Ustájili jsme dalšího koně

AutoSAP, dobrovolné sdružení společností zapojených do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky, pořádá soutěž Podnik roku už dlouhých dvacet let.

Hodnotícími kritérii jsou následující oblasti: hospodářský výsledek před zdaněním, přidaná hodnota na pracovníka, meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, a nakonec tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na zaměstnance. Všechna kritéria mají stejnou váhu a finální pořadí firem je určeno součtem umístění v jednotlivých oblastech.

Ve čtvrtek 6.6. 2019 se ve Španělském sále Pražského hradu konal slavností večer u příležitosti oslav třiceti let existence Sdružení automobilového průmyslu. V rámci této akce bylo vyhlášeno, tentokrát bez konkrétního pořadí, 6 nejúspěšnějších firem ve dvacetileté historii soutěže. A my máme velkou radost, že mezi ně patříme.

Za GLOBAL ASSISTANCE převzal ocenění Ing. Marek Jaroš, generální ředitel. Ustájili jsme si další sošku Skleněného koně, která značí sílu a dynamiku firem automobilového průmyslu.