Co dělat, když zahraniční dovolenou pokazí pojistná událost?

03. August 2007

Co dělat, když zahraniční dovolenou pokazí pojistná událost?

Sjednat si na dovolenou cestovní pojištění je už dnes pravděpodobně samozřejmost. Aby mělo sjednané cestovní pojištění pro klienta očekávaný efekt, měl by vědět, co všechno jeho pojištění kryje.

Důležitou součástí cestovního pojištění je podpora asistenčních služeb (AS), které jsou připraveny klientovi poskytnout pomoc 24 hodin denně a hovoří v češtině. S operátory asistenční služby může klient konzultovat postup při řešení problému, v případě potřeby je mu zajištěna koordinace řešení. Rozsah asistenčních služeb je závislý na sjednaném typu pojištění, dílčích limitech pojistného plnění i dané pojišťovně a je vždy uveden v pojistných podmínkách. „Abyste se mohli na asistenční službu obrátit, mějte při sobě vždy telefonní kontakt, výhodou je i znalost čísla pojistné smlouvy, minimálně však rodné číslo toho kdo pojistku uzavřel.

Škodu nahlaste hned, jak je to možné. Asistenční služba pomůže nejen řešit aktuální problém, ale také vyhodnotí, na co má konkrétní klient nárok, a koordinuje situaci tak, aby byla vyřešena.

Pokud potřebujete lékařské ošetření, kontaktujte AS, která vám zprostředkuje návštěvu v nejbližším smluvním zdravotnickém zařízení a doporučí další postup. Zde se prokažte dokladem o platném pojištění, v některých zemích platí průkaz pojištěnce z ČR, někde se musí vystavit karta pojištění EU. V případě, že ošetření zaplatíte v hotovosti, uschovejte si pečlivě všechny lékařské zprávy a účtenky. Pokud nemáte dostatek volných finančních prostředků k zaplacení ošetření, požádejte asistenční službu o poskytnutí garance zaplacení platby. Pokud došlo k úrazu cizím zaviněním, zjistěte si veškeré informace o tom, kdo vám zranění způsobil . Zajistěte si svědecké výpovědi s podpisy svědků a nehodu ohlaste policii.

Máte-li sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, hradí náklady poškozené straně vaše pojišťovna.

  • Konzultujte vzniklou situaci s AS ještě předtím, než se rozhodnete vaši odpovědnost za škodu uznat do protokolu.
  • V případě rozporů (necítíte se vinen, odmítáte spoluvinu) vždy trvejte na nahlášení nehody policii.
  • Vždy zkontrolujte, zda jsou zdokumentovány správně všechny skutečnosti nehody (svědci, foto, video, plánek). Pořiďte si vlastní fotodokumentaci škody
  • Nepodepisujte záznamy a protokoly, kterým nerozumíte. Vždy doplňte svou verzi výpovědi v českém jazyce.

V textu smlouvy a v pojistných podmínkách jsou Výluky

Obecně je lze popsat takto

  1. Pojišťovna nenese riziko za pojistnou událost, která nastala v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiných omamných látek. V těchto případech vám může plnění krátit.
  2. Pojišťovna vám rovněž odmítne vyplatit pojistné plnění, pokud ke škodě došlo důsledkem úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby z jeho podnětu.
  3. Pojistného plnění se nemusíte dočkat ani v případě, že vzniklá pojistná událost souvisí s chronickým onemocněním nebo úrazem, kterým jste trpěli již před sjednáním pojištění a které není stabilizováno.
  4. Častou výlukou jsou v cestovním pojištění extrémní sporty. Ty jsou vždy specifikovány v příslušných pojistných podmínkách, se kterými je vhodné se seznámit před sjednáním pojištění.
  5. V případě těhotenství má každá pojišťovna v pojistných podmínkách vždy stanoveno, do jaké doby se pojištění vztahuje na léčení či operace související s těhotenstvím, případně s předčasným porodem dítěte. Zpravidla od 26. týdne těhotenství již toto vysoké riziko žádná pojišťovna nenese.

V každém případě je dobré se při sjednávání pojištění optat, jaké podmínky, plnění a výluky si vlastně kupujete