Co dělat v nouzi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Pellentesque sapien.

Volejte asistenční službu GLOBAL ASSISTANCE

Non stop callcentrum 1220

Ze zahraničí +420 1220 nebo +420 266 799 779


Zabraňte dalším škodám

V případě nehody či havárie dbejte v prvé řadě na ochranu zdraví účastníků a následně jejich majetku. Podle charakteru a závažnosti případu volejte složky IZS (Integrovaného záchranného systému) na jednotném čísle 112. Pokud jste účastníkem dopravní nehody postupujte podle pokynů uvedených níže.


Stal jste se účastníkem dopravní nehody?

Byl jste při dopravní nehodě poškozen nebo jste ji zavinil? Využijte našeho stručného návodu,
jak se chovat v případě vzniku škodní události.


První pomoc zraněnému při nehodě

V případě, že hrozí výbuch paliva havarovaného vozidla, vyprostěte zraněné a odtáhněte je co nejdále od vozidla. Jinak doporučujeme se zraněnými manipulovat pouze tehdy, jsou-li v bezvědomí, těžce dýchají nebo se dusí. Při zranění osob postupujte podle pokynů.