GLOBAL ASSISTANCE a.s. pořádá

18. April 2018

Již na loňském Sletu Klubu nebeských andělů v Jihlavě GLOBAL ASSISTANCE představila nový projekt „First Aid“ pro všechny sportovní piloty zapojené do činnosti klubu. V tomto projektu první pomoci se již v Jihlavě přihlásili první piloti k myšlence účinné předlékařské první pomoci při život ohrožujícím zranění. A vzhledem k tomu, že se mnozí setkali a setkávají s nehodami na silnicích, v běžném životě a rovněž na letištích, tak znalosti získané v tomto projektu mohou pomoci zachránit lidský život.
V jednodenních kursech jsou piloti seznámeni profesionálními záchranáři s důležitými postupy pro poskytnutí první pomoci v duchu First Aid. Tento název se vžil již za války, kdy byli vybaveni všichni vojáci na frontě letákem s postupy při zranění do příchodu lékaře či zdravotníka. Moderní doba a moderní prostředky posunula tuto praxi do jiné roviny a i když jsou dojezdové časy zdravotnické záchranné služby příznivé po celém území, je každá minuta bez pomoci důležitá pro následnou léčbu a záchranu života.

Ve čtyřech termínech v průběhu dubna je každou sobotu, v jiné části republiky, pořádán celodenní kurs záchrany a první pomoci pro přihlášené sportovní piloty. Téměř šedesát lidí tak pozná jak se zachovat při život ohrožující situaci. Vždy ve větší částí dne zkoušejí přímo na vlastní kůži techniky zastavení masivního krvácení, nepřímou masáž srdce a další oživovací postupy. Kurs je pro všechny vždy ukončen přezkoušením na figurantovi, kterému se na tělo nalepí pásky s popisem zranění a všichni ostatní se musí v případové situaci zachovat tak, jak se celý den učili.
GLOBAL ASSISTANCE a.s. pro všechny absolventy nechala vyrobit osvědčení a plastovou osobní kartu First Aid. Pro všechny jsme zajistili i speciálně vybavené a odolné First Aid lékárničky, které obsahují na letáku i probrané techniky pomoci pro pozdější obnovení vědomostí.

GLOBAL ASSISTANCE a.s., společně s Leteckou Amatérskou asociací ČR celý projekt i technicky a finančně zajistila a organizovala. Profesionální záchranáři Martin a Pavel Vyskočilovi, kteří pro Global Assistance provádí a zajišťují zdravotní asistenční služby, tak předali své vědomosti a zajistili výbornou úroveň všech kursů společně s vojenským záchranářem Petrem Knejflem, kterého doporučila LAA ČR.

Musíme konstatovat, že se celý projekt líbil podle ohlasů i všem účastníkům a máme jistotu, že kdyby se museli v praxi zachovat podle absolvovaného školení First Aid, tak bude záchrana života i naší dobrou vizitkou.
Bližší podrobnosti o projektu na webu NA1220.cz