Zde uvádíme, jakým způsobem používáme
vaše osobní údaje
ve společnosti GLOBAL ASSISTANCE a. s.

GLOBAL ASSISTANCE a.s., se sídlem Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 9573 přistupuje k ochraně osobních údajů, jako k nedílné součásti procesu zpracování osobních údajů popsaném v tomto INFORMAČNÍM MEMORANDU GDPR.

Cílem informačního memoranda je jasná, stručná a věcná formulace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme ve vztahu k fyzickým osobám při poskytování asistenčních služeb.
Jak s údaji nakládáme, to znamená, jaký je jejich účel zpracování, právní titul, komu můžeme informace předat a jakým způsobem (zabezpečená komunikace) a jaké jsou práva na výkon práv subjektů údajů.


Společnost GLOBAL ASSISTANCE a.s. je součástí mezinárodního koncernu Vienna Insurance Group. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 9573.
Akcie: 100 ks ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě. Základní kapitál: 10 000 000 Kč, splaceno 100%