Co dělat v nouzi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Pellentesque sapien.

Volejte asistenční službu GLOBAL ASSISTANCE

Non stop callcentrum 1220

Ze zahraničí +420 1220 nebo +420 266 799 779


Zabraňte dalším škodám

V případě nehody či havárie dbejte v prvé řadě na ochranu zdraví účastníků a následně jejich majetku. podle charakteru a závažnosti případu volejte složky IZS (Integrovaného záchranného systému) na jednotném čísle 112. Pokud jste účastníkem dopravní nehody postupujte podle pokynů uvedených ZDE.<>ODKAZ KOOPERATIVA Poj


Stal jste se účastníkem dopravní nehody?

Byl jste při dopravní nehodě poškozen nebo jste ji zavinil? Využijte našeho stručného návodu,
jak se chovat v případě vzniku škodní události.


První pomoc zraněnému při nehodě

V případě, že hrozí výbuch paliva havarovaného vozidla, vyprostěte zraněné a odtáhněte je co nejdále od vozidla. Jinak doporučujeme se zraněnými manipulovat pouze tehdy, jsou-li v bezvědomí, těžce dýchají nebo se dusí.