně Záchrannou službu či Hasičský záchranný sbor, je-li to nutné.

Vyčkejte příjezdu Policie ČR, která provede dokumentaci místa dopravní nehody a vzniklé škody. Tuto dokumentaci si od ní následně vyžádá pojišťovna při svém šetření.

Policii ČR není nutno přivolat při splnění všech těchto podmínek:

  • Vzniklá hmotná škoda na žádném ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí zřejmě nepřevyšuje 20 000 Kč.
  • Nevznikla škoda na majetku třetí osoby.
  • Nedošlo ke škodě na zdraví či k usmrcení osob.
  • Účastníci dopravní nehody se dohodli na odpovědnosti za zavinění dopravní nehody.
V případě, že není nutno přivolat Policii ČR, zajistěte zakreslení místa nehody včetně postavení jednotlivých účastníků formou jednoduchého náčrtu. Tento náčrtek následně předložte pojišťovně.

Škodní událost bude likvidována z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, tzn. poškozený stejně jako viník dopravní nehody následně vejdou v kontakt s pojišťovnou, u které má viník uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ve Vašem případě je zřejmě touto pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s.