Jaké máme oprávnění ke zpracování osobních údajů? V rámci poskytování asistenčních služeb zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu

21. May 2018

Jaké máme oprávnění ke zpracování osobních údajů?

V rámci poskytování asistenčních služeb zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

  • Na základě Vašeho souhlasu – v případě poskytnutí asistenčních služeb na Vaši žádost, nebo
  • Bez Vašeho souhlasu - na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu, z důvodu plnění právní povinnosti, na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo na základě nezbytnosti k ochraně důležitých zájmů subjektů/jiných osob (+subjekt není způsobilý udělit souhlas)

Souhlas subjektů údajů je vyžadován pouze tehdy, žádá-li subjekt údajů o poskytnutí asistenčních služeb, které nemá nárok čerpat ze smluvního vztahu se správcem osobních údajů (pojišťovna).